Multimedija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra ES teisminė institucija. Jo funkcija yra užtikrinti, kad Sąjungos institucijos ir valstybės narės laikytųsi ES teisės aktų ir kad jie būtų vienodai taikomi visoje Sąjungoje. Tai leidžia užtikrinti, kad Sąjunga būtų grindžiama teisinės valstybės principu, kuris yra esminis visų demokratinių darinių elementas. Priimdamas sprendimus tokiose Sąjungos piliečių gyvenimui svarbiose srityse kaip vartotojų apsauga, aplinkosauga, teisė į privatumą, vienodas požiūris, darbuotojų teisės, ES Teisingumo Teismas užtikrina, kad Sąjungos piliečiai galėtų naudotis vienoda ES teisės apsauga, nesvarbu kurioje Sąjungos valstybėje narėje jie gyvena.