Publicații juridice

Repertoriul jurisprudenței

Prezentarea Repertoriului

 

Texte privind procedura

Curtea de Justiție

Tribunalul

 

Alte publicații 

Bibliografie juridică privind integrarea europeană

Bibliografie curentă 

Prezentare sistematică a jurisprudenței 

Acces la jurisprudență după numărul cauzei 

Note 

Reflets - Informații pe scurt asupra evoluțiilor juridice cu relevanță pentru Uniunea Europeană

 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene elaborează mai multe instrumente care facilitează accesul la jurisprudența sa, la literatura juridică și la jurisprudența națională referitoare la dreptul Uniunii.

Anumite publicații imprimate au fost înlocuite de versiuni electronice disponibile pe site‑ul Curia, ceea ce permite difuzarea gratuită și rapidă a acestora.

Bibliografie juridică privind integrarea europeană

Publicație anuală realizată pe baza achizițiilor de monografii și a analizei periodicelor din domeniul dreptului Uniunii, în cursul anului de referință. Începând cu ediția 1990, Bibliografia a devenit una dintre publicațiile oficiale ale Uniunii Europene. Aceasta conține circa 6 000 de referințe bibliografice, care pot fi consultate cu ajutorul unui cuprins sistematic și al unui index al autorilor.

Prețul publicației: 50,- €, fără TVA.

Vă rugăm să adresați cererile dumneavoastră la: unité Production, publication et diffusion de documents, L-2925 Luxembourg.

Bibliografie curentă

Bibliografie bimestrială care cuprinde o listă sistematică a tuturor lucrărilor de specialitate (publicații independente și articole) primite sau analizate în perioada de referință. Bibliografia este alcătuită din două părți separate:

partea A: publicații juridice privind integrarea europeană;

partea B: teoria generală a dreptului, a dreptului internațional, a dreptului comparat, a sistemelor juridice naționale.

Bibliografia curentă este disponibilă începând cu luna ianuarie 2000 pe pagina Bibliographie courante. (Atenție! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză)

Prezentare sistematică a jurisprudenței

Repertoriul de jurisprudență grupează, în mod sistematic, sumarele hotărârilor și ale ordonanțelor Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene pronunțate de la începutul activității acestora, în baza unui plan de clasare.

„Répertoire de jurisprudence" există în limba franceză, este actualizat săptămânal și poate fi consultat pe pagina: Prezentare sistematică a jurisprudenței.

Acces la jurisprudență după numărul cauzei

Lista cauzelor înregistrate pe rolul Curții de Justiție, al Tribunalului și al Tribunalului Funcției Publice de la crearea acestora. Această listă, existentă în limbile franceză și engleză, este actualizată în fiecare zi și cuprinde legături către textele deciziilor și informații referitoare la cauze disponibile pe site urile EUR Lex sau Curia.

Note

Această publicație, disponibilă pe site ul Curia, cuprinde trimiteri la toate comentariile din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție, ale Tribunalului, precum și ale Tribunalului Funcției Publice.

Reflets - Informații pe scurt asupra evoluțiilor juridice cu relevanță pentru Uniunea Europeană

Este un buletin de informare în limba franceză care oferă o vedere de ansamblu asupra jurisprudenței instanțelor internaționale și naționale, asupra practicii organizațiilor internaționale și asupra legislațiilor naționale care prezintă interes pentru jurisprudența Uniunii.

În fiecare an sunt publicate, de regulă, trei numere, iar edițiile (începând cu anul 1999) sunt disponibile pe site‑ul Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer