Broszury informacyjne

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI I OPIEKA ZDROWOTNA

Trybunał Sprawiedliwości i opieka zdrowotna

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dba o przestrzeganie i prawidłowe stosowanie prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem czasu TSUE wydawał wyroki, które wzmocniły integrację europejską, jednocześnie przyznając obywatelom coraz szersze prawa, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej. Na kolejnych stronach przedstawiono kilka znamiennych wyroków Trybunału w tym zakresie.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWA KONSUMENTÓW

Trybunał Sprawiedliwości i prawa konsumentów

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dba o przestrzeganie i prawidłowe stosowanie prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem czasu Trybunał wydał szereg wyroków, które wzmocniły integrację europejską, jednocześnie przyznając obywatelom, a w szczególności konsumentom, coraz szersze prawa. Na kolejnych stronach przedstawiono kilka najważniejszych wyroków Trybunału, które zostały pogrupowane według tematów.

W żadnej ze spraw przedstawionych w niniejszej broszurze Trybunał nie ustanowił sam omawianych praw, lecz wywiódł je lub uściślił za pomocą wykładni rozporządzeń lub dyrektyw Unii.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM

Trybunał Sprawiedliwości i prawa pasażerów w transporcie lotniczym

Począwszy od 1952 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) czuwa nad przestrzeganiem i właściwym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. Z biegiem lat wydał on szereg wyroków, które wzmocniły integrację europejską, przyznając przy tym obywatelom prawa w coraz szerszym zakresie. Na kolejnych stronach zaprezentowano kilka ważnych wyroków Trybunału dotyczących praw pasażerów w transporcie lotniczym.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI I MŁODZIEŻ

Trybunał Sprawiedliwości i młodzież

Od 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) czuwa nad przestrzeganiem i prawidłowym stosowaniem prawa Unii w państwach członkowskich. Na przestrzeni czasu wydał on wyroki, które wzmocniły integrację europejską, przyznając jednocześnie obywatelom, a w szczególności młodzieży coraz szersze uprawnienia. Na następujących stronach zostanie przedstawionych kilka istotnych, posegregowanych tematycznie wyroków Trybunału.