Juridische publicaties

Jurisprudentie

Presentatie van de Jurisprudentie

 

Teksten betreffende de procedure

Hof van Justitie

Gerecht

 

Andere publicaties 

Juridische bibliografie van de Europese integratie

Lopende bibliografie 

Repertorium van de rechtspraak 

Rechtspraak op zaaknummer 

Notes 

Reflets - Snelle informatie over juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor de Unie

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt diverse hulpmiddelen aan om zijn rechtspraak, de juridische literatuur en de nationale rechtspraak op het gebied van het recht van de Unie toegankelijk te maken.

Enkele gedrukte publicaties zijn vervangen door een elektronische versie op curia, waardoor gratis snelle verspreiding verzekerd is.

 

Juridische bibliografie van de Europese integratie

Jaarlijkse publicatie op basis van de in het referentiejaar aangeschafte monografieën en geanalyseerde tijdschriften op het gebied van het recht van de Unie. Sinds de uitgave van 1990 is de bibliografie een officiële publicatie van de Europese Unie. Zij bevat ongeveer 6 000 bibliografische referenties, alsmede een systematisch register en een auteursregister.

Prijs: 50 euro exclusief btw.

Bestellen: bij de eenheid Productie, publicatie en verspreiding van documenten, L-2925 Luxemburg.

 

Lopende bibliografie

Tweemaandelijkse bibliografie met een systematisch overzicht van alle in de referentieperiode aangeschafte of geanalyseerde literatuur (zelfstandige publicaties en artikelen), in twee afzonderlijke delen:

deel A: Juridische publicaties over de Europese integratie;

deel B: Algemene rechtsleer - internationaal recht - rechtsvergelijking - nationaal recht.

De lopende bibliografie staat sinds januari 2000 onder Bibliographie courante. (Opgelet ! Dit werk bestaat alleen in het Frans)

 

Répertoire de jurisprudence

Het Répertoire de jurisprudence geeft een systematisch overzicht van de samenvattingen van de arresten en beschikkingen van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, gewezen sinds de aanvang van hun respectieve werkzaamheden, met een systematische indeling.

Het Répertoire de jurisprudence is er alleen in het Frans; het wordt wekelijks bijgewerkt en is te vinden onder Répertoire de jurisprudence.

 

Rechtspraak op zaaknummer

Digitale toegang tot alle zaken die bij het Hof, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken sinds hun oprichting aanhangig zijn gemaakt. Deze lijst, in het Frans en het Engels, wordt dagelijks bijgewerkt en bevat links naar de tekst van de beslissingen en informatie over de zaken die op EUR-Lex en Curia staan.

 

Notes

Deze publicatie, die op Curia staat, geeft de vindplaats van alle rechtsgeleerde noten bij de arresten van het Hof, van het Gerecht en van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

 

Reflets - Snelle informatie over juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor de Unie

Franstalig informatiebulletin met een overzicht van de rechtspraak van de nationale en internationale rechterlijke instanties, de praktijk van internationale organisaties, en de nationale wetgeving, die van belang zijn voor de rechtspraak van de Unie.

Gewoonlijk worden drie nummers per jaar gepubliceerd. De uitgaven (sinds 1999) staan op curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer