Javni razpisi

Javni razpisi v teku

Javni razpisi v fazi ocenjevanja / Končani javni razpisi

Generalni direktorat za večjezičnost - Zunanji sodelavci

Predhodna objava za naročila vrednosti med 15.000,01 EUR in mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU

Letni seznam naročil (člen 124(3)(a) Pravil uporabe finančne uredbe) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Letni seznam naročil (člen 124(3)(e) Pravil uporabe finančne uredbe)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Letni seznam sprememb naročil (člen 114a(3)(a) in (b) Finančne uredbe), katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU, člen 114a(3)(c) Finančne uredbe) 2016 / 2017

TED – Letni seznam pogodbenikov 2007 / 2008 / 2010 Storitve / 2010 Blago / 2010 Gradnje / 2011 / 2012 Storitve / 2013 Storitve / 2014 Storitve

Obvestilo pogodbenikom


V primerih, predvidenih v Finančni uredbi, mora Sodišče Evropske unije ob nakupu blaga in naročanju storitev objaviti javne razpise.

Javni razpisi se redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije in do njih je mogoče dostopati v podatkovni bazi TED „Tenders Electronic Daily“ (http://www.ted.europa.eu/), ki se na internetu dnevno dopolnjuje.

Informacije, predstavljene na spletni strani Sodišča, so neformalne, praviloma niso prevedene v vse uradne jezike in niso izčrpne.

Nikakor ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu Evropske unije - Serija S.

Javni razpisi v teku :

 

 

Javni razpisi v fazi ocenjevanja/Zaključeni javni razpisi :

 

Obvestilo o naročilu

Zasnova, izdelava in izvedba informacijskih rešitev za Sodišče Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 17/04/2019

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


 

Obvestilo o naročilu

Preureditev razpravne dvorane v stavbi prizidka C Sodišča Evropske unije – 4. nadstropje

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 14/02/2019

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


- Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Dobava konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki za Sodišče Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 01/02/2019

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o naročilu

Storitve usposabljanja na področju avtomobilske vožnje za voznike evropskih institucij v Bruslju in Luxembourgu

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 21/12/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Naslov: Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 26/10/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o naročilu

Naslov: Selitev upravnih služb Sodišča Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 01/11/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


 Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Selitev upravnih služb Sodišča Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 24/09/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Naslov: Zavarovanje požarne nadzorne točke (PCI) in varnostne nadzorne točke (PCS)

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 24/09/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Generalni direktorat za večjezičnost - Zunanji sodelavci


Obvestilo o naročilu

Naslov: Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za Sodišče Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 29/08/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


 Obvestilo o naročilu

Naslov: Sklenitev okvirnih naročil za jezikovno preverjanje in korigiranje pravopisnih in tiskarskih napak v sklepih (v francoskem jeziku) generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov:  Dobava knjig in strokovnih prilog s pravnega področja

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:19/03/2018

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so na voljo izključno na platformi e‑Tendering na povezavi, navedeni v obvestilu o javnem naročilu


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: - Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vezava revij in knjig ter vezava korekcijskih del

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: CJ-PROC-15/011 - Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 


Obvestilo o naročilu

Naslov: Storitve medicinskih laboratorijskih raziskav 
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek 

Naslov: Testiranje vida
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obvestilo o oddaji naročila

Obvestilo o naročilu

Naslov: Izboljšanje dostopa do parkirišča za osebje Sodišča

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vzdrževanje in dobava sobnih rastlin

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Varnostni paviljon

Vrsta postopka: Omejeni postopek

Skrajni rok:08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Koordinacija na področju zdravja in varnosti za Sodišče Evropske unije

Vrsta postopka: Odprti postopek

Skrajni rok:13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Modifikacija varnostnih vrtljivih vrat v kompleksu Sodišča

Vrsta postopka: Oddaja naročila brez predhodne objave


 Obvestilo o naročilu

Naslov: Dolgoročni najem službenih vozil

Vrsta postopka: Omejeni postopek

Skrajni rok:14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Polepšanje in popravilo arhitekturnih elementov in zaključkov – vdelani in pokriti elementi
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok:05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Obvestilo o koncesiji

Naslov: Izvajanje gostinskih storitev in zagotavljanje povezanih storitev za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Postopek podelitve koncesije
Skrajni rok: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava belega 80-gramskega papirja A4 TCF za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Popravek

Naslov: Izboljšanje in popravilo arhitekturnih lastnosti in zaključnih elementov - namestitev tehnične opreme
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje kabin za kajenje na Sodišču Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Vgradnja knjižnih polic, izdelanih po meri
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 27.11.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Ureditvena in adaptacijska dela za varne prostore
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 5.12.2015 - 17:00


Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Najem sobe IT (podatkovni center Tier IV)
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji brez predhodne objave


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Dobava namiznih in stoječih svetilk za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 24.9.2015 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Dodatne informacije 

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Večnamensko vzdrževanje digitalnih tiskalnikov Xerox, vključno s periferno in povezano opremo, ter fotokopirnih strojev Océ, Ricoh in Toshiba za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.9.2015 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava stolov za sodne dvorane Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 22.9.2015 - 17:00


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 29.6.2015 - 12:00


Obvestilo o javnem naročilu

Nepopoln postopek 

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Spremembe na posebnih tehničnih napravah v stavbah
Datum izteka: 16.6.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: CJ 01/2015 - Notranje opremljanje v stavbi Anneau
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 20.5.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Naoljitev parketnih tal v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Dela za namestitev mobilnih omaric v prostorih Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Pleskanje tal in sten v stavbah Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 8.4.2015 - 12:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Naročilo za vzdrževanje in upravljanje zelenih površin za stavbe Sodišča Evropske unije za obdobje 2015-2018
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 26.1.2015 

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo s področja HVAC - Namestitev opreme za prezračevanje, ogrevanje in nadzor na 1 od parkirišč Sodišča Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 12/01/2015


Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Storitve varovanja in storitve požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije, kakor tudi ocena kakovosti navedenih storitev in svetovanje v zvezi z varnostjo in zaščito
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Skrajni rok: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Obvestilo o javnem naročilu

Naslov: Selitev upravnih oddelkov Sodišča
Vrsta postopka: Pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Datum izteka: 14.11.2014 - 12:00


 

Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo na področju dvižnih strojev - obnova oblog v kabinah dvigal v stolpnicah A in B ter temeljev
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 20.10.2014


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Storitve vezave in dobava arhivskih škatel za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 16.9.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Celovito strojelomno zavarovanje
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 18.8.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Nepopoln postopek 

Naslov: Naročilo s področja nadzora dostopa - nadgradnja sistemov za nadzor dostopa in dodajanje čitalnikov kartic
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 15.9.2014


Obvestilo o naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Delovanje in razvoj infrastrukture IT in telekomunikacijske infrastrukture
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 14.7.2014


Obvestilo o naročilu

Nepopoln postopek

Naslov: Dobava sodniških oblačil za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 24.6.2014 - 17:00


Obvestilo o naročilu

Naslov: Dela v zvezi s prevleko tal na parkiriščih Erasmus in Thomas More na Sodišču
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 21.5.2014 - 23:59


Obvestilo o naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Dobava stolov za Sodišče Evropske unije
Vrsta postopka: Odprti postopek
Skrajni rok: 7.5.2014 - 17:00


Obvestilo o javnem naročilu

Popravek

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Vzdrževanje in razvoj sistemov IT
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 30.4.2014 - 15:00


Obvestilo o javnem naročilu

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Podpora uporabnikom
Vrsta postopka: Odprt
Datum izteka: 7.4.2014 - 15:00


Obvestilo o javnem naročilu 

Obvestilo o oddaji naročila

Naslov: Naročilo za vzdrževanje in čiščenje stavb Sodišča Evropske unije 2014-2018
Vrsta postopka: Odprti postopek
Datum izteka: 27.1.2014 - (23:59)

 

Obvestilo pogodbenikom:

Splošni pogoji za kupne pogodbe manjše vrednosti -različica 01/2019- (Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini)

Finančni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri potrjevanju pravnih oseb in bančnih računov ter pri ustreznih finančnih transakcijah

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer