Informativne brošure

Brochure: Vos questions sur les cours internationales

Sud i drugi međunarodni sudovi

Vaša pitanja o Sudu Europske unije, Sudu EFTA-e, Europskom sudu za ljudska prava, Međunarodnom sudu, Međunarodnom kaznenom sudu.

Brochure: vos questions sur la Cour de justice de l’Union européenne

Vaša pitanja o Sudu

Zašto postoji Sud Europske unije? Utječe li sudska praksa Suda na građane Unije? Kako saznati primjenjuje li se pravo Unije na moje pravno pitanje te je li Sud nadležan? ...

Brochure: la Cour de justice: composition, compétences et procédures

Sud

Sastav Suda, nadležnosti i postupci.

La Cour de justice: sa jurisprudence

Sud: sudska praksa

Le Tribunal

Opći sud

Povijest, sastav, nadležnost, postupci i sudska praksa.