Jogi Kiadványok

Határozatok Tára

A Határozatok Tárának bemutatása

 

Az eljárást szabályozó dokumentumok

Bíróság

Törvényszék

 

Egyéb kiadványok

Az európai integráció jogi bibliográfiája

Aktuális bibliográfia 

Rendszerezett ítélkezési gyakorlat 

Ügyszám szerinti hozzáférés az ügyekhez 

Tanulmányok 

Jogi tükör - Gyors tájékoztatás az Unió szempontjából érdekesnek bizonyuló jogi fejleményekről

 

Az Európai Unió Bírósága számos olyan eszközt hoz létre, amelyek megkönnyítik az ítélkezési gyakorlatához, a jogi szakirodalomhoz és az uniós joggal kapcsolatos nemzeti ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférést.

Egyes nyomtatásban meglévő kiadványokat a Curia honlapon elérhető elektronikus változatok váltották fel, ami lehetővé teszi a gyors és ingyenes hozzáférést.

 

Az európai integráció jogi bibliográfiája

Az adott év során beszerzett uniós jogi monográfiák és folyóiratok bibliográfiai adatainak feldolgozásán alapuló, évente megjelenő kiadvány. Az 1990. évi szám óta a Bibliográfia az Európai Unió hivatalos kiadványa. Hozzávetőlegesen 6000 bibliográfiai hivatkozást tartalmaz, amelyek között tartalomjegyzék, illetve szerző szerint lehet keresni.

A kiadvány ára: 50,- € (ÁFA nélkül).

Megrendeléseiket az alábbi címre juttathatják el: Cour de justice, unité Production, publication et diffusion de documents, L-2925 Luxembourg.

 

Aktuális bibliográfia

Kéthavonta megjelenő bibliográfia, amely a kérdéses időszakban érkezett, illetve feldolgozott teljes irodalom (független kiadványok, cikkek) jegyzékét tartalmazza. A lista két különálló részből áll:

A rész: az európai integrációra vonatkozó jogi kiadványok;

B rész: általános jogelmélet, nemzetközi jog, összehasonlító jog, nemzeti jog és egyéb területek.

Az aktuális bibliográfia 2000 januárjától a következő honlapon érhető el: Aktuális bibliográfia. (Figyelem! Ez az oldal csak franciául létezik!)

 

Rendszerezett ítélkezési gyakorlat

A Rendszerezett ítélkezési gyakorlat egy osztályozást követve, rendszerezve összegyűjti az Európai Unió Bírósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke által tevékenységük megkezdése óta hozott ítéletek és végzések összefoglalóit.

Az Rendszerezett ítélkezési gyakorlat franciául áll rendelkezésre; hetente frissítik, és az alábbi honlapon érhető el: Rendszerezett ítélkezési gyakorlat.

 

Ügyszám szerinti hozzáférés az ügyekhez

A Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék elé létrehozataluk óta terjesztett valamennyi ügy ügyszám szerinti listája. Ezt a francia és angol nyelven elérhető listát naponta frissítik, és az ügyekkel kapcsolatosan az EUR-Lex vagy a Curia honlapon lévő határozatszövegekhez és információkhoz vezető linkeket tartalmaz.

 

Tanulmányok

Ez a Curia honlapon elérhető kiadvány összegyűjti a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék ítéleteihez kapcsolódó valamennyi tanulmányt, és megadja a bibliográfiai hivatkozásokat.

 

Jogi tükör - Gyors tájékoztatás az Unió szempontjából érdekesnek bizonyuló jogi fejleményekről

A nemzetközi és a nemzeti bírói fórumok ítélkezési gyakorlatának, a nemzetközi szervezetek tevékenységének és a nemzeti jogalkotásnak az uniós ítélkezési gyakorlat szempontjából történő áttekintését nyújtó, francia nyelvű értesítő.

Évente általában három szám jelenik meg, az 1999 óta megjelent kiadványok a Curia honlapon elérhetők.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer