CURIA
rss
Viešieji pirkimai

   
  corner-cour  
 

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse

Generalinis vertimų raštu direktoratas - Laisvai samdomi vertėjai

Išankstinis skelbimas apie sutartis, kurių vertė yra nuo 15 000,01 EUR iki Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų

Elenco annuale dei contratti [art. 124, §3, a), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario] 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m.  / 2013 m. / 2014 m.2015 m. / 2016 m. 

Elenco annuale dei contratti [art. 124, §3, e), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario] 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m.  / 2013 m. / 2014 m.2015 m. / 2016 m. 

Metinis sutarčių, kurių vertė nesiekia Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų, pakeitimų sąrašas (Finansinio reglamento 114 a straipsnio 3 dalies a ir b punktai) ir Finansinio reglamento 114 a straipsnio 3 dalies c punktas 2016

TED – 2007 m. / 2008 m. rangovų sąrašas  / 2010 Paslaugos / 2010 Prekės / 2010 Darbai / 2011 m. / 2012 Paslaugos / 2013 Paslaugos / 2014 Paslaugos 

Informacija kontrahentams

   
   
   

Finansiniame reglamente numatytu atveju Teisingumo Teismas turi skelbti kvietimus dalyvauti konkurse, siekdamas įsigyti prekes ir paslaugas.

Kvietimai dalyvauti konkurse reguliariai skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S serijoje ir su jais galima susipažinti TED duomenų bazėje "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Teisingumo teismo tinklalapyje esanti informacija yra ne formalaus pobūdžio, paprastai neišversta į visas oficialiąsias kalbas ir neišsami.

Ji jokiu būdu nepakeičia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje S serijoje paskelbtos oficialios informacijos.

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse :

 

Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos generalinis direktoratas

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: - Specializuotų periodinių leidinių prenumeratų tiekimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 28.6.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 

 

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse :

Generalinis vertimų raštu direktoratas

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Preliminariųjų sutarčių dėl lingvistinių tikrinimų bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų (prancūzų kalba) rašybos ir tipografinių klaidų taisymo sudarymas
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 26.10.2016

Dokumentai:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos generalinis direktoratas

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Periodinių leidinių ir knygų įrišimas bei įrišimo taisomieji darbai

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 17.04.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: CJ-PROC-15/011 - Specializuotų periodinių leidinių prenumeratų tiekimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.4.2016 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Protokolo ir informacijos direktoratas

 

brique

 

Generalinis personalo ir finansų direktoratas

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Medicininių tyrimų laboratorijų paslaugos
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.9.2015 - 17:00

Dokumentas: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Akių tikrinimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.9.2015 - 17:00

Dokumentas: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum

 

brique

 

Infrastruktūros skyrius

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: 2 įstiklintų vietų statyba „Erasmus“ ir „Thomas More“ pastatų rūsiuose

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

 

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Patekimo į darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelę Teisingumo Teisme pagerinimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

 

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Kambarinių augalų priežiūra ir tiekimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

 

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Saugumo paviljonas

Procedūra: Ribotas konkursas

Pabaigos data:08/05/2017 -  17:00

 

Dokumentai:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Pavadinimas: Sveikatos ir saugos koordinavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:13.01.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Apsauginių sukamųjų durų pakeitimas Teisingumo Teismo komplekse

Procedūros rūšis: Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo paskelbimo


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Ilgalaikė tarnybinių automobilių nuoma

Procedūra: Ribotas konkursas

Pabaigos data:14/12/2016 - 17:00

Dokumentai:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Architektūrinių detalių ir apdailos – uždarų ir uždengtų detalių – tvarkymas ir taisymas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data:05.10.2016 - 17:00

Dokumentai:

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Paziņojums par koncesiju

Pavadinimas: Aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų valdymas ir susijusių paslaugų teikimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Koncesijos suteikimo procedūra
Pabaigos data: 28/07/2016 - 11:00

Dokumentai: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Balto be chloro 80 g A4 formato popieriaus tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 28.6.2016 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pataisa

Pavadinimas: Architektūrinių detalių ir apdailos patobulinimas ir remontas - techninės įrangos įrengimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 4.5.2016

Dokumentai: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismui skirtų rūkymo kabinų tiekimas, įrengimas ir priežiūra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.3.2016 - 17:00

Dokumentai: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Knygų spintų gamyba pagal užsakymą
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 27.11.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Saugių patalpų gerinimo ir pakeitimo darbai
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 5.12.2015 - 17:00


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: IT patalpos nuoma („Tier IV" duomenų centras)
Procedūros rūšis: Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą arba kvietimas dalyvauti konkurse


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: Stalinių lempų ir toršerų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 24.9.2015 - 17:00 


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Papildoma informacija 

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skaitmeninių spausdintuvų „Xerox", įskaitant išorinius įrenginius ir susijusią įrangą, ir kopijavimo aparatų „Océ", „Ricoh" ir „Toshiba" visapusė techninė priežiūra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.9.2015 - 17:00 


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Kėdžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo posėdžių salėms
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 22.9.2015 - 17:00


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Specialių techninių įrenginių pakeitimai pastatuose
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 29.6.2015 - 12:00


Viešasis pirkimas

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Specialių techninių įrenginių pakeitimai pastatuose
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 16.6.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: CJ 01/2015 - vidaus įrengimo darbai „Anneau" pastate
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 20.5.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Parketo grindų tepimo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Mobiliųjų spintelių sumontavimo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo patalpose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Sienų ir grindų dažymo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų žaliųjų zonų priežiūros ir išlaikymo sutartis (2015-2018 m.)
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 26.1.2015

Dokumentai: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Sutartis šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo srityje - ventiliavimo, šildymo ir kontrolės įrangos montavimas 1 iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo automobilių stovėjimo aikštelių
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 12/01/2015


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų apsaugos ir priešgaisrinės saugos paslaugos bei minėtų paslaugų kokybės vertinimas ir saugos bei saugumo konsultacijos
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 14.12.2014 - 16:00

Dokumentas: pdf icon QA-CJ12/2014


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 14.11.2014 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Kėlimo technikos srities sutartis - liftų kabinų plakiravimo atnaujinimas A ir B bokštuose bei bazėse
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 2014.20.10


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Įrišimo paslaugos ir archyvinių dėžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 16.9.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Visapusiškas elektroninis draudimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.8.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Sutartis prieigos kontrolės srityje - prieigos kontrolės sistemų atnaujinimas ir kortelių skaitytuvų įdėjimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 15.9.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: IT ir telekomunikacijų infrastruktūros eksploatavimas ir plėtra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 14.7.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: Mantijų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 24.6.2014 - 17:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: grindų dengimo darbai Teisingumo Teismo „Erasmus" ir „Thomas More" automobilių stovėjimo aikštelėse
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 21.5.2014 - 23:59


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Kėdžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 7.5.2014 - 17:00


Viešasis pirkimas

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Informacinių technologijų sistemų techninė priežiūra ir plėtojimas
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 30.4.2014 - 15:00


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Parama naudotojams
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 7.4.2014 - 15:00


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų priežiūros ir valymo sutartis (2014-2018 m.)
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2014.1.27 - 23:59


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Gamtinių dujų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo T pastatui nuo 1.1.2014 iki 30.9.2014
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 2013.11.8 - (23:59)


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Liuksemburge 2 „Toshiba" kopijavimo aparatų visapusė techninė priežiūra
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013.10.23 - (17:30)


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Pardavimo punktų terminalų (pardavimo punktų terminalų arba kasos aparatų) bei susijusios įrangos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo maitinimo tarnybai tiekimas, įrengimas ir „visapusė" priežiūra
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013.10.9 - (17:30)


Viešasis pirkimas

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: IT infrastruktūros eksploatavimas ir plėtra
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 24.9.2013 - 15:00


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Uniformos Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūros rūšis: Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą arba kvietimas dalyvauti konkurse
Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL):
Direktyva 2004/18/EB


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: „Allegro" pastatas - atnaujinimo darbai
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 11.6.2013 - 23:59 


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Įrangos, skirtos teismų salių, konferencijų salių ir posėdžių salių multimedijos infrastruktūrai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Komisijos esamuose ar būsimuose pastatuose, eksploatavimas, techninė priežiūra ir tiekimas
Procedūros rūšis: Derybos neskelbiant konkurso.


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Mobiliųjų laikymo spintelių sumontavimo iš naujo ir tiekimo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo patalpoms
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013 3 11 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą 

Pavadinimas: Staliaus darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013 3 11 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Ženklinimo darbai Teisingumo Teismo pastatuose Liuksemburge
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013 3 11 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Dažymo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013 3 26 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose esančių specialių techninių įrenginių pakeitimo darbai
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2013 4 15 


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo departamentų perkėlimas
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2012 12 17 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą 

Pavadinimas: Dažymo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2012 12 17 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą 

Pavadinimas: Staliaus darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2012 12 17 - 23:59


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Techninės priežiūros paslaugos (aparatinės ir programinės įrangos), remontas, fiksuotojo ryšio telefono ir fakso infrastruktūros eksploatavimas bei pagalba teikiant naujas susijusias paslaugas pastatuose, kuriuose dirba Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 2012.10.19 (15:00)


Išankstinė informacija apie konkursą

Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Ilgalaikė tarnybinių automobilių nuoma
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2012 9 30


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: „Frezza“ baldų (ar lygiaverčių baldų) ir (arba) „Dauphin“ baldų (ar lygiaverčių baldų) tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2012 9 25 - 17:30


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Maitinimo paslaugos Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūros rūšis: Derybų procedūra
Pabaigos data: 2012 7 16 (17:00)


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Paslaugų sutartis dėl techninės pagalbos stebint Europos Sąjungos Teisingumo Rūmų „Palais" penktojo priestato statybos projektą
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 2012 6 11 (23:59)

Informacija kontrahentams:

Mažos vertės sutartys :
Nedidelės vertės pirkimo sutartims taikomos bendrosios sąlygos -02/2016 m. rugsėjo mėn. versija- (Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

Finansinių duomenų forma

Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos tvirtinant teisės subjektus bei banko sąskaitas ir vykdant finansinius bei su jais susijusius sandorius

up

.