Teisiniai leidiniai

Teismo praktikos rinkinys

Rinkinio pristatymas

 

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Teisingumo Teismas

Bendrasis teismas

 

Kiti leidiniai 

Europos integracijos teisinė bibliografija

Naujausia bibliografija

Teismo praktikos žinynas

Prieiga pagal bylos numerį

Doktrinos straipsniai

Reflets - Trumpa informacija apie Sąjungai svarbias teisės raidos kryptis

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas rengia keletą paieškos priemonių, palengvinančių prieigą prie jo jurisprudencijos, teisinės literatūros ir su Sąjungos teise susijusios nacionalinių teismų jurisprudencijos.

Kai kuriuos spausdintinius leidinius pakeitė Curia svetainėje pateiktos jų elektroninės versijos, kurias galima greitai ir nemokamai išplatinti.

Europos integracijos teisinė bibliografija

Metinis leidinys sudarytas remiantis per atitinkamus metus įsigytomis Sąjungos teisės srities monografijomis ir iš periodikos atrinktų straipsnių. Nuo 1990 m. minėta bibliografija tapo oficialiu Europos Sąjungos leidiniu. Ji apima maždaug 6 000 bibliografinių nuorodų, sugrupuotų pagal sisteminę dalykų rodyklę ir pagal autorių.

Leidinio kaina: 50 € be PVM.

Adresas užsakymams teikti: Unité Production, publication et diffusion de documents, L‑2925 Luxembourg.

 

Naujausia bibliografija

Tai du kartus per ketvirtį atnaujinama bibliografija, apimanti sisteminį visos literatūros (atskirų leidinių ir straipsnių), kuri buvo gauta arba atrinkta per referencinį laikotarpį, sąrašą. Bibliografija sudaryta iš dviejų atskirų dalių:

A dalies: su Europos integracija susijusios teisinės publikacijos,

B dalies: teisės teorija, tarptautinė teisė, lyginamoji teisė, tarptautinė teisė, atskirų valstybių teisė.

Su nuo 2000 m. sausio mėn. leidžiama naujausia bibliografija galima susipažinti tinklalapyje Bibliographie courante. (Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

 

Teismo praktikos žinynas

Teismo praktikos žinynas apima Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir t Tarnautojų teismo nuo pat jų veiklos pradžios priimtų sprendimų ir nutarčių santraukas, sugrupuotas pagal sisteminę rodyklę.

Teismo praktikos žinynas parengtas prancūzų kalba; jis atnaujinamas kas savaitę, o susipažinti su juo galima šiame tinklalapyje: Répertoire de jurisprudence.

 

Prieiga prie bylų pagal numerį

Tai yra visų Teisingumo Teismui, Bendrajam Teismui ir Tarnautojų teismui nuo jų įsteigimo pateiktų bylų sąrašas pagal numerį.Šiame kas dieną atnaujinamame sąraše prancūzų ir anglų kalbomis pateikiamos nuorodos į EUR‑Lex arba Curia svetainėse paskelbtų sprendimų tekstus ir su bylomis susijusią informaciją.

 

Doktrinos straipsniai

Šiame Curia svetainėje pateikiamame leidinyje surinktos nuorodos į visus doktrinos darbus, kuriuose minimi Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimai.

 

Reflets - Trumpa informacija apie Sąjungai svarbias teisės raidos tendencijas

Tai yra informacinis biuletenis prancūzų kalba, kuriame apžvelgiama Sąjungai svarbi tarptautinių ir nacionalinių teismų, tarptautinių organizacijų ir nacionalinės teisės aktų leidėjų praktika.

Paprastai kiekvienais metais išleidžiami trys numeriai, o nuo 1999 m. su jais galima susipažinti Curia svetainėje.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer