Multimeedia

Euroopa Liidu Kohus on Euroopa Liidu kohtuasutus. Kohtu ülesanne on tagada, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid samal viisil järgivad ja kohaldavad liidu õigust kogu Euroopa Liidus. See tagab, et Euroopa Liit rajaneb õigusriigi põhimõttel, mis on kõigi demokraatlike organisatsioonide põhitunnus. Lahendades vaidlusi sellistes valdkondades nagu tarbijakaitse, keskkonnaõigus, eraelu kaitse, võrdne kohtlemine ja töötajate õigused, mis otseselt puudutavad kõikide liidu kodanike elu, tagab Euroopa Liidu Kohus, et Euroopa Liidu õigusega kaitstakse liidu kodanikke täpselt ühtemoodi, sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidus asuvad.