CURIA
rss
Állás

   
  corner-cour  
 

A betöltetlen állások listája

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO).

külső munkatársakat

Tolmácsolás az Európai Unióban

   

Az intézmény a szervezeti egységei személyi állományának tagjait túlnyomó többségben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által szervezett általános versenyvizsgák tartaléklistáiról veszi fel.

Ugyanakkor a Bíróság bizonyos esetekben ideiglenes alkalmazottakat vagy kisegítő szerződéses alkalmazottakat is felvehet. Ideiglenes alkalmazottak felvétele útján elsősorban olyan álláshelyeket töltenek be, amelyekre hosszú távon a versenyvizsga sikeres résztvevőit veszik fel. Ezek olyan álláshelyeket jelentenek, amelyek betöltéséhez az időben korlátozott feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A kisegítő szerződéses alkalmazottak azokat a tisztviselőket helyettesítik, akik betegség vagy szülési szabadság miatt nem tudják feladataikat ellátni. Kisegítő szerződéses alkalmazottakat fel lehet továbbá venni a megnőtt munkateherrel szembesülő szervezeti egységek megerősítése érdekében is.

A személyi állomány két csoportra osztható: az AD csoportba tartoznak a tanácsosok és a jogász-nyelvészek, az AST csoportba az adminisztrációs feladatokat ellátó asszisztensek. Az AD csoport esetében legalább egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, az AST csoport esetében pedig legalább felsőfokú végzettség vagy pedig középfokú végzettség és legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalat szükséges.

Az intézményben leggyakrabban az alábbi területeken kerül sor felvételre:

Az AD csoport esetében:

  • jogi tanácsos valamelyik Hivatalban, illetve a könyvtártudomány, kutatás és dokumentáció területén
  • tolmács
  • jogász‑nyelvészek, akiknek feladata jogi szövegek fordítása az Európai Unió legalább két hivatalos nyelvéről
  • informatikus.

Az AST csoport esetében:

  • asszisztens, titkársági feladatokra
  • nyomdai / nyelvhelyességi korrektor
  • informatikus.

A betöltetlen állások listája

 
brique
 

A Fordítási Főigazgatóság ezenkívül rendszeresen alkalmaz külső munkatársakat.

A tolmácsoknak szóló versenyvizsgákra és a külső tolmácsoknak szóló lehetőségekre vonatkozó további információkért, kérjük, tekintse meg a Tolmácsolás az Európai Unióban elnevezésű internetes oldalunkat.

Ezenkívül az érdeklődők bármikor benyújthatnak általános jelentkezést, mégpedig egy motivációs levél és egy önéletrajz beküldésével az alábbi e-mail címre:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

A motivációs levélben meg kell jelölni azt az álláshelyet, amelyre az érdeklődő jelentkezik (például: jogász, jogász‑nyelvész, tolmács, titkár, informatikus, könyvelő stb.). Az önéletrajzot célszerű „Europass" formátumban elkészíteni (lásd: http://europass.cedefop.europa.eu/). Az így eljuttatott általános pályázatok, amelyeket két évig őriznek, figyelembe vehetők a megfelelő álláshelyek megüresedésekor.

További információk: - Tájékoztató az adatvédelemről pdf   

.