Publiskie iepirkumi

Gadījumos, kas ir paredzēti Finanšu regulā, Tiesai ir jāorganizē konkursi preču un pakalpojumu iegādei.

Paziņojumi par konkursiem tiek regulāri publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā, un ar tiem var iepazīties TED datubāzē "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kas internetā tiek papildināta katru dienu.

Informācija, kas ir sniegta Tiesas interneta vietnes lapās, ir neoficiāla, parasti tā nav tulkota visās oficiālajās valodās un nav izsmeļoša.

Tā neizstāj oficiālu publikāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā.

Daudzvalodības ģenerāldirekcija - Līgumtulki

Līgumu no EUR 15.000,01 līdz Publisko iepirkumu direktīvā 2014/24/ES noteiktajām robežvērtībām iepriekšēja publicēšana

Ikgadējais līgumu saraksts [Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punkta a) apakšpunkts] 2007. / 2008. / 2009 / 2010. / 2011. / 2012. / 2013. / 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018.2019. / 2020.2021gadam

Ikgadējais līgumu saraksts [Finanšu regulas I pielikuma 3.3. punkta e) apakšpunkts] 2007. / 2008. / 2009. / 2010. / 2011.  / 2012. / 2013. / 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018. / 2019. / 2020.2021gadam

Ikgadējais saraksts ar izmaiņām līgumos [Finanšu regulas 172. panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts], kuru radītā vērtība ir mazāka par Publisko iepirkumu Direktīvā 2014/24/ES un Finanšu regulas 172. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā noteiktajām robežvērtībām] 2016. / 2017. / 2018. / 2019. / 2020.2021. gadam

Ikgadējais to līgumu saraksts, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta otrās daļas h) un j)–m) apakšpunktu  2019

TED – Līgumslēdzēju saraksts 2007. / 2008.  / 2010 Pakalpojumi / 2010 Piegādes / 2010 Būvdarbi / 2011. / 2012 Pakalpojumi / 2013 Pakalpojumi / 2014 Pakalpojumi  

Informācija līgumslēdzējām pusēm:

Vispārējie zemas un ļoti zemas vērtības pirkuma līgumiem piemērojamie nosacījumi -versija 01/2021- (Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)

Finanšu identifikācijas veidlapa

Informatīvs paziņojums par personas datu aizsardzību - Trešo personu, kurām ir finansiālas attiecības ar Eiropas Savienības Tiesu, identitātes un norēķinu rekvizītu reģistrācija

- Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar publisko iepirkumu

- Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar EDES

Informatīvs paziņojums par personas datu aizsardzību

Notiekošie konkursi

Luksemburga-Luksemburga: Ēdināšanas un papildu pakalpojumu sniegšana
Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2022.26.8
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Pasta sūtījumu savākšana, šķirošana, maršrutēšana un nogādāšana no Eiropas Savienības iestādēm/institūcijām un aģentūrām, kas atrodas Luksemburgā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2022.20.5
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par pakalpojumu un aprīkojuma nodrošināšanu audiovizuālo un konferenču tehnoloģiju jomā
Starpiestāžu līgums - Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2021.11.6
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti

Konkursi piedāvājumu izvērtēšanas stadijā/Pabeigtie konkursi

Luksemburga-Luksemburga: IT risinājumu īstenošana Eiropas Savienības Tiesai
Slēgta procedūra 
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2022.20.5
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Koncepcijas izstrādāšana, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā – 3. daļa
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.17.4
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: CJ10bis projekts Tiesas galvenās mītnes nodrošināšanai – arhitekts
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2021.6.5
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione e fornitura di piante da interno in idrocoltura per gli edifici della Corte di giustizia dell’Unione europea
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2021.11.6
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas pakalpojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem un palīdzība darba aizsardzības jomā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2021.23.2
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Koncepcijas izstrādāšana, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā – 2. daļa
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.17.4
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Eiropas Savienības Tiesas īpašuma kopuma pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu pārbaudes
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.19.11
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu
Slēgta procedūra 
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.9.11
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Ēdināšanas pakalpojumu vadīšana un saistīto pakalpojumu nodrošināšana – mazgāšanas / ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi
Konkurētspējīgu procedūra ar sarunām
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.15.9
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: IT risinājumu izstrāde, īstenošana un darbība Tiesas vajadzībām – 1. daļa
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.17.4
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Luksemburga-Luksemburga: Pārvešanas un pārvietošanas pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.29.1
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Drošības skapju piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2020.3.1
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu
Slēgta procedūra 
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2019.29.8
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem no Eiropas Savienības iestādēm Briselē un Luksemburgā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2018.21.12
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu un rīkojumu, uz kuriem attiecas judikatūras krājums, kopsavilkumu izveide franču valodā
Atklāta procedūra
Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:  2018.26.10
Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti