CURIA
rss
napredno iskanje
Javni razpisi

Javni razpisi v teku

Javni razpisi v fazi ocenjevanja / Končani javni razpisi

Generalni direktorat za prevajanje - Zunanji sodelavci

Predhodna objava za naročila vrednosti med 15.000,01 EUR in mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU

Letni seznam naročil (člen 124(3)(a) Pravil uporabe finančne uredbe) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Letni seznam naročil (člen 124(3)(e) Pravil uporabe finančne uredbe)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Letni seznam sprememb naročil (člen 114a(3)(a) in (b) Finančne uredbe), katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU, člen 114a(3)(c) Finančne uredbe) 2016

TED – Letni seznam pogodbenikov 2007 / 2008 / 2010 Storitve / 2010 Blago / 2010 Gradnje / 2011 / 2012 Storitve / 2013 Storitve / 2014 Storitve

Obvestilo pogodbenikom

 


V primerih, predvidenih v Finančni uredbi, mora Sodišče Evropske unije ob nakupu blaga in naročanju storitev objaviti javne razpise.

Javni razpisi se redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije in do njih je mogoče dostopati v podatkovni bazi TED „Tenders Electronic Daily“ (http://www.ted.europa.eu/), ki se na internetu dnevno dopolnjuje.

Informacije, predstavljene na spletni strani Sodišča, so neformalne, praviloma niso prevedene v vse uradne jezike in niso izčrpne.

Nikakor ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu Evropske unije - Serija S.

Javni razpisi v teku :

 

GD Infrastruktura

Obvestilo o naročilu

Naslov: Upravljanje in vzdrževanje tehničnih napeljav v stavbah Sodišča Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0

 

 

Javni razpisi v fazi ocenjevanja/Zaključeni javni razpisi :

Generalni direktorat za prevajanje

Obvestilo o naročilu

Naslov: Sklenitev okvirnih naročil za jezikovno preverjanje in korigiranje pravopisnih in tiskarskih napak v sklepih (v francoskem jeziku) generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Generalni direktorat Knjižnica, raziskave in dokumentacija

Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: - Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vezava revij in knjig ter vezava korekcijskih del

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: CJ-PROC-15/011 - Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Direktorat za protokol in informacije

 

brique

 

Generalni direktorat za kadrovske zadeve in finance

Obvestilo o naročilu

Naslov: Storitve medicinskih laboratorijskih raziskav 
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek 

Naslov: Testiranje vida
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum

 

brique

 

GD Infrastruktura

Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obvestilo o naročilu

Naslov: Izboljšanje dostopa do parkirišča za osebje Sodišča

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vzdrževanje in dobava sobnih rastlin

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Varnostni paviljon

Vrsta postopka: Omejeni postopek

Skrajni rok:08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Koordinacija na področju zdravja in varnosti za Sodišče Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Modifikacija varnostnih vrtljivih vrat v kompleksu Sodišča

Vrsta postopka: Oddaja naročila brez predhodne objave


 Obvestilo o naročilu

Naslov: Dolgoročni najem službenih vozil

Vrsta postopka: Omejeni postopek

Skrajni rok:14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Polepšanje in popravilo arhitekturnih elementov in zaključkov – vdelani in pokriti elementi
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok:05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Obvestilo o koncesiji

Naslov: Izvajanje gostinskih storitev in zagotavljanje povezanih storitev za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Postopek podelitve koncesije
Skrajni rok: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava belega 80-gramskega papirja A4 TCF za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Popravek

Naslov: Izboljšanje in popravilo arhitekturnih lastnosti in zaključnih elementov - namestitev tehnične opreme
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje kabin za kajenje na Sodišču Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Vgradnja knjižnih polic, izdelanih po meri
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 27.11.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Ureditvena in adaptacijska dela za varne prostore
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 5.12.2015 - 17:00


Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Najem sobe IT (podatkovni center Tier IV)
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji brez predhodne objave


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Dobava namiznih in stoječih svetilk za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 24.9.2015 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Dodatne informacije 

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Večnamensko vzdrževanje digitalnih tiskalnikov Xerox, vključno s periferno in povezano opremo, ter fotokopirnih strojev Océ, Ricoh in Toshiba za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.9.2015 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava stolov za sodne dvorane Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 22.9.2015 - 17:00


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 29.6.2015 - 12:00


Obvestilo o javnem naročilu

Nepopoln postopek 

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 16.6.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: CJ 01/2015 - Notranje opremljanje v stavbi Anneau
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 20.5.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Naoljitev parketnih tal v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Dela za namestitev mobilnih omaric v prostorih Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Pleskanje tal in sten v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Naročilo za vzdrževanje in upravljanje zelenih površin za stavbe Sodišča Evropske unije za obdobje 2015-2018
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 26.1.2015 

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo s področja HVAC - Namestitev opreme za prezračevanje, ogrevanje in nadzor na 1 od parkirišč Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 12/01/2015


Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Storitve varovanja in storitve požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije, kakor tudi ocena kakovosti navedenih storitev in svetovanje v zvezi z varnostjo in zaščito
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Datum izteka: 14.11.2014 - 12:00


 

Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo na področju dvižnih strojev - obnova oblog v kabinah dvigal v stolpnicah A in B ter temeljev
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 20.10.2014


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Storitve vezave in dobava arhivskih škatel za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 16.9.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Celovito strojelomno zavarovanje
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.8.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Nepopoln postopek 

Naslov: Naročilo s področja nadzora dostopa - nadgradnja sistemov za nadzor dostopa in dodajanje čitalnikov kartic
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 15.9.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Delovanje in razvoj infrastrukture IT in telekomunikacijske infrastrukture
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 14.7.2014


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Dobava sodniških oblačil za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 24.6.2014 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Dela v zvezi s prevleko tal na parkiriščih Erasmus in Thomas More na Sodišču
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 21.5.2014 - 23:59


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava stolov za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 7.5.2014 - 17:00


Obvestilo o javnem naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vzdrževanje in razvoj sistemov IT
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 30.4.2014 - 15:00


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Podpora uporabnikom
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 7.4.2014 - 15:00


Obvestilo o javnem naročilu 

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo za vzdrževanje in čiščenje stavb Sodišča Evropske unije 2014-2018
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 27.1.2014 - (23:59)


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Dobava zemeljskega plina za stavbo T Sodišča Evropske unije od 1.1.2014 do 30.9.2014
Vrsta postopka: Pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Datum izteka: 8.11.2013 - (23:59)


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Večnamensko vzdrževanje 2 digitalnih tiskalnikov Toshiba za Sodišče Evropske unije v Luxembourgu
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 23.10.2013 - (17:30)


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava, namestitev in „celovito" vzdrževanje prodajnih terminalov (terminali POS ali blagajne) in s tem povezane opreme za gostinske storitve za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 9.10.2013 - (17:30)


Obvestilo o javnem naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Delovanje in razvoj infrastrukture IT
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 24.9.2013 - 15:00


Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Uniforme za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu v Uradnem listu Evropske unije:
Direktiva 2004/18/ES


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Stavba Allegro - obnovitvena dela
Vrsta postopka: Pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Datum izteka: 11.6.2013 - 23:59 


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Delovanje, vzdrževanje in dobava opreme za multimedijsko infrastrukturo sodnih dvoran, konferenčnih prostorov in prostorov za sestanke v stavbah, ki jih ali jih bosta zasedala Sodišče Evropske unije in Evropska komisija
Vrsta postopka: S pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa.


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Ponovna montaža in dobava mobilnih omaric za prostore Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 11.3.2013 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila   

Naslov: Mizarska dela v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 11.3.2013 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Oznake v stavbah Sodišča v Luxembourgu
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 11.3.2013 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila 

Naslov: Pleskarska dela v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 26.3.2013 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila 

Naslov: Sprememba posebnih tehničnih napeljav v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 15.4.2013


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila 

Naslov: Preselitev oddelkov Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 17.12.2012 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila 

Naslov: Pleskarska dela v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 17.12.2012 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila 

Naslov: Mizarska dela v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 17.12.2012 - 23:59


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Storitve vzdrževanja (strojne in programske opreme), popravila, delovanje fiksne infrastrukture in infrastrukture telefaksa ter pomoč pri pripravi novih povezanih storitev v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 19.10.2012 (15:00)


Predhodno obvestilo

Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dolgoročni najem službenih vozil
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 30.9.2012


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava pohištva „Frezza“ (ali enakovredno) in/ali pohištva „Dauphin“ (ali enakovredno) za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 25.9.2012 - 17:30


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Gostinske storitve za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Datum izteka: 16.07.2012 (17:00)


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo storitev tehnične pomoči pri spremljanju projekta gradnje petega prizidka stavbe Palais Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 11.06.2012 (23:59)

Obvestilo pogodbenikom:

Naročila nizke vrednosti :
Splošni pogoji za kupne pogodbe manjše vrednosti -različica 02/2016- (Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini)

Finančni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri potrjevanju pravnih oseb in bančnih računov ter pri ustreznih finančnih transakcijah

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.