Multimedie

Den Europæiske Unions Domstol er den judicielle myndighed i EU. Den har til opgave at sikre, at EU-retten overholdes af EU-institutionerne og medlemsstaterne, og at den anvendes ensartet i hele Den Europæiske Union. Dette sikrer, at EU er baseret på retsstatsprincippet, som er en del af fundamentet i enhver demokratisk enhed. Domstolen træffer afgørelser vedrørende forbrugerbeskyttelse, miljø, privatlivets fred, ligebehandling og arbejdstageres rettigheder, som direkte påvirker alle unionsborgere, og sikrer dermed, at unionsborgere er beskyttet af EU-retten på samme måde, uanset hvor de befinder sig i EU.