Praktik

Allmän information

Europeiska unionens domstol erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser på domarnas kabinett (domstolen och tribunalen) samt vid institutionens olika tjänsteavdelningar. Praktiken pågår i fem månader.

Praktik vid tjänsteavdelningarna erbjuds i första hand inom direktoraten för juridisk översättning, direktoratet för forskning och dokumentation, direktoratet för kommunikation, direktoratet för protokollet och besök, hos den juridiske rådgivaren i administrativa frågor samt vid tribunalens kansli och direktoratet för tolkning (för närmare information om tolkpraktik, se nedan).

Det finns två praktikperioder:

1 mars–31 juli (ansökningsperiod mellan den 1 juli och den 15 september varje år)

16 september–15 februari för praktik på kabinetten och 1 oktober–28 februari för praktik vid tjänsteavdelningarna (ansökningsperiod mellan den 1 februari och den 15 april varje år).

Den som ansöker om praktik ska inneha en jur. kand.-examen eller en pol. mag.-examen (med juridisk huvudinriktning) eller, för praktik vid tolkningsdirektoratet, en examen för konferenstolkar. Ansökan ska göras online via EU CV Online inom den angivna tiden.

Stipendiebeloppet (netto) uppgår till 1 177,00 euro per månad.

Ett resebidrag på 150,00 euro utgår till avlönade praktikanter vars hemort befinner sig på minst 200 kilometers avstånd från EU-domstolens säte.

Med hänsyn till domstolens arbetssätt är goda kunskaper i franska önskvärda.


Praktik på tolkningsdirektoratet erbjuds för en tid av tio till tolv veckor och platser erbjuds i första hand nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet på det rättsliga området. Arbetet består av en förberedande fas, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås. Kunskaper i skriven franska är ett krav. Observera att inga förhandlingar hålls under rättsferier.