Viešieji pirkimai

Finansiniame reglamente numatytu atveju Teisingumo Teismas turi skelbti kvietimus dalyvauti konkurse, siekdamas įsigyti prekes ir paslaugas.

Kvietimai dalyvauti konkurse reguliariai skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S serijoje ir su jais galima susipažinti TED duomenų bazėje "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Teisingumo teismo tinklalapyje esanti informacija yra ne formalaus pobūdžio, paprastai neišversta į visas oficialiąsias kalbas ir neišsami.

Ji jokiu būdu nepakeičia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje S serijoje paskelbtos oficialios informacijos.

Daugiakalbystės generalinis direktoratas - Laisvai samdomi vertėjai

Išankstinis skelbimas apie sutartis, kurių vertė yra nuo 15 000,01 EUR iki Direktyvoje 2014/24/ES nustatytų ribų

Metinis sutarčių sąrašas (Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkto a papunktis) 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. 2010 m. / 2011 m. / 2012 m. / 2013 m. / 2014 m. / 2015 m. / 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m.

Metinis sutarčių sąrašas (Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkto e papunktis) 2007 m. / 2008 m. / 2009 m. / 2010 m. / 2011 m. / 2012 m. / 2013 m. / 2014 m. / 2015 m. / 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m. 

Metinis sutarčių, kurių vertė mažesnė už Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas vertės ribas, pakeitimų sąrašas (Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai ir Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas) 2016 m. / 2017 m. / 2018 m.2019 m.

Metinis sutarčių, sudarytų pagal Finansinio reglamento I priedo 11.1 punkto antros pastraipos h ir j–m papunkčius, sąrašas  2019

TED – 2007 m. / 2008 m. rangovų sąrašas  / 2010 Paslaugos / 2010 Prekės / 2010 Darbai / 2011 m. / 2012 Paslaugos / 2013 Paslaugos / 2014 Paslaugos 

Informacija kontrahentams:

Nedidelės vertės pirkimo sutartims taikomos bendrosios sąlygos -01/2019 m. rugsėjo mėn. versija- (Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

Finansinių duomenų forma

Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos tvirtinant teisės subjektus bei banko sąskaitas ir vykdant finansinius bei su jais susijusius sandorius

- Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos vykdant viešuosius pirkimus

- Deklaracija dėl asmens duomenų apsaugos Ankstyvojo nustatymo ir pašalinimo sistemoje (EDES)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

 

 

Vykdomi kvietimai dalyvauti konkurse

Vertinami kvietimai dalyvauti konkurse/Pasibaigę kvietimai dalyvauti konkurse

Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.4.17
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Liuksemburgas-Liuksemburgas: Perkraustymo ir krovimo paslaugos Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.1.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų žaliųjų zonų priežiūros ir pastatų valymo sutartis
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.8.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Medicininių tyrimų laboratorijų paslaugos
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.8.23
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų įrengimas, renovacija ir remontas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.12.9
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Seifinių spintų tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2020.1.3
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Biuro kėdžių, skatinančių judėjimą, tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.9.13
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Integrated Case Management System
Konkurso procedūra su derybomis
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.9.30
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos prokuratūros pastatų apsaugos ir priešgaisrinės saugos paslaugos bei minėtų paslaugų kokybės vertinimas ir saugos bei saugumo konsultacijos
Ribotas konkursas 
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.8.29
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo „Annexe C" pastato pasitarimų salės pertvarkymas – 4 aukštas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.2.14
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Konferencijų stalų su multimedijos jungtimi tiekimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2019.2.1
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Automobilių vairavimo mokymo paslaugos Europos institucijų Briuselyje ir Liuksemburge vairuotojams
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.12.21
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos teismų sprendimų ir nutarčių santraukų prancūzų kalba parengimas, kurios yra susijusios su teismo praktikos informacija
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.10.26
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo administracinių departamentų perkėlimas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.11.1
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos posto saugumo sustiprinimas (PCI / PCS)
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.9.24
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą
Knygų ir papildomų priedų teisės srityje tiekimas
Atviras konkursas
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas:  2018.3.19
Pirkimo dokumentai prieinami tik elektroninių pirkimų (e-Tendering) platformoje paspaudus skelbime apie pirkimą pateiktą nuorodą