Tarjouskilpailut

Euroopan unionin tuomioistuimen on järjestettävä varainhoitoasetuksessa säädetyissä tilanteissa tarjouskilpailuja, kun ne hankkivat tavaroita ja palveluja.

Tarjouspyynnöt julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa, ja niihin voi tutustua TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily, http://www.ted.europa.eu/). Tietokantaa päivitetään joka päivä.

Näillä kotisivuilla julkaistut tiedot ovat epävirallisia. Tietoja ei yleensä käännetä kaikille virallisille kielille, eivätkä ne ole kattavia.

Ne eivät siten millään lailla korvaa virallista julkaisemista Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa.

Monikielisyyden pääosasto, freelance-työ

Ilmoittaminen etukäteen julkisista hankinnoista, joiden arvo on vähintään 15.000,01 € ja enintään hankintadirektiivin 2014/24/EU raja-arvojen suuruinen

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3.3 kohdan a alakohta) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista (varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 3.3 kohdan e alakohta)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Vuotuinen luettelo julkisten hankintojen muutoksista (varainhoitoasetuksen 172 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta hankintadirektiivin 2014/24/EU kynnysarvojen alittuessa ja varainhoitoasetuksen 172 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta)  2016 / 2017 / 2018 / 2019

Vuotuinen luettelo julkisista hankinnoista, jotka on tehty varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 11.1 kohdan toisen alakohdan h ja j–m alakohdan mukaisesti  2019

TED – Yhteistyökumppanit 2007 / 2008 / 2010 Palvelut / 2010 Tavarahankinnat / 2010 Urakat / 2011 / 2012 Palvelut / 2013 Palvelut / 2014 Palvelut

Tietoja toimeksisaajille:

Arvoltaan vähäisiin hankintasopimuksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot -versio 01/2019- (Huomio! Tämä asiakirja on saatavilla ainoastaan ranskankielisenä)

Tilitietolomake

Selvitys henkilötietojen suojelusta oikeushenkilöiden ja pankkitilien hyväksynnässä sekä hyväksyntään liittyvissä rahoitustapahtumissa

- Ilmoitus henkilötietojen suojasta julkisten hankintojen yhteydessä

- Ilmoitus henkilötietojen suojasta EDES-järjestelmän yhteydessä

TIEDOTE HENKILÖTIETOJEN SUOJASTA

Vireillä olevat tarjouskilpailut

Arvioitavina olevat tarjouskilpailut / Päättyneet tarjouskilpailut

Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  17.4.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen muutto- ja kuljetuspalvelut
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.1.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten siivoustyöt sekä viheralueiden kunnossapito
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.8.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Storitve laboratorija za medicinske analize
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  23.8.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten muutos-, uudistus- ja kunnostustyöt
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  9.12.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Turvakaappien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  3.1.2020
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Liikkumista edistävien toimistotuolien toimitus Euroopan unionin tuomioistuimelle
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  13.9.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Integrated Case Management System
Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  30.9.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskeva laadunarviointi ja turvallisuusalan konsultointipalvelut
Rajoitettu menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  29.8.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen C-lisärakennuksen 4. kerroksessa sijaitsevan tuomarien huoneen muutos- ja korjaustyöt
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  14.2.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Monimedialiitännöin varustettujen kokouspöytien hankinta Euroopan unionin tuomioistuinta varten
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  1.2.2019
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Ajokoulutuspalvelut Euroopan unionin toimielinten autonkuljettajia varten Brysselissä ja Luxemburgissa
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  21.12.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  26.10.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisten osastojen uudelleensijoittaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  1.11.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Palo- ja turvavalvomon turvallisuutta lisäävät toimet
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  24.9.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta
Oikeusalan kirjojen ja erityisten lisäaineistojen toimittaminen
Avoin menettely
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:  19.3.2018
Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan e-Tendering-kotisivulla hankintailmoituksessa ilmoitetun linkin kautta