CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Stages

Algemene informatie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt elk jaar een beperkt aantal betaalde stageplaatsen aan van maximaal vijf maanden. Deze stages vinden hoofdzakelijk plaats bij de directie onderzoek en documentatie, de algemene directie vertalingen en de directie tolken (meer informatie over stages bij deze directie hieronder).

Er zijn twee stageperiodes:

- van 1 maart tot en met 31 juli (formulier inzenden uiterlijk op 30 september)
- van 1 oktober tot en met 28 februari (formulier inzenden uiterlijk op 30 april)

Kandidaten moeten beschikken over een universitair diploma in de rechten of politieke wetenschappen (hoofdrichting recht) of, voor de stage bij de Directie vertolking, een diploma conferentietolk. Zij dienen dit formulier EN / FR in te vullen, te printen en ondertekend terug te sturen naar het volgende e-mailadres: Stages.services@curia.europa.eu, samen met een uitvoerig curriculum vitae en kopieën van diploma's en/of bewijsstukken. Op elk bijgevoegd bestand moeten de naam en voornaam van de kandidaat alsook een volgnummer zijn vermeld. De als bijlage toegezonden bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5 MB.

Voor het geval het openen van het formulier problemen oplevert raden wij u aan het formulier te downloaden en voor het lezen ervan Adobe Reader te gebruiken in plaats van uw browser.

Om praktische redenen is een goede kennis van het Frans gewenst.

De stages bij de directie tolken, die tien tot twaalf weken duren, zijn in de eerste plaats bedoeld voor recent afgestudeerde conferentietolken met een voor die directie interessante talencombinatie. Ze zijn bedoeld om pas afgestudeerde tolken de gelegenheid te geven hun tolkervaring vooral op juridisch gebied uit te breiden door dossiervoorbereiding, terminologie-onderzoek en praktijkoefeningen in de "stomme cabine". Kennis van het geschreven Frans is vereist. Tijdens de gerechtelijke vakanties zijn er geen zittingen.

.