CURIA
rss
avancerad sökning
Offentlig upphandling

Pågående anbudsinfordringar

Anbud under utvärdering/Avslutade upphandlingsförfaranden

Generaldirektoratet för översättning - Frilansöversättare

Offentliggörande i förhand i fråga om upphandlingar vars värde uppgår till mellan 15 000,01 euro och de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektivet 2014/24 EU

Årlig förteckning över kontrakt (artikel 124.3 a i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Årlig förteckning över ändringar i kontrakt (artikel 114a.3 a och b i budgetförordningen) vars värde är lägre än tröskelvärdena i upphandlingsdirektivet 2014/24 EU och (artikel 114a.3 c i budgetförordningen) 2016

Årlig förteckning över kontrakt (artikel 124.3 e i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

TED – Årlig förteckning över leverantörer 2007 / 2008 / 2010 Tjänster / 2010 Varor / 2010 Byggentreprenader / 2011 / 2012 Tjänster / 2013 Tjänster / 2013 Tjänster

Information till leverantörer

 


Europeiska unionens domstol är i de fall som avses i Europeiska gemenskapernas budgetförordning skyldig att tillämpa ett anbudsförfarande vid inköp av varor och tjänster.

Anbudsinfordringarna offentliggörs regelbundet i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning och kan konsulteras i databasen TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) som dagligen uppdateras på Internet.

De uppgifter som visas på domstolens webbplats är av informell karaktär och oftast är de varken översatta till samtliga officiella språk eller uttömmande.

De kan aldrig ersätta offentliggörandet i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Pågående anbudsinfordringar :

 

GD Infrastruktur

Meddelande om upphandling

Rubrik: Drift och underhåll av tekniska installationer i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist:19.01.2018 - 17:00

Handlingar:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0

 

Anbud under utvärdering/Avslutade upphandlingsförfaranden :

Generaldirektoratet för översättning

Meddelande om upphandling

Rubrik: Slutande av ramavtal avseende språkgranskning samt korrigering av stavfel och typografiska fel i Europeiska unionens domstols generaladvokaters slutsatser (på franska)
Förfarande: Selektivt förfarande
Tidsfrist: 26.10.2016

Handlingar:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation

Meddelande om upphandling

Rättelse

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: - Prenumeration på specialtidskrifter
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 28.7.2017 - 17:00

Handlingar:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Bindning av tidskrifter och böcker samt korrigering avseende bindning

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist: 17.04.2017 - 17:00

Handlingar:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: CJ-PROC-15/011 - Prenumeration på specialtidskrifter
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 18.4.2016 - 17:00

Handlingar:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Direktoratet för protokollet och information

 

brique

 

Generaldirektoratet för personal och ekonomi

Meddelande om upphandling

Benämning: Laboratorietjänster för medicinsk analys
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande 

Benämning: Ögonundersökningar
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum

 

brique

 

GD Infrastruktur

Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Anläggning av 2 glasområden i källarna i Erasmus- och Thomas More-byggnaderna

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist:31/5/2017

 

Handlingar

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Meddelande om upphandling

Rubrik: Förbättring av tillgängligheten avseende personalparkeringen vid domstolen

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist:31/5/2017

 

Handlingar:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Underhåll och leverans av inomhusväxter

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist:31/5/2017

 

Handlingar:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande

Rubrik: Säkerhetspaviljong

Förfarande: Selektivt förfarande

Tidsfrist: 08/05/2017 -  17:00

 

Handlingar:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Meddelande om upphandling

Rättelse

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Hälso- och säkerhetssamordning till förmån för Europeiska unionens domstol

Förfarande: Öppet förfarande

Tidsfrist:13.01.2017 - 17:00

Handlingar:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning:Ändring av säkerhetssvängdörrarna i domstolens komplex

Förfarande: Kontraktstilldelning utan föregående meddelande


Meddelande om upphandling

Rubrik: Långtidshyra av tjänstebilar

Förfarande: Selektivt förfarande

Tidsfrist:14/12/2016 - 17:00

Handlingar:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Förbättring och reparation av arkitektoniska komponenter samt av färdigställande delar – inbyggda och täckta komponenter
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist:05.10.2016 - 17:00

Handlingar: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Koncessionsmeddelande

Rubrik: Drift av cateringtjänster och tillhandahållande av tillhörande tjänster till förmån för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Koncessionstilldelningsförfarande
Tidsfrist: 28/07/2016 - 11:00

Handlingar: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Leverans av vitt TCF-papper på 80 g i A4-format till Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 28.6.2016 - 17:00

Handlingar:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rättelse

Rubrik: Förbättring och reparation av arkitektoniska komponenter samt av färdigställande delar - installation av teknisk utrustning
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Tillhandahållande, installation och underhåll av rökbås för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Meddelande om upphandling

Benämning: Tillverkning av måttbeställda bokhyllor
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 27.11.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Förbättrings- och ändringsarbeten för säkra lokaler
Förfarande: Selektivt förfarande
Tidsfrist: 5.12.2015 - 17:00


Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Hyra av ett IT-rum (Tier IV-datacenter)
Förfarande: Förhandlat förfarande utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande

Rubrik: Tillhandahållande av bords- och golvlampor för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 24.9.2015 - 17:00


Meddelande om upphandling

Ytterligare upplysningar 

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Allomfattande underhåll av digitala skrivare av märket Xerox, inbegripet kringutrustning och tillhörande utrustning, samt av kopieringsapparater av märkena Océ, Ricoh och Toshiba för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 18.9.2015 - 17:00


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Tillhandahållande av stolar för rättssalarna vid Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 22.9.2015 - 17:00


Meddelande om upphandling

Benämning: Ändringar av särskilda tekniska installationer i byggnader
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 29.6.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande

Benämning: Ändringar av särskilda tekniska installationer i byggnader
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 16.6.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: CJ 01/2015 - Inredningsarbeten inomhus i Anneau-byggnaden
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 20.5.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: Lackering av parkettgolv i byggnader tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 8.4.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: Installationsarbeten för skåp på hjul i lokalerna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 8.4.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: Målning av väggar och golv i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 8.4.2015 - 12:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: Kontrakt för underhåll och skötsel av grönområden vid byggnader tillhörande Europeiska unionens domstol, 2015-2018
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 26.1.2015 

Handlingar: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Meddelande om upphandling
Rubrik: Kontrakt inom luftkonditioneringsområdet - installation av ventilation, värme och kontrollutrustning i 1 av bilparkeringarna som används av Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 12/01/2015


Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Vakttjänster och brandsäkerhetstjänster för byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol samt en kvalitetsbedömning för nämnda tjänster och rådgivning gällande skydd och säkerhet
Förfarande: Selektivt förfarande
Tidsfrist: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Meddelande om upphandling

Benämning: Omlokalisering av domstolens administrativa tjänsteavdelningar
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 14.11.2014 - 12:00


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Kontrakt inom området lyftande maskiner - renovering av beklädnad i hissarna i torn A och torn B samt fundamenten
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 20.10.2014


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Bindning och tillhandahållande av arkivlådor för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 16.9.2014


Meddelande om upphandling

Rättelse

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Heltäckande försäkring avseende elektronik
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 18.8.2014


Meddelande om upphandling

Rättelse

Ofullständigt förfarande

Rubrik: Kontrakt inom området tillträdeskontroll - uppgradering av system för tillträdeskontroll och tillägg av kortläsare
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 15.9.2014


Meddelande om upphandling

Rättelse

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Rubrik: Drift och utveckling av IT- och telekommunikationsinfrastruktur
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 14.7.2014


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande

Rubrik: Tillhandahållande av ämbetsdräkter till Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 24.6.2014 - 17:00


Meddelande om upphandling

Rubrik: Ytbehandling av golv i domstolens bilparkeringar Erasmus och Thomas More
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 21.5.2014 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrak

Rubrik: Tillhandahållande av stolar för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet förfarande
Tidsfrist: 7.5.2014 - 17:00


Meddelande om upphandling

Rättelse

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Underhåll och utveckling av IT-system
Förfarande: Öppet
Slutdatum: 30.4.2014 - 15:00


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Support till användare
Förfarande: Öppet
Slutdatum: 7.4.2014 - 15:00


Meddelande om upphandling 

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Kontrakt för underhåll och rengöring av byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol, 2014-2018
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 27.1.2014 - (23:59)


Meddelande om upphandling

Benämning: Tillhandahållande av naturgas till Europeiska unionens domstols byggnad T från den 1.1.2014 till den 30.9.2014
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 8.11.2013 - (23:59)


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Allomfattande underhåll av 2 digitala skrivare av märket Toshiba för Europeiska unionens domstol i Luxemburg
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 23.10.2013 - (17:30)


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Tillhandahållande, installation och allomfattande underhåll av kassaterminaler (kassaterminaler eller kassaapparater) och tillhörande utrustning för cateringtjänsten vid Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 9.10.2013 - (17:30)


Meddelande om upphandling

Ofullständigt förfarande

Benämning: Drift och utveckling av IT-infrastruktur
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 24.9.2013 - 15:00


Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Uniformer för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Förhandlat förfarande utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling
Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT):
Direktiv 2004/18/EG


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Allegro-byggnaden - renoveringsarbeten
Förfarande: Påskyndat selektivt
Datum uplynutí lhůty: 11.6.2013 - 23:59


Meddelande om upphandling

Benämning: Drift, underhåll och leverans av utrustning för multimediainfrastrukturen i rättssalar, konferensrum och mötesrum i byggnader som används eller kommer att användas av Europeiska unionens domstol och Europeiska kommissionen
Förfarande: Förhandlat utan meddelande om upphandling.


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Monterings- och leveransarbete gällande mobila förvaringsskåp för lokaler tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 11.3.2013 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Snickeriarbeten i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 11.3.2013 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Skyltningsarbete i domstolens byggnader i Luxemburg
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 11.3.2013 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Måleriarbeten i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 26.3.2013 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Ändringsarbeten avseende särskilda tekniska installationer i de byggnader som tillhör Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 15.4.2013


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt 

Benämning: Omlokalisering av avdelningar vid Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 17.12.2012 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt 

Benämning: Måleriarbeten i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 17.12.2012 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt 

Benämning: Snickeriarbeten i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 17.12.2012 - 23:59


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Underhållstjänster (maskinvara och programvara), reparationer, drift av infrastruktur avseende fast telefoni och fax samt stöd för inrättande av nya tillhörande tjänster i byggnaderna som nyttjas av Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Slutdatum: 19.10.2012 (15:00)


Förhandsinformation

Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Långtidshyra av tjänstebilar
Förfarande: Öppet
Slutdatum: 30.9.2012


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Tillhandahållande av möbler av märket Frezza (eller motsvarande) och/eller möbler av märket Dauphin (eller motsvarande) till Europeiska unionens domstol
Förfarande: Öppet
Datum uplynutí lhůty: 25.9.2012 - 17:30


Meddelande om upphandling

Benämning: Cateringtjänster till förmån för Europeiska unionens domstol
Förfarande: Förhandlat
Slutdatum: 16.07.2012 (17:00)


Meddelande om upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Benämning: Tjänstekontrakt för tekniskt stöd för övervakning av ett projekt avseende anläggning av en femte utbyggnad av Europeiska unionens domstols huvudbyggnad
Förfarande: Öppet
Slutdatum: 11.06.2012 (23:59)

Information till leverantörer:

Upphandlingar för låga belopp:
Allmänna villkor för inköpskontrakt som avser ringa värden -version 02/2016- (OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska)

Bank-och personuppgifter

Förklaring angående skydd för personuppgifter i samband med kontroll av giltigheten av rättsliga enheter och bankkonton och i samband med finansiella transaktioner som rör dessa enheter och bankkonton

up

Meddelande om upphandling

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.