CURIA
rss
napredno pretraživanje
Poslovi

Popis slobodnih radnih mjesta

Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Vanjski suradnici

Prevoditi za Europu

 

Međutim, pod određenim okolnostima Sud također može zapošljavati privremeno osoblje ili pomoćno ugovorno osoblje. Privremeno osoblje zapošljava se u prvom redu kako bi obavljalo poslove koje će kasnije obavljati kandidati odabrani na natječaju. Oni mogu popuniti radna mjesta koja zahtijevaju specifičan profil za vremenski ograničene zadatke. Pomoćno ugovorno osoblje zamjenjuje dužnosnike spriječene u obavljanju posla zbog bolesti ili korištenja rodiljnog dopusta. Također ih se zapošljava i u slučajevima kada je potrebno osnažiti određenu službu uslijed izvanrednog povećanja opsega posla.

Osoblje je podijeljeno u dvije kategorije: funkcijsku skupinu AD koja obuhvaća administratore i pravnike lingviste te funkcijsku skupinu AST koja obuhvaća asistente u području administrativnih poslova. Za funkcijsku skupinu AD zahtijeva se sveučilišna diploma, a za funkcijsku skupinu AST diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi ili svjedodžba srednjoškolskog obrazovanja i tri godine profesionalnog iskustva.

Sud najčešće zapošljava osoblje za sljedeća zanimanja:

Za funkcijsku skupinu AD:

  • pravnik administrator u tajništvu ili u području bibliotekarstva, istraživanja i dokumentacije,
  • usmeni prevoditelj,
  • pravnik lingvist za prevođenje pravnih tekstova s najmanje dva službena jezika Europske unije,
  • informatičar.

Za funkcijsku skupinu AST:

  • asistent za tajničke poslove,
  • korektor/lektor,
  • informatičar.

Popis slobodnih radnih mjesta


Glavna uprava za prevođenje dodatno koristi usluge vanjskih suradnika.

Više informacija o natječajima za prevoditelje i o mogućnostima suradnje za slobodne prevoditelje naći ćete na internetskoj stranici Prevoditi za Europu

Osim toga, svi zainteresirani mogu u svakom trenutku poslati spontanu prijavu za posao na način da pošalju motivacijsko pismo i životopis elektroničkom poštom na sljedeću adresu:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

U motivacijskom pismu potrebno je navesti točan profil za koji se podnosi molba (na primjer: pravnik, pravnik lingvist, prevoditelj, tajnik, informatičar, računovođa itd.). Za sastavljanje životopisa preporučuje se upotreba formata "Europass" (pogledati http://europass.cedefop.europa.eu).Spontane prijave za posao poslane na navedeni način čuvaju se dvije godine i mogu se uzeti u obzir u slučaju da se oslobodi odgovarajuće radno mjesto.

Za više informacija: - Informacije o zaštiti podataka pdf   lang de 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.