Stáže

Všeobecné informácie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok obmedzené množstvo platených stáží na obdobie najviac päť mesiacov. Stáže sa uskutočňujú najmä na Riaditeľstvách pre právny preklad, Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, Riaditeľstve pre komunikáciu, Riaditeľstve protokolu a návštev, u Právneho poradcu pre administratívne veci, v kancelárii tajomníka Všeobecného súdu a na Riaditeľstve pre tlmočenie (podrobnosti o stáži na Riaditeľstve pre tlmočenie sú uvedené nižšie).

Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:

– od 1. marca do 31. júla (podávanie prihlášok od 1. júla do 15. septembra každého roka)

– od 1. októbra do 28. februára (podávanie prihlášok od 1. februára do 15. apríla každého roka).

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi vysokoškolského diplomu v odbore právo alebo politické vedy (hlavný odbor právo) alebo, pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve pre tlmočenie, diplomu konferenčného tlmočníka, musia podať svoju prihlášku prostredníctvom aplikácie EU CV Online v stanovených lehotách.

Výška štipendia je 1 120 eur mesačne v čistom.

Z organizačných dôvodov je potrebná dobrá znalosť francúzštiny.

 

 

Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia, ktorých jazykové znalosti a ich kombinácie sú v záujme tohto riaditeľstva. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne". Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.