Stages

Informazzjoni ġenerali

Kull sena, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea toffri numru limitat ta’ stages bi ħlas ta’ mhux iktar minn ħames xhur. L-istages isiru prinċipalment fid-Direttorati tat-Traduzzjoni, fid-Direttorat tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni, fid-Direttorat tal-Komunikazzjoni, fid-Direttorat tal-Protokoll u taż-Żjarat, mal-Konsulent Legali għall-Kwistjonijiet Amministrattivi, fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali u fid-Direttorat tal-Interpretazzjoni (għal iktar informazzjoni dwar l-istage fl-interpretazzjoni, ara hawn taħt).

Jeżistu żewġ perijodi ta’ stage:

- mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Lulju (preżentazzjoni tal-kandidaturi mill-1 ta’ Lulju sal-15 ta’ Settembru ta’ kull sena)
- mill-1 ta’ Ottubru sat-28 ta’ Frar (preżentazzjoni tal-kandidaturi mill-1 ta’ Frar sal-15 ta’ April ta’ kull sena).

L-applikanti, li għandhom ikollhom diploma universitarja fil-liġi jew fix-xjenzi politiċi (bil-liġi bħala suġġett prinċipali) jew, għal stages mad-Direttorat tal-Interpretazzjoni, diploma ta’ interpretu ta’ konferenzi, għandhom jippreżentaw il-kandidaturi tagħhom permezz tal-applikazzjoni EU CV Online fit-termini previsti.

L-ammont tal-għotja jlaħħaq EUR 1 120 nett fix-xahar.

Għal raġunijiet ta’ servizz, għarfien tajjeb tal-lingwa Franċiża jkun utli.

 

 

L-istages fl-interpretazzjoni, ta' bejn għaxar u tnax-il ġimgħa, huma fl-ewwel lok intiżi għal żgħażagħ gradwati fl-interpretazzjoni tal-konferenzi li għandhom għarfien ta' lingwi li jkunu ta' interess għad-Direttorat tal-interpretazzjoni. L-għan huwa li l-interpreti żgħażagħ ikunu jistgħu jiġu segwiti fit-titjib tagħhom tal-interpretazzjoni, b'mod iktar partikolari ġuridiku, li jikkomporta kemm it-tfassil ta' dokumenti, xogħol ta' riċerka ta' terminoloġija u eżerċizzji prattiċi fil-"kabina muta". Huwa meħtieġ għarfien tal-Franċiż miktub. Wieħed għandu jżomm f'moħħu li ma jkunx hemm seduti matul il-vaganzi ġudizzjarji.