Viešieji pirkimai

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse

Daugiakalbystės generalinis direktoratas - Laisvai samdomi vertėjai

Išankstinis skelbimas apie sutartis, kurių vertė yra nuo 15 000,01 EUR iki Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų

Elenco annuale dei contratti [art. 124, §3, a), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario] 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m.  / 2013 m. / 2014 m.2015 m. / 2016 m.  / 2017 m.

Elenco annuale dei contratti [art. 124, §3, e), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario] 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m.  / 2013 m. / 2014 m.2015 m. / 2016 m.  / 2017 m.

Metinis sutarčių, kurių vertė nesiekia Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų, pakeitimų sąrašas (Finansinio reglamento 114 a straipsnio 3 dalies a ir b punktai) ir Finansinio reglamento 114 a straipsnio 3 dalies c punktas 2016 m. / 2017 m.

TED – 2007 m. / 2008 m. rangovų sąrašas  / 2010 Paslaugos / 2010 Prekės / 2010 Darbai / 2011 m. / 2012 Paslaugos / 2013 Paslaugos / 2014 Paslaugos 

Informacija kontrahentams


Finansiniame reglamente numatytu atveju Teisingumo Teismas turi skelbti kvietimus dalyvauti konkurse, siekdamas įsigyti prekes ir paslaugas.

Kvietimai dalyvauti konkurse reguliariai skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S serijoje ir su jais galima susipažinti TED duomenų bazėje "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Teisingumo teismo tinklalapyje esanti informacija yra ne formalaus pobūdžio, paprastai neišversta į visas oficialiąsias kalbas ir neišsami.

Ji jokiu būdu nepakeičia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje S serijoje paskelbtos oficialios informacijos.

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse :

 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 17/04/2019

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse :

 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo „Annexe C" pastato pasitarimų salės pertvarkymas – 4 aukštas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 14/02/2019

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


 Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Konferencijų stalų su multimedijos jungtimi tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 01/02/2019

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Automobilių vairavimo mokymo paslaugos Europos institucijų Briuselyje ir Liuksemburge vairuotojams

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 21/12/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Europos Sąjungos teismų sprendimų ir nutarčių santraukų prancūzų kalba parengimas, kurios yra susijusios su teismo praktikos informacija

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 26/10/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 01/11/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 24/09/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos posto saugumo sustiprinimas (PCI / PCS)

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 24/09/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


- Daugiakalbystės generalinis direktoratas - Laisvai samdomi vertėjai


 Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų žaliųjų zonų priežiūros ir pastatų valymo sutartis

Procedūra: Atviras konkursas

Pabaigos data: 29/08/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:19.01.2018 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


 Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Preliminariųjų sutarčių dėl lingvistinių tikrinimų bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų išvadų (prancūzų kalba) rašybos ir tipografinių klaidų taisymo sudarymas
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 26.10.2016

Dokumentai:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Knygų ir papildomų priedų teisės srityje tiekimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:19/03/2018

Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: - Specializuotų periodinių leidinių prenumeratų tiekimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 28.7.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Periodinių leidinių ir knygų įrišimas bei įrišimo taisomieji darbai

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data: 17.04.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: CJ-PROC-15/011 - Specializuotų periodinių leidinių prenumeratų tiekimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.4.2016 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Medicininių tyrimų laboratorijų paslaugos
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.9.2015 - 17:00

Dokumentas: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Akių tikrinimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.9.2015 - 17:00

Dokumentas: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: 2 įstiklintų vietų statyba „Erasmus“ ir „Thomas More“ pastatų rūsiuose

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Patekimo į darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelę Teisingumo Teisme pagerinimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

 

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Kambarinių augalų priežiūra ir tiekimas

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:31/5/2017

 

Dokumentai:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: Saugumo paviljonas

Procedūra: Ribotas konkursas

Pabaigos data:08/05/2017 -  17:00

 

Dokumentai:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Sveikatos ir saugos koordinavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Procedūra: Atvira konkursas

Pabaigos data:13.01.2017 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Apsauginių sukamųjų durų pakeitimas Teisingumo Teismo komplekse

Procedūros rūšis: Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo paskelbimo


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Ilgalaikė tarnybinių automobilių nuoma

Procedūra: Ribotas konkursas

Pabaigos data:14/12/2016 - 17:00

Dokumentai:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Architektūrinių detalių ir apdailos – uždarų ir uždengtų detalių – tvarkymas ir taisymas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data:05.10.2016 - 17:00

Dokumentai:

