Publiskie iepirkumi

Gadījumos, kas ir paredzēti Finanšu regulā, Tiesai ir jāorganizē konkursi preču un pakalpojumu iegādei.

Paziņojumi par konkursiem tiek regulāri publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā, un ar tiem var iepazīties TED datubāzē "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kas internetā tiek papildināta katru dienu.

Informācija, kas ir sniegta Tiesas interneta vietnes lapās, ir neoficiāla, parasti tā nav tulkota visās oficiālajās valodās un nav izsmeļoša.

Tā neizstāj oficiālu publikāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā.

Daudzvalodības ģenerāldirekcija - Līgumtulki

Līgumu no EUR 15.000,01 līdz Publisko iepirkumu direktīvā 2014/24/ES noteiktajām robežvērtībām iepriekšēja publicēšana

Ikgadējais līgumu saraksts [Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punkta a) apakšpunkts] 2007. / 2008. / 2009 / 2010. / 2011. / 2012. / 2013. / 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018.2019. gadam

Ikgadējais līgumu saraksts [Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punkta e) apakšpunkts] 2007. / 2008. / 2009. / 2010. / 2011.  / 2012. / 2013. / 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018. / 2019. gadam

Ikgadējais saraksts ar izmaiņām līgumos [Finanšu regulas 172. panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts], kuru radītā vērtība ir mazāka par Publisko iepirkumu Direktīvā 2014/24/ES un Finanšu regulas 172. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā noteiktajām robežvērtībām] 2016. / 2017. / 2018. / 2019. gadam

Ikgadējais to līgumu saraksts, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta otrās daļas h) un j)–m) apakšpunktu  2019

TED – Līgumslēdzēju saraksts 2007. / 2008.  / 2010 Pakalpojumi / 2010 Piegādes / 2010 Būvdarbi / 2011. / 2012 Pakalpojumi / 2013 Pakalpojumi / 2014 Pakalpojumi  

Informācija līgumslēdzējām pusēm:

Vispārējie zemas vērtības pirkuma līgumiem piemērojamie nosacījumi -versija 01/2019- (Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)

Finanšu identifikācijas veidlapa

Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar juridisko personu un bankas kontu apstiprināšanu, kā arī ar tām saistītajām finanšu operācijām

- Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar publisko iepirkumu

- Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar EDES

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

Notiekošie konkursi

Konkursi piedāvājumu izvērtēšanas stadijā/Pabeigtie konkursi

Koncepcijas izstrādāšana, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.17.4
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Pārvešanas un pārvietošanas pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.29.1
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Eiropas Savienības Tiesas ēku labiekārtošanas, atjaunošanas un remonta darbi
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.9.12
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Drošības skapju piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.3.1
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Integrated Case Management System
Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.30.9
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu
Slēgta procedūra 
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.29.8
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem no Eiropas Savienības iestādēm Briselē un Luksemburgā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2018.21.12
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu un rīkojumu, uz kuriem attiecas judikatūras krājums, kopsavilkumu izveide franču valodā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2018.26.10
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti