CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Stáže

Všeobecné informácie

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok obmedzené množstvo platených stáží na obdobie najviac piatich mesiacov. Stáže sa uskutočňujú najmä na Generálnom riaditeľstve prekladov, Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, Riaditeľstve komunikácie, Riaditeľstve pre protokol a návštevy, u právneho poradcu pre administratívne záležitosti, v kancelárii tajomníka Všeobecného súdu a na Riaditeľstve tlmočenia (podrobnosti o stáži na Riaditeľstve tlmočenia sú uvedené nižšie).

Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:

– od 1. marca do 31. júla (podávanie prihlášok od 1. júla do 30. septembra každého roka)
– od 1. októbra do 28. februára (podávanie prihlášok od 1. februára do 30. apríla každého roka).

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi vysokoškolského diplomu v odbore právo alebo politické vedy (hlavný odbor právo) alebo, pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve pre tlmočenie, diplomu konferenčného tlmočníka, musia podať prihlášku prostredníctvom aplikácie EU CV Online v stanovených lehotách.

Výška štipendia je 1 120,00 eur mesačne v čistom.

Z organizačných dôvodov je potrebná dobrá znalosť francúzštiny.

 

 

Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia, ktorých jazykové znalosti a ich kombinácie sú v záujme tohto riaditeľstva. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne". Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.

.