Vježbenička praksa

Opće informacije

Sud Europske unije svake godine nudi ograničen broj plaćenih vježbeničkih mjesta u trajanju od pet mjeseci u kabinetima članova Suda i Općeg suda Europske unije te u službama Suda.

Vježbenička praksa u službama Suda obavlja se poglavito u upravama za pravno prevođenje, Upravi za istraživanje i dokumentaciju, Upravi za komunikaciju, Upravi za protokol i posjete, kod pravnog savjetnika za upravne poslove, u tajništvu Općeg suda i u Upravi za usmeno prevođenje (za pravila koja se tiču vježbeničke prakse iz usmenog prevođenja vidjeti niže).

Dva su razdoblja za obavljanje vježbeničke prakse:

od 1. ožujka do 31. srpnja (prijave se podnose od 1. srpnja do 30. rujna svake godine)

od 16. rujna do 15. veljače za vježbeničku praksu u kabinetima i od 1. listopada do 28. veljače za vježbeničku praksu u službama (prijave se podnose od 1. veljače do 30. travnja svake godine).

Kandidati – nositelji sveučilišne diplome iz prava ili političkih znanosti (pravnog usmjerenja) ili, za vježbeničku praksu u Upravi za usmeno prevođenje, diplome iz konferencijskog prevođenja – moraju podnijeti svoje prijave putem aplikacije EU CV Online u za to predviđenim rokovima.

Stipendija iznosi 1177,00 eura neto mjesečno.

Plaćenim vježbenicima čije je boravište udaljeno 200 km ili više od sjedišta Suda Europske unije plaća se putni trošak u iznosu od 150,00 eura.

Za potrebe službe poželjno je dobro poznavanje francuskog jezika.


Vježbenička praksa iz usmenog prevođenja, u trajanju od deset do dvanaest tjedana, namijenjena je ponajprije nedavno diplomiranim konferencijskim prevoditeljima, čija je jezična kombinacija korisna Upravi za usmeno prevođenje. Cilj je pružiti mladim konferencijskim prevoditeljima stručno vodstvo u njihovu usavršavanju u usmenom prevođenju, posebice pravnom, što obuhvaća pripremu spisa, terminološko istraživanje i praktične vježbe u „nijemim kabinama“. Zahtijeva se pasivno znanje francuskog jezika. Uzmite u obzir da se rasprave ne održavaju za vrijeme sudskih praznika.