Offentlig upphandling

Europeiska unionens domstol är i de fall som avses i Europeiska gemenskapernas budgetförordning skyldig att tillämpa ett anbudsförfarande vid inköp av varor och tjänster.

Anbudsinfordringarna offentliggörs regelbundet i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning och kan konsulteras i databasen TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) som dagligen uppdateras på Internet.

De uppgifter som visas på domstolens webbplats är av informell karaktär och oftast är de varken översatta till samtliga officiella språk eller uttömmande.

De kan aldrig ersätta offentliggörandet i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Generaldirektoratet för mångspråkighet - Frilansöversättare

Offentliggörande i förhand i fråga om upphandlingar vars värde uppgår till mellan 15 000,01 euro och de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektivet 2014/24 EU

Årlig förteckning över kontrakt (punkt 3.3 a i bilaga I till budgetförordningen) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Årlig förteckning över kontrakt (punkt 3.3 e i bilaga I till budgetförordningen) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Årlig förteckning över ändringar av kontrakt (artikel 172.3 första stycket a och b i budgetförordningen) vars värde är lägre än tröskelvärdena i upphandlingsdirektivet 2014/24/EU (artikel 172.3 första stycket c i budgetförordningen) 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Årlig förteckning över kontrakt som tilldelats i enlighet med punkt 11.1 andra stycket h och j–m i bilaga I till budgetförordningen  2019

TED – Årlig förteckning över leverantörer 2007 / 2008 / 2010 Tjänster / 2010 Varor / 2010 Byggentreprenader / 2011 / 2012 Tjänster / 2013 Tjänster / 2013 Tjänster

Information till leverantörer:

Allmänna villkor för inköpskontrakt som avser ringa och mycket ringa värden -version 01/2021- (OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska)

Bank-och personuppgifter

Informationsmeddelande om skydd av personuppgifter - Registrering av identitet och bankuppgifter för tredje personer med vilka Europeiska unionens domstol har finansiella förbindelser

– Förklaring avseende skyddet av personuppgifter vid offentlig upphandling

– Förklaring avseende skyddet av personuppgifter inom ramen för Edes

Informationsmeddelande om skydd av personuppgifter

Pågående anbudsinfordringar

Luxemburg-Luxemburg: Drift av catering och tillhörande tjänster
Förfaranden under konkurrens
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2022-08-26
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Tjänster avseende insamling, sortering, transport och utdelning av post från Europeiska unionens institutioner, organ och organisationer i Luxemburg
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2022-05-20
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Belgien-Bryssel: Ramavtal för tillhandahållande av tjänster och utrustning inom området för audiovisuell teknik och konferensteknik
Interinstitutionell upphandling - Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2021-06-11
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling

Anbud under utvärdering/Avslutade upphandlingsförfaranden

Luxemburg-Luxemburg: Implementering av IT-lösningar åt Europeiska unionens domstol
Selektivt förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2022-05-20
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Konstruktion, implementering och drift av it-lösningar för domstolen - del 3
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-04-17
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Projekt CJ10bis om säkerhetsarbeten vid Domstolens säte – arkitekt
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2021-05-06
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Underhåll och leverans av inomhusväxter för hydrokultur för byggnader tillhörande Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2021-06-11
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Långtidshyra av tjänstefordon
Selektivt förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2021-04-13
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Tjänster avseende samordning av säkerhet och hälsa vid byggarbeten som utförs i EU-domstolens byggnader samt stöd inom området arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2021-02-23
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Byggentreprenad för renovering och reparation i Europeiska unionens domstols byggnader (lot 4)
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-12-09
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Integrated Case Management System
Förfaranden under konkurrens
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-09-30
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Konstruktion, implementering och drift av it-lösningar för domstolen - del 2
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-04-17
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Inspektion av konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus för alla Europeiska unionens domstols fastigheter
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-11-19
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Ingående av ramavtal avseende korrigering av stavfel och typografiska fel, samt språkgranskning avseende EU-domstolens generaladvokaters förslag till avgörande på franska
Selektivt förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-11-09
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Leverans av vitt A4-papper till Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-10-05
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Byggentreprenad för renovering och reparation i Europeiska unionens domstols byggnader
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-12-09
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Restaurangtjänster samt tilläggstjänster -- kemtvättstjänster
Förfaranden under konkurrens
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-09-15
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Design, utförande och drift av IT-lösningar för domstolen - del 1
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-04-17
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Luxemburg-Luxemburg: Tillhandahållande av flytt- och hanteringstjänster åt Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-01-29
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Städning av byggnader och underhåll av grönområden vid Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-08-29
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Laboratorietjänster avseende medicinsk analys
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-08-23
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Tillhandahållande av säkerhetsskåp åt Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2020-01-03
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Tillhandahållande av kontorsstolar som underlättar förflyttning för Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-09-13
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol och Europeiska åklagarmyndigheten samt en kvalitetsbedömning för nämnda tjänster och rådgivning gällande skydd och säkerhet
Selektivt förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-08-29
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Renovering av överläggningssalen i Annexe C-byggnaden vid Europeiska unionens domstol - 4:e våningen
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-02-14
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Tillhandahållande av konferensbord med anslutningsutrustning avseende multimedia för Europeiska unionens domstol
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2019-02-01
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Tjänster avseende utbildning inom bilkörning för chaufförer vid EU-institutioner i Bryssel och Luxemburg
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-12-21
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Upprättande av franskspråkiga sammanfattningar av Unionens domstolars domar och beslut som ska ingå i underlaget för rättspraxis
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-10-26
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-11-01
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Säkring av stationen för brandkontroll och säkerhetskontroll (PCI/PCS)
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-09-24
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling
Tillhandahållande av böcker och specialbilagor inom området för juridik
Öppet förfarande
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:  2018-03-19
Upphandlingsdokumenten är endast tillgängliga på plattformen e-Tendering via den länk som anges i meddelandet om upphandling