CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Werken bij het Hof

   
  corner-cour  
 

Lijst van vacatures

Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

freelance medewerkers

Tolken voor Europa

   

In verreweg de meeste gevallen vindt aanstelling van het personeel van de diensten van de instelling plaats op basis van de reservelijsten van algemeen vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

Het Hof kan in bepaalde omstandigheden echter ook gebruikmaken van tijdelijk personeel of arbeidscontractanten voor hulptaken. Tijdelijk personeel wordt hoofdzakelijk aangesteld in functies die op termijn zullen worden vervuld door personen die voor een vergelijkend onderzoek geslaagd zijn. Tijdelijk personeel kan worden aangesteld voor opdrachten van beperkte duur in functies met een specifiek profiel. Arbeidscontractanten vervangen ambtenaren die hun werk niet kunnen doen wegens ziekte of ouderschapsverlof. Zij worden ook aangesteld ter versterking van een dienst die tijdelijk veel werk heeft.

Het personeel is onderverdeeld in twee categorieën: functiegroep AD, bestaande uit administrateurs en juristen-linguïsten, en functiegroep AST, bestaande uit assistenten op administratief gebied. Voor functiegroep AD is minimaal een universitaire opleiding vereist, voor functiegroep AST minimaal voortgezet of middelbaar onderwijs plus 3 jaar werkervaring.

De instelling heeft het meest behoefte aan personeel in de volgende beroepsgroepen:

Voor de functiegroep AD:

  • jurist-administrateur bij een griffie of op de gebieden bibliotheekwetenschap, onderzoek en documentatie
  • tolk
  • jurist-linguïst voor de vertaling van juridische teksten uit ten minste twee officiële talen van de Europese Unie
  • informaticus.

Voor de functiegroep AST:

  • secretariaatsmedewerker
  • corrector
  • informaticus.

Lijst van vacatures

 
brique
 

Voor vertaalwerk maakt de Algemene directie vertalingen verder regelmatig gebruik van freelance medewerkers.

Kijk voor meer informatie over de examens voor tolken en de mogelijkheden voor freelance tolken op Tolken voor Europa.

Verder kunnen belangstellenden altijd een open sollicitatie insturen door middel van een gemotiveerde brief met curriculum vitae per e-mail aan het volgende adres:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

In de gemotiveerde brief moet het specifieke profiel worden vermeld waarnaar men solliciteert (bijvoorbeeld: jurist, jurist-linguïst, tolk, secretariaatsmedewerker, informaticus, accountant).
Voor het curriculum vitae wordt geadviseerd, gebruik te maken van het „Europass"-model (zie http://europass.cedefop.europa.eu/). Open sollicitaties die op deze manier zijn ingediend worden twee jaar bewaard en kunnen in overweging worden genomen wanneer er een geschikte vacature is.

Meer: - Informatie over gegevensbescherming pdf   

.