Praktik

Allmän information

Europeiska unionens domstol erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser på domarnas kabinett (domstolen och tribunalen) samt vid institutionens olika tjänsteavdelningar. Praktiken pågår i fem månader.

Praktik vid tjänsteavdelningarna erbjuds i första hand inom direktoraten för juridisk översättning, direktoratet för forskning och dokumentation, direktoratet för kommunikation, direktoratet för protokollet och besök, hos den juridiske rådgivaren i administrativa frågor samt vid tribunalens kansli och direktoratet för tolkning (för närmare information om tolkpraktik, se nedan).

Det finns två praktikperioder:

1 mars–31 juli (ansökningsperiod mellan den 1 juli och den 15 september varje år)

16 september–15 februari för praktik på kabinetten och 1 oktober–28 februari för praktik vid tjänsteavdelningarna (ansökningsperiod mellan den 1 februari och den 15 april varje år).

Den som ansöker om praktik ska inneha en jur. kand.-examen eller en pol. mag.-examen (med juridisk huvudinriktning) eller, för praktik vid tolkningsdirektoratet, en examen för konferenstolkar. Ansökan ska göras online via EU CV Online inom den angivna tiden.

Stipendiebeloppet (netto) uppgår till 1 177,00 euro per månad.

Ett resebidrag på 150,00 euro utgår till avlönade praktikanter vars hemort befinner sig på minst 200 kilometers avstånd från EU-domstolens säte.

Med hänsyn till domstolens arbetssätt är goda kunskaper i franska önskvärda.


Praktik på tolkningsdirektoratet erbjuds för en tid av tio till tolv veckor och platser erbjuds i första hand nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet på det rättsliga området. Arbetet består av en förberedande fas, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås. Kunskaper i skriven franska är ett krav. Ansökningsperioden är mellan den 1 juli och den 15 september varje år och beslut om vilka sökande som kommer att erbjudas en praktikplats fattas omkring den 15 september och gäller för hela rättsåret. Observera att inga förhandlingar hålls under rättsferier.