Postupci javne nabave

U slučajevima predviđenim Financijskom uredbom Sud Europske Unije obvezan je pokrenuti postupke javne nabave prilikom nabave robe  i usluga.  

Obavijesti o nadmetanju redovno se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i u njih se može izvršiti uvid putem baze podataka TED „Tenders Electronic Daily"  (http://www.ted.europa.eu/) koja se redovno ažurira na internetu.

Informacije dostupne na stranicama internetskog mjesta Suda neslužbene su naravi, uglavnom nisu prevedene na sve službene jezike te nisu iscrpne.

One ni u kojem slučaju ne zamjenjuju službenu objavu u Službenom listu Europske unije - seriji S.

Vodite računa o tome  da su na ovoj stranici dostupne samo obavijesti o nadmetanju nakon pristupanja Hrvatske. Za obavijesti o nadmetanju objavljene prije tog datuma pogledajte ovu stranicu na kojem drugom jeziku.

Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici

Prethodno objavljivanje za ugovore u vrijednosti između 15.000,01 eura i pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU

Godišnji popis ugovora [točka 3.3. (a) Priloga I. Financijskoj uredbi] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Godišnji popis ugovora [točka 3.3. (e) Priloga I. Financijskoj uredbi]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 

Godišnji popis izmjena ugovora [čl. 172. st. 3. podst. 1. točke (a) i (b) Financijske uredbe, manjih od pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24 EU i čl. 172. st. 3. podst. 1. točka (c) Financijske uredbe] 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Godišnji popis ugovora dodijeljenih sukladno točki 11.1. drugom stavku točkama (h) i (j) do (m) Priloga I. Financijskoj uredbi  2019

TED – Godišnji popis ugovaratelja 2007 / 2008 / 2010 Usluge / 2010 Zalihe / 2010 Djela / 2011 / 2012 Usluge / 2013 Usluge / 2014 Usluge  

Informacije za ugovaratelje:

Opći uvjeti za ugovor o kupoprodaji male vrijednosti (verzija 01/2019) (napomena: ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku)

Financijski identifikacijski obrazac

Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru potvrđivanja pravnih subjekata i bankovnih računa kao i u okviru s njima povezanih financijskih transakcija. 

- Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru javne nabave

- Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES)

OBAVIJEST U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

 

 

Javni natječaji u tijeku

Javni natječaji u tijeku procjene / Završeni javni natječaji

Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  17.04.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Usluge selidbe i rukovanja za potrebe Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.01.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.08.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Laboratorijske usluge medicinske analize
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  23.08.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Radovi na obnovi, preuređenju i obavljanju popravaka u zgradama Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  09.12.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava sigurnosnih ormara za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  03.01.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava uredskih stolaca kojima se potiču pokreti, za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  13.09.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Integrated Case Management System
Konkurentski postupak s pregovorima
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  30.09.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Zaštitarske usluge i usluge protupožarne zaštite za zgrade Suda Europske unije i Ureda europskog javnog tužitelja, kao i procjena kvalitete navedenih usluga i savjetovanje povezano sa zaštitom i sigurnošću
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.08.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Obnova dvorane za rasprave u zgradi Aneksa C Suda Europske unije - 4. kat
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  14.02.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  01.02.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Usluge osposobljavanja u području vožnje automobila za vozače europskih institucija u Bruxellesu i Luxembourgu
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  21.12.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Sastavljanje sažetaka presuda i naloga sudova EU-a na francuskom jeziku, kao dijela informacije koja se unosi u Zbornik sudske prakse
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  26.10.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  01.11.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Radovi zaštite objekta za protupožarnu zaštitu i sigurnost
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  24.09.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava knjiga i specijaliziranih dodataka u domeni prava
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  19.03.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju