Szakmai gyakorlatok

Általános információk

Az Európai Unió Bírósága korlátozott számban minden évben lehetőséget biztosít öt hónapos fizetett szakmai gyakorlatra a Bíróság vagy az Európai Unió Törvényszéke tagjainak kabinetjeiben, illetve a Bíróság szervezeti egységein.

A Bíróság szervezeti egységein töltött szakmai gyakorlatot elsősorban a Jogi Szakfordítási Igazgatóságokon, a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon, a Kommunikációs Igazgatóságon, a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóságon, az igazgatási ügyek jogtanácsosa mellett, a Törvényszék Hivatalánál és a Tolmácsolási Igazgatóságon lehet teljesíteni (a tolmácsolási szakmai gyakorlat részleteit lásd alább).

A szakmai gyakorlatra két időszakban van lehetőség:

március 1-jétől július 31-ig (a jelentkezések benyújtásának ideje: minden évben július 1. és szeptember 15. között);

a kabinetekben töltött szakmai gyakorlatra szeptember 16-tól február 15-ig, illetve a Bíróság szervezeti egységein töltött szakmai gyakorlatra október 1-jétől február 28-ig (a jelentkezések benyújtásának ideje: minden évben február 1. és április 15. között).

A pályázóknak jogi vagy politikatudományi (jogi szakirány) egyetemi diplomával, illetve a Tolmácsolási Igazgatóságon meghirdetett szakmai gyakorlatokhoz konferenciatolmácsi oklevéllel kell rendelkezniük, és jelentkezésüket a megadott határidőn belül, az  EU CV Online alkalmazáson keresztül kell benyújtaniuk.

Az ösztöndíj összege havi nettó 1177 euró.

A fizetett szakmai gyakorlaton részt vevő azon gyakornokok, akiknek a lakóhelye az Európai Unió Bíróságának székhelyétől legalább 200 km földrajzi távolságra található, 150 euró utazásiköltség-térítésben részesülnek.

Munkaszervezési okokból a francia nyelv megfelelő szintű ismerete kívánatos.


A tolmácsolási szakmai gyakorlatot, amelynek időtartama tíz héttől tizenkét hétig terjed, elsősorban azoknak a konferenciatolmácsolás területén frissen végzett jelentkezőknek ajánljuk, akiknek a nyelvpárosítása a Tolmácsolási Igazgatóság tevékenysége szempontjából előnyösnek bizonyul. A szakmai gyakorlat célja, hogy a pályakezdő tolmácsok számára lehetővé tegye a szakmai fejlődésük támogatását a tolmácsolás, különösen a jogi tolmácsolás területén, amely egyszerre magában foglalja az ügyiratokból történő felkészülést, a terminológiai kutatómunkát és a tolmácskabinban végzett gyakorlati feladatokat. Az olvasott francia szöveg megértése szükséges. A jelentkezők közötti kiválasztásra a teljes igazságszolgáltatási év tekintetében évente egyszer, szeptember 15. körül kerül sor (jelentkezés minden év július 1‑jétől szeptember 15‑ig nyújtható be). Tájékoztatásul: a törvénykezési szünet alatt nincsenek tárgyalások.