Informācijas brošūras

Kopš 1952. gada Eiropas Savienības Tiesa uzrauga, lai dalībvalstīs tiktu ievērotas un pareizi piemērotas Savienības tiesības. Virknē spriedumu tā ir konstatējusi Savienības tiesībās paredzēto diskriminācijas aizliegumu neievērošanas gadījumus un stiprinājusi šos aizliegumus. Šajā brošūrā tiek piedāvāts iepazīties ar vairākiem ievērojamiem Tiesas spriedumiem, kas sagrupēti pēc diskriminācijas veida.

Kopš 1952. gada Eiropas Savienības Tiesa (EST) gādā par to, lai dalībvalstīs tiktu ievērotas un pareizi piemērotas Savienības tiesības. Šajā laikā tā ir pieņēmusi spriedumus, kas ir stiprinājuši Eiropas integrāciju, atzīstot līdzpilsoņiem arvien plašākas tiesības, tostarp arī veselības aprūpes ziņā. Nākamajās lappusēs iepazīstināsim ar vairākiem šajā ziņā nozīmīgiem Tiesas spriedumiem.

Kopš 1952. gada Eiropas Savienības Tiesa (EST) raugās, lai dalībvalstīs tiktu ievērotas un pareizi piemērotas Savienības tiesības. Šajā laikā tā ir pasludinājusi spriedumus, ar kuriem ir stiprināta Eiropas integrācija, vienlaikus piešķirot iedzīvotājiem arvien plašākas tiesības. Nākamajās lappusēs piedāvājam ieskatu dažos nozīmīgos Tiesas spriedumos par aviopasažieru tiesībām.

Kopš 1952. gada Eiropas Savienības Tiesa (EST) raugās, lai dalībvalstīs tiktu ievērotas un pareizi piemērotas Savienības tiesības. Šajā laikā tā ir pasludinājusi spriedumus, ar kuriem ir stiprināta Eiropas integrācija, vienlaikus piešķirot iedzīvotājiem un īpaši jauniešiem arvien plašākas tiesības. Nākamajās lappusēs piedāvājam ieskatu dažos nozīmīgos Tiesas spriedumos, kas ir sakārtoti tematiski.

Kopš 1952. gada Eiropas Savienības Tiesa (EST) raugās, lai dalībvalstīs tiktu ievērotas un pareizi piemērotas Savienības tiesības. Šajā laikā tā ir pasludinājusi spriedumus, ar kuriem ir stiprināta Eiropas integrācija, vienlaikus piešķirot iedzīvotājiem, tostarp patērētājiem, arvien plašākas tiesības. Nākamajās lappusēs piedāvājam ieskatu dažos nozīmīgos Tiesas spriedumos, kas ir sagrupēti pa tēmām. Tiesības, kas ir aplūkotas šajā brošūrā izklāstītajās lietās, Tiesa ir nevis radījusi pati, bet gan izsecinājusi vai izskaidrojusi, interpretējot Savienības regulas vai direktīvas.