Buvę nariai
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

gimė 1944 m.; Koimbros universiteto teisės studijų diplomas ir politinės ekonomikos magistro diplomas; tarptautinės ekonomikos mokslų daktaras (Paryžiaus I Panteono Sorbonos universitetas); privaloma karinė tarnyba atlikta Jūrų reikalų ministerijoje (Teisingumo skyrius 1969-1972); Portugalijos katalikiškojo universiteto ir Lisabonos Nova universiteto dėstytojas; buvęs Koimbros universiteto ir Lisabonos Lusíada universiteto dėstytojas (Europos studijų instituto direktorius); Portugalijos vyriausybės narys (1980-1983 m.); Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius, Ministrų tarybos tarnybos valstybės sekretorius ir Europos reikalų valstybės sekretorius; Portugalijos parlamento narys, krikščionių demokratų grupės pirmininko pavaduotojas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1986-1988 m.); Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1989-1995 m.); Lisabonos advokatūros narys, Europos teisės ir konkurencijos teisės specialistas (1996-2012 m.); darbo grupės dėl Europos Bendrijų teismų sistemos ateities „Groupe Due" narys (2000 m.); Europos Komisijos drausmės tarybos pirmininkas (2003-2007 m.); Portugalijos Europos teisės asociacijos pirmininkas (nuo 1999 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Gimė 1879 m. rugpjūčio 1 d. Romoje; Italijos pilietis; teisės mokslų daktaras, teisėjas (1901); Romos teismo teisėjas (1913); Romos apeliacinio teismo patarėjas (1923); Kasacinio teismo patarėjas (1926); pirmasis Triesto apeliacinio teismo pirmininkas (1930); Kasacinio teismo generalinis prokuroras (1944); Valstybinių vandenų aukščiausiojo teismo pirmininkas (1948); pirmasis Kasacinio teismo garbės pirmininkas (1949); Tautų Sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas (1932-1937); Tarptautinio privatinės teisės derinimo instituto pirmininkas (1944); Hagos Nuolatinio arbitražo teismo narys (1949); Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1952 m. iki 1958 m. Mirė 1962 m. balandžio 29 dieną.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

gimė 1946 m.; studijavo teisę (Master of Arts, Oksfordo universitetas, 1967 m.); Master of Laws, University College London (1969 m.); University College London dėstytojas (1967-1973 m.); baristeris (Londonas, 1972-1974 m.); administratorius, vyriausiasis administratorius Europos Žmogaus Teisių Teisme (1974-1990 m.); kviestinis teisės dėstytojas Saskačevano universitete, Saskatūnas, Kanada (1988 m.); Europos Tarybos personalo tarnybos vedėjas (1990-1993 m.); skyriaus vedėjas (1993-1995 m.), Europos žmogaus teisių teismo kanclerio pavaduotojas (1995-2001 m.), Europos žmogaus teisių teismo kancleris (2001 m.-2005 m. rugsėjo mėn.); Tarnautojų teismo pirmininkas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2011 m. spalio 6 d.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Gimė 1928 m.; Airijos pilietis; barrister; Senior Counsel; konstitucinės teisės ir komercinės teisės specialistas; High Court teisėjas; Airijos advokatūros generalinės tarybos pirmininkas; King's Inns direktorių tarybos narys; King's Inns tarybos edukacinio komiteto pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1996 m. sausio 10 d.Mirė 2018 m. sausio 3 dieną.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Gimė 1888 m. lapkričio 12 d. Dordrechte; Nyderlandų pilietis; Tarptautinės krikščionių profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius (1920-1952); daugelio tarptautinių darbo konferencijų delegatas, Tarptautinio darbo biuro direktorių tarybos nario pavaduotojas, Europos Tarybos Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Parlamento (Staten-Generaal) Pirmųjų rūmų (1929) ir Antrųjų rūmų (1939-1952) narys; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d. Mirė 1963 m. rugpjūčio 26 dieną.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

gimė 1956 m.; teisės diplomas (Briuselio laisvasis universitetas, 1979 m.); specialusis tarptautinės teisės diplomas (Briuselis, 1980 m.); teisės mokslų daktaras (1989 m.); Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles Teisės tarnybos vadovas (1979-1984 m.); Europos Bendrijų Komisijos pareigūnas (Socialinių reikalų generalinis direktoratas, 1984-1988 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos darbuotojas (1988-1994 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1994-2005); dėstytojas Šarlerua universitetiniame centre (Tarptautinė ir Europos socialinė teisė, 1989-1991 m.), Monso-Heno universitete (Europos teisė, 1991-1997 m.) ir Lježo universitete (Europos viešosios tarnybos teisė, 1989-1991 m.; Europos Sąjungos institucinė teisė, 1995-2005 m.; Europos socialinė teisė, 2004-2005 m.) ir nuo 2006 m. Briuselio laisvajame universitete (Europos Sąjungos institucinė teisė); daugelio Europos socialinės teisės ir Europos Sąjungos institucinės teisės srities publikacijų autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d.; Tarnautojų teismo pirmininkas Spalio 7, 2011 m rugpjūčio 31 2016.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Gimė 1934 m.; Italijos pilietis; Neapolio teismo teisėjas; Romos apeliacinio teismo, vėliau – Kasacinio teismo patarėjas; Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia atašė; diplomatinės konferencijos Lugano konvencijos rengimui generalinio komiteto pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinio advokato (Italija) referentas; Romos Scuola superiore della pubblica amministrazione profesorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1995 m. rugsėjo 17 d.; Pirmosios instancijos teismo pirmininkas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 1998 m. kovo 4 d. Mirė 2010 m. sausio 26 dieną.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

gimė 1952 m.; Helsinkio aukštųjų komercijos studijų mokyklos diplomas ir Helsinkio universiteto Teisės fakulteto diplomas; teisės referentas Suomijos aukščiausiajame administraciniame teisme; Teisinės apsaugos reformos viešosios administracijos srityje komiteto generalinis sekretorius; Aukščiausiojo administracinio teismo vyriausiasis administratorius; Administracinės teisenos reformos komiteto generalinis sekretorius, Teisingumo ministerijos Teisės aktų leidybos direktorato patarėjas; ELPA teismo kanclerio pavaduotojas; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme; Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (1998-2005 m.); Pabėgėlių skundų komisijos narys; Suomijos teisminių institucijų tobulinimo komiteto pirmininko pavaduotojas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.; bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2013 m. rugsėjo 17 d.

