Verejné zákazky

Prebiehajúce verejné obstarávania

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania

Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus - Externí spolupracovníci

Predchádzajúce oznámenie v prípade verejných zákaziek medzi 15 000,01 € a finančnými limitmi podľa smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ

Ročný zoznam verejných zákaziek [článok 124 ods. 3 písm. a) vykonávacích pravidiel k finančnému nariadeniu] 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Ročný zoznam verejných zákaziek [článok 124 ods. 3 písm. e) vykonávacích pravidiel k finančnému nariadeniu]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Ročný zoznam zmien verejných zákaziek [článok 114a §3 písm. a) a b) finančného nariadenia, ktoré sú nižšie ako limity stanovené smernicou o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ, a článok 114a ods. 3 písm. c) finančného nariadenia] 2016 / 2017

TED – Zoznam zmluvných strán za rok 2007 / 2008 / 2010 Služby / 2010 Tovary / 2010 Praca / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby 

Informácie pre dodávateľov


V prípadoch stanovených vo finančnom nariadení je Súdny dvor povinný použiť verejné obstarávanie pri nadobúdaní tovarov a služieb.

Oznámenia o verejnom obstarávaní sú pravidelne uverejnené v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a je možné ich konzultovať v databáze TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/), ktorá je na internete aktualizovaná každý deň.

Informácie uvedené na webových stránkach Súdneho dvora sú informačnej povahy, vo všeobecnosti nepreložené do všetkých úradných jazykov a nie sú vyčerpávajúce.

Nenahrádzajú žiadnym spôsobom oficiálne uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie - sérii S.

Prebiehajúce verejné obstarávania :

 

 

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania :

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Návrh, zavedenie a prevádzkovanie IT riešení Súdneho dvora

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  17/04/2019

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie - 4. poschodie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  14/02/2019

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Dodávka konferenčných stolov s multimediálnym pripojením pre Súdny dvor Európskej únie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  01/02/2019

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Školiace služby v oblasti riadenia vozidiel pre vodičov európskych inštitúcií v Bruseli a Luxemburgu

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  21/12/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v zbierke judikatúry

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  26/10/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora Európskej únie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín:  01/11/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora Európskej únie

Type de procédure: Ouverte

Date d'expiration: 24/09/2018

Les documents de marché sont uniquement disponibles sur la plateforme e-Tendering via le lien indiqué dans l'avis de marché.


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Bezpečnosť a zabezpečenie protipožiarneho kontrolného stanovišťa (PCI/PCS)

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 24/09/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


- Generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus - Externí spolupracovníci


 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 29/08/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat /Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Uzatvorenie rámcových zmlúv na jazykové overovanie, ako aj pravopisnú úpravu a úpravu tlačových chýb v záveroch (vo francúzštine) generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Druh postupu: Omejeni postopek

Konečný termín: 26.10.2016

Dokumenty:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 19/03/2018

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania sú dostupné len na platforme e‑Tendering cez odkaz uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania


 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: - Dodávka predplatného pre odborné periodiká
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Viazanie periodík a kníh a práce týkajúce sa opravy väzieb

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: CJ-PROC-15/011 - Dodávka predplatného pre odborné periodiká
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Laboratórne služby lekárskej analýzy
Druh postupu: Verejná súťaž 
Konečný termín: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie 

Názov: Očné vyšetrenia
Druh postupu: Verejná súťaž 
Konečný termín: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Výstavba 2 presklených priestorov v suterénoch budov Erasmus a Thomas More

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 31/5/2017

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 31/5/2017

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 31/5/2017

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Bezpečnostný pavilón

Druh postupu:  Užšia súťaž

Konečný termín: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenty:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: oordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Úprava bezpečnostných otáčavých dverí v komplexe Súdneho dvora

Druh postupu: Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Dlhodobý prenájom služobných vozidiel

Druh postupu:  Užšia súťaž

Konečný termín: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenty:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zlepšenie a oprava architektonických prvkov a konečných úprav – uzavreté a kryté prvky

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenty: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Oznámenie o koncesii

Názov: Prevádzka stravovacích služieb a poskytovanie súvisiacich služieb pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Konečný termín: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenty: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka bieleho bezchlórového 80-gramového papiera formátu A4 pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Korigendum

Názov: Zlepšenie a oprava architektonických prvkov a konečných úprav - inštalácia technického vybavenia
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 4.5.2016

Documents: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016excel-picto Bordereaux de prix


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka, inštalácia a údržba fajčiarskych kabín pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Zhotovenie knižníc na zákazku
Druh postupu: Užšia súťaž so skrátenými lehotami
Konečný termín: 27.11.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa modernizácie a rekonštrukcie ochranných priestorov
Druh postupu: Užšia súťaž
Konečný termín: 5.12.2015 (17:00)


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Prenájom IT miestnosti (dátové centrum Tier IV)
Druh postupu: Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Dodávka stolových a stojacích lámp pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 24.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Dodatočné informácie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Viacúčelová údržba digitálnych tlačiarní Xerox vrátane periférnych zariadení a súvisiaceho príslušenstva a kopírovacích strojov Océ, Ricoh a Toshiba pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka stoličiek pre súdne siene Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 22.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Úpravy špeciálnych technických zariadení v budovách
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 29.6.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Úpravy špeciálnych technických zariadení v budovách
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 16.6.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: CJ 01/2015 - Vnútorné dokončovacie práce v budove Anneau
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 20.5.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce na olejovaní parketových podláh v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa inštalácie mobilných skriniek v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce na natieraní podláh a maľovaní stien v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Zákazka týkajúca sa údržby a starostlivosti o zelené plochy v budovách Súdneho dvora Európskej únie na roky 2015 - 2018
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 26.1.2015

Dokumenty: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zákazka v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie - Inštalácia zariadenia ventilácie a kúrenia a kontrolného zariadenia na 1 z parkovísk Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 12/01/2015


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a zároveň hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti
Druh postupu: Užšia súťaž
Konečný termín: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 14.11.2014 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zmluva v oblasti výťahových zariadení - obnova nosných obvodových konštrukcií vo výťahových kabínach Veží A a B a základní
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 20.10.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Služby viazania a dodávka archivačných škatúľ pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 16.9.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Komplexné poistenie elektroniky
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.8.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Nedokončené konanie 

Názov: Zmluva v oblasti vstupnej kontroly - modernizácia systémov vstupnej kontroly a pridanie čítačiek kariet
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 15.9.2014 


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Prevádzka a rozvoj infraštruktúry IT a telekomunikácií
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín:14.7.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Dodávka talárov pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 24.6.2014 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Povrchové úpravy na parkoviskách Erasmus a Thomas More pri Súdnom dvore
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 21.5.2014 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka stoličiek pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 7.5.2014 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Údržba a vývoj IT systémov
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 30.4.2014 - 15:00 


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Podpora pre používateľov
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 7.4.2014 - 15:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Obstarávanie týkajúce sa údržby a upratovania budov Súdneho dvora Európskej únie 2014 - 2018
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 27.1.2014 - (23:59)

 

Informácie pre dodávateľov :

Všeobecné podmienky pre kúpne zmluvy s nízkou hodnotou -verzia 01/2019- (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Finančný identifikačný list

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci schválenia právnických osôb a bankových účtov, ako aj s tým súvisiacich finančných transakcií

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer