Hanked

Finantsmääruses ette nähtud juhtudel peab Euroopa Liidu Kohus asjade ja teenuste hankimiseks välja kuulutama hanked.

Hanketeated avaldatakse regulaarselt Euroopa Liidu Teatajas (S-seeria) ja nendega võib tutvuda TED andmebaasi "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) vahendusel, mida internetis igapäevaselt ajakohastatakse.

Euroopa Kohtu veebilehel avaldatav teave on mitteametlik ning enamasti pole seda kõigisse ametlikesse keeltesse ega täies mahus tõlgitud.

Mitte mingil juhul ei asenda see teave Euroopa Liidu Teataja lisas ametlikult avaldatavat teavet.

Mitmekeelsuse peadirektoraat. Vabakutselised tõlkijad

Teabe eelnev avaldamine riigihangete kohta, mille maksumus jääb 15 000,01 euro ja riigihankedirektiivis 2014/24/EL sätestatud piirmäärade vahele

Hankelepingute aastaloetelu (finantsmääruse I lisa punkti 3.3 alapunkt a)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Hankelepingute aastaloetelu (finantsmääruse I lisa punkti 3.3 alapunkt e)   2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019  

Lepingumuudatuste aastaloetelu (finantsmääruse artikli 172 lõike 3 esimese lõigu punktid a ja b, maksumus ei ületa hankedirektiivis 2014/24 EL ja finantsmääruse artikli 172 lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud piirmäärasid) 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Sõlmitud hankelepingute aastaloetelu vastavalt finantsmääruse I lisa punkti 11.1 teise lõigu punktile h ja punktidele j–m 2019 

TED. Töövõtjate aastanimekiri 2007 / 2008 / 2010 Teenusleping / 2010 Tarneleping / 2010 Ehitustööd / 2011 / 2012 Teenusleping / 2013 Teenusleping / 2014 Teenusleping  

Teave lepingupooltele :

Madala maksumusega müügilepingute üldtingimused -01/2019 versioon- (Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles)

Finantsdeklaratsioon

Teade isikuandmete kaitse kohta isikute ja pangakontode vastavuse kontrollimisel ning nendega seotud finantstehingute raames

- Kinnitus isikuandmete kaitse kohta hankemenetlustes

- Kinnitus isikuandmete kaitse kohta EDES süsteemis

TEATIS ISIKUANDMETE KAITSE KOHTA

up

Käimasolevad hanked

Hindamistaadiumis olevad hanked / Lõpetatud hanked

IT-lahenduste projekteerimine, elluviimine ja tegevused Euroopa Liidu Kohtu juures
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  17.04.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Luksemburg-Luxembourg: Kolimis- ja käitlemisteenused Euroopa Liidu Kohtu jaoks
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  29.01.20
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Euroopa Liidu Kohtu hoonete puhastamine ja nende juures asuvate haljasalade hooldamine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  29.08.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Meditsiiniliste analüüside laboriteenused
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  23.08.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Remontimise, uuendamise ja parandamise tööd Euroopa Liidu Kohtu hoonetes
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  9.12.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Turvakappide tarne Euroopa Liidu Kohtule
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  3.01.20
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Liikumist soodustavate kontoritoolide tarne Euroopa Liidu Kohtule
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  13.09.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Integrated Case Management System
Võistlevad läbirääkimistega hankemenetlust
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  30.09.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Prokuratuuri hoonete jaoks valve- ja tuleohutusteenused ning kõnealuste teenuste kvaliteedi hindamine ja turvalisuse ning ohutuse küsimustes nõustamine
Piiratud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  29.08.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Euroopa Liidu Kohtu hoone C-tiiva 4. korruse nõupidamissaali ümberkujundamine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  14.02.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Multimeediaühendustega konverentsilaudade tarne Euroopa Liidu Kohtule
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  1.02.19
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Brüsselis ja Luxembourgis asuvate Euroopa institutsioonide autojuhtidele autojuhtimise valdkonnas koolituse teenuste osutamine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  21.12.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Liidu kohtute otsuste ja määruste, mille kohta kogutakse teavet kohtulahendite kogusse, kokkuvõtete koostamine prantsuse keeles
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  26.10.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Euroopa Liidu Kohtu haldusteenistuste kolimine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  1.11.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Tuleohutuse ja turvalisuse kontrollkeskuse (PCI/PCS) turvamine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  24.09.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu
Õigusalaste raamatute ja spetsiaalsete lisade tarnimine
Avatud menetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg:  19.03.18
Hankedokumendid on kättesaadavad ainult platvormil e-Tendering hanketeates viidatud lingi kaudu