Publiskie iepirkumi

Notiekošie konkursi

Konkursi piedāvājumu izvērtēšanas stadijā/Pabeigtie konkursi

Daudzvalodības ģenerāldirekcija - Līgumtulki

Līgumu no EUR 15.000,01 līdz Publisko iepirkumu direktīvā 2014/24/ES noteiktajām robežvērtībām iepriekšēja publicēšana

Ikgadējais līgumu saraksts (Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 124. panta 3. punkta a) apakšpunkts) 2007. / 2008. / 2009 / 2010. / 2011. / 2012.  / 2013. / 2014. / 2015. / 2016.  / 2017gadam

Ikgadējais līgumu saraksts (Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 124. panta 3. punkta e) apakšpunkts) 2007. / 2008. / 2009. / 2010. / 2011.  / 2012. / 2013. / 2014.2015. / 2016. / 2017gadam

Ikgadējais līgumu, kas nepārsniedz Publisko iepirkumu direktīvā 2014/24/ES noteiktās robežvērtības, grozījumu saraksts (Finanšu regulas 114.a panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts), un Finanšu regulas 114.a panta 3. punkta c) apakšpunkts) 2016 / 2017. gadam

TED – Līgumslēdzēju saraksts 2007. / 2008.  / 2010 Pakalpojumi / 2010 Piegādes / 2010 Būvdarbi / 2011. / 2012 Pakalpojumi / 2013 Pakalpojumi / 2014 Pakalpojumi  

Informācija līgumslēdzējām pusēm


Gadījumos, kas ir paredzēti Finanšu regulā, Tiesai ir jāorganizē konkursi preču un pakalpojumu iegādei.

Paziņojumi par konkursiem tiek regulāri publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā, un ar tiem var iepazīties TED datubāzē "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) kas internetā tiek papildināta katru dienu.

Informācija, kas ir sniegta Tiesas interneta vietnes lapās, ir neoficiāla, parasti tā nav tulkota visās oficiālajās valodās un nav izsmeļoša.

Tā neizstāj oficiālu publikāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S sērijā.

Notiekošie konkursi :

 

 

Konkursi piedāvājumu izvērtēšanas stadijā/Pabeigtie konkursi :

 

Paziņojums par līgumu

Koncepcijas izstrādāšana, īstenošana un darbības IT risinājumu nodrošināšanai Eiropas Savienības Tiesā

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  17/04/2019

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


 

Paziņojums par līgumu

Konferenču telpas atjaunošana Eiropas Savienības Tiesas C piebūvē – 4. stāvs

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  14/02/2019

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


- Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Konferenču galdu ar multimediju pieslēguma ligzdām piegāde Eiropas Savienības Tiesai

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  01/02/2019

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Paziņojums par līgumu

Apmācības pakalpojumi autovadīšanas jomā autovadītājiem no Eiropas Savienības iestādēm Briselē un Luksemburgā

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  21/12/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas spriedumu un rīkojumu, uz kuriem attiecas judikatūras krājums, kopsavilkumu izveide franču valodā

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  26/10/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas administratīvo nodaļu pārvietošana

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš:  01/11/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Eiropas Savienības Tiesas administratīvo nodaļu pārvietošana

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 24/09/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Ugunsdrošības un drošuma kontroles centra drošības uzlabošana (PCI/PCS)

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 24/09/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


Daudzvalodības ģenerāldirekcija - Līgumtulki


 Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas ēku uzkopšana un zaļo zonu uzturēšana

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 29/08/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


 Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu
Procedūra: Slēgta procedūra
Termiņš: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: Grāmatu un specializēto pielikumu piegāde juridisko lietu jomā

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 19/03/2018

Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami tikai e-Tendering platformā, izmantojot paziņojumā par līgumu norādīto saiti


 Paziņojums par līgumu

Kļūdu labojums

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: - Specializētu periodisko izdevumu abonementu nodrošināšana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: Periodisko izdevumu un grāmatu iesiešana un iesējumu labošanas darbi

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: CJ-PROC-15/011 - Specializētu periodisko izdevumu abonementu nodrošināšana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Medicīnisko analīžu laboratorijas pakalpojumi
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 30.9.2015 - 17:00.

Dokuments: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Paziņojums par līgumu

Nepabeigta procedūra 

Nosaukums: Acu pārbaudes
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 30.9.2015 - 17:00.

Dokuments: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre -Corrigendum


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: 2 stiklotu telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas pagrabstāvos

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Tiesas darbinieku autostāvvietas pieejamības uzlabošana

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Telpaugu uzturēšana un piegāde

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Paziņojums par līgumu

Nepabeigta procedūra

Nosaukums: Apsardzes paviljons

Procedūra: Slēgta procedūra

Termiņš: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Paziņojums par līgumu

Kļūdu labojums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām

Procedūra: Atklāta procedūra

Termiņš: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Tiesas kompleksa drošības virpuļdurvju pārveidojumi

Procedūras veids: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas


 

Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Dienesta automašīnu ilgtermiņa noma

Procedūra: Slēgta procedūra

Termiņš: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Arhitektūras elementu un apdares uzlabošana un remonts – ietverti un segti elementi
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Paziņojums par koncesiju

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu vadīšana un saistīto pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Koncesijas piešķiršanas procedūra
Termiņš: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Balta 80 g TCF A4 papīra piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Kļūdu labojums

Nosaukums: Arhitektūras elementu un apdares uzlabošana un remonts; tehniskā aprīkojuma uzstādīšana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 4.5.2016

Dokuments: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Smēķēšanas kabīņu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 30.3.2016 - 17:00

Dokuments: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Nosaukums: Pēc pasūtījuma izgatavotu grāmatplauktu ierīkošana
Procedūras veids: Paātrināta, slēgtaa
Beigu datums: 27.11.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi
Procedūra: Slēgta procedūra
Termiņš: 5.12.2015 - 17:00


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: IT telpas ("Tier IV" datu centra) noma
Procedūras veids: Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu/uzaicinājumu uz konkursu


Paziņojums par līgumu

Nepabeigta procedūra

Nosaukums: Galda lampu un stāvlampu piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 24.9.2015 - 17:00 


Paziņojums par līgumu

Papildu informācija 

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, un Océ, Ricoh un Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 18.9.2015 - 17:00 


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma piešķiršanu

Nosaukums: Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 22.9.2015 - 17:00


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Nosaukums: Ēku speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana
Procedūras veids: Paātrināta, slēgtaa
Beigu datums: 29.6.2015 - 12:00


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Nepabeigta procedūra 

Nosaukums: Ēku speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana
Procedūras veids: Paātrināta, slēgtaa
Beigu datums: 16.6.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: CJ 01/2015 - iekšējie aprīkošanas darbi Anneau ēkā
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 20.5.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Parketa grīdas seguma eļļošanas darbi Eiropas Savienības Tiesas ēkās
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 8.4.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Pārvietojamo skapju uzstādīšanas darbi Eiropas Savienības Tiesas telpās
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 8.4.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Grīdas un sienu krāsošanas darbi Eiropas Savienības Tiesas ēkās
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 8.4.2015 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku zaļo zonu uzturēšanu un kopšanu 2015.-2018. gadā
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 26.1.2015

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Līgums HVAC jomā - ventilācijas, apsildīšanas un kontroles aprīkojuma uzstādīšana 1 no Eiropas Savienības Tiesas autostāvvietām
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 12/01/2015


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu
Procedūra: Slēgta procedūra
Termiņš: 14.12.2014 - 16:00

Dokuments: pdf icon QA-CJ12/2014


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Nosaukums: Tiesas administratīvo nodaļu pārvietošana
Procedūras veids: Paātrināta, slēgtaa
Beigu datums: 14.11.2014 - 12:00


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Līgums pacēlājiekārtu jomā - A un B torņa liftu kabīņu iekšējā apšuvuma un pamatņu atjaunošana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 2014.20.10


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Iesiešanas pakalpojumi un arhīva kārbu piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 16.9.2014


Paziņojums par līgumu

Kļūdu labojums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 18.8.2014


Paziņojums par līgumu

Kļūdu labojums

Nepabeigta procedūra 

Nosaukums: Līgums piekļuves kontroles jomā - piekļuves kontroles sistēmu jaunināšana un karšu lasītāju pievienošana
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 15.9.2014


Paziņojums par līgumu

Kļūdu labojums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: IT un telekomunikāciju infrastruktūras ekspluatācija un izstrāde
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 14.7.2014


Paziņojums par līgumu

Nepabeigta procedūra

Nosaukums: Mantiju piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 24.6.2014 - 17:00


Paziņojums par līgumu

Nosaukums: grīdas apdares darbi Tiesas Erasmus un Tomasa Mora ēku autostāvvietās
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 21.5.2014 - 23:59


Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Krēslu piegāde Eiropas Savienības Tiesai
Procedūra: Atklāta procedūra
Termiņš: 7.5.2014 - 17:00


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Kļūdu labojums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: IT sistēmu uzturēšana un izstrāde
Procedūras veids: Atklāta
Beigu datums: 30.4.2014 - 15:00


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Lietotāju atbalsts
Procedūras veids: Atklāta
Beigu datums: 7.4.2014 - 15:00


Paziņojums par paredzamo publisko iepirkumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Nosaukums: Līgums par Eiropas Savienības Tiesas ēku uzturēšanu un uzkopšanu 2014.-2018. gadā
Procedūras veids: Atklāta
Beigu datums: 2014.1.27 - 23:59

 

Informācija līgumslēdzējām pusēm:

Vispārējie zemas vērtības pirkuma līgumiem piemērojamie nosacījumi -versija 01/2019- (Uzmanību ! Šis reģistrs ir pieejams tikai franču valodā)

Finanšu identifikācijas veidlapa

Paziņojums par personas datu aizsardzību saistībā ar juridisko personu un bankas kontu apstiprināšanu, kā arī ar tām saistītajām finanšu operācijām

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer