CURIA
rss
avancerad sökning
Praktik

Allmän information

Europeiska unionens domstol erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser. Praktiken pågår i högst fem månader. Praktikplatser erbjuds i första hand på direktoratet för forskning och dokumentation, direktoratet för kommunikation, enheten för seminarier och besök, generaldirektoratet för översättning, tribunalens kansli och direktoratet för tolkning (för närmare information om tolkpraktik, se nedan).

Det finns två praktikperioder:

- den 1 mars-31 juli (formulär ska skickas senast den 30 september)
- den 1 oktober-28 februari (formulär ska skickas senast den 30 april)

Den som ansöker om praktik ska inneha en jur. kand.-examen eller en pol. mag.-examen (med juridisk huvudinriktning) eller, för praktik vid tolktjänsten, en examen för konferenstolkar. Sökanden ska fylla i, skriva ut och underteckna detta formulär: EN / FR, och därefter skicka det till e-postadressen Stages.services@curia.europa.eu, jämte ett detaljerat curriculum vitae samt examensbevis och/eller intyg. Varje bifogad fil måste innehålla sökandens för- och efternamn samt vara numrerad. Den totala storleken av alla bilagor får vara högst 5 MB.

Om problem uppstår när Ni ska öppna formuläret råder vi Er att ladda ner det lokalt och använda Adobe Reader i stället för webbläsaren för att öppna det.

Med hänsyn till domstolens arbetsmetoder är det önskvärt att sökanden har goda kunskaper i franska.

Praktik på tolkningsdirektoratet erbjuds för en tid av tio till tolv veckor och platser erbjuds i första hand nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet på det rättsliga området. Arbetet består av en förberedande fas, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås. Kunskaper i skriven franska är ett krav. Observera att inga förhandlingar hålls under rättsferier.

.