CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Stáže

Všeobecné informácie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok obmedzené množstvo platených stáží na obdobie najviac piatich mesiacov. Stáže sa uskutočňujú najmä na Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, Riaditeľstve komunikácie, sekcii semináre a návštevy, Generálnom riaditeľstve prekladov, v kancelárii tajomníka Všeobecného súdu a na Riaditeľstve tlmočenia (podrobnosti o stáži na Riaditeľstve tlmočenia sú uvedené nižšie).

Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:

- od 1. marca do 31. júla (formulár treba odoslať najneskôr 30. septembra),
- od 1. októbra do 28. februára (formulár treba odoslať najneskôr 30. apríla).

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi vysokoškolského diplomu v odbore právo alebo politické vedy (hlavný odbor právo), alebo, pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve pre tlmočenie, diplomu konferenčného tlmočníka, musia vyplniť a následne vytlačiť a podpísať tento formulár: EN / FR, a zaslať ho na elektronickú adresu Stages.services@curia.europa.eu, spolu s podrobným životopisom a kópiami diplomov a/alebo osvedčení. Každý pripojený súbor musí obsahovať priezvisko a meno uchádzača o stáž a poradové číslo. Maximálna celková veľkosť všetkých priložených súborov je 5 MB.

Ak máte problémy s otvorením formulára, odporúčame Vám, aby ste si tento formulár najskôr stiahli do svojho počítača a na jeho prečítanie použili namiesto internetového prehliadača program Adobe Reader.

Z organizačných dôvodov je potrebná dobrá znalosť francúzštiny.

Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia, ktorých jazykové znalosti a ich kombinácie sú v záujme tohto riaditeľstva. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne". Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.

.