Veřejné zakázky

 V případech stanovených finančním nařízením Evropských společenství je Soudní dvůr povinen vyhlásit nabídkové řízení při pořizování majetku a služeb.

 Výběrová řízení jsou pravidelně zveřejňována v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a lze je konzultovat v databázi TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) která je denně aktualizována na Internetu.

 Informace uvedené na internetových stránkách Soudního dvora mají neformální povahu, zpravidla nejsou překládány do všech úředních jazyků a nejsou úplné.

 Žádným způsobem nenahrazují oficiální zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie - řada S.

Generální ředitelství pro mnohojazyčnost - Externí spolupracovníci

Předchozí oznámení v případě veřejných zakázek mezi 15.000,01€ a finančními limity podle směrnice o veřejných zakázkách 2014/24/EU

Roční seznam veřejných zakázek [bod 3.3 a) Přílohy I finančního nařízení] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Roční seznam veřejných zakázek [bod 3.3 e) Přílohy I finančního nařízení]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 

Roční seznam změn smluv na veřejné zakázky [čl. 172 odst. 3 první pododstavec bod a) a b) finančního nařízení] nepřesahujících finanční limity podle směrnice o veřejných zakázkách 2014/24/EU [a čl. 172 odst. 3 první pododstavec bod c) finančního nařízení] 2016 / 2017 / 20182019 

Roční seznam veřejných zakázek přidělených v souladu s bodem 11.1 druhým pododstavcem bod h) a body j) až m) Přílohy I finančního nařízení 2019 

TED – Seznam dodavatelů pro rok 2007 / 2008  / 2010 Služby / 2010 Dodávky / 2010 Práce / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby  

Informace pro dodavatele :

Všeobecné podmínky pro kupní smlouvy o nízké a velmi nízké hodnotě -verze 01/2021- (Pozor! Toto dílo existuje pouze ve francouzštině)

Finanční identifikace

Informační sdělení o ochraně osobních údajů - Evidence bankovních údajů třetích osob, s nimiž Soudní dvůr Evropské unie vstupuje do finančních vztahů

- Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci zadávání veřejných zakázek

- Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci systému včasného zjišťování a vyloučení (EDES)

Informační sdělení o ochraně osobních údajů

Probíhající výběrová řízení

Lucembursko-Lucemburk: Služby koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích v rámci budov Soudního dvora EU a pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  23.2.21
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Lucembursko-Lucemburk: Inspekce konstrukčních a dokončovacích stavebních prací a venkovních úprav na veškerém majetku Soudního dvora Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  19.11.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Lucembursko-Lucemburk: Uzavření rámcových smluv na kontrolu jazykové správnosti a provedení oprav v případě pravopisných a typografických chyb v závěrech (ve francouzštině) vypracovaných generálními advokáty Soudního dvora Evropské unie
Užší řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  9.11.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Lucembursko-Lucemburk: Dodávka bílého papíru A4 pro Soudní dvůr Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  5.10.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výběrová řízení ve fázi hodnocení / Uzavřená výběrová řízení

Stavební práce v oblasti úprav, renovací a oprav v budovách Soudního dvora Evropské unie (lot 4)
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  9.12.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Integrated Case Management System
Výběrové řízení s vyjednáváním
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  30.9.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Návrh, implementace a provoz IT řešení Soudního dvora (lot 2)
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  17.4.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Stavební práce v oblasti úprav, renovací a oprav v budovách Soudního dvora Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  9.12.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Lucembursko-Lucemburk: Poskytování stravovacích a přidružených služeb — služeb prádelny
Výběrové řízení s vyjednáváním
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  15.9.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Návrh, implementace a provoz IT řešení Soudního dvora
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  17.4.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Lucembursko-Lucemburk: Stěhovací a manipulační služby pro Soudní dvůr Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  29.1.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Čištění budov a údržba zelených ploch v budovách Soudního dvora Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  29.8.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Služby lékařské analytické laboratoře
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  23.8.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Dodávka trezorových skříní pro Soudní dvůr Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  3.1.20
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Dodávka kancelářských židlí podporujících pohyb pro Soudní dvůr Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  13.9.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Služby ostrahy a požární bezpečnosti pro budovy Soudního dvora Evropské unie a Úřadu evropského veřejného žalobce, jakož i posouzení kvality zmíněných služeb a poradenství s ohledem na bezpečnost a ochranu
Užší řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  29.8.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Přestavba poradní síně v přístavbě C Soudního dvora Evropské unie - 4. podlaží
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  14.2.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Dodávka konferenčních stolů s multimediální přípojkou pro Soudní dvůr Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  1.2.19
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Vzdělávací služby v oblasti řízení vozidla pro řidiče evropských orgánů v Bruselu a Lucemburku
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  21.12.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Vypracování shrnutí rozhodnutí a nařízení jurisdikcí Unie ve francouzském jazyce, která jsou předmětem sdělení ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  26.10.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  1.11.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Zabezpečení kontrolního stanoviště protipožární ochrany a bezpečnosti
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  24.9.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení
Fourniture de livres et des suppléments spécialisés dans le domaine juridique
Otevřené řízení
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  19.3.18
Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení