Praktika

Üldteave

Euroopa Liidu Kohus pakub igal aastal piiratud arvu tasustatud praktikakohti viieks kuuks Euroopa Kohtu ja Euroopa Liidu Üldkohtu liikmete kabinettides ja Euroopa Kohtu teenistustes.

Praktika Euroopa Kohtu teenistustes toimub peamiselt kirjaliku õigustõlke direktoraatides, analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraadis, kommunikatsiooni direktoraadis, protokolli ja külastuste direktoraadis, õigusnõuniku juures haldusasjades, Üldkohtu kantseleis ja suulise tõlke direktoraadis (suulise tõlke praktika tingimuste kohta vt allpool).

Aastas on kaks praktikaperioodi:

1. märtsist 31. juulini (kandideerimisavalduste esitamine igal aastal 1. juulist kuni 15. septembrini)

16. septembrist 15. veebruarini praktika kabinettides ja 1. oktoobrist 28. veebruarini praktika teenistustes (kandideerimisavalduste esitamine igal aastal 1. veebruarist kuni 15. aprillini).

Kandidaadid, kellel on ülikoolidiplom õigusteaduses või politoloogias (õigusteaduse kallakuga) või praktikaks suulise tõlke direktoraadis konverentsitõlgi diplom, peavad oma kandideerimisavalduse esitama  EU CV Online kaudu ettenähtud tähtaja jooksul.

Praktika tasu netosumma suurus on 1177 eurot kuus.

Tasustatud praktika puhul makstakse reisikulude hüvitist summas 150 eurot nendele praktikantidele, kelle elukoht asub Euroopa Liidu Kohtu asukohast geograafiliselt 200 km kaugusel või kaugemal.

Teenistuslikel eesmärkidel on hea prantsuse keele oskus soovitav.


Kümne- kuni kaheteistnädalane suulise tõlke praktika on mõeldud eeskätt värskelt diplomi saanud konverentsitõlkidele, kelle keelekombinatsioon pakub suulise tõlke direktoraadile huvi. Eesmärk on võimaldada neil süvendada oma tõlkekogemust, eelkõige juriidilise tõlke valdkonnas; selle hulka kuulub nii kohtuasja toimiku ettevalmistamine, terminoloogiline uurimistöö kui ka praktilised harjutused „tummkabiinis". Nõutav on prantsuse kirjalikust tekstist arusaamise oskus. Arvestama peab sellega, et kohtu puhkuste ajal kohtuistungeid ei toimu.