Javni razpisi

V primerih, predvidenih v Finančni uredbi, mora Sodišče Evropske unije ob nakupu blaga in naročanju storitev objaviti javne razpise.

Javni razpisi se redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije in do njih je mogoče dostopati v podatkovni bazi TED „Tenders Electronic Daily“ (http://www.ted.europa.eu/), ki se na internetu dnevno dopolnjuje.

Informacije, predstavljene na spletni strani Sodišča, so neformalne, praviloma niso prevedene v vse uradne jezike in niso izčrpne.

Nikakor ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu Evropske unije - Serija S.

Generalni direktorat za večjezičnost - Zunanji sodelavci

Predhodna objava za naročila vrednosti med 15.000,01 EUR in mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU

Letni seznam javnih naročil (točka 3.3(a) Priloge I k finančni uredbi) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Letni seznam javnih naročil (točka 3.3(e) Priloge I k finančni uredbi)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Letni seznam sprememb javnih naročil (člen 172(3), prvi pododstavek, točki (a) in (b), finančne uredbe) pod mejnimi vrednostmi iz Direktive o javnem naročanju 2014/24/EU in člena 172(3) prvi pododstavek, točka (c), finančne uredbe 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Letni seznam javnih naročil, oddanih v skladu s točko 11.1, drugi odstavek, točke (h) in od (j) do (m) Priloge I k finančni uredbi  2019

TED – Letni seznam pogodbenikov 2007 / 2008 / 2010 Storitve / 2010 Blago / 2010 Gradnje / 2011 / 2012 Storitve / 2013 Storitve / 2014 Storitve

Obvestilo pogodbenikom:

Splošni pogoji za kupne pogodbe manjše vrednosti -različica 01/2019- (Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini)

Finančni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri potrjevanju pravnih oseb in bančnih računov ter pri ustreznih finančnih transakcijah

Izjava o varstvu osebnih podatkov v okviru javnih naročil

Izjava o varstvu osebnih podatkov v okviru EDES

INFORMATIVNO OBVESTILO GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

Javni razpisi v teku

Javni razpisi v fazi ocenjevanja/Zaključeni javni razpisi

Zasnova, izdelava in izvedba informacijskih rešitev za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  17.4.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Luksemburg-Luxembourg: Selitvene in manipulativne storitve za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  29.1.2020
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  29.8.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Storitve laboratorija za medicinske analize
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  23.8.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Dela za ureditev, obnovo in popravilo v stavbah Sodišča Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  9.12.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Dobava varnostnih omaric za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  3.1.2020
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Dobava pisarniških stolov, ki spodbujajo gibanje, za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  13.9.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Integrated Case Management System
Konkurenčen postopek s pogajanji
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  30.9.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite
Omejeni postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  29.8.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Preureditev razpravne dvorane v stavbi prizidka C Sodišča Evropske unije – 4. nadstropje
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  14.2.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Dobava konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki za Sodišče Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  1.2.2019
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike evropskih institucij v Bruslju in Luxembourgu
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  21.12.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  26.10.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Selitev upravnih služb Sodišča Evropske unije
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  1.11.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Zavarovanje požarne nadzorne točke (PCI) in varnostne nadzorne točke (PCS)
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  24.9.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu
Dobava knjig in strokovnih prilog s pravnega področja
Odprti postopek
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje:  19.3.2018
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu