Javni razpisi

V primerih, predvidenih v Finančni uredbi, mora Sodišče Evropske unije ob nakupu blaga in naročanju storitev objaviti javne razpise.

Javni razpisi se redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije in do njih je mogoče dostopati v podatkovni bazi TED „Tenders Electronic Daily“ (http://www.ted.europa.eu/), ki se na internetu dnevno dopolnjuje.

Informacije, predstavljene na spletni strani Sodišča, so neformalne, praviloma niso prevedene v vse uradne jezike in niso izčrpne.

Nikakor ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu Evropske unije - Serija S.

Generalni direktorat za večjezičnost - Zunanji sodelavci

Predhodna objava za naročila vrednosti med 15.000,01 EUR in mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU

Letni seznam naročil (člen 124(3)(a) Pravil uporabe finančne uredbe) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Letni seznam naročil (člen 124(3)(e) Pravil uporabe finančne uredbe)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Letni seznam sprememb naročil (člen 114a(3)(a) in (b) Finančne uredbe), katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz Direktive o naročilih 2014/24/EU, člen 114a(3)(c) Finančne uredbe) 2016 / 2017

TED – Letni seznam pogodbenikov 2007 / 2008 / 2010 Storitve / 2010 Blago / 2010 Gradnje / 2011 / 2012 Storitve / 2013 Storitve / 2014 Storitve

Obvestilo pogodbenikom:

Splošni pogoji za kupne pogodbe manjše vrednosti -različica 01/2019- (Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini)

Finančni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri potrjevanju pravnih oseb in bančnih računov ter pri ustreznih finančnih transakcijah

- Izjava o varstvu osebnih podatkov v okviru javnih naročil

- Izjava o varstvu osebnih podatkov v okviru EDES