Darbo vietos

Laisvų postų sąrašas

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO).

laisvai samdomus vertėjus

Vertimas žodžiu Europoje

 

Tačiau tam tikrais atvejais Teisingumo Teismas gali įdarbinti ir laikinuosius tarnautojus arba sutartininkus. Laikinieji tarnautojai dažniausiai priimami į postus, kuriuos vėliau užims konkursą laimėję asmenys. Jie gali būti pasitelkiami ir specifinės kvalifikacijos reikalaujančioms ribotos trukmės užduotims vykdyti. Sutartininkai pavaduoja pareigūnus, kurie negali eiti savo pareigų dėl ligos arba yra išėję motinystės atostogų. Jie pasitelkiami ir tuomet, kai struktūriniam padaliniui reikia padėti atlikti laikinai padidėjusios apimties darbus.

Darbuotojai skirstomi į dvi kategorijas: AD pareigų grupė, kuri apima administratorius ir teisininkus lingvistus, ir AST pareigų grupė, kuri apima padėjėjus administraciniams reikalams. AD pareigų grupei taikomas universitetinio išsilavinimo reikalavimas, o AST pareigų grupei - aukštojo arba vidurinio išsilavinimo ir 3 metų darbo patirties reikalavimas.

Institucijai dažniausiai yra reikalingi ir įdarbinami šių sričių specialistai:

AD pareigų grupės:

  • teisininkas administratorius - teismo kanceliarijoje arba bibliotekininkystės, tyrimų ir dokumentacijos srityse
  • vertėjas žodžiu
  • teisininkas lingvistas - teisinių tekstų vertimui raštu iš dviejų Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų
  • informatikos specialistas

AST pareigų grupės:

  • padėjėjas sekretoriato reikalams
  • tipografijos korektorius / kalbos tikrintojas
  • informatikos specialistai.

Laisvų postų sąrašas


Be to, Generalinis vertimų raštu direktoratas reguliariai pasitelkia į pagalbą laisvai samdomus vertėjus.

Informacija apie vertėjams žodžiu skirtus konkursus ir laisvai samdomų vertėjų žodžiu atrankas pateikiama svetainėje Vertimas žodžiu Europoje.

Kiekvienas asmuo bet kada gali pasiūlyti savo kandidatūrą atsiųsdamas motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą šiuo elektroniniu paštu:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

Motyvaciniame laiške turi būti aiškiai nurodyta, į kokias pareigas pretenduojama (pavyzdžiui: teisininko, teisininko lingvisto, vertėjo, sekretoriaus, informatikos specialisto, buhalterio ir kt.). Pageidautina, kad gyvenimo aprašymas būtų „Europass" formos (žr. http://europass.cedefop.europa.eu/). Pateikti dokumentai saugomi dvejus metus ir į juos gali būti atsižvelgta, jei per šį laikotarpį atsiranda laisva atitinkamos srities darbo vieta.

Daugiau informacijos: - Informacija dėl duomenų apsaugos pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer