Tájékoztató anyagok

Az Európai Unió Bírósága 1952 óta biztosítja az uniós jog tagállamokban való tiszteletben tartását és helyes alkalmazását. A Bíróság számos ítéletben megállapította a hátrányos megkülönböztetés uniós jog által előírt tilalmainak megsértését, és megerősítette e tilalmakat. E kiadvány a hátrányos megkülönböztetés kategóriái szerint csoportosítva ismerteti a Bíróság néhány kiemelkedő ítéletét.

Az Európai Unió Bírósága 1952 óta biztosítja az uniós jog tagállamokban való tiszteletben tartását és helyes alkalmazását. Az idők során olyan ítéleteket hozott, amelyek erősítették az európai integrációt és – többek között az egészségügyi ellátások terén – a polgárok egyre szélesebb körű jogait ismerték el. A következő oldalakon néhány, a Bíróság e tárgyban hozott meghatározó ítéletét mutatjuk be.

Az Európai Unió Bírósága 1952 óta biztosítja az uniós jog tagállamokban való tiszteletben tartását és helyes alkalmazását. Az idők során a Bíróság által hozott ítéletek megerősítették az európai integrációt, és egyszersmind egyre szélesebb körű jogokat biztosítottak a polgárok számára. A következő oldalak a légi utasok jogaira vonatkozó legfontosabb bírósági ítéletek közül ismertetnek néhányat.

Az Európai Unió Bírósága 1952 óta folyamatosan biztosítja az uniós jog tagállamokban való tiszteletben tartását és helyes alkalmazását. Ez idő alatt a Bíróság által hozott ítéletek megszilárdították az európai integrációt azáltal, hogy a polgárok és különösen a fiatalok számára egyre szélesebb körű jogokat biztosítottak. Az itt következő oldalak témakör szerint csoportosítva ismertetik a Bíróság néhány kiemelkedő ítéletét.

Az Európai Unió Bírósága 1952 óta biztosítja az uniós jog tagállamokban való tiszteletben tartását és helyes alkalmazását. Az idők során a Bíróság által hozott ítéletek megerősítették az európai integrációt, és egyszersmind egyre szélesebb körű jogokat biztosítottak a polgárok, és különösen a fogyasztók számára. A következő oldalak a legfontosabb bírósági ítéletek közül ismertetnek néhányat, témakör szerint csoportosítva. A jelen kiadványban ismertetett ügyekben a Bíróság nem maga hozta létre a szóban forgó jogokat, hanem az uniós rendeletek vagy irányelvek értelmezésének keretében vezette le és pontosította azokat.