Publikacje prawne

Zbiór Orzeczeń

Prezentacja Zbioru Orzeczeń

 

Uregulowania proceduralne

Trybunał Sprawiedliwości

Sąd

 

Inne publikacje 

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Bieżąca bibliografia

Przegląd orzecznictwa

Numeryczny dostęp do spraw

Komentarze

Reflets – łatwo dostępne informacje na temat rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii 

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się opracowywaniem rozmaitych narzędzi ułatwiających dostęp do jego orzecznictwa, do literatury prawniczej oraz do orzecznictwa sądów krajowych dotyczącego prawa Unii.

Niektóre spośród publikacji dostępnych w wersji papierowej zostały zastąpione wersjami elektronicznymi, dostępnymi na stronie internetowej Curia, co umożliwia ich nieodpłatne i szybkie rozpowszechnianie.

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Coroczna publikacja obejmuje nabyte w ciągu danego roku monografie i badanie periodyków z zakresu prawa Unii. Od czasu wydania z 1990 r. bibliografia stała się oficjalną publikacją Unii Europejskiej. Zawiera ponad 6000 opisów bibliograficznych, dostępnych poprzez spis treści oraz indeks autorów.

Cena publikacji: 50 € bez VAT‑u.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do wydziału sporządzania, publikacji i dystrybucji dokumentów, L‑2925 Luksemburg.

Bieżąca bibliografia

Ukazująca się co dwa miesiące bibliografia bieżąca zawiera systematyczny spis literatury (niezależne publikacje i artykuły) nabytej lub zbadanej w danym okresie. Bibliografia składa się z dwóch odrębnych części:

część A: publikacje prawnicze dotyczące integracji europejskiej;

część B: ogólna teoria prawa, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawa krajowe.

Bieżąca bibliografia jest dostępna od stycznia 2000 r. na stronie internetowej: Bieżąca bibliografia. (Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)

Przegląd orzecznictwa

Przegląd orzecznictwa scala w sposób systematyczny streszczenia wyroków i postanowień Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, wydanych od początku funkcjonowania tych sądów, według określonej systematyki.

Przegląd orzecznictwa, który podlega cotygodniowym uaktualnieniom, jest dostępny w języku francuskim na stronie internetowej: Przegląd orzecznictwa.

Numeryczny dostęp do spraw

Wykaz numerów wszystkich spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej od momentu powstania tych sądów. Wykaz, zredagowany w języku francuskim i angielskim, podlega codziennej aktualizacji i zawiera odesłania do tekstów orzeczeń i informacji dotyczących spraw, znajdujących się na stronach internetowych EUR Lex i Curia.

Komentarze

Publikacja ta, dostępna na stronie internetowej Curia, dokonuje spisu wszystkich komentarzy doktryny do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz zawiera odesłania do tychże komentarzy.

Reflets - łatwo dostępne informacje na temat rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii

Biuletyn informacyjny, dostępny w języku francuskim, ukazuje zarys orzecznictwa sądów międzynarodowych i krajowych, praktyk organizacji międzynarodowych i ustawodawców krajowych, istotnych z punktu widzenia orzecznictwa Unii.

Każdego roku publikuje się zwykle trzy numery, poszczególne wydania (od 1999 r.) dostępne są na stronie internetowej Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer