Postupci javne nabave

U slučajevima predviđenim Financijskom uredbom Sud Europske Unije obvezan je pokrenuti postupke javne nabave prilikom nabave robe  i usluga.  

Obavijesti o nadmetanju redovno se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i u njih se može izvršiti uvid putem baze podataka TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) koja se redovno ažurira na internetu.

Informacije dostupne na stranicama internetskog mjesta Suda neslužbene su naravi, uglavnom nisu prevedene na sve službene jezike te nisu iscrpne.

One ni u kojem slučaju ne zamjenjuju službenu objavu u Službenom listu Europske unije - seriji S.

Vodite računa o tome  da su na ovoj stranici dostupne samo obavijesti o nadmetanju nakon pristupanja Hrvatske. Za obavijesti o nadmetanju objavljene prije tog datuma pogledajte ovu stranicu na kojem drugom jeziku.

Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici

Prethodno objavljivanje za ugovore u vrijednosti između 15.000,01 eura i pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU

Godišnji popis ugovora [točka 3.3. (a) Priloga I. Financijskoj uredbi] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Godišnji popis ugovora [točka 3.3. (e) Priloga I. Financijskoj uredbi]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021 / 2022 

Godišnji popis izmjena ugovora [čl. 172. st. 3. podst. 1. točke (a) i (b) Financijske uredbe, manjih od pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24 EU i čl. 172. st. 3. podst. 1. točka (c) Financijske uredbe] 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

Godišnji popis ugovora dodijeljenih sukladno točki 11.1. drugom stavku točkama (h) i (j) do (m) Priloga I. Financijskoj uredbi  2019

TED – Godišnji popis ugovaratelja 2007 / 2008 / 2010 Usluge / 2010 Zalihe / 2010 Djela / 2011 / 2012 Usluge / 2013 Usluge / 2014 Usluge  

Informacije za ugovaratelje:

Opći uvjeti za ugovore o kupoprodaji male i vrlo male vrijednosti (verzija 01/2021) (napomena: ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku)

Financijski identifikacijski obrazac

Obavijest u području zaštite osobnih podataka - Registracija identiteta i bankovnih podataka trećih osoba s kojima Sud Europske unije ima financijski odnos

- Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru javne nabave

- Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES)

Obavijest u području zaštite osobnih podataka

Javni natječaji u tijeku

Luksemburg-Luxembourg: Provedba tehnologije RFID u biblioteci Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  23.10.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Pružanje usluga uvezivanja i nabava kutija za arhiviranje za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  06.11.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Laboratorijske usluge medicinske analize
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  11.08.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Korisnička podrška i operacije
Prethodna informacijska obavijest
Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:  31.05.2023
Luksemburg-Luxembourg: Nabava specijalizirane pravne literature za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  22.12.2022
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju

Javni natječaji u tijeku procjene / Završeni javni natječaji

Luksemburg-Luxembourg: Nabava papira i potrepština za različite vrste ispisa za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  21.06.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Nabava specijalizirane pravne literature za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  22.05.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Radovi na obnovi, preuređenju i obavljanju popravaka u zgradama Suda Europske unije, u području „tehničke električne opreme, klimatizacije i grijanja (HVAC)”
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  31.01.2023
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: „Nabava i svenamjensko održavanje uređaja za digitalni tisak u boji za studio reprografije Suda Europske unije”
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  30.09.2022
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Obavljanje usluga dostave pripremljene hrane i povezane usluge
Konkurentski postupak s pregovorima
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  26.08.2022
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Provedba informatičkih rješenja za Sud Europske unije
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  20.05.2022
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Usluge prikupljanja, sortiranja, otpreme i distribucije pošte iz institucija, tijela i organizacija Europske unije smještenih u Luxembourgu
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  20.05.2022
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda - grupa 3
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  17.04.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Projekt CJ10bis osiguravanja sjedišta Suda Europske unije — arhitektonski dio
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  06.05.2021
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Održavanje i nabava sobnih biljaka za hidroponski uzgoj za zgrade Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  11.06.2021
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Dugoročni najam službenih automobila
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  13.04.2021
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Usluge koordinacije sigurnosti i zdravlja za gradilišta koja se izvode u zgradama Suda Europske unije i pomoć u području zaštite i zdravlja na radu
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  23.02.2021
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Radovi na obnovi, preuređenju i obavljanju popravaka u zgradama Suda Europske unije (lot 4)
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  09.12.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Integrated Case Management System
Konkurentski postupak s pregovorima
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  30.09.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda - grupa 2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  17.04.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Inspekcije građevinskih radova, završnih radova i uređenja vanjskih površina svih objekata Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  19.11.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Sklapanje okvirnih ugovora za jezičnu provjeru, kao i ispravljanje pravopisnih i tiskarskih pogreški u mišljenjima koje na francuskom jeziku sastave nezavisni odvjetnici Suda Europske unije
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  09.11.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Nabava bijelog papira formata A4 za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  05.10.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Radovi na obnovi, preuređenju i obavljanju popravaka u zgradama Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  09.12.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Obavljanje usluga dostave pripremljene hrane i povezane usluge — usluge pranja/kemijskog čišćenja
Konkurentski postupak s pregovorima
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  15.09.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda - grupa 1
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  17.04.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Luksemburg-Luxembourg: Usluge selidbe i rukovanja za potrebe Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.01.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.08.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Laboratorijske usluge medicinske analize
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  23.08.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava sigurnosnih ormara za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  03.01.2020
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava uredskih stolaca kojima se potiču pokreti, za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  13.09.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Zaštitarske usluge i usluge protupožarne zaštite za zgrade Suda Europske unije i Ureda europskog javnog tužitelja, kao i procjena kvalitete navedenih usluga i savjetovanje povezano sa zaštitom i sigurnošću
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  29.08.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Obnova dvorane za rasprave u zgradi Aneksa C Suda Europske unije - 4. kat
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  14.02.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  01.02.2019
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Usluge osposobljavanja u području vožnje automobila za vozače europskih institucija u Bruxellesu i Luxembourgu
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  21.12.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Sastavljanje sažetaka presuda i naloga sudova EU-a na francuskom jeziku, kao dijela informacije koja se unosi u Zbornik sudske prakse
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  26.10.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  01.11.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Radovi zaštite objekta za protupožarnu zaštitu i sigurnost
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  24.09.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju
Nabava knjiga i specijaliziranih dodataka u domeni prava
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:  19.03.2018
Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju