CURIA
rss
tfittxija avvanzata
Xogħol

Lista tal-postijiet vakanti

Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO).

tradutturi fuq bażi freelance

Tinterpreta għall-Ewropa

 

Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' wkoll tirrikorri, f'ċertu ċirkustanzi, għal membri tal-persunal temporanju jew għal membri tal-persunal kuntrattwali awżiljarji. Il-membri tal-persunal temporanji huma rreklutati qabel kollox biex jimlew impjiegi li eventwalment jimtlew minn min jgħaddi mill-kompetizzjoni. Huma jistgħu jimlew impjiegi li jirrikjedu profil speċifiku għal missjonijiet limitati fiż-żmien. Il-membri tal-persunal kuntrattwali awżiljarji jissostitwixxu l-uffiċjali li ma jistgħux jeżerċitaw ix-xogħol tagħhom minħabba mard jew leave għal maternità. Jiġu wkoll irreklutati sabiex isaħħu d-dipartiment meta dan jiffaċċja żieda fix-xogħol.

Il-persunal huwa maqsum f'żewġ kategoriji: il-grupp ta' funzjonijiet AD li jinkludi l-amministraturi u l-ġuristi lingwisti u l-grupp ta' funzjonijiet AST li jinkludi l-assistenti fl-oqsma amministrattivi. Il-grupp ta' funzjonijiet AD jitlob mill-inqas livell ta' taħriġ universitarju, filwaqt li l-grupp ta' funzjonijiet AST jitlob mill-inqas livell ta' taħriġ post-sekondarju jew sekondarju flimkien ma' esperjenza professjonali ta' 3 snin.

Il-bżonnijiet tal-istituzzjoni f'termini ta' reklutaġġ jikkonċernaw b'mod partikolari l-impjiegi li ġejjin:

Għall-grupp ta' funzjonijiet AD:

  • Amministratur ġurist f'reġistru jew fl-oqsma tal-amministrazzjoni bibljotekarja, tar-riċerka u tad-dokumentazzjoni
  • interpretu
  • ġurist lingwist għat-traduzzjoni ta' testi legali minn żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew iktar
  • xogħol fil-qasam tal-informatika

Għall-grupp ta' funzjonijiet AST:

  • assistent fil-qasam tas-segretarjat
  • qarrejja tal-provi / verifikatur lingwistiku
  • xogħol fil-qasam tal-informatika.

Lista tal-postijiet vakanti


Barra minn hekk, id-Direttorat Ġenerali tat-traduzzjoni jitlob regolarment l-għajnuna ta' tradutturi fuq bażi freelance .

Għal iktar informazzjoni fuq il-kompetizzjonijiet għal interpreti u opportunitajiet għal interpreti esterni, intkom mitluba tikkonsultaw il-paġna Tinterpreta għall-Ewropa.

Barra minn hekk, kull persuna interessata tista', f'kull mument, tippreżenta kandidatura spontanea billi tibgħat ittra ta' motivazzjoni u curriculum vitae permezz tal-posta elettronika lill-indirizz hawn taħt:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

L-ittra ta' motivazzjoni għandha tippreċiża l-profil partikolari li għalih il-persuna interessata qed tippreżenta l-kandidatura tagħha (per eżempju: ġurist, ġurist lingwist, interpretu, segretarju, xogħol fl-informatika, kontabilista, eċċ..). Għall-preżentazzjoni tal-curriculum vitae, huwa ssuġġerit li jintuża l-formati "Europass" (ara http://europass.cedefop.europa.eu/). Il-kandidaturi spontanji hekkl mibgħuta jinżammu għal perijodu ta' sentejn u jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni fil-każ li jkun hemm post vakanti xieraq.

Għal iktar informazzjoni: - Informazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.