Viešieji pirkimai

Finansiniame reglamente numatytu atveju Teisingumo Teismas turi skelbti kvietimus dalyvauti konkurse, siekdamas įsigyti prekes ir paslaugas.

Kvietimai dalyvauti konkurse reguliariai skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S serijoje ir su jais galima susipažinti TED duomenų bazėje "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Teisingumo teismo tinklalapyje esanti informacija yra ne formalaus pobūdžio, paprastai neišversta į visas oficialiąsias kalbas ir neišsami.

Ji jokiu būdu nepakeičia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje S serijoje paskelbtos oficialios informacijos.

Daugiakalbystės generalinis direktoratas - Laisvai samdomi vertėjai

Išankstinis skelbimas apie sutartis, kurių vertė yra nuo 15 000,01 EUR iki Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų

Metinis sutarčių sąrašas (Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkto a papunktis) 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. 2010 m. / 2011 m. / 2012 m. / 2013 m. / 2014 m. / 2015 m. / 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m. / 2020 m. / 2021 m.

Metinis sutarčių sąrašas (Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkto e papunktis) 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m. / 2013 m. / 2014 m. / 2015 m. / 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m. / 2020 m. / 2021 m.

Metinis sutarčių, kurių vertė mažesnė už Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas vertės ribas, pakeitimų sąrašas (Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai ir Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas) 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m. / 2020 m. / 2021 m.

Metinis sutarčių, sudarytų pagal Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto antros pastraipos h ir j–m papunkčius, sąrašas  2019

TED – 2007 m. / 2008 m. rangovų sąrašas  / 2010 Paslaugos / 2010 Prekės / 2010 Darbai / 2011 m. / 2012 Paslaugos / 2013 Paslaugos / 2014 Paslaugos 

Informacija kontrahentams:

Nedidelės ir labai mažos vertės pirkimo sutartims taikomos bendrosios sąlygos -01/2021 m. rugsėjo mėn. versija- (Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

Finansinių duomenų forma

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos - Trečiųjų šalių , su kuriomis Europos Sąjungos Teisingumo Teismas palaiko finansinius santykius, tapatybės ir banko sąskaitų rekvizitų registravimas

- Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos vykdant viešuosius pirkimus

- Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos Ankstyvojo nustatymo ir pašalinimo sistemoje (EDES)

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos

 

 

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų įrengimo, renovavimo ir remonto darbai „techninės elektros įrangos ir ŠVOK įrangos“ srityje
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2023.1.31
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Specializuotų teisės srities knygų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2022.12.22
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Visuomeninio maitinimo paslaugų veikla ir papildomų paslaugų teikimas
Konkurso procedūra su derybomis
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2022.8.26
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Belgija-Briuselis: Preliminarioji sutartis dėl paslaugų teikimo ir įrangos tiekimo garso ir vaizdo bei konferencijų technologijų srityje
Tarpinstitucinis pirkimas - Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2021.6.11
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse

Liuksemburgas-Liuksemburgas: „Skaitmeninės spalvotos spaudos mašinų tiekimas ir jų visapusės techninės priežiūros paslaugų teikimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo reprografijos dirbtuvėms“
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2022.9.30
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo naudotinų IT sprendimų įgyvendinimas
Ribotas konkursas 
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2022.5.20
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Liuksemburge įsikūrusių Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų pašto korespondencijos surinkimo, rūšiavimo, siuntimo ir paskirstymo paslaugos
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2022.5.20
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas – 3 dalis
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.4.17
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Projektas CJ10bis Teisingumo Teismo būstinei apsaugoti – architektas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2021.5.6
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Visapusė kambarinių augalų, auginamų hidroponiniu būdu, priežiūra ir tiekimas patalpoms Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2021.6.11
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Ilgalaikė tarnybinių automobilių nuoma
Ribotas konkursas 
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2021.4.13
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: ES Teisingumo Teismo pastatuose vykdomų darbų saugos ir sveikatos apsaugos koordinavimo paslaugos ir pagalba darbo saugos ir sveikatos apsaugos srityje
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2021.2.23
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų įrengimas, renovacija ir remontas (lot 4)
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.12.9
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Integrated Case Management System
Konkurso procedūra su derybomis
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.9.30
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas – 2 dalis
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.4.17
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Viso Europos Sąjungos Teisingumo Teismo turto konstrukcinių statybos darbų, apdailos darbų ir išorės įrenginių patikrinimai
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.11.19
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Preliminariųjų sutarčių dėl prancūzų kalbos rašybos bei tipografinių klaidų taisymo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų lingvistinės peržiūros sudarymas
Ribotas konkursas 
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.11.9
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Balto A4 formato popieriaus tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.10.5
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų įrengimas, renovacija ir remontas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.12.9
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Maitinimo paslaugų ir papildomų paslaugų teikimas – skalbimo (sauso valymo) paslaugos
Konkurso procedūra su derybomis
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.9.15
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas – 1 dalis
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.4.17
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Perkraustymo ir krovimo paslaugos Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.1.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų žaliųjų zonų priežiūros ir pastatų valymo sutartis
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.8.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Medicininių tyrimų laboratorijų paslaugos
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.8.23
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Seifinių spintų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.1.3
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Biuro kėdžių, skatinančių judėjimą, tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.9.13
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos prokuratūros pastatų apsaugos ir priešgaisrinės saugos paslaugos bei minėtų paslaugų kokybės vertinimas ir saugos bei saugumo konsultacijos
Ribotas konkursas 
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.8.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo „Annexe C" pastato pasitarimų salės pertvarkymas – 4 aukštas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.2.14
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Konferencijų stalų su multimedijos jungtimi tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.2.1
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Automobilių vairavimo mokymo paslaugos Europos institucijų Briuselyje ir Liuksemburge vairuotojams
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.12.21
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos teismų sprendimų ir nutarčių santraukų prancūzų kalba parengimas, kurios yra susijusios su teismo praktikos informacija
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.10.26
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.11.1
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos posto saugumo sustiprinimas (PCI / PCS)
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.9.24
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Knygų ir papildomų priedų teisės srityje tiekimas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.3.19
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą