CURIA
rss
täppisotsing
Hanked

Käimasolevad hanked

Hindamistaadiumis olevad hanked / Lõpetatud hanked

Kirjaliku tõlke peadirektoraat. Vabakutselised tõlkijad

Teabe eelnev avaldamine riigihangete kohta, mille maksumus jääb 15 000,01 euro ja riigihankedirektiivis 2014/24/EL sätestatud piirmäärade vahele

Riigihangete aastaloetelu [vastavalt finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 124 lõike 3 punktile a] 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Riigihangete aastaloetelu [vastavalt finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 124 lõike 3 punktile e]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Selliste lepingumuudatuste aastaloetelu [vastavalt finantsmääruse artikli 114a lõike 3 punktidele a ja b], mille maksumus jääb alla riigihankedirektiivis 2014/24/EL sätestatud piirmäärade, vastavalt finantsmääruse artikli 114a lõike 3 punktile c 2016

TED. Töövõtjate aastanimekiri 2007 / 2008 / 2010 Teenusleping / 2010 Tarneleping / 2010 Ehitustööd / 2011 / 2012 Teenusleping / 2013 Teenusleping / 2014 Teenusleping  

Teave lepingupooltele

 


Finantsmääruses ette nähtud juhtudel peab Euroopa Liidu Kohus asjade ja teenuste hankimiseks välja kuulutama hanked.

Hanketeated avaldatakse regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas (S-seeria) ja nendega võib tutvuda TED andmebaasi "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) vahendusel, mida internetis igapäevaselt ajakohastatakse.

Euroopa Kohtu veebilehel avaldatav teave on mitteametlik ning enamasti pole seda kõigisse ametlikesse keeltesse ega täies mahus tõlgitud.

Mitte mingil juhul ei asenda see teave Euroopa Liidu Teataja lisas ametlikult avaldatavat teavet.

Käimasolevad hanked:

 

Infrastruktuuride PD

Hanketeade

Pealkiri: Toataimede hooldamine ja tarne

Menetluse: Euroopa Liidu Kohtu hoonete tehniliste paigaldiste käitamine ja hooldamine

Tähtpäev: 19.01.2018 - 17:00

Dokumendid:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0

 

 

Hindamistaadiumis olevad hanked / Lõpetatud hanked:

Kirjaliku tõlke peadirektoraat

Hanketeade

Pealkiri: Raamlepingute sõlmimine Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide kokkuvõtete (prantsuse keeles) keeleliseks kontrollimiseks ning õigekirja ja tüpograafiliste vigade parandamiseks
Menetluse: Piiratud menetlus
Tähtpäev : 26.10.2016

Dokumendid:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat

Hanketeade

Parandus

Pealkiri: - Erialaste perioodikaväljaannete tellimuste tarne
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 28.7.2017 - 17:00

Dokumendid:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Hanketeade

Pealkiri: Perioodikaväljaannete ja raamatute köitmine ja köitmise parandustööd

Menetluse: Avatud menetlus

Tähtpäev : 17.04.2017 - 17:00

Dokumendid:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: CJ-PROC-15/011 - Erialaste perioodikaväljaannete tellimuste tarne
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 18.4.2016 - 17:00

Dokumendid:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Protokolli ja teabe direktoraat 

Hanketeade

Mittetäielik menetlus

Pealkiri: Kaup Euroopa Liidu Kohtule teavitamise ja reklaami eesmärgil
Menetluse liik: piiratud
Tähtaeg: 30.11.2011 (17:00)


Hanketeade

Parandus

Pealkiri: Kommunikatsioonimaterjalid
Menetluse liik: piiratud
Tähtaeg: 07.7.2011 (17:00)


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Lühifilmid Euroopa Liidu Kohtu kohta
Menetluse liik: piiratud
Tähtaeg: 04.7.2011 (17:00)

 

brique

 

Personali ja rahanduse peadirektoraat

Hanketeade

Pealkiri: Meditsiiniliste analüüside laboriteenused
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Hanketeade

Mittetäielik menetlus 

Pealkiri: Nägemiskontrollid
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum spot


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Meditsiiniliste analüüside laboriteenused
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 23.9.2011 - 17:00


Hanketeade

Pealkiri: Kursustel põhinev keeleõpe - Interinstitutional Call for tenders - Leader: ECA
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 15.11.2010 (17:00)


Hanketeade

Parandus

Pealkiri: Nägemiskontrollid
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetlus
Tähtaeg: 7.9.2011 - 17:00

 

brique

 

Infrastruktuuride PD

Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Erasmuse ja Thomas More'i hoonete keldritesse 2 klaasitud ala ehitamine

Menetluse: Avatud menetlus

Tähtpäev: 31/5/2017

 

Dokumendid:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Hanketeade

Pealkiri: Toataimede hooldamine ja tarne

Menetluse: Avatud menetlus

Tähtpäev: 31/5/2017

 

Dokumendid:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Toataimede hooldamine ja tarne

Menetluse: Avatud menetlus

Tähtpäev: 31/5/2017

 

Dokumendid:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Hanketeade

Mittetäielik menetlus

Pealkiri: Turvapaviljon

Menetluse: Piiratud menetlus

Tähtpäev: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumendid:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


 Hanketeade

Parandus

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Tervishoiu ja ohutuse koordineerimine Euroopa Liidu Kohtu jaoks

Menetluse: Avatud menetlus

Tähtpäev: 13.01.2017 - 17:00

Dokumendid:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Kohtu hoonetekompleksis turva-pöörduste ümberehitamine

Menetluse liik: Väljakuulutamiseta lepingu sõlmimine


 

Hanketeade

Pealkiri: Teenistusautode pikaajaline rent

Menetluse: Piiratud menetlus

Tähtpäev: 14/12/2016 - 17:00

Dokumendid:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Arhitektuuriliste elementide ja viimistluse täiustamine ja remont – kinnised ja kaetud elemendid
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev: 05.10.2016 - 17:00

Dokumendid: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Kontsessiooniteade

Pealkiri: Toitlustusteenuste osutamine ja seotud teenuste tagamine Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Kontsessiooni andmise menetlus
Tähtpäev : 28/07/2016 - 11:00

Dokumendid: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Täielikult kloorivaba (totally chlorine-free (TCF)) valge A4-formaadis (80 g) paberi tarne Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 28.6.2016 - 17:00

Dokumendid:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Parandus

Pealkiri: Arhitektuuriliste elementide ja viimistluse parandused ja remont - tehniliste seadmete paigaldus
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu jaoks ette nähtud suitsetamiskabiinide tarne, paigaldus ja hooldus
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Hanketeade

Pealkiri: Eritellimusel valmistatavate raamaturiiulite ehitamine
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 27.11.2015 - 12:00


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Turvatud ruumide täiustamise ja ümberehitamise tööd
Menetluse: Piiratud menetlus
Tähtpäev : 5.12.2015 - 17:00


Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: IT-ruumi rentimine (IV taseme andmekeskus)
Menetluse liik: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega


Hanketeade

Mittetäielik menetlus

Pealkiri: Laua- ja põrandalampide tarne Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 24.9.2015 - 17:00


Hanketeade

Lisateave 

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 18.9.2015 - 17:00


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 22.9.2015 - 17:00


Hanketeade

Pealkiri: Hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 29.6.2015 - 12:00


Hanketeade

Mittetäielik menetlus 

Pealkiri: Hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 16.6.2015 - 12:00


Hanketeade

Pealkiri: CJ 01/2015 - Anneau' hoone sisustustööd
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 20.5.2015 - 12:00


Hanketeade

Pealkiri: Parkettpõrandate õlitamise tööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 8.4.2015 - 12:00


Hanketeade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu ruumidesse teisaldatavate kappide paigaldamise tööd
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 8.4.2015 - 12:00


Hanketeade

Pealkiri: Seinte ja põrandate värvimise tööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 8.4.2015 - 12:00


Hanketeade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu hoonete juures asuvate haljasalade 2015.-2018. aastal hooldamise ja korrashoiu leping
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 26.1.2015

Dokumendid: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: Leping kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas - Euroopa Liidu Kohtu 1 parkla ventilatsiooni-, kütte- ja reguleerimisseadmete paigaldamine
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 12/01/2015


Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning nimetatud teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine
Menetluse: Piiratud menetlus
Tähtpäev : 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Hanketeade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu haldusteenistuste kolimine
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 14.11.2014 - 12:00


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: Tõsteseadmete valdkonna leping - A-tornis ja B-tornis asuvate liftikabiinide kattekihi ja aluste remont
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 20.10.2014


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 16.9.2014


Hanketeade

Parandus

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Elektroonikaseadmete üldkindlustus
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 18.8.2014


Hanketeade

Parandus

Mittetäielik menetlus 

Pealkiri: Juurdepääsu kontrollimise valdkonna leping - juurdepääsu kontrollimise süsteemide täiustamine ja kaardilugejate lisamine
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 15.9.2014


Hanketeade

Parandus

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 14.7.2014


Hanketeade

Mittetäielik menetlus

Pealkiri: Talaaride tarne Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 24.6.2014 - 17:00


Hanketeade

Pealkiri: põranda katmise tööd Euroopa kohtu Erasmuse ja Thomas More'i autoparklates
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 21.5.2014 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse: Avatud menetlus
Tähtpäev : 7.5.2014 - 17:00


Hanketeade

Parandus

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: IT-süsteemide hooldamine ja arendamine
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 30.4.2014 - 15:00


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: Kasutajatugi
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 7.4.2014 - 15:00


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu hoonete 2014.-2018. aastal hooldamise ja puhastamise leping
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 27.1.2014 - 23:59


Hanketeade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu T-hoone maagaasiga varustamine 1.1.2014-30.9.2014
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 8.11.2013 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: 2 Toshiba digitaalse printeri igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus Luxembourgis
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 23.10.2013 - 17:30


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu toitlustusteenistuse kassaterminalide (POS-terminalid või kassaaparaadid) ning seonduvate seadmete tarne, paigaldamine ja igakülgne hooldus
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 9.10.2013 - 17:30 


Hanketeade

Mittetäielik menetlus

Pealkiri: IT-infrastruktuuri käitamine ja arendamine
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 24.9.2013 - 15:00


Hankelepingu sõlmimise teade  

Pealkiri: Vormiriietus Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse liik: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega
Põhjendus selle kohta, miks hankeleping otsustati sõlmida ilma hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas (ELT):
Direktiiv 2004/18/EÜ


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Allegro hoone - renoveerimise tööd
Menetluse liik: Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Tähtaeg: 11.6.2013 - 23:59 


Hanketeade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Komisjoni kasutuses olevates või kasutusse võetavates hoonetes kohtusaalide, konverentsiruumide ning koosolekuruumide multimeediainfrastruktuuri kuuluvate seadmete käsitsemine, hooldus ja tarne
Menetluse liik: Läbirääkimistega, ilma hankekuulutuseta


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Teisaldatavate hoiukappide kokkupanemine ja tarne Euroopa Liidu Kohtu ruumide jaoks
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 11.3.2013 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Tisleritööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 11.3.2013 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Luxembourgis Euroopa Kohtu hoonetes viitade paigaldamise tööd
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 11.3.2013 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Värvimistööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 26.3.2013 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamise tööd
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 15.4.2013


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu talituste kolimine
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 17.12.2012 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Värvimistööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 17.12.2012 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade 

Pealkiri: Tisleritööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetesMenetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 17.12.2012 - 23:59


Hanketeade

Hankelepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Hooldusteenused (riistvara ja tarkvara), remonditööd, tavatelefoniliinide ja faksi infrastruktuuri töökorras hoidmine ja abi seotud teenuste korraldamisel Euroopa Liidu Kohtu käsutuses olevates hoonetes
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 19.10.2012 (15:00)


Eelteade

Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Teenistusautode pikaajaline rent
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 30.9.2012


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Frezza" (või samaväärse) mööbli ja/või "Dauphini" (või samaväärse) mööbli tarne Euroopa Liidu kohtule
Menetluse liik: Avatud
Tähtaeg: 25.9.2012 - 17:30


Hanketeade

Pealkiri: Toitlustusteenused Euroopa Liidu Kohtule
Menetluse liik: Läbirääkimistega
Tähtaeg: 16.07.2012 (17:00)


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu palee 5. laienduse ehitamise projekti järelevalve tehnilise abi teenuste leping
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 11.06.2012 (23:59)


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu hoonete bürooruumide renoveerimise tööd
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 22.11.2011 (23:59)


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Värvimistööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 20.9.2011 (23:59)


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Euroopa Liidu Kohtu haljasalade ja hüdrokultuuri toataimede hooldamine
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 20.9.2011- 23:59


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Täielikult kloorivaba (TCF) valge A4-formaadis (80 g) paberi tarne
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 12.9.2011 - 17:00


Hanketeade

Lepingu sõlmimise teade

Pealkiri: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ ja Ricohi koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus Luxembourgis
Menetluse liik: avatud
Tähtaeg: 19.9.2011 - 17:00

Teave lepingupooltele :

Madala maksumusega lepingud :
Madala maksumusega müügilepingute üldtingimused -02/2016 versioon- (Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles)

Finantsdeklaratsioon

Teade isikuandmete kaitse kohta isikute ja pangakontode vastavuse kontrollimisel ning nendega seotud finantstehingute raames

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.