CURIA
rss
tarkennettu haku
Tarjouskilpailut

Vireillä olevat tarjouskilpailut

Arvioitavina olevat tarjouskilpailut / Päättyneet tarjouskilpailut

Käännöksen pääosasto, freelance-työ

Ilmoittaminen etukäteen julkisista hankinnoista, joiden arvo on vähintään 15.000,01 € ja enintään hankintadirektiivin 2014/24/EU raja-arvojen suuruinen

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 124 artiklan 3 kohdan a alakohta) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Vuotuinen luettelo sellaisten julkisten hankintojen muutoksista (varainhoitoasetuksen 114 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta), jotka alittavat hankintadirektiivin 2014/24/EU raja-arvot, ja varainhoitoasetuksen 114 artiklan 3 kohdan c alakohta) 2016

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 124 artiklan 3 kohdan e alakohta)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

TED – Yhteistyökumppanit 2007 / 2008 / 2010 Palvelut / 2010 Tavarahankinnat / 2010 Urakat / 2011 / 2012 Palvelut / 2013 Palvelut / 2014 Palvelut

Tietoja toimeksisaajille

 


Euroopan unionin tuomioistuimen on järjestettävä varainhoitoasetuksessa säädetyissä tilanteissa tarjouskilpailuja, kun ne hankkivat tavaroita ja palveluja.

Tarjouspyynnöt julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa, ja niihin voi tutustua TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily, http://www.ted.europa.eu/). Tietokantaa päivitetään joka päivä.

Näillä kotisivuilla julkaistut tiedot ovat epävirallisia. Tietoja ei yleensä käännetä kaikille virallisille kielille, eivätkä ne ole kattavia.

Ne eivät siten millään lailla korvaa virallista julkaisemista Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa.

Vireillä olevat tarjouskilpailut :

 

Infrastruktuurin pääosasto

Hankintailmoitus

Otsikko: Teknisten laitteiden käyttö ja ylläpito Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 19.01.2018 - 17:00

Asiakirjat:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0

 

Arvioitavina olevat tarjouskilpailut / Päättyneet tarjouskilpailut :

Käännöksen pääosasto

Hankintailmoitus

Otsikko: Puitesopimusten tekeminen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskankielisten ratkaisuehdotusten kielentarkastuksesta sekä kirjoitusvirheiden ja typografisten virheiden korjaamisesta
Hankintamenettelyn: Rajoitettu menettely
Määräaika: 26.10.2016

Asiakirjat:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Kirjaston, tutkimuksen ja dokumentaation pääosasto

Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: - Erikoisalojen aikakauslehtien tilausten toimittaminen
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 28.7.2017 - 17:00

Asiakirjat:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Aikakausjulkaisujen ja kirjojen sidonta sekä sidontaa koskevat korjaustyöt

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 17.04.2017 - 17:00

Asiakirjat:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: CJ-PROC-15/011 - Erikoisalojen aikakauslehtien tilausten toimittaminen
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 18.4.2016 - 17:00

Asiakirjat:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Protokolla- ja viestintäosasto

 

brique

 

Henkilöstön ja budjetin pääosasto

Hankintailmoitus

Nimi: Lääketieteellistä analyysiä koskevat laboratoriopalvelut
Hankintamenettelyn: Avoin menettely 
Määräaika: 30.9.2015 - 17:00 

Asiakirja: pdf icon   Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely 

Nimi: Näkötestit
Hankintamenettelyn: Avoin menettely 
Määräaika: 30.9.2015 - 17:00 

Asiakirja: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum

 

brique

 

Infrastruktuurin pääosasto

Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: 2 lasitetun alueen rakentaminen Erasmus- ja Thomas More -rakennusten kellarikerroksissa

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 31/5/2017

 

Asiakirjat:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Hankintailmoitus

Otsikko: Izboljšanje dostopa do parkirišča za osebje Sodišča

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 31/5/2017

 

Asiakirjat:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Sisäkasvien hoito ja toimitus

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 31/5/2017

 

Asiakirjat:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely

Otsikko: Turvapaviljonki

Hankintamenettelyn: Rajoitettu menettely

Määräaika: 08/05/2017 -  17:00

 

Asiakirjat:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Terveys- ja turvallisuusnäkökohtien koordinointi Euroopan unionin tuomioistuinta varten

Hankintamenettelyn: Avoin menettely

Määräaika: 13.01.2017 - 17:00

Asiakirjat:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Turvapyöröovien muutostyöt unionin tuomioistuimen rakennusryhmässä

Hankintamenettelyn tyyppi: Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta


Hankintailmoitus

Otsikko: Virka-autojen pitkäaikainen vuokraus

Hankintamenettelyn: Rajoitettu menettely

Määräaika: 14/12/2016 - 17:00

Asiakirjat:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Arkkitehtonisten osuuksien ja viimeistelyjen parantaminen ja korjaus – suljetut ja katetut osuudet
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 05.10.2016 - 17:00

Asiakirjat: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Otsikko: Ateriapalvelujen hoitaminen ja oheispalvelujen toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Hankintamenettelyn: Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely
Määräaika: 28/07/2016 - 11:00

Asiakirjat: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Valkoisen A4-kokoisen 80 g TCF -paperin toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 28.6.2016 - 17:00

Asiakirjat:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Oikaisuilmoitus

Otsikko: Arkkitehtonisten osuuksien ja viimeistelyjen parantaminen ja korjaus - teknisten laitteiden asentaminen
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 4.5.2016

Asiakirja: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Tupakointikoppien toimitus, asentaminen ja huolto Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 30.3.2016 - 17:00

Asiakirja: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Hankintailmoitus

Nimi: Kirjahyllyjen rakentaminen tilaustyönä
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 27.11.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Turvallisten tilojen parannus- ja muuttamistyöt
Hankintamenettelyn: Rajoitettu menettely
Määräaika: 5.12.2015 - 17:00


Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Tietotekniikkatilan vuokraaminen (IV-luokan tietokonekeskus)
Hankintamenettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely ilman tarjouskilpailua


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely

Otsikko: Pöytä- ja lattiavalaisimien hankinta Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 24.9.2015 - 17:00 


Hankintailmoitus

Lisätietoilmoitus 

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Xerox-digitaalitulostinten, mukaan luettuina lisälaitteet ja oheislaitteet, sekä Océ-, Ricoh- ja Toshiba-kopiokoneiden kaikenkattava huolto Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 18.9.2015 - 17:00 


 Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Tuolien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimen oikeussaleihin
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 22.9.2015 - 17:00


Hankintailmoitus

Nimi: Teknisten erityislaitteiden muutokset eri rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 29.6.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely 

Nimi: Teknisten erityislaitteiden muutokset eri rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 16.6.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Otsikko: CJ 01/2015 - sisätilojen varustamistyöt Anneau-rakennuksessa
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 20.5.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Otsikko: Parkettilattiapäällysteiden öljyäminen Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 8.4.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Otsikko: Liikuteltavien kaappien asennustyöt Euroopan unionin tuomioistuimen toimitiloissa
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 8.4.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Otsikko: Seinien ja lattioiden maalaustyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 8.4.2015 - 12:00


Hankintailmoitus

Otsikko: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten yhteydessä sijaitsevien viheralueiden kunnossapitoa ja hoitoa koskeva sopimus vuosia 2015-2018 varten
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 26.1.2015

Asiakirjat: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialaa koskeva sopimus - ilmanvaihto-, lämmitys- ja säätölaitteiden asennus yhteen Euroopan unionin tuomioistuimen pysäköintitiloista
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 12/01/2015


Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskeva laadunarviointi ja turvallisuusalan konsultointipalvelut
Hankintamenettelyn: Rajoitettu menettely
Määräaika: 14.12.2014 - 16:00

Asiakirja: pdf icon QA-CJ12/2014


Hankintailmoitus

Nimi: Unionin tuomioistuimen hallinnollisten osastojen uudelleensijoittaminen
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 14.11.2014 - 12:00


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Nostolaitteiden alaa koskeva sopimus - A- ja B-torneissa olevien hissikorien verhousten sekä jalustojen kunnostus
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 20.10.2014


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Sidontapalvelut sekä arkistolaatikoiden toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 16.9.2014


Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Kattava vakuutus elektroniikkaa varten
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 18.8.2014


Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Puutteellinen menettely

Otsikko: kulunvalvontajärjestelmien päivittäminen ja kortinlukijoiden lisääminen niihin
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 15.9.2014 


Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Tietoteknisen infrastruktuurin ja tietoliikenneinfrastruktuurin käyttö ja kehittäminen
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 14.7.2014


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely

Otsikko: Viittojen toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 24.6.2014 - 17:00


Hankintailmoitus

Otsikko: unionin tuomioistuimen Erasmus- ja Thomas More -pysäköintialueiden pinnan päällystystyöt
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 21.5.2014 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Otsikko: Tuolien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn: Avoin menettely
Määräaika: 7.5.2014 - 17:00


Hankintailmoitus

Oikaisuilmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Tietoteknisten järjestelmien ylläpito ja kehittäminen
Hankintamenettelyn tyyppi: avoin
Päättymispäivä: .30.4.2014 - 15:00


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Käyttäjätuki
Hankintamenettelyn tyyppi: avoin
Päättymispäivä: .7.4.2014 - 15:00


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten ylläpitoa ja siivoamista koskeva sopimus vuosia 2014-2018 varten
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 27.1.2014 - (23:59)


Hankintailmoitus

Nimi: Maakaasun toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimen T-rakennusta varten ajanjaksolla 1.1.2014-30.9.2014
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 8.11.2013 - (23:59)

Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Kahden digitaalisen Toshiban tulostimen kaikenkattava huolto Euroopan unionin tuomioistuinta varten Luxemburgissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 23.10.2013 - (17:30)


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Maksupäätteiden (maksupäätteet tai kassakoneet) ja niihin liittyvien laitteiden toimitus, asennus ja kaikenkattava huolto Euroopan unionin tuomioistuimen ateriapalveluja varten
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 9.10.2013 - (17:30)


Hankintailmoitus

Puutteellinen menettely

Nimi: Tietoteknisen infrastruktuurin käyttö ja kehittäminen
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 24.9.2013 - 15:00


Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Univormut Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely ilman tarjouskilpailua
Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennak-koon Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL):
Direktiivi 2004/18/EY


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Allegro-rakennus - kunnostustyöt
Hankintamenettelyn tyyppi: Nopeutettu rajoitettu menettely
Päättymispäivä: 11.6.2013 - 23:59 


Hankintailmoitus

Nimi: Laitteiden käyttö, huolto ja hankinta oikeussalien, kokoussalien ja kokoushuoneiden multimediainfrastruktuuria varten Euroopan unionin oikeusistuimen ja Euroopan komission käytössä olevissa tai niiden käyttöön tulevissa rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely ilman tarjouskilpailukutsua.


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Liikuteltavien säilytyskaappien uudelleenkokoamiseen ja toimitukseen liittyvät työt Euroopan unionin tuomioistuimen toimitiloja varten
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 11.3.2013 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Puusepäntyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 11.3.2013 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Opastetyöt unionin tuomioistuimen rakennuksissa Luxemburgissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 11.3.2013 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Maalaustyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 26.3.2013 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Teknisten erityislaitteiden muutostyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 15.4.2013


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Euroopan unionin tuomioistuimen osastojen uudelleensijoittaminen
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 17.12.2012 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta 

Nimi: Maalaustyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 17.12.2012 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Puusepäntyöt Euroopan unionin tuomioistuimen rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 17.12.2012 - 23:59


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Ylläpitopalvelut (laitteistot ja ohjelmistot), korjaukset, kiinteää verkkoa ja faksia koskevan infrastruktuurin käyttö sekä tuki uusien oheispalvelujen järjestämiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen käytössä olevissa rakennuksissa
Hankintamenettelyn tyyppi: avoin
Päättymispäivä: 19.10.2012 (15:00)


Ennakkoilmoitus

Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Työajoneuvojen pitkäaikainen vuokraus
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 30.9.2012


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: ”Frezza”-huonekalujen (tai vastaavien) ja/tai ”Dauphin”-huonekalujen (tai vastaavien) toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely
Päättymispäivä: 25.9.2012 - 17:30


Hankintailmoitus

Nimi: Ateriapalvelut Euroopan unionin tuomioistuimelle
Hankintamenettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely
Päättymispäivä: 16.07.2012 (17:00)


Hankintailmoitus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Nimi: Palvelusopimus Euroopan unionin tuomioistuimen Palais-rakennuksen viidennen lisäosan rakennushankkeen valvontaa koskevaa teknistä tukea varten
Hankintamenettelyn tyyppi: avoin
Päättymispäivä: 11.06.2012 (23:59)

Tietoja toimeksisaajille:

Vähäiset hankinnat :
Arvoltaan vähäisiin hankintasopimuksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot -versio 02/2016- (Huomio! Tämä asiakirja on saatavilla ainoastaan ranskankielisenä)

Tilitietolomake

Selvitys henkilötietojen suojelusta oikeushenkilöiden ja pankkitilien hyväksynnässä sekä hyväksyntään liittyvissä rahoitustapahtumissa

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.