Tarjouskilpailut

Euroopan unionin tuomioistuimen on järjestettävä varainhoitoasetuksessa säädetyissä tilanteissa tarjouskilpailuja, kun ne hankkivat tavaroita ja palveluja.

Tarjouspyynnöt julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa, ja niihin voi tutustua TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily, http://www.ted.europa.eu/). Tietokantaa päivitetään joka päivä.

Näillä kotisivuilla julkaistut tiedot ovat epävirallisia. Tietoja ei yleensä käännetä kaikille virallisille kielille, eivätkä ne ole kattavia.

Ne eivät siten millään lailla korvaa virallista julkaisemista Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa.

Monikielisyyden pääosasto, freelance-työ

Ilmoittaminen etukäteen julkisista hankinnoista, joiden arvo on vähintään 15.000,01 € ja enintään hankintadirektiivin 2014/24/EU raja-arvojen suuruinen

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3.3 kohdan a alakohta) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3.3 kohdan e alakohta)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Vuotuinen luettelo julkisten hankintojen muutoksista (varainhoitoasetuksen 172 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta hankintadirektiivin 2014/24/EU kynnysarvojen alittuessa ja varainhoitoasetuksen 172 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta)  2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista, jotka on tehty varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 11.1 kohdan toisen alakohdan h ja j–m alakohdan mukaisesti  2019

TED – Yhteistyökumppanit 2007 / 2008 / 2010 Palvelut / 2010 Tavarahankinnat / 2010 Urakat / 2011 / 2012 Palvelut / 2013 Palvelut / 2014 Palvelut

Tietoja toimeksisaajille:

Arvoltaan vähäisiin ja erittäin vähäisiin hankintasopimuksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot -versio 01/2021- (Huomio! Tämä asiakirja on saatavilla ainoastaan ranskankielisenä)

Tilitietolomake

Tiedote henkilötietojen suojasta - Kolmansien osapuolten, joiden kanssa Euroopan unionin tuomioistuimella on rahoituksellisia yhteyksiä, henkilöllisyyden ja pankkiyhteystietojen rekisteröinti

- Ilmoitus henkilötietojen suojasta julkisten hankintojen yhteydessä

- Ilmoitus henkilötietojen suojasta EDES-järjestelmän yhteydessä

Henkilötietojen suojaa koskeva seloste

Vireillä olevat tarjouskilpailut

Luxemburg-Luxemburg: RFID-teknologian käyttöönotto Euroopan unionin tuomioistuimen kirjastossa
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  23.10.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Sidontapalvelut sekä arkistolaatikoiden toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  6.11.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Lääketieteellisiä analyysejä koskevat laboratoriopalvelut
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  11.8.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Käyttäjätuki ja toiminnot
Ennakkotietoilmoitus
Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:  31.5.2023
Luxemburg-Luxemburg: Lainopillisen kirjallisuuden toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  22.12.2022
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta

Arvioitavina olevat tarjouskilpailut / Päättyneet tarjouskilpailut

Luxemburg-Luxemburg: Painopaperin ja painamisen eri oheistuotteiden toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  21.6.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Lainopillisen kirjallisuuden toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  22.5.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten sähkölaitteiden ja LVI-tekniikan korjaus-, uudistus- ja kunnostustyöt
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  31.1.2023
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: ”Digitaalisen väripainokoneen hankinta ja kaikenkattava huolto Euroopan unionin tuomioistuimen kopiointipalvelua varten”
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  30.9.2022
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Ateriapalvelujen ja niihin liittyvien oheispalvelujen toimittaminen
Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  26.8.2022
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Rajoitettu menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  20.5.2022
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Luxemburgissa sijaitsevista Euroopan unionin toimielimistä, elimistä ja virastoista lähtevän postin nouto-, lajittelu-, kuljetus- ja jakelupalvelut
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  20.5.2022
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen – erä 3
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  17.4.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikan turvaamishanke CJ10bis – arkkitehdin palvelut
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  6.5.2021
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten vesiviljeltyjen sisäkasvien hoito ja toimittaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  11.6.2021
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Virka-autojen pitkäaikainen vuokraus
Rajoitettu menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  13.4.2021
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut sekä tuki työturvallisuuden ja -terveyden alalla
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  23.2.2021
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten muutos-, uudistus- ja kunnostustyöt (lot 4)
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  9.12.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Integrated Case Management System
Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  30.9.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen – erä 2
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  17.4.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  19.11.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Puitesopimusten tekeminen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten ranskankielisten ratkaisuehdotusten oikeinkirjoitus- ja painovirheiden korjaamisesta ja kielentarkastuksesta
Rajoitettu menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  9.11.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Valkoisen A4-kokoisen paperin toimittaminen Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  5.10.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten muutos-, uudistus- ja kunnostustyöt
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  9.12.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Ateriapalveluiden ja oheispalveluiden (pesulapalvelu) hoitaminen
Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  15.9.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen – erä 1
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  17.4.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen muutto- ja kuljetuspalvelut
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.1.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten siivoustyöt sekä viheralueiden kunnossapito
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.8.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Storitve laboratorija za medicinske analize
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  23.8.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Turvakaappien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  3.1.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Liikkumista edistävien toimistotuolien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  13.9.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskeva laadunarviointi ja turvallisuusalan konsultointipalvelut
Rajoitettu menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.8.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen C-lisärakennuksen 4. kerroksessa sijaitsevan tuomarien huoneen muutos- ja korjaustyöt
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  14.2.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Monimedialiitännöin varustettujen kokouspöytien hankinta Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  1.2.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Ajokoulutuspalvelut Euroopan unionin toimielinten autonkuljettajia varten Brysselissä ja Luxemburgissa
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  21.12.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  26.10.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisten osastojen uudelleensijoittaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  1.11.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Palo- ja turvavalvomon turvallisuutta lisäävät toimet
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  24.9.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Oikeusalan kirjojen ja erityisten lisäaineistojen toimittaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  19.3.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta