Tidligere medlemmer
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Født i 1944; juridisk eksamen og kandidatgrad i økonomisk politik ved universitet i Coimbra; doktor i international økonomi (Université de Paris I - Pahthéon Sorbonne); værnepligt aftjent i marineministeriet (juridisk tjeneste, 1969-1972); professor ved det katolske universitet og ved Universidade Nova de Lisboa; professor ved universitetet i Coimbra og ved Universidade Lusíada de Lisboa (direktør for instituttet for europæiske studier); medlem af den portugisiske regering (1980-1983); statssekretær i Indenrigsministeriet, under formandskabet i Ministerrådet og for EU-anliggender; medlem af det portugisiske parlament; næstformand for De Kristelige Demokrater; generaladvokat ved Domstolen (1986-1988); præsident for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1989-1995); advokat i Lissabon, specialiseret i EU-ret og konkurrenceret (1996-2012); medlem af reflektionsgruppen vedrørende fremtidsperspektiverne for De Europæiske Fællesskabers retsinstanser (»Due-gruppen«) (2000); formand for Europa-Kommissionens disciplinærråd (2003-2007); formand for den portugisiske forening for europaret (siden 1999); dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2012.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Født den 1. august 1879 i Rom; italiensk statsborger; juridisk kandidat, dommer (1901); dommer ved Tribunale di Roma (1913); dommer ved Appelretten i Rom (1923); dommer ved Corte di Cassazione (kassationsdomstol); førstepræsident ved Appelretten i Trieste (1930); statsadvokat ved Corte di Cassazione (1944); præsident for Appelretten for Offentlige Vandområder (1948); ærespræsident (som førstepræsident) for Corte di Cassazione (1949); assisterende generalsekretær ved Folkeforbundet (1932-1937); formand for Det Internationale Institut for Harmonisering af Privatret (1944); medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol i Haag (1949); præsident for Domstolen fra 1952 til 1958; afgået ved døden den 29. april 1962.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Født i 1946; jurastudier (Master of Arts, Oxford Universitet, 1967, Master of Laws, University College London, 1969); underviser ved University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); fuldmægtig og første fuldmægtig ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (1974-1990); juridisk gæsteforelæser ved Saskatchewan Universitet, Saskatoon, Canada (1988); personalechef ved Europarådet (1990-1993); afdelingschef (1993-1995), assisterende justitssekretær (1995-2001) og justitssekretær (2001-september 2005) ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; præsident for Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 6. oktober 2011.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Født i 1928; irsk statsborger; barrister; senior counsel; specialist i forfatningsret og erhvervsret; dommer ved High Court; formand for hovedbestyrelsen i Irlands Advokatsamfund; medlem af bestyrelsen for King's Inns; formand for uddannelsesudvalget under bestyrelsen for King's Inns; dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 10. januar 1996; afgået ved døden den 3. januar 2018.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Født den 12. november 1888 i Dordrecht; nederlandsk statsborger; generalsekretær for Den Internationale Sammenslutning af Kristne Fagforeninger (1920-1952); delegeret ved flere internationale arbejdskonferencer, assisterende medlem af ILO's råd, formand for Europarådets Komité for Sociale spørgsmål; medlem af Det Første Kammer (1929) og Det Andet Kammer (1939-1952) af det nederlandske parlament (Generalstaterne); dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; afgået ved døden den 26. august 1963.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Født i 1956; juridisk kandidateksamen (Université libre de Bruxelles, 1979); overbygningsgrad i international ret (Bruxelles, 1980); dr.jur. (1989); ansvarlig for juridisk afdeling i aktieselskabet kanaler og havneanlæg i Bruxelles (1979-1984); tjenestemand i ommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Generaldirektoratet for Sociale Anliggender, 1984-1988); ansat ved Juridisk Tjeneste i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1988-1994); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1994-2005); underviser ved Universitetscentret i Charleroi (international og europæisk socialret, 1989-1991), ved Mons-Hainaut Universitet (europæisk ret, 1991-1997), ved Liège Universitet (EU-tjenestemandsret, 1989-1991; retten om EU's institutioner, 1995-2005; europæisk socialret, 2004-2005); og siden 2006 ved Université Libre de Bruxelles (retten om EU's institutioner); flere udgivelser på området for europæisk socialret og retten om EU's institutioner; dommer ved Personaleretten siden den 6. oktober 2005; præsident for Personaleretten 7 oktober 2011 til August 31, 2016

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Født i 1934; italiensk statsborger; dommer ved byretten i Napoli; rådgiver for Corte d'appello di Roma, derefter Corte di cassazione; tilknyttet Ufficio Legislativo del Ministerio di Grazia e Giustizia; formand for den koordinerede arbejdsgruppe ved Den Diplomatiske Konference til udarbejdelse af Lugano-konventionen; referendar for den italienske generaladvokat ved Domstolen; professor ved Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; dommer ved Retten i Første Instans siden den 1. september 1989; præsident for Retten i Første Instans fra den 18. september 1995 til den 4. marts 1998; afgået ved døden den 26. januar 2010.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Født i 1952; embedseksamen fra handelshøjskolen i Helsinki og det juridiske fakultet ved Helsinki Universitet; referendar ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget om en retssikkerhedsreform i den offentlige forvaltning; første fuldmægtig ved Finlands højeste forvaltningsdomstol; generalsekretær for udvalget til reform af domstolsbehandlingen af forvaltningsretlige sager; konsulent i justitsministeriets lovafdeling; assisterende justitssekretær ved EFTA-Domstolen; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol; dommer ved Finlands højeste forvaltningsdomstol (1998-2005); medlem af det finske flygtningenævn; næstformand for udvalget om udvikling af de finske retsinstanser; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 6. oktober 2009; dommer ved Retten siden den 7. oktober 2009; vice-præsident for Retten siden den 17. september 2013.

Otto RIESE
Otto RIESE

Født den 27. oktober 1894 i Frankfurt am Main; tysk statsborger; juridisk kandidat (1921); Assessor ved Landgericht Frankfurt am Main (1923); ansat ved Justitsministeriet (1925-1928); studier i engelsk ret (London, 1928); docent ved universitetet i Lausanne (1932) og ved samme universitet indehaver af et ekstraordinært professorat (1935), et ordinært professorat (1949), tillige med dekan ved Det Juridiske Fakultet (1950) og Honorarprofessor (1951); afdelingsformand ved Bundesgerichtshof i Karlsruhe; medlem af Den Internationale Komité for Sagkyndige i Luftfartsret (fra 1926); dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 6. februar 1963; afgået ved døden den 4. juni 1977.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Født i 1934; advokat (Skotland); Queen's Counsel (Skotland); sekretær, derefter kurator for Faculty of Advocates; formand for Den Rådgivende Kommission for Advokaterne i Fællesskabet; Salvesen professor i europæiske institutioner og bestyrer for Europa-Instituttet, Edinburghs Universitet; særlig rådgiver for Overhusets EF-udvalg; honorary bencher i Gray's Inn, London; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 9. marts 1992; dommer ved Domstolen fra den 10. marts 1992 til den 7. januar 2004.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Født i 1955; cand.jur. (Thessaloniki Universitet, 1977); overbygningsgrad i europæisk ret (Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles, 1980); dr.jur. (Thessaloniki Universitet, 1984); juristlingvist ved Rådet for De Europæiske Fællesskaber (1980-1982); forsker ved Center for International og Europæisk Økonomisk Ret, Thessaloniki (1982-1984); fuldmægtig ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1986-1990); professor i fællesskabsret, international privat ret og menneskerettigheder ved Panteion Universitet i Athen (siden 1990); justitsministeriets eksterne rådgiver om europæiske forhold og medlem af Det Stående Udvalg under Luganokonventionen (1991-2004); medlem af det nationale konkurrenceudvalg (1999-2005); medlem af det nationale udvalg for telekommunikation og postvæsen (2000-2002); advokat i Thessaloniki; advokat med møderet for kassationsdomstolen; stiftende medlem af Sammenslutningen af Europæiske Advokater (UAE); associeret medlem af Det Internationale Akademi for Komparativ Ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 6. oktober 2011.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Født den 21. oktober 1895 i Orp-le-Grand (Belgien); belgisk statsborger; juridisk kandidat (1922); advokatbestalling i Louvain og Nivelles; medlem af deputeretkammeret for Nivelle-kredsen (1936-1946); landbrugsminister (1945); forlod politik (1946) og genoptog advokatvirksomhed (1946-1949); bestyrelsesformand i Administrationen af Beslaglagt Ejendom (1949-1953); inspektør ved Banque nationale; direktør for Det Nationale Selskab for Mindre Jordbrug indtil marts 1953; journalistik fra 1931-1940 og fra 1944 ved følgende aviser: »Le Vingtième siècle«, »Le Soir«, »La Cité«; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 8. oktober 1967; afgået ved døden den 24. august 1976.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Født i 1938; tysk statsborger; dommer i Nordrhein-Westfalen og derefter tjenestemand i justitsministeriet (fællesskabsret og menneskerettigheder); medarbejder i det danske kommissionsmedlems sekretariat, derefter i GD III (det Indre Marked); chef for et kontor med strafferetligt ressort i forbundsjustitsministeriet; chef for ministerens kontor, senest leder (Ministerialdirigent) af en underafdeling (strafferet); undervisningsassistent ved Saarbrückens universitet; dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 6. februar 1997, hvor han afgik ved døden.

Irena Boruta
Irena Boruta

Født i 1950; juridisk kandidateksamen fra Wroclaw Universitet (1972), dr.jur. (Lodz, 1982); advokat i Republikken Polen (siden 1977); gæsteforsker (universitetet Paris X, 1987-1988; Nantes Universitet, 1993-1994); »Solidarnosc«-ekspert (1995-2000); professor i arbejdsret og europæisk socialret ved Lodz Universitet (1997-1998 og 2001-2005); adjungeret professor ved handelshøjskolen i Warszawa (2002); professor i arbejdsret og social sikring ved Kardinal Stefan Wyszynski-universitetet i Warszawa (2002-2005); viceminister med ansvar for beskæftigelse og sociale anliggender (1998-2001); medlem af udvalget til forhandling om Republikken Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union (1998-2001); den polske regerings repræsentant ved Den Internationale rbejdsorganisation 1998-2001); forfatter af flere værker om europæisk arbejdsog socialret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 7. oktober 2013.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Født den 23. august 1896 i Paris; fransk statsborger; inspecteur général des Finances; medlem af Institut de France; udenlandsk medlem af Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique og af Accademia nazionale dei Lincei; inspecteur des finances (1923); professor ved Instituttet for Statistik ved universitetet i Paris (1923-1930); chargé de mission ved konseilspræsidenten (daværende regeringschef) Poincarés kabinet, finansminister (1926); ansat ved Folkeforbundets sekretariat, den Økonomiske- og Finansielle afdeling (1927); finansattaché ved Den Franske Ambassade i London (1930); professor ved École libre des sciences politiques (fra 1933); assisterende direktør (1934) og direktør (1936-1939) for Finansministeriets afdeling for Mouvement général des fonds; ekstraordinært medlem af Conseil d'État (1936); underguvernør ved Banque de France (1939); assisterende delegeret ved De Forenede Nationers Første og Anden Forsamling (1946); fransk medlem af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd (1946); æresformand for Société économique politique de Paris og Société de statistique de Paris; æresformand for Conseil international de la philosophie et des sciences humaines; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 18. maj 1962. Ved indførelsen af Frankrigs femte republik ledede Jacques Rueff det ekspertudvalg, som af general de Gaulle fik til opgave at forberede og gennemføre planen for økonomisk genopbygning, hvoraf en af de mest opsigtsvækkende foranstaltninger var indførelsen af den såkaldt »tunge franc«. Fra 1962 til 1974 var Rueff medlem af Conseil économique et social. Han fik tildelt Grand-Croix de la Légion d'honneur, var medlem af Académie des sciences morales et politiques, chancelier ved Institut de France og blev den 30. april 1964 valgt ind i Det Franske Akademi som efterfølger for Jean Cocteau med 18 stemmer mod 6, der blev afgivet til fordel for digteren André Berry. Talen ved hans optagelse i akademiet blev holdt den 1. april 1965 af André Maurois. Jacques Rueff afgik ved døden den 23. april 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Født den 21. maj 1898 i Falk; luxembourgsk statsborger; juridisk kandidat; praktiserende advokat i Luxembourg (1922-1927); ansat ved Justitsministeriet (1927-1929); juge de paix (fredsdommer) (1929-1930); stedfortrædende statsadvokat (1930-1937); dommer ved tribunal d'arrondissement (1937-1945); dommer ved Cour supérieure de justice (1945-1952); dommer ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1951-1952); indehaver af et ekstraordinært professorat ved universitetet i Bruxelles; dommer ved Conseil d'État; medlem af Benelux-udvalget for retlig harmonisering; formand for den nationale delegation ved Haag-konferencen om international privatret; formand for Commission d'études législatives; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; præsident for Domstolen fra den 8. oktober til den 9. oktober 1967; præsident for voldgiftsdomstolen nedsat inden for rammerne af associeringen mellem EØF og de associerede afrikanske stater og Madagascar (1965-1967); afgået ved døden den 9. december 1967.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Født i 1938; græsk statsborger; assessor og derefter dommer ved Grækenlands Øverste Forvaltningsdomstol; medlem af Den Særlige Højesteret; medlem af retterne vedrørende varemærkerettigheder; rådgiver for den græske forvaltning ved gennemførelsen af fællesskabsretten; professor i fællesskabsret ved Den Græske Forvaltningshøjskole og ved Institut for Videreuddannelse; dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 18. september 1992.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Født 1967; eksamen fra Institut d'études politiques de Grenoble (1988) og École nationale d'administration (1993); embedsmand ved Conseil d'Etat (refererende dommer i tvistemålsafdelingen, 1993-1997, og medlem af socialretsafdelingen, 1996-1997); assessor ved Conseil d'Etat (1996-2008); lektor ved Institut d'études politiques de Paris (1993-1995); regeringens repræsentant i den særlige kassationskommission for pensionssager (1994-1996); juridisk konsulent i ministeriet for offentligt ansatte og for Paris kommune (1995-1997); generalsekretær ved præfekturet for departementet Yonne; vicepræfekt i arrondissementet Auxerre (1997-1999); generalsekretær ved præfekturet for departementet Savoie, vicepræfekt i arrondissementet Chambéry (1999-2001); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2001-2005); fungerende medlem af NATO's appelorgan (2001-2005); dommer ved Retten for EU-Personalesager (2005-2011, afdelingsformand fra 2008-2011); medlem af Conseil d'Etat (tilforordnet formanden for 8. afdeling i tvistemålsafdelingen 2011-2013); medlem af klagenævnet ved Den Europæiske Rumfartsorganisation (2011-2013); dommer ved Retten siden den 16. september 2013.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Født den 14. oktober 1899; nederlandsk statsborger; jurastudier (Leiden); arbejdet ved Folkeforbundets Generalsekretariat i Genève; dommer ved Rechtbank te Amsterdam; medlem af Den Internationale Havkommission; direktør for Økonomiministeriets Afdeling for Udenrigshandel (1934); krigsfange; genoptog i 1945 embedet ved samme ministerium; medaktør i udviklingen af den europæiske økonomiske integration; hovedaktør ved Nederlandenes deltagelse i planen for Benelux-unionen; dommer ved EKSF-Domstolen fra den 10. december 1952 til den 6. oktober 1958; afgået ved døden den 2. august 1973.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Født i 1945; universitetsstudier i Berlin, München, Frankfurt am Main (1966-1972); første statseksamen (1972); referendar i Frankfurt am Main (1972-1973 og 1974-1975); Europakollegiet i Brügge (1973-1974); anden statseksamen (Frankfurt am Main, 1976); ansat ved Bundesanstalt für Arbeit og advokat (1976); dommer ved Arbeitsgericht (delstaten Hessen, 1977-1993); underviser ved Fachhochschule für Sozialarbeit, Frankfurt am Main, og Verwaltungsfachhochschule, Wiesbaden (1979-1990); national ekspert ved Juridisk Tjeneste, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1993-1996 og 2001-2005); attaché ved Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i Madrid med ansvar for sociale anliggender (1996-2001); dommer ved Arbeitsgericht i Frankfurt am Main (februar - september 2005); dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2005 til den 13. april 2016.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Født i 1939; universitetsstudier ved de juridiske og økonomiske fakulteter i Montpellier og i Paris, dr. jur. (1964), advokat (1964), advokat ved cour d'appel (1967), direktør i det luxembourgske Arbejdsministerium; medlem (1978-1989) af, efterfølgende formand (1988-1989) for Luxembourgs Økonomiske og Sociale Råd; bestyrelsesmedlem i Société nationale de crédit et d'investissement og i Société européenne des satellites (indtil 1989); medlem (1993-1995) af, efterfølgende formand for conseil de l'Institut universitaire international du Luxembourg (1995-2004), underviser på université du Luxembourg; regeringens repræsentant i Udvalget for Den Europæiske Socialfond, Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed og i Styrelsesrådet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (indtil 1989); dommer ved Retten i Første Instans fra 25. september 1989 til 11. juli 1996; dommer ved Domstolen fra den 12. juli 1996 til den 14. januar 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Født i 1944; nederlandsk statsborger; direktionssekretær i forsikringsagenturet D. Hudig & Co., og dernæst i virksomheden Granaria BV; dommer ved Arrondissementsrechtbank, Rotterdam; medlem af Domstolen for De Nederlandske Antiller; dommer ved Kantongerecht, Rotterdam; vicepræsident for Arrondissementsrechtbank, Rotterdam, dommer ved Retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 17. september 1998.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Født i 1956; jurastudier (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); speciale i international handel (Mexico, 1983); studier i europæisk integration (Handelskammeret i Barcelona, 1985) og EF-ret (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); tjenestemand ved Generalitat de Catalunya (ansat i juridisk tjeneste i industri- og energiministeriet, april 1984 - august 1986); advokat i Barcelona (1985-1987); fuldmægtig, derefter ekspeditionssekretær i afdelingen for forskning og dokumentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1994); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers kabinet, januar 1995 - april 2004; dommer Lõhmus' kabinet maj 2004 - august 2009); ansvarlig for kurser i fællesskabsretssager, juridisk fakultet ved Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); adskillige artikler vedrørende EU-socialret;medlem af appelkammeret ved EF-Sortsmyndigheden (2006-2009); dommer ved Personaleretten fra den 7. oktober 2009 til den 13. april 2016.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Født den 14. maj 1900 i Meudon; fransk statsborger; ansat ved Conseil d'État efter udvælgelsesprøve og her udnævnt til auditeur de deuxième classe (1924), auditeur de première classe (1929), maître des requêtes (1934) og dommer (1945), tilknyttet finansafdelingen; commissaire du gouvernement; deltog som juridisk ekspert i forhandlingerne forud for indgåelsen af traktaten om oprettelse af EKSF (1950); generaladvokat ved EKSF-Domstolen fra den 4. december 1952 til den 6. oktober 1958; generaladvokat ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra den 7. oktober 1958 til den 8. oktober 1964; afgået ved døden den 5. september 1986.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Født i 1945; juristlingvist ved EF-Domstolen; fuldmægtig i Justitsministeriet; dommerfuldmægtig; juridisk attaché ved Danmarks Faste Repræsentation ved Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, konstitueret dommer i Østre Landsret; kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling; afdelingschef i Justitsministeriet; lektor; medlem af Styringskomitéen for Menneskerettigheder i Europarådet (CDDH), derefter medlem af CDDH's Bureau; i 2004 medlem af »Ad-hoc committee on judicial training« ved Europäische Rechtsakademie Trier i Tyskland; dommer ved Retten i Første Instans siden den 25. september 1989; præsident for Retten i Første Instans fra den 4. marts 1998 til den 17. september 2007.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Født i 1950; dr. jur. og advokat i Padova; assistent og derefter seniorforsker i civilret og sammenlignende ret ved det juridiske fakultet ved Università di Padova (1977-1982); adjunkt i fællesskabsret ved Collegio Europeo (Parma, 1990-1998), ved de juridiske fakulteter ved Università di Padova (1985-1987), Università di Macerata (1991-1994), Università di Napoli (1995) og ved Università degli studi di Milano (2000-2001); medlem af det videnskabelige udvalg "Master in European integration" ved Università di Padova; tjenestemand i direktoratet for bibliotek, forskning og dokumentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1982-1984); referendar for generaladvokat G.F. Mancini (1984-1988); juridisk rådgiver for Europa-Parlamentets generalsekretær E. Vinci (1988-1993); afdelingschef for Juridisk tjeneste (1995-1999); direktør for lovgivningsmæssige anliggender og forlig, interinstitutionelle forbindelser og forbindelser med de nationale parlamenter (1999-2004); direktør for eksterne forbindelser (2004-2006); direktør for lovgivningsmæssige anliggender i juridisk tjeneste (2006-2011); forfatter til flere udgivelser om italiensk civilret og EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Født den 30. december 1899; tysk statsborger; studier i nationaløkonomi og jura (Köln, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor og dommer (Köln, 1932); advokat i Berlin indtil 1946; advokat ved Landgericht og Oberlandesgericht Saarbrücken; fra 1947 til 1952 virksomhed overvejende i forbindelse med udenlandsk ret, varetagelse af tyske interesser over for myndigheder og ved retter i besættelseszonen samt i forhold til udenlandske myndigheder og retter; særlige opgaver for forbundsregeringen inden oprettelsen af diplomatiske tjenester i udlandet; deltagelse i arbejdet i forbindelse med den såkaldte Sonderstelle für Geld und Kredit i Homburg, som forberedte valutareformen (1947-1948); generaladvokat ved Domstolen (1953-1973); afgået ved døden den 21. december 1984.

René Barents
René Barents

Født i 1951; juridisk embedseksamen, særlig eksamen i økonomi (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); dr.jur. (Universiteit Utrecht, 1981); forsker i EU-ret og international økonomisk ret (1973-1974) og lektor i EU-ret og økonomisk ret ved Europa-instituttet ved Universiteit Utrecht (1974-1979) og Universiteit Leyde (1979-1981); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1981-1986), derefter afdelingsleder for vedtægtsbestemte rettigheder ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1986-1987); medlem af Europa-Kommissionens juridiske tjeneste (1987-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1991-2000); afdelingsleder (2000-2009), derefter direktør (2009-2011) for Direktoratet for Forskning og Dokumentation ved Den Europæiske Unions Domstol; professor (1988-2003) og professor honoris causa (siden 2003) i EU-ret ved Universiteit Maastricht; rådgiver ved appelretten i Bois-le-Duc (1993-2011); medlem af Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (siden 1993); talrige udgivelser om EU-ret; dommer ved Personaleretten fra den 6. oktober 2011 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Født i 1946; Abogado del Estado (i Jaén og Granada); justitssekretær ved Retten for Økonomi-ske og Administrative Sager i Jaén, derefter i Córdoba; medlem af Advokatsamfundet (Jaén, Grenada); chef for Udenrigsmini-steriets Særlige Juridiske Kontor for EF-spørgsmål; chef for den spanske delegation i den af Rådet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende oprettelsen af Retten i Første Instans; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 17. september 2007.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Født i Chivenna den 14. august 1889; italiensk statsborger; pretore (fredsdommer) i Caraglio (1920) og Torino (1924); retsformand ved Tribunale de Rodi (Retten på Rhodos) (1928), tilknyttet Tribunale di Roma (1934); dommer ved Tribunale consolare del Cairo (1936); udstationeret ved Udenrigsministeriet (1940); retsformand ved Appelretten på Rhodos (1941); dommer ved Appelretten i Aquila og derefter ved Appelretten i Rom (1945); udstationeret hos statsadvokaten ved Corte di Cassazione (kassationsdomstol) (1948); stedfortrædende rigsadvokat ved Corte di Cassazione (1951); afdelingsformand ved Corte di Cassazione (1958); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; afgået ved døden den 6. februar 1974.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Født i 1948; fransk statsborger; inspektør i finansministeriet; auditeur og derefter maître des requêtes ved Conseil d'État; juridisk rådgiver for flere ministre; docent ved en række af Frankrigs "grandes écoles" og undervisningsassistent ved en række institutioner og universiteter; referendar ved Domstolen; direktør for Crédit Lyonnais' Juridiske Afdeling; æresformand for "Association européenne pour le droit bancaire et financier"; dommer ved retten i Første Instans fra den 1. september 1989 til den 18. september 1995.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Født i 1957; juridisk embedseksamen (Trinity College, Dublin, 1975-1979); forskningsassistent for senator Mary Robinson (1978-79 og 1980); »Pádraig Pearse«-stipendiat til studier ved Europakollegiet (1979); postgraduatstudier i EU-ret ved Europakollegiet (1979-1980); juridisk afgangseksamen fra University of Cambridge (1980-1981); praktikant i Europa-Parlamentet (Luxembourg, 1981); fuldmægtig i sekretariatet for Europa-Parlamentets Retsudvalg (Luxembourg, 1981-1988); medlem af Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (Bruxelles, 1988-1995); referendar ved Domstolen (1995-2000); lektor i EU-ret ved Harvard Law School (2000); medlem af Europa-Parlamentets juridiske tjeneste (2000-2003), derefter kontorchef (2003-2011) og direktør (2011); forfatter til talrige udgivelser; dommer ved Personaleretten fra den 6 oktober 2011 til den August 31, 2016.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Født i 1910; juridisk kandidat (1932); praktiserende advokat indtil 1939; ansat ved Avvocatura generale dello Stato (statsadvokat) efter udvælgelsesprøve og her udnævnt til stedfortrædende statsadvokat (1955); undervisningsassistent ved universitetet i Rom (1939-1950); commissario governativo ved forlaget »Il Giornale d'Italia« (1944-1946); juridisk konsulent ved Statens Trykkeri (1946-1948); den italienske regerings repræsentant i de forligskommissioner, som var nedsat ved fredstraktaten (1948-1950); juridisk konsulent i den internationale zone i Tanger (1951-1953); juridisk konsulent for EKSF's høje myndighed (1953-1956); juridisk ekspert i den italienske delegation ved udarbejdelsen af Rom-traktaterne; forfatter af juridiske værker; dommer ved Domstolen (1958-1961); afgået ved døden den 5. august 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Født den 15. januar 1918 i Rotterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat (1941); juridisk medarbejder ved »Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel«, hvilket arbejde han fortsatte illegalt, efter at besættelsesmagten havde nedlagt forbud mod det pågældende organ (1941-1945); professor i offentlig ret og forvaltningsret ved Det Frie Universitet i Amsterdam (fra 1945); formand for Den Nederlandske Forening for Forvaltningsret (1948-1958); fra 1955 medlem af Det Kongelige Nederlandske Akademi for Videnskaberne; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1958 til den 29. marts 1979; præsident fra den 7. oktober 1958 til den 7. oktober 1964; professor i statsret ved universitetet i Groningen (1979-1984); afgået ved døden den 24. august 1992.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Født i 1966; jurastudier (juridisk embedseksamen, Aarhus Universitet 1989); advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten (1989-1991); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for generaladvokat C.C. Gulmann (1991-1993); beskikket som advokat i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); underviser i EU-ret ved Københavns Universitet; lektor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA) (Luxembourg, 1995-1997); advokat i Bruxelles (1997); lektor og dernæst fungerende direktør for EIPA (Luxembourg, 1997-1999); fuldmægtig i EFTA-Tilsynsmyndighedens Juridiske Tjeneste (1999-2000); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for dommer Claus Gulmann (2003-2006), dernæst for dommer Lars Bay Larsen (2006-2013); dommer ved Personaleretten fra den 7. oktober 2013 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Født i 1954, cand.jur. og dr.jur. (Katholieke Universiteit Leuven), Master of Laws og Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), derefter professor i EU-ret ved Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved Domstolen (1984-1985); lærer ved Europa-Kollegiet, Brugge (1984-1989); advokat i Bruxelles (1986-1989); gæsteprofessor ved Harvard Law School; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 6. oktober 2003; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2003; Domstolens vice-præsident fra den 9. oktober 2012. til den 8. oktober 2015; Domstolens præsident siden den 8. oktober 2015.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Født den 26. juli 1907 i Verona; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Padova (1928); adjunkt ved Instituttet for Retsfilosofi i Padova (1929); privatdocent i civilret (1935); lektor i civilret i Ferrara (1935-1942); indehaver af et ekstraordinært professorat i civilret i Venedig (1941-1942); professor i civilret i Padova fra 1942 og forelæser i sammenlignende privatret ved samme universitet fra 1953; direktør for Instituttet for Privatret i Padova fra 1945; medlem af Istituto Veneto di Venezia, delle Accademie di Padova, Verona e Ferrara; dommer ved Domstolen fra den 8. marts 1962 til den 12. december 1972 og generaladvokat fra den 9. januar 1973 til den 6. oktober 1976; afgået ved døden den 18. april 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Født i 1946; britisk statsborger; barrister, Middle Temple; Queen's Counsel med speciale i erhvervsret, fællesskabsret og forvaltningsret; medforfatter af de tre første udgaver af "Bellamy & Child, Common Market Law of Competition"; dommer ved Retten i Første Instans fra den 10. marts 1992 til den 15. december 1999.

João Sant
João Sant'Anna

Født i 1957; juridisk kandidateksamen fra det klassiske universitet i Lissabon (1980); assistent i forvaltningsret på det klassiske universitet i Lissabon (1979-1980); studier på området for industriel ejendomsret på Max-Planck-Institut i München (1982-1984); fuldmægtig, derefter kontorchef i indenrigsministeriet (1980-1986); advokat i Lissabon (1981-1986); fuldmægtig i Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Informations- og Pressetjenesten (1986-1987), Generaldirektorat for Forskning (1987-1992), Generaldirektorat for Personale, Budget og Økonomi (1992-1996) og den juridiske tjeneste (1996-2000); chef for den administrative og finansielle afdeling (2000-2007), derefter direktør for den juridiske afdeling (2007-2011) og for direktør for direktorat A (2012-2015) ved Den Europæiske Ombudsmand; dommer ved EU-Personaleretten fra den April 13 til den August 31 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Født i 1978, juridisk embedseksamen fra universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2002) og Master of Laws i EU-ret fra Europakollegiet (Brügge, 2004); dr.jur. (2008); advokat i Bruxelles (2004-2006); lektor i EU-procesret ved universitetet for national og international økonomi i Sofia (2008-2012) og ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2010-2013); lektor i EU-ret og i international privatret ved det bulgarske videnskabsakademi (siden 2014); gæsteunderviser ved universitet i Cambridge og ved Katholieke Universiteit Leuven; referendar ved Den Europæiske Unions Domstol (2007-2016); stifter af og bestyrelsesmedlem i den bulgarske sammenslutning for europæisk ret; chefredaktør på tidsskriftet om europæisk ret, Evropeiski praven pregled; forfatter til talrige udgivelser om europæisk ret; dommer ved Personaleretten fra den 13. april 2016 til den 31. august 2016; dommer ved Retten siden den 19. september 2016.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Født i 1944; græsk statsborger; advokat i Athen; referendar ved Domstolen hos dommer Chloros og Kakouris; lektor i forvaltningsret og fællesskabsret, Athen; juridisk konsulent; kabinetchef i Revisionsretten; dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. september 1992 til den 17. september 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Født den 19. september 1908; fransk statsborger; juridisk kandidat; advokat ved Cour d'appel de Paris; kaptajn af reserven; medlem af den illegale ledende komité for modstandsbevægelsen og af den nationale befrielsesbevægelse; medlem af Den Provisoriske Rådgivende Forsamling; medlem af Nationalforsamlingen, valgt for Paris-kredsen (1945-1958); medlem af Nationalforsamlingen, valgt for Hautes-Alpes-kredsen (november 1958); justitsminister (flere gange mellem 1948 og 1958); minister med særligt ansvar for bistand og samarbejdet mellem Frankrig og Fællesskabets medlemsstater og minister for de oversøiske departementer og territorier og for Sahara (januar 1959 - august 1961); medlem af eksekutiv-komitéen for Europabevægelsen; dommer ved Domstolen fra den 18. maj 1962 til den 9. oktober 1967; præsident fra den 10. oktober 1967 til den 25. oktober 1976; afgået ved døden den 9. august 2004.

Virpi TIILI
Virpi TIILI

Født i 1942; juridisk doktorgrad fra Helsinkis universitet; undervisningsassistent i borgerlig ret og handelsret ved Helsinkis universitet; direktør med ansvar for retlige anliggender og handelspolitik ved Finlands centrale handelskammer; generaldirektør for Finlands Konsumentverk (Forbrugerstyrelsen); medlem af flere regeringsudvalg og delegationer, herunder formand for udvalget til overvågning af reklamer for lægemidler (1988-1990), medlem af forbrugerrådet (1990-1994), medlem af konkurrencerådet (1991-1994) og medlem af redaktionsudvalget for Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 6. oktober 2009.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Født i 1955; jurastudier i Regensburg og Genève (1974-1979); første statseksamen (1979); overbygningsstudier i EF-ret ved Europakollegiet i Brügge (1979-1980); dommerfuldmægtig i Regensburg (1980-1983); dr.jur. (1982); anden statseksamen (1983); advokat i München og Paris (1983-1989); tjenestemand ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1990-2005); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (hos dommer Jann, 1995-2005); undervisning ved flere universiteter i Tyskland, Østrig, Schweiz og Rusland; æresprofessor ved Saar-Universität (siden 1999); medlem af diverse juridiske komitéer, selskaber og udvalg; adskillige publikationer om fællesskabsret og sagsbehandlingen ved Fællesskabets retsinstanser; justitssekretær ved Personaleretten 30 November 2005 til 31. august 2016

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Født den 15. juni 1900 i Berlin; tysk statsborger; juridisk kandidat (Heidelberg, 1924); stedfortrædende dommer ved retterne i Berlin; ansat ved Økonomiministeriet (1928-1935); økonomisk sagkyndig; administrationschef for hospitalerne i Berlin; statssekretær for forbundsanliggender i delstaten Hessens regering; medlem af det styrende organ for Delstatsrådet i den amerikanske besættelseszone i Stuttgart (1946); vicedirektør (1947-1948) og leder (1948-1949) af Den Juridiske Afdeling ved Den Økonomiske Forvaltning af Den Forenede Økonomiske Zone; medlem af Det Parlamentariske Råd (1948-1949); statssekretær i Forbundsjustitsministeriet (1949-1963); dommer ved Domstolen fra den 6. februar 1963 til den 28. oktober 1970; afgået ved døden den 1. januar 1976.

Josef Azizi
Josef Azizi

Født i 1948; juridisk kandidateksamen samt samfundsfaglig og erhvervs-økonomisk kandidateksamen fra Wiens universitet; forskningsog undervisningsassistent ved Wirtschaftsuniversität Wien og ved det retsvidenskabelige fakultet ved Wiens universitet og ved flere andre universiteter; professor honoris causa ved det retsvidenskabelige fakultet ved Wiens universitet; kontorchef og afdelingschef i Forbundskancelliet; medlem af Europarådets styringsudvalg for retligt samarbejde(CDCJ); beskikket rettergangsfuldmægtig ved Verfassungsgerichtshof  (forfatningsdomstolen) i retssager om forfatningsmæssigheden af forbundsstatslovgivning; ansvarlig for koordineringen af østrigsk forbundsretstilpasning til fællesskabsretten; dommer ved Retten siden den 18. januar 1995 til den 16. september 2013.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Født den 2. januar 1909; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra universitet i Torino (1930); Privatdozent i international ret (1933); adjunkt ved universitetet i Torino; professor i folkeret ved universitetet i Cagliari (1939-1940) og Modena (1940-1942); professor ved Det juridiske Fakultet i Torino (1942-1956); professor i international organisation ved Fakultetet for Statskundskab ved universitetet i Rom (1956-1964); dommer ved Tribunale di Torino; medlem af Consiglio di Stato (fra 1948); titulær afdelingsformand ved Consiglio di Stato (1956); generalsekretær for Afdelingen for Diplomatiske Tvister og chef for Den Juridiske Afdeling; medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem af Institut de droit international; dommer ved Domstolen fra den 8. oktober 1964 til den 3. februar 1976; afgået ved døden den 18. januar 2000.

Joseph GAND
Joseph GAND

Født den 28. februar 1913; fransk statsborger; juridisk kandidat; universitetseksamen i offentlig ret og nationaløkonomi; eksamen fra École libre des sciences politiques; ansat som auditeur ved Conseil d'État i 1963 efter udvælgelsesprøve; commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1947-1950, 1957-1960 og 1962-1964); generaldirektør for Administration og Personale fra februar 1959 til april 1961; maître de conférences ved École nationale d'administration fra 1947 til 1958 og professor ved Institut d'études politiques de Paris fra 1958 til 1962; generaladvokat ved Domstolen fra den 8. oktober 1964 til den 6. oktober 1970; afgået ved døden den 4. oktober 1974.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Født i 1945; cand.jur. fra Lunds universitet; referendar og dommer ved Tingsrätten i Trollhättan (1971-1974); referendar ved Svea Hovrätt (1974-1975); dommer ved Stockholms Tingsrätt (1975); rådgiver i juridiske og administrative spørgsmål for præsidenten ved Svea Hovrätt (1975-1978); fuldmægtig ved Domstolverket (1977); rådgiver ved justitskanslerens kontor (1979-1980); hovrättsassessor ved Svea Hovrätt (1980-1981); juridisk rådgiver i handelsministeriet (1981-1982); juridisk rådgiver, derefter departementschef og departementsråd i juridiske spørgsmål i udenrigsministeriet (1982-1995); udnævnt til ambassadør i 1992; vice-præsident ved Marknadsdomstolen; ansvarlig for juridiske og institutionnelle spørgsmål under EØS-forhandlingerne (vicepræsident, derefter præsident for EFTA-gruppen) og under forhandlingerne i forbindelse med Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union; dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 6. oktober 2006; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 6. oktober 2011.

André Potocki
André Potocki

Født i 1950; fransk statsborger; rådgiver ved cour d'appel de Paris og adjungeret professor, Université de Paris X-Nanterre (1994); leder af Service des Affaires Européennes et Internationales, Justitsministeriet (1991); vicepræsident ved Tribunal de Grande Instance de Paris (1990); generalsekretær for præsidenten, cour de cassation (1988); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. september 1995 til den 19. september 2001.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Født den 22. juni 1912 i St.-Niklaas Wass; belgisk statsborger; juridisk kandidat (1934); advokat, medlem af Conseil de l'Ordre (Advokatrådet) (1935); doktorgrad i statskundskab (1945); medlem af bestyrelsen og formand for Vlaamse Conferentie van de Balie (Advokatsamfundet); medlem af deputeretkammeret (1951-1961); medlem af flere parlamentariske udvalg (udenrigspolitik, retsvæsen, forfatningsreformer); indehaver af et ekstraordinært professorat ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Louvain; dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1967 til den 29. oktober 1980, præsident fra den 30. oktober 1980 til den 10. april 1984; afgået ved døden den 1. august 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Født i Luxembourg den 20. november 1919; luxembourgsk statsborger; juridisk kandidat; juridisk konsulent; politisk direktør og generalsekretær ved Udenrigsministeriet (1946-1967); lektor ved Det Juridiske Fakultet ved universitet i Liège (1951); medstifter af Institut d'études juridiques européennes ved universitetet i Liège (1963); indehaver af et ekstraordinært - og efterfølgende et ordinært - professorat i fællesskabsret (fra 1965); medstifter af Institut de droit international ved konferencen i Warszawa (1965); medlem af section des sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal (1967); dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1967 til den 7. oktober 1985; afgået ved døden den 2. februar 2010.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Født i 1950; portugisisk statsborger; professor ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Coimbra og ved Det Juridiske Fakultet ved Det Katolske Universitet i Porto; indehaver af Jean Monnet-lærerstolen; forelæsningsleder ved Akademiet for International Ret, Haag (1984), og gæsteprofessor ved Det Juridiske Fakultet ved Université de Paris-I (1995); den portugisiske regerings medlem af FN's Kommission for International Handelsret (UNCITRAL); dommer ved Retten i Første Instans fra den 18. januar 1995 til den 31. marts 2003.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Født den 14. december 1911 i Hamburg; tysk statsborger; rets- og statsvidenskabelige studier (Graz, Freiburg/Breisgau og Berlin); juridisk kandidat (1937, Königsberg/Pr.); tjenestemand ved Økonomi- og Transportforvaltningen; sekretær for Bundesrats retsudvalg og for Bundestags og Bundesrats forligsudvalg; dommer ved Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe (1955-1970); Honorarprofessor ved universitetet i Heidelberg; dommer ved Domstolen fra den 28. oktober 1970 til den 6. oktober 1976; præsident fra den 7. oktober 1976 til den 31. oktober 1980; afgået ved døden den 24. august 1993.

John D. Cooke
John D. Cooke

Født i 1944; advokatbestalling i Irland 1966; tillige advokatbestalling i England og Wales, Nordirland og New South Wales; praktiserende advokat 1966-1996; advokatbestalling, Inner Bar Ireland (Senior Counsel) 1980 og New South Wales 1991; formand for Rådet for Advokaterne i Det Europæiske Fællesskab (CCBE) 1985-1986; medlem af Adjunct Law Faculty, University College Dublin; medlem af Chartered Institute of Arbitrators; præsident for Royal Zoological Society of Ireland 1987-1990; medlem af Honorable Society of Kings Inns, Dublin; æresmedlem af Lincoln's Inn, London; dommer ved Retten i Første Instans fra den 10. januar 1996 til den 15. september 2008.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Født i Limoges den 25. august 1919; fransk statsborger; juridisk kandidat; universitetseksamen i humaniora (engelsk); elev ved École nationale d'administration (1945-1947); auditeur, maître des requêtes (1954) og dommer (1969) ved Conseil d'État; commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1957-1969) og ved tribunal des conflits (1965-1970); i visse perioder udstationeret ved Comité interministériel de coopération économique européenne (1948-1951) og ved kabinettet for konseilspræsidenten (daværende regeringschef) (1952), forsvarsministeren (1952-1954) og justitsministeren (1969-1970); tjeneste i udlandet med teknisk bistand; lektor ved École nationale d'administration og ved Institut d'études politiques de Paris; fast medarbejder ved flere juridiske tidsskrifter; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 1970 indtil sin død den 2. januar 1972.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Født 1940; adjunkt ved Universität Marburg; dr.jur. (Universität Marburg); ansat i Bundesministerium der Justiz, senere chef for Kontoret for International Privatret og senest leder af en underafdeling for civilret i samme ministerium; medlem af Unidroits styrende råd (1993 - 1998); formand for kommissionen til udarbejdelse af konventionen til beskyttelse af børn under Haagerkonferencen for international privatret (1996); æresprofessor ved Universität Trier (international privat- og procesret, europæisk ret); siden 2002 medlem af Fachbeirat ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg; dommer ved Retten i Første Instans fra den 11. juni 1997 til den 17. september 2007.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Født den 29. marts 1920 i Charenton-le Pont (Val-de-Marne); fransk statsborger; universitetseksamen i offentlig ret og nationaløkonomi; regeringens befuldmægtigede ved Commission de conciliation franco-italienne (kommission for den fransk-italienske udsoning) (1949-1951); teknisk rådgiver i justitsministerens kabinet (1952-1953); auditeur, maître des requêtes (1954) og dommer (1972) ved Conseil d'État; juridisk konsulent for Den Franske Ambassade i Marokko (1956-1958); commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1958-1961); formand for Afdelingen for Forvaltningssager ved Cour suprême du Maroc (1961-1964); direktør for Justitsministeriet, Afdelingen for Services judiciaires (1964); lektor ved École nationale d'administration; lektor ved Det Juridiske Fakultet i Rabat; professor ved École marocaine d'administration; generaladvokat ved Domstolen fra den 22. marts 1972 til den 18. marts 1981; afgået ved døden den 9. juli 1995.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Født i 1938; professor i folkeret og indehaver af Jean Monnet-professoratet i fællesskabsret ved universitetet i Bologna; æresdoktor ved universitetet Carlos III i Madrid; gæsteprofessor ved følgende universiteter: John Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) og Institut universitaire international (Luxembourg); koordinator af European Business Law Pallas Program på universitetet i Nijmegen; medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler; statssekretær for industri og handel under det italienske formandskab i Rådet; medlem af EF's arbejdsgruppe vedrørende Verdenshandelsorganisationen (WTO) og leder af 1997-konferencen om Verdenshandelsorganisationen på forskningscentret ved Hague Academy of International Law; dommer ved Retten i Første Instans fra den 4. marts 1998 til den 3. maj 2006; generaladvokat ved Domstolen siden den 4. maj 2006.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Født den 12. februar 1911; irsk statsborger; universitetseksamen i gælisk (University College, Dublin, 1933); barrister fra King's Inns (1934); Senior Counsel (1945); bencher ved King's Inns (1946); Attorney General (1946-1948 og 1951-1953); dommer ved Supreme Court (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 12. december 1974; Irlands præsident (1974-1976); afgået ved døden den 21. marts 1978.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Født i 1950; advokat (1974-1980); udstationeret som national ekspert ved Kommissionens Juridiske Tjeneste, derefter ekspeditionssekretær i GD V (Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender); fuldmægtig og assessor ved Den Øverste Græske Forvaltningsdomstol og siden 1999 medlem heraf; tilknyttet medlem af Grækenlands Særlige Højesteret; medlem af Grækenlands centrale lovforberedelsesudvalg (1996-1998); direktør for den græske regerings juridiske tjeneste; dommer ved Retten fra den 17. september 1998 til den 25. oktober 2010.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Født i 1944; dommer ved Nederlandenes højesteret (1996); dommer og vicepræsident ved College van Beroep voor het bedrijfsleven (appelinstans i handelssager) (1986); stedfortrædende medlem af Tariefcommissie (tariferingsnævn) og Commissie bezwaarschriften Wet arob/Awb (socialt ankenævn); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1980); docent i europæisk ret ved Det Juridiske Fakultet på Groningen Universitet og forskningsmedarbejder på University of Michigan Law School; medarbejder i det internationale sekretariat for Kamer van Koophandel en Fabrieken, Amsterdam (1970); dommer ved Retten i Første Instans fra den 17. september 1998 til den 13. september 2010.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Født den 19. februar 1913 i København: dansk statsborger; jurastudier ved Københavns Universitet og ved Institut universitaire des Hautes études internationales i Genève; dr. jur. (1946); udstationeret for Udenrigsministeriet i Bern og London (1938-1945); professor i folkeret og statsforfatningsret ved Aarhus Universitet (fra 1947); ad hoc dommer ved Den Internationale Domstol udpeget af den danske og den nederlandske regering i sagerne vedrørende kontinentalsoklen i Nordsøen (1968-1969); medlem af Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem af Institut de droit international; dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 8. oktober 1979; afgået ved døden den 11. oktober 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Født i München den 17. juli 1918; tysk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i München (1950); anden juridisk statseksamen (1951); stedfortrædende dommer, udstationeret som Amtsrichter ved delstaten Bayerns justitsministerium (1951-1954); dommer ved Amtsgericht München (1954-1955); tjenstgørende hos den minister, der repræsenterede delstaten Bayern på forbundsniveau (1955-1956); Oberregierungsrat og Regierungsdirektor ved Bayerische Staatskanzlei i München (1956-1958); dommer ved Landgericht München (1958-1961); medlem af Bundestag (1961-1972); statssekretær ved Forbundsfinansministeriet med ansvar for forbindelserne til Parlamentet (1969-1971); medlem af Forsamlingen (det tidligere Europa-Parlament) (1971-1973); generaladvokat ved Domstolen fra den 9. oktober 1973 til den 11. januar 1984; afgået ved døden den 16. april 1998.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Født 1948; Cambridge University (BA 1969, MA 1973) (polyteknik og jura); møderet for de engelske domstole i 1970, arbejdede derefter som advokat i London (1971-1999) og i Bruxelles (1979-1999); møderet for de irske domstole i 1981; Queen's Counsel i 1987; medlem af Middle Temple i 1998; repræsenterede Advokatsamfundet i England og Wales i Rådet for Advokaterne i Det Europæiske Fællesskab og var formand for Advokatrådets faste repræsentation ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-1999); bestyrelsesmedlem i World Trade Law Association og i European Maritime Law Organization (1993-2002); dommer ved Retten siden den 15. december 1999 til den 7. oktober 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Født i 1954; medlem af Frankrigs Conseil d'État; École normale supérieure de Saint-Cloud og École nationale d'administration; lektor i engelsk (1979-1985); først Rapporteur, siden Commissaire du Gouvernement ved Conseil d'Etats tvistemålsafdelinger (1988-1993); juridisk konsulent ved Frankrigs faste repræsentation ved De Forenede Nationer i New York (1993-1997); referendar hos dommer Puissochet ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1997-2001); dommer ved Retten i Første Instans fra den 19. september 2001 til den 17. september 2007.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Født den 24. september 1924; britisk statsborger; indtrådte i den britiske hær i februar 1943; rang af officer i Rifle Brigade (brigaden af geværskytter); gjorde tjeneste i Europa og Asien; afsluttede karrieren i hæren som Acting Major (1947); universitetseksamen i jura (B.A., 1948); advokatbestalling (Lincoln's Inn, januar 1950); barrister ved Chancery Bar (1950-1972); bencher ved Lincoln's Inn (fra 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); direktør for Warner & Sons Ltd and subsidiaries (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); generaladvokat ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 26. februar 1981; afgået ved døden den 1. februar 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Født den 18. november 1924; britisk statsborger; advokatbestalling i Skotland (1951); Queens Counsel (1963); dommer ved »Court of Session« (Skotlands Højesteret) (1972); dommer ved Domstolen fra den 9. januar 1973 til den 6. oktober 1988; præsident fra den 10. april 1984 til den 6. oktober 1988; adlet til Baron of the United Kingdom med titlen Lord Mackenzie-Stuart of Dean; afgået ved døden den 1. april 2000.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Født i 1956; studier i Lissabon, Bruxelles og Strasbourg; advogada i Portugal og i Bruxelles; fri forsker ved Institut for europæiske studier ved Université libre de Bruxelles; referendar hos den portugisiske dommer ved EF-Domstolen, Moitinho de Almeida (1986-2000), herefter hos præsidenten for Retten i Første Instans, Vesterdorf (2000-2003); dommer ved Retten siden den 31 marts 2003 til September 19, 2016.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Født den 4. oktober 1912; irsk statsborger; LL. B. fra University College Dublin (1936); barrister fra King's Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher of the King's Inns (1954); Attorney General (1954 og 1957-1965); dommer ved Irlands Højesteret (1965); præsident for Irlands Højesteret (1966); dommer ved Domstolen (fra den 12. december 1975 til den 16. januar 1985); afgået ved døden den 30. december 1994.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Født i 1959; cand.jur. (Lièges universitet, 1981); sekretær (den nationale videnskabelige forskningsfond, 1985-1989); juridisk rådgiver for Repræsentantkammeret (1981-1990); dr.jur. (Strasbourgs Universitet, 1990); professor (Lièges universitet, Strasbourgs universitet, Europakollegiet, det kongelige belgiske forsvarsakademi, Université Montesquieu-Bordeaux; Michel Servet-kollegiet ved Paris' universiteter, Notre-Dame de la Paix-universitetet i Namur); særlig udsending for udenrigsministeriet (1995-1999); leder af EF-studierne ved det kongelige belgiske udenrigspolitiske institut (1998-2003); bisidder i Conseil d'Etat (2001-2003); konsulent for Europa-Kommissionen (1990-2003); medlem af Observatoire Internet (2001-2003); dommer ved Retten siden den Oktober 7, 2003 til September 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Født i 1936; kandidateksamen i sprog fra Maltas kongelige universitet (1955); juridisk kandidateksamen ved Maltas kongelige universitet (1958); advokat på Malta siden 1959; juridisk rådgiver ved det nationale kvinderåd (1964-1979); medlem af kommissionen for offentlige tjenester (1987-1989); medlem af bestyrelsen for Lombard Bank (Malta) Ltd, som repræsentant for staten (1987-1993); medlem af valgkommissionen fra 1993; medlem af bedømmelsesudvalg for afhandlinger indleveret ved det juridiske fakultet på Maltas kongelige universitet; medlemaf Den Europæiske Kommision mod Racisme og Intolerance (ECRI) (2003-2004); dommer ved Retten fra den 12. maj 2004 til den 22. marts 2012.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Født den 25. januar 1905 i Caserta; italiensk statsborger; juridisk kandidat fra Napoli Universitet (1925); vicesekretær i Udenrigsministeriet (1927-1932); professor i international ret ved universitetet i Rom (1932); dekan ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Urbino (1932); professor i international ret ved universitetet i Firenze (1933-1940), og ved universitetet i Rom (1940-1975); direktør for Instituttet for International Ret ved Fakultetet for Økonomi og Handel ved universitetet i Rom (fra 1966); senator (1948-1972); vicestatssekretær i Forsvarsministeriet (1958-1960); vicepræsident i Senatet (1958-1960); undervisningsminister (1960-1962); justitsminister (1962-1963); arbejds- og socialminister (1963-1964 og 1966-1968); minister uden portefølje for FN-anliggender (1968-1969 og 1970); finansminister (1969-1970); minister for Post- og Telekommunikation (1970-1972); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1976 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 11. oktober 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Født den 29. marts 1907 i Rennes; fransk statsborger; universitetseksamen i privatret; stedfortrædende dommer ved Cour d'appel, Douai, og derefter ved Cour d'appel, Paris (1933-1936); stedfortrædende statsadvokat ved tribunal d'Évreux (1936-1940); statsadvokat ved tribunal d'Évreux (1940); direktør for Tjenesten for Efterforskning af Krigsforbrydelser (1946); kabinetschef hos ministeren for De Væbnede Styrker (1947-1949); kabinetschef hos informationsministeren (1949-1953); kabinetschef hos en minister uden portefølje, som tillige var vicekonseilspræsident (daværende viceregeringschef) (1953); første stedfortrædende statsadvokat ved tribunal de la Seine (1954-1956); kabinetschef hos justitsministeren (1957-1958); statsadvokat ved tribunal de la Seine (1958-1961); dommer ved Cour de cassation (1961); generalinspektør for domstolene (1962); førstepræsident ved Cour d'appel, Paris (1962-1968); statsadvokat ved Cour de cassation (1968-1976); dommer ved Domstolen fra den 26. oktober 1976 til den 6. oktober 1982; afgået ved døden den 12. marts 1990.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Født i 1951; juridisk kandidateksamen (Bratislava universitet); dommer ved førsteinstansretten i Bratislava; dommer ved appelretten med civile retssager som ansvarsområde og vicepræsident for appelretten i Bratislava; medlem af afdelingen for civil- og familieret ved justitsministeriets juridiske tjeneste; konstitueret dommer ved højesteret med erhvervsret som ansvarsområde; medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (Strasbourg); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); dommer ved Retten i Første Instans fra den 12. maj 2004 til den 6. oktober 2009, dommer ved EF-Domstolen siden den 7. oktober 2009.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Født i Napoli den 9. februar 1925; italiensk statsborger; juridisk kandidat (Napoli, 1945); adjunkt ved Napoli Universitet (1946-1952); juridisk doktorgrad i folkeret (1951); lektor i folkeret ved Napoli Universitet (1951-1954); indehaver af et ekstraordinært professorat i offentligretlige institutioner ved Cagliari Universitet (1954); professor i folkeret ved Bari Universitet (1955-1968); professor i internationale organisationer ved Napoli Universitet (1968); direktør for Instituttet for Offentlig Ret ved samme universitets Fakultet for Økonomi og Handel (1970); professor i international privatret ved Fakultetet for Statskundskab ved Roms Universitet (1970-1976); dommer ved Domstolen fra den 3. februar til den 6. oktober 1976 og generaladvokat fra den 7. oktober 1976 til den 6. oktober 1982; afgået ved døden den 4. april 2002.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Født i 1954; juridisk kandidateksamen ved Moskva universitet; dr.jur. (med forelæsningsret) ved Warszawa universitet; professor ved Vilnius universitet: international ret (fra 1981), menneskerettigheder (fra 1991) og fællesskabsret (fra 2000); rådgiver for regeringen i udenrigsanliggender (1991-1993); medlem af koordineringsgruppen for forhandlingsdelegationen i forbindelse med tiltrædelsen af Den Europæiske Union; generaldirektør for regeringens afdeling for europæisk ret (1997-2004); Jean Monnet-professor i europæisk ret ved Vilnius Universitet; formand for Litauisk forening for EU-studier; formand for den parlamentariske arbejdsgruppe for den konstitutionelle reform i forbindelse med Litauens tiltrædelse; medlem af Den Internationale Juristkommission (april 2003); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004 til den 16. september 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Født i 1962; juridisk kandidateksamen fra Tartu universitet (1981-1986); assistent, anklagemyndigheden i Tallinn (1986-1991); diplom fra diplomatskolen i Estland (1991-1992); juridisk rådgiver (1991-1993) og kommitteret i handels- og industrikammeret (1992-1993); dommer ved appelretten i Tallinn (1993-2004); Europæisk Master i menneskerettigheder og demokratisering, Padova universitet og Nottingham universitet (2002-2003); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004 til den 23. oktober 2013; Dommer ved Domstolen siden den 23. oktober 2013.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Født den 11. august 1929 i Amsterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat (fra universitetet i Amsterdam i 1953); advokat og offentlig anklager i Haarlem (1953-1956); ansat ved Justitsministeriet i Haag (1956-1962); juridisk konsulent i Den Juridiske Tjeneste ved Rådet for De Europæiske Fællesskaber (1962-1965); professor (1965-1978) og dekan (1973-1975) ved Det Juridiske Fakultet ved universitetet i Leiden; medlem af Det Kongelige Nederlandske Akademi for Videnskaberne (1978); dommer ved Nederlandenes Hoge Raad (1978-1979); dommer ved Domstolen fra den 29. marts 1979 til den 29. marts 1990; afgået ved døden den 24. december 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Født den 10. februar 1931; dansk statsborger; afdelingschef i Justitsministeriet; konstitueret landsdommer; medlem af den danske delegation ved Haag-konferencen om international privatret; dommer ved Domstolen fra den 9. oktober 1979 til den 6. oktober 1988; præsident for Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 21. januar 2005.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Født i 1946; juridisk kandidateksamen ved Szeged universitet (1971); fuldmægtig i arbejdsministeriet (1971-1974); kursusansvarlig og professor (1974-1989), dekan for det juridiske fakultet (1989-1990), prorektor (1992-1997) ved universitetet i Szeged; advokat; medlem af præsidiet for den nationale pensionsforsikring; næstformand for Institut européen de la sécurité sociale (1998-2002); medlem af det videnskabelige råd for Association internationale de la sécurité sociale; dommer ved forfatningsdomstolen (1998-2004); dommer ved Retten siden den Maj 12, 2004 til september 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Født i 1947; cand.jur. ved Warszawa universitet (1965-1969); forsker (undervisningsassistent, lektor, professor) ved det retsvidenskabelige institut ved videnskabernes akademi (1969-2004); forsker ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheberund Wettbewerbsrecht, München (1985-1986); advokat (1992-2000); dommer ved den øverste forvaltningsdomstol (2001-2004); dommer ved Retten siden den Maj 12, 2004 til september 19, 2016; Afgået ved døden den 23. maj 2018.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Født i Berlin den 2. juni 1925; tysk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Göttingen (1952); ansat ved Forbundsøkonomiministeriets Retsafdeling (1953); sektionschef ved Forbundsøkonomiministeriets Afdeling for Europæiske Anliggender (1958); chef for Afdelingen for Europæisk Politik (1970); lektor (1971); Honorarprofessor ved universitetet i Münster (1975); medlem af bestyrelsen for Det Tyske Videnskabelige Selskab for Europæisk Ret; medlem af bestyrelsen for Max Planck-Instituttet for Udenlandsk Offentlig Ret og Folkeret, Heidelberg; dommer ved Domstolen fra den 6. oktober 1980 til den 6. oktober 1988.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Født den 16. marts 1916 i Rotterdam; nederlandsk statsborger; juridisk kandidat fra universitetet i Leiden (1946); ansat ved Økonomiministeriet og Udenrigsministeriet, bl.a. som ledende konsulent for ministeren og som direktør for markedsorganisationen (1945-1958); generaldirektør ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1958-1967); professor i socialret og erhvervsret ved universitetet i Utrecht (1967-1981); generaladvokat ved Domstolen fra den 4. juni 1981 til den 13. januar 1986; afgået ved døden den 4. juli 2004.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Født i 1962; cand. jur (1987); dr. jur. fra Ljubljana universitet (1995); professor (siden 1996) i rets og statsteori (retslære) og privatret; forsker; doktorstudier ved Zürich universitet, ved Institut für Rechtsvergleichung ved Wien universitet, ved Max Planck Instituttet for international privatret i Hamburg, og ved Vrije Universitet, Amsterdam; gæsteprofessor ved Wien universitet, Freiburg universitet (Tyskland) og ved Bucerius Law School i Hamburg, chef for juridisk tjeneste (1994-1996) og statssekretær for ministeren for videnskab og teknologi (1996-2000); generalsekretær for regeringen (2000); medlem af arbejdsgruppen for en europæisk civilret (Study Group on European Civil Code) siden 2003; ansvarlig for forskningsprojekt Humboldt (Humboldt Stiftung): skrevet mere end hundrede juridiske artikler og bøger inden for fællesskabsret og privatret; den slovenske juristsammenslutnings pris »Årets jurist 2003«; medlem af redaktionen på flere juridiske tidsskrifter; generalsekretær for den slovenske juristsammenslutnings; medlem af flere juridiske foreninger, herunder Gesellschaft für Rechtsvergleichung; dommer ved Retten i Første Instans fra den 7. juli 2004 til den 6. oktober 2006; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2006 til den 28. november 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Født i 1954; juridisk kandidateksamen (universitetet La Sapienza i Rom); studier i EF-ret (Europakollegiet, Brügge); advokatbestalling og praktiserende advokat (1978-1983); ekstern lektor i fællesskabsret ved universitetet La Sapienza i Rom (1993-1996), ved universitetet Luiss i Rom (1993-1996 og 2002-2006) og ved universitetet Bocconi i Milano (1996-2000); rådgiver for den italienske premierminister i fællesskabsretlige anliggender (1993-1995); tjenestemand ved Europa-Kommissionen; juridisk konsulent og derefter kabinetschef hos næstformanden (1989-1992), kabinetschef hos kommissæren for det indre marked (1995-1999) og konkurrence (1999), direktør i Generaldirektoratet for Konkurrence (2000-2002), vicegeneralsekretær ved Europa-Kommissionen (2002-2005), generaldirektør ved Europa-Kommissionens Kontor for Europapolitisk Rådgivning (BEPA) (2006); dommer ved Retten fra den 3. maj 2006 til den 15. november 2011.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Født den 29. marts 1920 i Paris; fransk statsborger; juridisk kandidat, universitetseksamen i offentlig ret, nationaløkonomi og statskundskab; ansat ved Justitsministeriet (1950); kontorchef ved justitsministerens kabinet (1958); vicepræsident ved Tribunal de grande instance de Paris (1969); direktør i Justitsministeriet (1973); direktør for École nationale de la magistrature (1974); præsident for Tribunal de grande instance de Paris (1976); generaladvokat ved Domstolen fra den 18. marts 1981 til den 13. februar 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Født den 28. juli 1924; fransk statsborger; auditeur og maître des requêtes ved Conseil d'État; direktør i Justitsministeriet; generaldirektør for Forstvæsenet; generaldirektør i regeringens Generalsekretariat; dommer ved Conseil d'État, formand for Tvistemålsafdelingen, første underafdeling; professor ved Institut d'études politiques; formand for Conseil d'États afdeling for sager om offentlige arbejder; dommer ved Domstolen fra den 4. juni 1981 til den 6. oktober 1982 og fra den 7. oktober 1988 til den 6. oktober 1994; afgået ved døden den 11. januar 2002.

Nils Wahl
Nils Wahl

Født i 1961; dr.jur., Stockholms universitet (1995); assisterende professor, indehaver af Jean Monnet-lærestolen for fællesskabsret (1995), professor i fællesskabsret, Stockholms universitet (2001); administrerende direktør for en uddannelsesfond (1993-2004); formand for den svenske forening for fællesskabsretlige studier (2001-2006); medlem af Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); dommer ved Retten fra den 7. oktober 2006 til den 28. november 2012; generaladvokat ved Domstolen siden den 28. november 2012.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Født i Athen den 15. august 1926; græsk statsborger; universitetseksamen i retsfilosofi fra universitetet i Oxford; lektor ved University College of Wales Aberystwyth (1954) og ved King's College of London (1959); professor i sammenlignende ret ved universitetet i London (1966); juridisk doktorgrad (LL.D.) fra universitetet i London (1972); direktør for Centre of European Law ved King's College (1974); dommer ved Domstolen fra den 12. januar 1981 til sin død den 15. november 1982.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Født i 1940; jurastudier ved St. Kliment Ohridski universitet i Sofia (1961); dr.jur. (1977); advokat (1963-1964); juridisk rådgiver for det statslige selskab for international vejtransport (1964-1973); ekstern lektor ved det juridiske institut i det bulgarske akademi for videnskab (1973-1988); ekstern lektor i civilprocesret ved det juridiske fakultet i St. Kliment Ohridski universitet i Sofia (1988-1991); voldgiftsdommer ved handels- og industrikammerets voldgiftsdomstol (1988-2006); dommer ved forfatningsdomstolen (1991-1994); associeret professor ved Paissiy Hilendarski universitet i Plovdiv (februar 2001-2006); justitsminister (1994-1995); ekstern lektor i civilprocesret ved det nye bulgarske universitet i Sofia (1995-2006); dommer ved Retten fra den 12. januar 2007 til den 29. juni 2010.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Født den 17. februar 1930; britisk statsborger; barrister fra Gray's Inn, Master of the Bench og treasurer ved samme; Queen's Counsel; Junior Counsel ved Arbejdsministeriet, Junior og Leading Counsel ved Finansministeriet; recorder (underretsdommer); dommer ved High Court (Queen's Bench Division); præsident for Employment Appeal Tribunal; gæsteprofessor ved universiteterne i Durham, Cornell (USA), Mercer (USA) og King's College, London; generaladvokat ved Domstolen fra den 26. februar 1981 til den 6. oktober 1988; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til den 10. marts 1992; afgået ved døden den 7. april 2009.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Født i 1960; cand.jur. (1984), dr.jur. (1997) (Alexandru Ioan Cuza universitet i Laşi); dommer ved førsteinstansretten i Suceava (1984-1989); militærdommer ved militærretten i Laşi (1989-1990); professor ved Alexandru Ioan Cuza universitet i Laşi (1990-2006); stipendiat til specialisering i privatret ved Rennes universitet (1991-1992); lektor ved Petre Andrei universitet i Laşi (1999-2002); associeret professor ved université du Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); dommer ved Retten fra den 12. januar 2007 til den 26. november 2010.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Født den 29. januar 1927 i Düsseldorf; tysk statsborger; juridiske studier ved universitetet i Köln, Bonn og Freiburg (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956) og Gerichtsassessor (1956) ved Oberlandesgericht Köln; videnskabelig medarbejder ved Bundesverfassungsgericht (1958-1960); Landsgerichtsrat ved Landgericht Köln (1959); tjenestemand (1961); direktør for Afdelingen for Offentlig Ret (1969) ved Forbundsjustitsministeriet; dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1982 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 28. maj 2009.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Født i 1960; juridisk kandidateksamen fra Universidad Autónoma de Barcelona (1983); dommer (1985), siden 1992 Magistrado especialista ved Contencioso-Administrativo, med embede ved Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1992 og 1993), og ved Audiencia Nacional (Madrid, maj 1998 - august 2007), der behandler skattesager (moms), og i søgsmål til prøvelse af Ministro de Economías generelle lovbestemmelser og ministeriets beslutninger om statsstøtte eller Administracións økonomiske ansvar, samt søgsmål til prøvelse af aftaler indgået af de centrale økonomiske myndigheder på bankområdet, børsområdet, energiområdet, sikkerhedsområdet og konkurrenceområdet; referendar ved Tribunal Constitucional (1993-1998); dommer ved Retten siden den 17. september 2007 til den 16. september 2013.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Født den 23. december 1927; italiensk statsborger; professor i arbejdsret (Urbino, Bologna, Rom), og i sammenlignende privatret (Bologna); medlem af Consiglio superiore della magistratura (1976-1981); generaladvokat ved Domstolen (1982-1988); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1988 til sin død den 21. juli 1999.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Født i 1962; kandidat fra Institut d'études politiques de Paris (1984); studier ved École nationale de la magistrature (1986-1988); dommer ved tribunal de grande instance de Marseille (januar 1988 - januar 1990); fuldmægtig i civilretsdirektoratet i justitsministeriet (januar 1990 - juni 1992); vicekontorchef, senere kontorchef i generaldirektoratet for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig i økonomi-, finans- og industriministeriet (juni 1992 - september 1994); teknisk rådgiver for justitsministeren (Garde des Sceaux) (september 1994 - maj 1995); dommer ved tribunal de grande instance de Nîmes (maj 1995 - maj 1996); referendar ved Domstolen hos generaladvokat P. Léger (maj 1996 - december 2001); referendarråd ved cour de cassation (december 2001 - august 2007); dommer ved Retten siden den 17. september 2007 til den 16. september 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Født i 1946; studier ved Crescent College i Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (B.A. degree og juridisk eksamen i EF-ret) og ved Kings Inns; advokatbestalling i Irland i 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); dommer ved Circuit court (1986-1997); dommer ved High Court of Ireland (1997-2008); medlem af Kings Inns; Irlands repræsentant ved Consultative Council of European Judges under Europarådet (2000-2008); dommer ved Retten siden den 15. september 2008 til den 16. september 2013.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Født den 5. januar 1931 i Paris; fransk statsborger; juridisk kandidat, universitetseksamen i offentlig ret; eksamen fra École nationale d'administration (1956); auditeur ved Conseil d'État (1956); chargé de mission og teknisk rådgiver i kabinettet for Haut Commissaire à la jeunesse et aux sports (1961); maître des requêtes ved Conseil d'État (1962); commissaire du gouvernement ved Conseil d'États Tvistemålsafdeling (1964-1968); assisterende generalsekretær og generalsekretær for Entreprise minière et chimique (1970-1974); administrativ chef og finanschef for Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) ved Centre Beaubourg (fra 1974); dommer ved Conseil d'État (juni 1981); juridisk konsulent ved Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (oktober 1981-1982); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 1982 til den 6. oktober 1988; afgået ved døden den 3. oktober 2017.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Født i 1948, cand. jur. fra Bukarests universitet (1971); efterfølgende studier i international arbejdsret og europæisk socialret ved Genèves universitet (1973-1974); dr. jur. fra Bukarests universitet (1980); manuduktør på prøve (1971-1973), manuduktør (1974-1985), professor i arbejdsret ved Bukarests universitet (1985-1990); chefforsker ved instituttet for videnskabelig forskning vedrørende arbejde og social sikring (1990-1991); vicegeneraldirektør (1991-1992), direktør (1992-1996) i ministeriet for arbejde og social sikring; universitetslektor (1997), underviser ved skolen for politiske og administrative studier, Bukarest (2000); statssekretær i ministeriet for europæisk integration (2001-2005); departementschef i Rumæniens statsråd (1996-2001 et 2005-2009); stifter af og direktør for Rumænsk tidsskrift for EU-ret; formand for det rumænske selskab for EU-ret (2009-2010); den rumænske regerings befuldmægtigede for Den Europæiske Unions retsinstanser (2009-2010); dommer ved Retten af 26. november 2010 til den 19. september 2016.