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Paziņojums par koncesiju

Pavadinimas: Aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų valdymas ir susijusių paslaugų teikimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Koncesijos suteikimo procedūra
Pabaigos data: 28/07/2016 - 11:00

Dokumentai: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Balto be chloro 80 g A4 formato popieriaus tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 28.6.2016 - 17:00

Dokumentai:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pataisa

Pavadinimas: Architektūrinių detalių ir apdailos patobulinimas ir remontas - techninės įrangos įrengimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 4.5.2016

Dokumentai: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismui skirtų rūkymo kabinų tiekimas, įrengimas ir priežiūra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 30.3.2016 - 17:00

Dokumentai: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Knygų spintų gamyba pagal užsakymą
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 27.11.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Saugių patalpų gerinimo ir pakeitimo darbai
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 5.12.2015 - 17:00


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: IT patalpos nuoma („Tier IV" duomenų centras)
Procedūros rūšis: Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą arba kvietimas dalyvauti konkurse


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: Stalinių lempų ir toršerų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 24.9.2015 - 17:00 


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Papildoma informacija 

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skaitmeninių spausdintuvų „Xerox", įskaitant išorinius įrenginius ir susijusią įrangą, ir kopijavimo aparatų „Océ", „Ricoh" ir „Toshiba" visapusė techninė priežiūra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.9.2015 - 17:00 


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties paskyrimą

Pavadinimas: Kėdžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo posėdžių salėms
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 22.9.2015 - 17:00


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Specialių techninių įrenginių pakeitimai pastatuose
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 29.6.2015 - 12:00


Viešasis pirkimas

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Specialių techninių įrenginių pakeitimai pastatuose
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 16.6.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: CJ 01/2015 - vidaus įrengimo darbai „Anneau" pastate
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 20.5.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Parketo grindų tepimo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Mobiliųjų spintelių sumontavimo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo patalpose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Sienų ir grindų dažymo darbai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatuose
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 8.4.2015 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų žaliųjų zonų priežiūros ir išlaikymo sutartis (2015-2018 m.)
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 26.1.2015

Dokumentai: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Sutartis šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo srityje - ventiliavimo, šildymo ir kontrolės įrangos montavimas 1 iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo automobilių stovėjimo aikštelių
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 12/01/2015


Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų apsaugos ir priešgaisrinės saugos paslaugos bei minėtų paslaugų kokybės vertinimas ir saugos bei saugumo konsultacijos
Procedūra: Ribotas konkursas
Pabaigos data: 14.12.2014 - 16:00

Dokumentas: pdf icon QA-CJ12/2014


Viešasis pirkimas

Pavadinimas: Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas
Procedūros rūšis: Supaprastinta ribota procedūra
Pabaigos data: 14.11.2014 - 12:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Kėlimo technikos srities sutartis - liftų kabinų plakiravimo atnaujinimas A ir B bokštuose bei bazėse
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 2014.20.10


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Įrišimo paslaugos ir archyvinių dėžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 16.9.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Visapusiškas elektroninis draudimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 18.8.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Neišsamiai parengta procedūra 

Pavadinimas: Sutartis prieigos kontrolės srityje - prieigos kontrolės sistemų atnaujinimas ir kortelių skaitytuvų įdėjimas
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 15.9.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: IT ir telekomunikacijų infrastruktūros eksploatavimas ir plėtra
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 14.7.2014


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Neišsamiai parengta procedūra

Pavadinimas: Mantijų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 24.6.2014 - 17:00


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Pavadinimas: grindų dengimo darbai Teisingumo Teismo „Erasmus" ir „Thomas More" automobilių stovėjimo aikštelėse
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 21.5.2014 - 23:59


Skelbimas apie sutartį (pirkimą)

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Kėdžių tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Procedūra: Atvira konkursas
Pabaigos data: 7.5.2014 - 17:00


Viešasis pirkimas

Pataisa

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Informacinių technologijų sistemų techninė priežiūra ir plėtojimas
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 30.4.2014 - 15:00


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Parama naudotojams
Procedūros rūšis: Atvira
Pabaigos data: 7.4.2014 - 15:00


Viešasis pirkimas

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų priežiūros ir valymo sutartis (2014-2018 m.)
Procedūros rūšis: Atvira procedūra
Pabaigos data: 2014.1.27 - 23:59

 

Informacija kontrahentams:

Nedidelės vertės pirkimo sutartims taikomos bendrosios sąlygos -01/2019 m. rugsėjo mėn. versija- (Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

Finansinių duomenų forma

Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos tvirtinant teisės subjektus bei banko sąskaitas ir vykdant finansinius bei su jais susijusius sandorius

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer