CURIA
rss
täppisotsing
Praktika

Üldteave

Euroopa Liidu Kohus pakub igal aastal piiratud arvu tasustatud praktikakohti maksimaalselt viieks kuuks. Praktika toimub peamiselt teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadis, teabe direktoraadis, seminaride ja külastuste allüksuses, kirjaliku tõlke peadirektoraadis, Üldkohtu kantseleis ja suulise tõlke direktoraadis (suulise tõlke praktika tingimuste kohta vt allpool).

Aastas on kaks praktikaperioodi:

- 1. märtsist 31. juulini (taotlus saata kõige hiljemalt 30. septembril)
- 1. oktoobrist 31. veebruarini (taotlus saata kõige hiljemalt 30. aprillil)

Kandidaadid, kellel on ülikoolidiplom õigusteaduses või politoloogias (õigusteaduse kallakuga) või praktikaks suulise tõlke direktoraadis konverentsitõlgi diplom, peavad täitma ning seejärel välja trükkima ja allkirjastama taotluse vormi: EN / FR, ja saatma selle e posti aadressile Stages.services@curia.europa.eu koos üksikasjaliku elulookirjelduse ning diplomite ja/või tunnistuste koopiatega. Kõik lisatud failid peavad kandma praktikale kandideerija nime ja järjekorranumbrit. Lisade kogumaht ei tohi ületada 5 MB.

Kui Teil tekib vormi avamisel probleeme, soovitame Teil salvestada vormi oma arvutisse ja kasutada selle avamiseks programmi Adobe Reader, mitte veebibrauserit.

Teenistuslikel eesmärkidel on hea prantsuse keele oskus soovitav.

Kümne- kuni kaheteistnädalane suulise tõlke praktika on mõeldud eeskätt värskelt diplomi saanud konverentsitõlkidele, kelle keelekombinatsioon pakub suulise tõlke direktoraadile huvi. Eesmärk on võimaldada neil süvendada oma tõlkekogemust, eelkõige juriidilise tõlke valdkonnas; selle hulka kuulub nii kohtuasja toimiku ettevalmistamine, terminoloogiline uurimistöö kui ka praktilised harjutused „tummkabiinis". Nõutav on prantsuse kirjalikust tekstist arusaamise oskus. Arvestama peab sellega, et kohtu puhkuste ajal kohtuistungeid ei toimu.

.