Otto RIESE
Otto RIESE

Gimė 1894 m. spalio 27 d. Frankfurte prie Maino; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1921); Frankfurto prie Maino Landgericht asesorius (1923); Teisingumo ministerijos tarnautojas (1925-1928); anglosaksų teisės studijos (Londonas, 1928); Lozanos universiteto lektorius (1932), ekstraordinarinis profesorius (1935), ordinarinis profesorius (1949), Teisės fakulteto dekanas (1950), garbės profesorius (1951); Karlsrūjės Bundesgerichtshof kolegijos pirmininkas; Tarptautinės techninės oro erdvės ekspertų teisininkų komisijos narys (nuo 1926 m.); EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1963 m. vasario 6 d. Mirė 1977 m. birželio 4 dieną.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Gimė 1934 m. lapkričio 14 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; advokatas (Škotija); Queen’s Counsel (Škotija); Faculty of Advocates sekretorius, vėliau Treasurer; Europos Bendrijų advokatūrų patariamosios tarybos pirmininkas; Salvesen Professor of European Institutions ir Edinburgo universiteto Europa Institute direktorius; House of Lords Select Committee on the European Communities ypatingasis patarėjas; Gray’s Inn Honorary Bencher, Londonas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1992 m. kovo 9 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 2004 m. sausio 7 dienos.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

gimė 1955 m.; teisės diplomas (Salonikų universitetas, 1977 m.); specialusis Europos teisės diplomas (Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles, 1980 m.); teisės mokslų daktaras (Salonikų universitetas, 1984 m.); Europos Bendrijų Tarybos teisininkas lingvistas (1980–1982 m.); Salonikų tarptautinės ekonominės ir Europos teisės centro tyrinėtojas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Bendrijų Komisijos administratorius (1986–1990 m.); Bendrijos teisės, tarptautinės privatinės teisės ir žmogaus teisių dėstytojas Atėnų Panteion universitete (nuo 1990 m.); nepriklausomas ekspertas Europos reikalams Teisingumo ministerijoje ir nuolatinio Lugano konvencijos komiteto narys (1991–2004 m.); Nacionalinės konkurencijos komisijos narys (1999–2005 m.); Nacionalinės telekomunikacinių ryšių ir pašto komisijos narys (2000–2002 m.); Salonikų advokatūros narys, advokatas, turintis teisę atstovauti Kasaciniame teisme; Europos advokatų sąjungos (EAS) narys steigėjas; Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos asocijuotas narys; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2011 m. spalio 6 d.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Gimė 1895 m. spalio 21 d. Orp-le-Grand (Belgija); Belgijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1922); Liuveno advokatūros, vėliau Nivelles advokatūros narys; Atstovų rūmų deputatas iš Nivelles apygardos (1936-1946); žemės ūkio ministras (1945); pasitraukia iš politikos (1946) ir grįžta į advokatūrą (1946-1949), Sekvestro tarnybos direktorių tarybos pirmininkas (1949-1953), Nacionalinio banko cenzorius, Nacionalinės smulkios žemės nuosavybės bendrovės valdytojas iki 1953 m. kovo mėn.; nuo 1931 m. iki 1940 m. ir nuo 1944 m. iki 1945 m. dirba žurnalistu leidiniuose Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1967 m. spalio 8 d. Mirė 1976 m. rugpjūčio 24 dieną.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Gimė 1938 m.; Vokietijos pilietis; Šiaurės Reino – Vestfalijos žemės teisėjas; Teisingumo ministerijos tarnautojas (Bendrijos teisės ir žmogaus teisių skyrius); Komisijos nario iš Danijos kabineto, vėliau – GD III (vidaus rinka) bendradarbis; Federalinės teisingumo ministerijos Baudžiamosios teisės skyriaus vadovas; ministro kabineto vadovas, vėliau – baudžiamosios teisės poskyrio direktorius (Ministerialdirigent); Sarbriūkeno universiteto lektorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki savo mirties – 1997 m. vasario 6 dienos.

Irena Boruta
Irena Boruta

gimė 1950 m.; Vroclavo universiteto teisės diplomas (1972 m.), teisės mokslų daktarė (Lodzė, 1982 m.); į Lenkijos Respublikos advokatų sąrašą įrašyta advokatė (nuo 1977 m.); kviestinė tyrinėtoja (Paryžiaus X universitetas, 1987-1988 m.; Nanto universitetas, 1993-1994 m.); „Solidarnosc" ekspertė (1995-2000 m.); Lodzės universiteto darbo teisės ir Europos socialinės teisės dėstytoja (1997-1998 m. ir 2001-2005 m.); Varšuvos aukštosios prekybos mokyklos dėstytoja (2002 m.); Cardinal Stefan Wyszynski universiteto Varšuvoje darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės dėstytoja (2002-2005 m.); darbo ir socialinių reikalų viceministrė (1998-2001 m.); Lenkijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą derybų grupės narė (1998-2001 m.); Lenkijos vyriausybės atstovė prie Tarptautinės darbo organizacijos (1998-2001 m.); daugelio straipsnių apie darbo teisę ir Europos socialinę teisę autorė; Tarnautojų teismo teisėja nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2013 m. spalio 7 d.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Gimė 1896 m. rugpjūčio 23 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietis; finansų generalinis inspektorius; Prancūzijos instituto narys; Belgijos karališkosios mokslų, literatūros ir menų akademijos bei Lincei nacionalinės akademijos užsienio narys; finansų inspektorius (1923); Paryžiaus universiteto Statistikos instituto profesorius (1923-1930); Tarybos pirmininko, finansų ministro R. Poincaré kabineto įgaliotinis (1926); Tautų Sąjungos sekretoriato Ekonomikos ir finansų skyriaus narys (1927); Prancūzijos ambasados Londone finansų atašė (1930); Laisvosios politikos mokslų mokyklos profesorius (nuo 1933 m.); Finansų ministerijos bendrojo kapitalo judėjimo direktoriaus pavaduotojas (1934); bendrojo kapitalo judėjimo direktorius (1936-1939); ypatingasis valstybės patarėjas (1936); Prancūzijos banko valdytojo pavaduotojas (1939); Jungtinių Tautų delegato pirmojoje ir antrojoje Asamblėjoje pavaduotojas (1946); Prancūzijos atstovas Jungtinių Tautų Ekonomikos ir darbo komitete (1946); Paryžiaus Politinės ekonomikos draugijos bei Paryžiaus Statistikos draugijos garbės pirmininkas; Tarptautinės filosofijos ir humanitarinių mokslų tarybos garbės pirmininkas; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1962 m. gegužės 18 d. Įkūrus Prancūzijos Penktąją Respubliką vadovavo ekspertų komitetui, kurį generolas Ch. de Gaulle įpareigojo parengti ir taikyti ekonominę reformą, kurios viena įspūdingiausių priemonių buvo „tvirto franko" sukūrimas. Nuo 1962 m. iki 1974 m. buvo Ekonominės ir socialinės tarybos narys. Garbės legiono ordino Didžiojo kryžiaus kavalierius, Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys J. Rueff, ėjęs Prancūzijos instituto kanclerio pareigas, 1964 m. balandžio 30 d. 18 balsų už ir 6 balsais poeto André Berry naudai, buvo išrinktas į Prancūzijos akademiją vietoje Jean Cocteau, 1965 m. balandžio 1 d. jį priėmė André Maurois. Mirė 1978 m. balandžio 23 dieną.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Gimė 1898 m. gegužės 21 d. Falke; Liuksemburgo pilietis; teisės mokslų daktaras; Liuksemburgo advokatūros narys (1922-1927); Teisingumo ministerijos atašė (1927-1929); taikos teisėjas (1929-1930); valstybės prokuroro pavaduotojas (1930-1937), Apygardos teismo teisėjas (1937-1945); Aukščiausiojo teisingumo teismo patarėjas (1945-1952); Valstybės Tarybos Ginčų komisijos patarėjas (1951-1952); Briuselio universiteto ekstraordinarinis profesorius; Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Valstybės Tarybos narys; Beniliukso komisijos teisės derinimui narys; Nacionalinės komisijos prie Hagos konferencijos dėl tarptautinės privatinės teisės primininkas, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisės aktų rengimo komisijos pirmininkas; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1967 m. spalio 9 d.; EEB ir Afrikos bei Malagasijos asocijuotų valstybių asociacijos Arbitražo Teismo pirmininkas (1965-1967). Mirė 1967 m. gruodžio 9 dieną.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Gimė 1938 m.; Graikijos pilietis; Valstybės Tarybos maître des requêtes, vėliau – Valstybės patarėjas; Aukščiausiojo specialiojo teismo narys; prekių ženklų teismų narys; administracijos Bendrijos teisės taikymo srityje patarėjas; Bendrijos teisės profesorius Nacionalinės viešojo administravimo mokykloje bei Tęstinių studijų institute; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 1 d. iki 1992 m. rugsėjo 18 dienos.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

gimė 1967 m.; Grenoblio politinių studijų instituto diplomas (1988 m.) ir Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1993 m.); Valstybės Tarybos auditeur (teisminių ginčų skyriaus pranešėjas (1993-1997 m.), socialinių reikalų skyriaus narys (1996-1997 m.)); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1996-2008 m.); Paryžiaus politinių studijų instituto dėstytojas (1993-1995 m.); Vyriausybės komisaras prie Specialiosios kasacinės pensijų komisijos (1994-1996 m.); Viešosios tarnybos ministerijos ir Paryžiaus miesto patarėjas teisės klausimais (1995-1997 m.); Jono departamento prefektūros generalinis sekretorius, Osero apygardos prefekto pavaduotojas (1997-1999 m.); Savojos departamento prefektūros generalinis sekretorius, Šamberi apygardos prefekto pavaduotojas (1999-2001 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (2001-2005 m.); Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) skundų komisijos tikrasis narys (2001-2005 m.); Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjas (2005-2011 m., kolegijos pirmininkas 2008-2011 m.); Conseiller d'État, teisminių ginčų skyriaus aštuntosios kolegijos pirmininko pavaduotojas (2011-2013 m.); Europos kosmoso agentūros skundų komisijos narys (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Gimė 1899 m. spalio 14 d.; Nyderlandų pilietis; teisės studijos (Leidene); dirbo Tautų Sąjungos Generaliniame Sekretoriate Ženevoje; Amsterdamo teismo teisėjas; Tarptautinės jūrų komisijos narys; Ekonomikos ministerijos Užsienio prekybos tarnybos direktorius (1934); karo belaisvis; 1945 m. grįžta į pareigas toje pačioje ministerijoje; Europos ekonominės integracijos vystymosi asociacijos narys; Nyderlanduose - pagrindinis Beniliukso sąjungos projekto autorius; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 10 d. iki 1958 m. spalio 6 d. Mirė 1973 m. rugpjūčio 2 dieną.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

gimė 1945 m.; mokėsi Berlyno, Miuncheno ir Frankfurto prie Maino universitetuose (1966-1972 m.); pirmasis valstybinis egzaminas (1972 m.); teisėjas stažuotojas Frankfurte prie Maino (1972-1973 m. ir 1974-1975 m.); studijos Europos koledže Briugėje (Collège d'Europe à Bruges) (1973-1974 m.); antrasis valstybinis egzaminas (Frankfurtas prie Maino, 1976 m.); Federalinio darbo biuro tarnautojas ir advokatas (1976 m.); Darbo teismo teisėjas (Heseno žemė, 1977-1993 m.); dėstytojas Frankfurto prie Maino Fachhochschule für Sozialarbeit ir Visbadeno Verwaltungsfachhochschule (1979-1990 m.); nacionalinis ekspertas Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnyboje (1993-1996 m. ir 2001-2005 m.); Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Madride socialinių reikalų atašė (1996-2001 m.); Frankfurto prie Maino darbo teismo teisėjas (2005 m. vasario-rugsėjo mėn.); Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2016 m. balandžio 13 d.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

gimė 1939 m., universitetinės studijos Montpeljė ir Paryžiaus teisės ir ekonomikos mokslų fakultetuose, teisės mokslų daktaras (1964 m.); advokatas (1964 m.), advokatas, atstovaujantis teisme (1967 m.), Darbo ir socialinių reikalų ministerijos generalinis administratorius; Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys (1978 1989 m.), o vėliau – pirmininkas (1988 1989 m.); Société nationale de crédit et d'investissement ir Société européenne des satellites direktorius (iki 1989 m.); Liuksemburgo tarptautinio universitetinio instituto tarybos narys (1993 1995 m.), o vėliau – pirmininkas (1995 2004 m.), Liuksemburgo universiteto dėstytojas, Vyriausybės atstovas Europos socialinio fondo komitete, Laisvo darbuotojų judėjimo konsultaciniame komitete ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo administracijos taryboje (iki 1989 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1996 m. liepos 11 d., Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1996 m. liepos 12 d. iki 2008 m. sausio 14 dienos.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Gimė 1944 m; Nyderlandų pilietis; D. Hudig & Co. Draudimo brokerių agentūros direkcijos, vėliau – Granaria BV bendrovės sekretorius; Roterdamo apygardos teismo teisėjas; Olandijos Antilų teisingumo teismo teisėjas; Roterdamo kantono teisėjas; Roterdamo apygardos teismo vicepirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m, rugsėjo 25 d. iki 1998 m. rugsėjo 17 dienos.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

gimė 1956 m.; teisės studijos (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981 m.); tarptautinės prekybos specializacija (Meksika, 1983 m.); Europos integracijos (Barselonos prekybos rūmai, 1985 m.) ir Bendrijos teisės (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986 m.) studijos; Generalitat de Catalunya pareigūnė (Industrijos ir energetikos ministerijos teisės skyriaus narė, 1984 m. balandžio mėn. - 1986 m. rugpjūčio mėn.); Barselonos advokatų tarybos narė (1985-1987 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo tyrimų ir dokumentacijos skyriaus administratorė, vėliau - vyriausioji administratorė (1986-1994 m.); Teisingumo Teismo teisės referentė (1995 m. sausio mėn.-2004 m. balandžio mėn. - generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer kabinetas; 2004 m. gegužės mėn.- 2009 rugpjūčio mėn. - teisėjo U. Lõhmus kabinetas); Universitat Autònoma de Barcelona teisės fakulteto dėstytoja (Bendrijos teisminiai ginčai) (1993-2000 m.); daug publikacijų ir paskaitų Europos socialinės teisės srityje; Bendrijos augalų veislių apsaugos tarnybos apeliacinės tarybos narė (2006-2009 m.); Tarnautojų teismo teisėja nuo 2009 m. spalio 7 d. iki 2016 m. balandžio 13 d.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Gimė 1900 m. gegužės 14 d. Meudon; Prancūzijos pilietis; įsidarbino Valstybės Taryboje konkurso keliu; antrosios kategorijos auditeur (1924), pirmosios kategorijos auditeur (1929), Valstybės Tarybos maître des requêtes (1934), Finansų sektoriaus valstybės patarėjas (1945); Vyriausybės komisaras; kaip teisės ekspertas dalyvavo darybose, pasibaigusiose EAPB steigimo sutarties pasirašymu (1950); EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 8 d. Mirė 1986 m. rugsėjo 5 dieną.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Gimė 1945 m.; Teisingumo Teismo teisininkas lingvistas; Teisingumo ministerijos administratorius; teisėjas asesorius; Danijos nuolatinės atstovybės prie Europos ekonominės bendrijos teisės atašė; Østre Landsret (Apeliacinis teismas) laikinas teisėjas; Teisingumo ministerijos konstitucinės ir administracinės teisės skyriaus vedėjas; Teisingumo ministerijos departamento direktorius; universiteto dėstytojas; Europos Tarybos žmogaus teisių koordinacinio komiteto (CDDH) narys, vėliau – CDDH biuro narys; 2004 m. Europos teisės akademijos Tryre (Vokietija) „Teisėjų mokymų ad hoc komiteto“ narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d.; Pirmosios instancijos teismo pirmininkas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

gimė 1950 m.; teisės mokslų daktaras ir Padujos advokatūros narys; Padujos universiteto Teisės fakulteto civilinės ir lyginamosios teisės asistentas, vėliau – patvirtintasis tyrinėtojas (1977–1982 m.); Europos koledžo Bendrijos teisės dėstytojas (Parma, 1990–1998 m.), Padujos (1985–1987 m.), Maceratos (1991–1994 m.), Neapolio (1995 m.) universitetų teisės fakultetų Bendrijos teisės dėstytojas ir Milano valstybinio universiteto Bendrijos teisės dėstytojas (2000–2001 m.); Padujos universiteto mokslinio komiteto „Master in European integration“ narys; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktorato pareigūnas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato G. F. Mancini teisės referentas (1984–1988 m.); Europos Parlamento generalinio sekretoriaus E. Vinci patarėjas teisės klausimais (1988–1993 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1995–1999 m.); teisėkūros reikalų, taikinimo, tarpinstitucinių santykių ir ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorius Europos Parlamente (1999–2004 m.); Europos Parlamento išorės ryšių direktorius (2004–2006 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos teisėkūros reikalų direktorius (2006–2011 m.); daugelio publikacijų Italijos civilinės teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Gimė 1899 m. gruodžio 30 d.; Vokietijos pilietis; politinės ekonomikos ir teisės studijos (Ķelnas, Miunchenas, Freiburgas, Bona); Gerichtsassessor ir teisėjas (Ķelnas, 1932); Berlyno advokatūros narys iki 1946 m.; Sarbriukeno Landgericht ir Apeliacinio teismo advokatas; nuo 1947 m. iki 1952 m. - veikla, daugiausiai susijusi su užsienio teise, gina Vokietijos interesus valdžios institucijose ir teismuose, įsteigtuose dėl okupacinio režimo, taip pat užsienio administracijose ir teismuose; atlieka specialius Vokietijos vyriausybės pavedimus iki diplomatinių atstovybių įsteigimo užsienyje; nuo 1947 m. iki 1948 m. dalyvauja Sonderstelle für Geld und Kredit darbuose Hamburge, skirtuose parengti monetarinę reformą; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1953-1973). Mirė 1984 m. gruodžio 21 dieną.

René Barents
René Barents

gimė 1951 m.; Roterdamo Erazmo universiteto teisės diplomas ir specializuotas ekonomikos diplomas (Roterdamo Erasmus universitetas, 1973 m.); teisės mokslų daktaras (Utrechto universitetas, 1981 m.); Utrechto universiteto Europos instituto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės tyrinėtojas (1973–1974 m.) ir Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1974–1979 m.); Leideno universiteto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1979–1981 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1981–1986 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Personalo skyriaus Statutinių teisių sekcijos vadovas (1986–1987 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1987–1991 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–2000 m.); Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorato skyriaus vadovas (2000–2009 m.), vėliau – direktorius (2009–2011 m.); Mastrichto universiteto Europos teisės profesorius (1988–2003 m.) ir garbės profesorius (nuo 2003 m.); patarėjas Hertogenboso apeliaciniame teisme (1993–2011 m.); Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narys (nuo 1993 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Gimė 1946 m.; Abogado del Estado (Jaén ir Granados miestuose); Jaén miesto, o vėliau – Kordobos miesto ekonominio ir administracinio teismo sekretorius; advokatas (Jaén, Granada); Užsienio reikalų ministerijos Europos Bendrijos teisės skyriaus vedėjas; Ispanijos delegacijos Tarybos darbo grupėje dėl Pirmosios instancijos teismo įkūrimo pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dien.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Gimė 1889 m. rugpjūčio 14 d. Chivenna; Italijos pilietis; taikos teisėjas (pretore) Caraglio (1920) ir Turine (1924); Rodo teismo pirmininkas (1928), paskirtas į Romos teismą (1934); teisėjas Kairo Tribunale consolare (1936); deleguotas į Užsienio reikalų ministeriją (1940); Rodo apeliacinio teismo pirmininkas (1941); Akvilos, vėliau Romos apeliacinio teismo patarėjas (1945); deleguotas į Kasacinio teismo prokuratūrą (1948); Kasacinio teismo generalinio prokuroro pavaduotojas (1951), Kasacinio teismo kolegijos pirmininkas (1958); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d. Mirė 1974 m. vasario 6 dieną.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Gimė 1948 m.; Prancūzijos pilietis; Valstybės iždo inspektorius; Valstybės Tarybos auditeur, vėliau – maître des requêtes; įvairių ministrų patarėjas teisės klausimais; įvairių aukštųjų mokyklų docentas bei įvairių institutų bei universitetų lektorius; Teisingumo Teismo referentas; Crédit Lyonnais Teisės tarnybos direktorius; Europos banku ir finansų teisės asociacijos garbės pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 15 d. iki 1995 m. rugsėjo 18 dienos.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

gimė 1957 m.; teisės diplomas (Trinity College, Dublinas, 1975–1979 m.); senatorei Mary Robinson talkininkaujantis tyrimų asistentas (1978–1979 m. ir 1980 m.); studijų Europos koledže stipendija „Pádraig Pearse“ (Briugė, 1979 m.); pouniversitetinės Europos teisės studijos Europos koledže (1979–1980 m.); Kembridžo universiteto teisės magistro diplomas (1980–1981 m.); stažuotojas Europos Parlamente (Liuksemburgas, 1981 m.); Europos Parlamento Teisės komisijos sekretoriato administratorius (Liuksemburgas, 1981–1988 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos narys (Briuselis, 1988–1995 m.); Teisingumo Teismo teisės referentas (1995–2000 m.); Harvardo teisės mokyklos (Harward Law School) Europos teisės dėstytojas (2000 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos narys (2000–2003 m.), vėliau – skyriaus vadovas (2003–2011 m.) ir direktorius; daugelio publikacijų autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo Spalio 6, 2011 iki rugpjūčio 31 2016.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Gimė 1910 m., teisės mokslų daktaras (1932), advokatas iki 1939 m.; konkurso keliu patekęs į Avvocatura dello Stato, paskirtas generaliniu pavaduotoju (1955); Romos universiteto asistentas (1939-1950); leidybinės bendrovės Il Giornale d'Italia commissario governativo (1944-1946); teisės patarėjas Poligrafico dello Stato (1946-1948); Italijos vyriausybės pasiuntinys Taikos sutarties komisijose (1948-1950); Tangerio tarptautinės teritorijos (1951-1953) ir EAPB Vyriausiosios valdybos teisės patarėjas (1953-1956); Italijos delegacijos rengiant Romos sutartį teisės ekspertas; daugelio leidinių teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo teisėjas (1958-1961). Mirė 1984 m. rugpjūčio 5 dieną.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Gimė 1918 m. sausio 15 d. Roterdame; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras (1941); Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel teisinis bendradarbis, o okupacijos metu uždraudus šią organizaciją, savo veiklą vykdė slapta (1941-1945); viešosios teisės ir administracinės teisės profesorius Laisvajame Amsterdamo universitete (nuo 1945 m.); Nederlandse Verening voor Administratief Recht pirmininkas (1948-1958); nuo 1955 m. - Karališkosios Nyderlandų mokslų akademijos narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1979 m. kovo 29 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d.; konstitucinės teisės profesorius Groningeno universitete (1979-1984). Mirė 1992 m. rugpjūčio 24 dieną.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

gimė 1966 m.; Orhuso universiteto teisės studijų diplomas (Candidatus juris) (1989 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas stažuotojas (1989–1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato C. C. Gulmann teisės referentas (1991–1993 m.); priimtas į Danijos advokatūrą (1993 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas (1993–1995 m.); Kopenhagos universiteto Europos teisės dėstytojas; Europos viešojo administravimo instituto (EVAI) docentas (Liuksemburgas, 1995–1997 m.); Briuselio advokatūros advokatas (1997 m.); EVAI docentas, vėliau ėjęs direktoriaus pareigas (Liuksemburgas, 1997–1999 m.); Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucijos Teisės tarnybos administratorius (1999–2000 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo C. C. Gulmann (2003–2006 m.), vėliau – teisėjo L. Bay Larsen (2006–2013 m.) teisės referentas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Gimė 1954 m. Diplomuotas teisininkas ir teisės mokslų daktaras (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvardo universitetas); Europos Sąjungos teisės dėstytojas (1979–1983 m.), o nuo 1983 m. – profesorius   (Katholieke Universiteit Leuven); Teisingumo Teismo padėjėjas (1984–1985 m.); Briugės Europos koledžo dėstytojas (1984–1989 m.); Briuselio advokatūros narys (1986–1989 m.); Harvard Law School „viziting professor“; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2003 m. spalio 7 d.;  ; Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2012 m. spalio 9 d. iki 2015 m. spalio 8 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 2015 m. spalio 8 d.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Gimė 1907 m. liepos 26 d. Veronoje; Italijos pilietis; Padujos universiteto teisės mokslų daktaras (1928); Padujos teisės filosofijos instituto asistentas (1929); neetatinis civilinės teisės profesorius (1935); civilinės teisės profesorius Ferrare (1935-1942); ekstraordinarinis civilinės teisės profesorius Venecijoje (1941-1942); ordinarinis civilinės teisės profesorius Padujoje nuo 1942 m. ir lyginamosios privatinės teisės lektorius tame pačiame universitete nuo 1953 m.; Padujos privatinės teisės instituto direktorius nuo 1945 m.; Veneto instituto Venecijoje, Padujos, Veronos ir Ferrare akademijų narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1962 m. kovo 8 d. iki 1972 m. gruodžio 12 d., vėliau generalinis advokatas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1976 m. spalio 6 d. Mirė 1998 m. balandžio 18 dieną.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Gimė 1946 m.; Didžiosios Britanijos pilietis; barrister, Middle Temple; Queen's Counsel, komercinės teisės srityje, Europos teisės srityje ir viešosios teisės srityje; “Bellamy & Child, Common Market Law of Competition” pirmųjų trijų leidimų bendraautorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 1999 m. gruodžio 15 dienos.

João Sant
João Sant'Anna

gimė 1957 m.; Lisabonos universiteto teisės diplomas (1980 m.); Lisabonos universiteto administracinės teisės asistentas (1979-1980 m.); pramoninės nuosavybės srities studijos Miuncheno Makso Planko institute (1982-1984 m.); Vidaus reikalų ministerijos skyriaus administratorius, vėliau - vadovas (1980-1986 m.); Lisabonos advokatūros narys (1981-1986 m.); Europos Parlamento Informacijos ir viešųjų ryšių generalinio direktorato (1986-1987 m.), Mokslo ir tyrimų generalinio direktorato (1987-1992 m.), Personalo, biudžeto ir finansų generalinio direktorato (1992-1996 m.) ir Teisės tarnybos (1996-2000 m.) administratorius; Europos ombudsmeno Administracijos ir finansų skyriaus vadovas (2000-2007 m.), vėliau Teisės skyriaus direktorius (2007-2011 m.) ir A departamento direktorius (2012-2015 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

gimė 1978 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (2002 m.) ir Europos koledžo Europos teisės magistras (Briugė, 2004 m.); teisės mokslų daktaras (2008 m.); Briuselio advokatūros narys (2004–2006 m.); Sofijos nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (2008–2012 m.) ir Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto (2010–2013 m.) proceso teisės dėstytojas; Bulgarijos mokslų akademijos Europos Sąjungos ir tarptautinės privatinės teisės asocijuotasis profesorius (nuo 2014 m.); Kembridžo universiteto ir Leveno katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (2007–2016 m.); vienas iš Bulgarijos Europos teisės asociacijos steigėjų ir valdybos narys; Europos teisės leidinio „Evropeiski praven pregled“ vyriausiasis redaktorius; daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Gimė 1944 m.; Graiķijos pilietis; advokatas (Atėnai); Teisingumo Teismo teisėjų A. Chloros ir C. Kakouris referentas; viešosios teisės ir Bendrijos teisės profesorius (Atėnai); patarėjas teisės klausimais; Audito rūmų pirmasis atašė; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1992 m. rugsėjo 18 d. iki 1998 m. rugsėjo 17 d.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

imė 1908 m. rugsėjo 19 d.; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų daktaras; Paryžiaus apeliacinio teismo advokatas; atsargos kapitonas; pogrindinio judėjimo Résistance Vykdomojo komiteto narys ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo narys; Laikinosios konsultacinės asamblėjos narys; Paryžiaus deputatas (1945-1958); Aukštųjų Alpių deputatas (1958 m. lapkritis); teisingumo ministras (keletą kartų nuo 1948 m. iki 1958 m.); valstybės ministras pagalbai ir bendradarbiavimui tarp Prancūzijos Respublikos ir Bendrijos valstybių narių, vėliau Užjūrio departamentams ir Užjūrio bei Sacharos teritorijoms (nuo 1959 m. sausio mėn. iki 1961 m. rugpjūčio mėn.); Europos judėjimo Vykdomojo komiteto narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1962 m. gegužės 18 d. iki 1967 m. spalio 9 d. Mirė 2004 m. rugpjūčio 9 dieną.

Virpi TIILI
Virpi TIILI

gimė 1942 m.; Helsinkio universiteto teisės mokslų daktarė; Helsinkio universiteto civilinės ir komercinės teisės dėstytoja asistentė; Suomijos Centrinių prekybos rūmų Teisės reikalų ir prekybos politikos skyriaus direktorė; Suomijos Vartotojų teisių gynimo tarnybos generalinė direktorė; Kelių vyriausybės komitetų ir delegacijų narė, tarp jų - Vaistų reklamos priežiūros tarybos pirmininkė (1988-1990 m.), Vartotojų reikalų tarybos narė (1990-1994 m.), Konkurencijos tarnybos narė (1991-1994 m.) ir Nordic Intellectual Property Law Review redakcinės kolegijos narė (1982-1990 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

gimė 1955 m.; teisės studijos Ratisbonne ir Ženevoje (1974–1979 m.); pirmasis valstybinis egzaminas (1979 m.), Europos Bendrijų teisės studijos Europos koledže Briugėje (1979–1980 m.); teisėja stažuotoja Ratisbonne (1980–1983 m.); teisės daktarė (1982 m.); antrasis valstybinis egzaminas (1983 m.); advokatė Miunchene ir Paryžiuje (1983–1989 m.) Europos Bendrijų Teisingumo Teismo tarnautoja (1990–2005 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisės referentė (teisėjo P. Jann kabinetas, 1995–2005); dėstė Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir Rusijos universitetuose; Sarre universiteto garbės dėstytoja (nuo 1999 m.); įvairių teisės komitetų, asociacijų ir žiuri narė; įvairių publikacijų teisės ir Bendrijos teisės ginčų srityje autorė; Tarnautojų teismo kanclerė nuo 2005 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. rugpjūtis  31 d.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Gimė 1900 m. birželio 15 d. Berlyne; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras (Heidelbergas, 1924); pagalbinis teisėjas Berlyno teismuose; Ekonomikos ministerijos tarnautojas (1928-1935); ekonomikos ekspertas; administracijos vadovas Berlyno ligoninėse; Hesės vyriausybės valstybės sekretorius federaliniams klausimams, Amerikiečių okupacinės zonos Štutgarte Federalinės Tarybos direktorato narys (1946); Suvienytos ekonominės zonos ūkio administracijos teisės skyriaus direktoriaus pavaduotojas (1947-1948), vėliau - vadovas (1948-1949); Parlamentinės Tarybos narys (1948-1949); federalinės Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius (1949-1963); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1963 m. vasario 6 d. iki 1970 m. spalio 28 d. Mirė 1976 m. sausio 1 dieną.

Josef Azizi
Josef Azizi

gimė 1948 m.; Vienos universiteto teisės mokslų daktaras, socialinių ir ekonomikos mokslų diplomas; Vienos ekonomikos mokslų universiteto ir Vienos universiteto Teisės fakulteto bei kelių kitų universitetų dėstytojas; Vienos universiteto Teisės fakulteto garbės profesorius; Federalinės kanceliarijos ministerialrat ir skyriaus vedėjas; Europos Tarybos Teisinio bendradarbiavimo (CDCJ) koordinacinio komiteto narys; atstovas ad litem Konstitucinio Teismo teisminėse procedūrose dėl federalinių įstatymų konstitucingumo kontrolės; koordinatorius, atsakingas už Austrijos federalinės teisės derinimą su Bendrijos teise; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Gimė 1909 m. sausio 2 d.; Italijos pilietis; Turino universiteto teisės mokslų daktaras (1930); tarptautinės teisės Privatdozent (1933); Turino universiteto lektorius; Kaljario (1939-1940), vėliau Modenos (1940-1942) universiteto tarptautinės teisės profesorius; Turino teisės fakulteto ordinarinis profesorius (1942-1956); Romos universiteto Politikos mokslų fakulteto tarptautinių organizacijų ordinarinis profesorius (1956-1964); Turino teismo teisėjas; valstybės patarėjas (nuo 1948 m.); Valstybės Tarybos Garbės skyriaus pirmininkas (1956); diplomatinių ginčų generalinis sekretorius ir teisės tarnybos vadovas; Tarptautinės teisės instituto narys, Nuolatinio arbitražo teismo narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1976 m. vasario 3 d. Mirė 2000 m. sausio 18 dieną.

Joseph GAND
Joseph GAND

Gimė 1913 m. vasario 28 d.; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų magistras; Viešosios teisės ir politinės ekonomikos aukštojo mokslo diplomas; Laisvosios politikos mokslų mokyklos diplomas; konkurso keliu priimtas auditeur į Valstybės Tarybą 1963 m.; Valstybės Tarybos ginčų skyriaus komisaras prie Vyriausybės (1947-1950, 1957-1960 ir 1962-1964); Administracijos ir valstybės tarnybos generalinis direktorius (1959 m. vasario mėn. - 1961 m. balandžio mėn.); Nacionalinės administracijos mokyklos docentas (1947-1958) ir Paryžiaus politinių mokslų instituto profesorius (1958-1962). Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1970 m. spalio 6 d. Mirė 1974 m. spalio 4 dieną.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Gimė 1945 m.; Lundo universiteto teisės diplomas; Trollhättan pirmosios instancijos teismo referentė ir teisėja (1971–1974 m.); Stokholmo apeliacinio teismo referentė (1974–1975 m.); Stokholmo pirmosios instancijos teismo teisėja (1975 m.); Stokholmo apeliacinio teismo pirmininko patarėja teisės ir administraciniais klausimais (1975–1978 m.); už pavestą misiją Nacionalinėje teismų administracijoje (Domstolverket) atsakingas asmuo (1977 m.); Teisingumo kanclerio (Justice Chancellor) kabineto patarėja (1979–1980 m.); Stokholmo apeliacinio teismo teisėja asesorė (1980–1981 m.); Prekybos ministerijos patarėja teisės klausimais (1981–1982 m.); Užsienio reikalų ministerijos patarėja teisės klausimais, vėliau – teisės departamento direktorė ir generalinė direktorė (1982–1995 m.); 1992 m. ambasadorės rangas; Swedish Market Court vicepirmininkė; teisės ir instituciniais klausimais atsakingas asmuo EEE derybose (EFTA grupės vicepirmininkė, o vėliau – pirmininkė), o derybose dėl Švedijos Karalystės įstojimo į Europos Sąjungą; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2006 m. spalio 6 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2006 m. spalio 7 d. nuo 2011 m. spalio 6 d.

André Potocki
André Potocki

Gimė 1950 m.; Prancūzijos pilietis; Kasacinio teismo pirmojo pirmininko generalinis sekretorius (1988); Paryžiaus Tribunal de grande instance vicepirmininkas (1990); Teisingumo ministerijos Europos bei tarptautinių reikalų tarnybos vadovas (1991); Paryžiaus Apeliacinio teismo patarėjas ir Paryžiaus X-Nanterre universiteto asocijuotasis profesorius (1994); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 2001 m. rugsėjo 19 dienos.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Gimė 1912 m. birželio 22 d. St-Niklaas Waas; Belgijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1934); advokatas, Conseil de l'Ordre narys (1935); politikos ir diplomatijos mokslų daktaras (1945); Vlaamse Conferentie van de Balie biuro narys, vėliau - pirmininkas; Atstovų rūmų narys (1951-1961); užsienio reikalų, teisingumo ir Konstitucijos reformos parlamentinių komisijų narys; Liuveno universiteto teisės fakulteto ekstraordinarinis profesorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1967 m. spalio 9 d. iki 1980 m. spalio 29 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1980 m. spalio 30 d. iki 1984 m. balandžio 10 d. Mirė 2002 m. rugpjūčio 1 dieną.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Gimė 1919 m. lapkričio 20 d. Liuksemburge; Liuksemburgo pilietis; teisės mokslų daktaras; Užsienio reikalų ministerijos patarėjas teisės klausimais, politikos direktorius ir generalinis sekretorius (1946-1967); Lježo universiteto teisės fakulteto lektorius (1951); vienas iš Lježo universiteto Europos teisės studijų instituto steigėjų (1963); Europos Bendrijų teisės katedros ekstraordinarinis profesorius ir vedėjas (1965); Tarptautinės teisės instituto asocijuotasis narys Varšuvos sesijos metu (1965); Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės instituto Moralinių ir politikos mokslų skyriaus narys (1967); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1967 m. spalio 9 d. iki 1985 m. spalio 7 dienos; Mirė 2010 m. vasario 2 dieną.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Gimė 1950 m.; Portugalijos pilietis; Koimbros Teisės fakulteto ir Porto Katalikiškojo universiteto Teisės fakulteto profesorius; Jean Monnet katedros vedėjas; Hagos tarptautinės teisės akademijos kursų vadovas (prancūzų kalba) (1984) ir Paris I universiteto Teisės fakulteto kviestinis profesorius (1995); Portugalijos vyriausybės atstovas prie Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL), prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos, tarptautinės civilinės būklės komisijos bei Europos Tarybos Pilietybės komiteto; Tarptautinės teisės instituto narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 2003 m. kovo 31 dienos.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Gimė 1911 m. gruodžio 14 d. Hamburge; Vokietijos pilietis; teisės studijos (Graz, Freiburgas/Breisgau ir Berlyne); teisės mokslų daktaras (1937, Kenigsbergas (Prūsija)); Ekonomikos ir transporto ministerijos tarnautojas; Bundesrato teisės ekspertų komiteto ir Mišrios paritetinės Bundestago ir Bundesrato komisijos sekretorius; Karlsrūjės Konstitucinio teismo teisėjas (1955-1970); Heidelbergo universiteto garbės profesorius; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1970 m. spalio 28 d. iki 1976 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1980 m. spalio 31 d. Mirė 1993 m. rugpjūčio 24 dieną.

John D. Cooke
John D. Cooke

Gimė 1944 m.; 1966 m. priimtas į Airijos advokatūrą; taip pat priimtas į Anglijos ir Velso, Šiaurės Airijos ir Naujojo Pietų Velso advokatūrą; praktikuojantis barrister 1966–1996 m.; 1980 m. priimtas į Inner Bar (Senior Counsel) Airijoje, o 1991 m. – Naujajame Pietų Velse; Europos Bendrijos advokatūrų tarybos (CCBE) pirmininkas 1985–1986 m.; Dublino universiteto koledžo teisės fakulteto kviestinis dėstytojas; Chartered Institute of Arbitrators narys; Airijos Royal Zoological Society pirmininkas 1987–1990 m.; Honorable Society of Kings Inns Dubline bencher; Lincoln's Inn Londone Honorary Bencher; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1996 m. sausio 10 d.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Gimė 1911 m. gruodžio 14 d. Hamburge; Vokietijos pilietis; teisės studijos (Graz, Freiburgas/Breisgau ir Berlyne); teisės mokslų daktaras (1937, Kenigsbergas (Prūsija)); Ekonomikos ir transporto ministerijos tarnautojas; Bundesrato teisės ekspertų komiteto ir Mišrios paritetinės Bundestago ir Bundesrato komisijos sekretorius; Karlsrūjės Konstitucinio teismo teisėjas (1955-1970); Heidelbergo universiteto garbės profesorius; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1970 m. spalio 28 d. iki 1976 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1980 m. spalio 31 d. Mirė 1993 m. rugpjūčio 24 dieną.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Gimė 1940 m.; Marburgo universiteto mokslinis asistentas; Marburgo universiteto teisės mokslų daktaras; Federalinės teisingumo ministerijos referentas, vėliau - Tarptautinės privatinės teisės skyriaus vedėjas, po to – Civilinės teisės departamento direktorius; UNIDROIT Direkcinės tarybos narys (1993-1998 m.); Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Vaikų apsaugos konvencijos rengimo komisijos pirmininkas (1996 m.); Tryro universiteto (tarptautinė privatinė ir proceso teisė; Europos teisė) garbės profesorius; nuo 2002 m. – Makso Planko užsienio ir tarptautinės privatinės teisės instituto Hamburge mokslo tarybos narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1997 m. birželio 11 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Gimė 1920 m. kovo 29 d. Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Prancūzijos pilietis; auštojo mokslo viešosios teisės ir politinės ekonomikos studijų diplomas; Vyriausybės atstovas Prancūzijos ir Italijos susitaikymo komitete (1949-1951); teisingumo ministro kabineto techninis patarėjas (1952-1953); Valstybės Tarybos auditeur, vėliau paskirtas maître des requêtes (1954), Valstybės patarėjas (1972); Prancūzijos ambasados Maroke patarėjas teisės klausimais (1956-1958); Vyriausybės komisaras prie Valstybės Tarybos ginčų skyriaus (1958-1961); Maroko Aukščiausiojo teismo Administracinės kolegijos pirmininkas (1961-1964); Teisingumo ministerijos Teismų skyriaus vedėjas (1964); Nacionalinės administravimo mokyklos docentas; Rabato Teisės fakulteto lektorius; Maroko administravimo mokyklos profesorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1972 m. kovo 22 d. iki 1981 m. kovo 18 d. Mirė 1995 m. liepos 9 dieną.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Gimė 1938 m.; Bolonijos universiteto tarptautinės teisės profesorius ir Jean Monnet Europos Bendrijų teisės katedros vedėjas; Madrido Carlos III universiteto garbės daktaras; Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (Niujorkas), Džordžtauno, Paris-II, Georgia (Atėnai) universitetų ir Institut universitaire international (Liuksemburgas) kviestinis profesorius; Nijmegen universiteto European Business Law Pallas Program koordinatorius; Europos Bendrijų Komisijos patariamojo komiteto viešųjų pirkimų klausimais narys; valstybės sekretoriaus pavaduotojas prekybos ir pramonės klausimais Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; Europos Bendrijos darbo grupės dėl Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narys ir Hagos tarptautinės teisės akademijos tyrimų centro 1997 m. sesijos, skirtos PPO, pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. gegužės 4 dienos.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Gimė 1911 m. vasario 12 d.; Airijos pilietis; ķeltų studijų diplomas (University College, Dublinas, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 m. ir 1951-1953 m.); Aukščiausiojo teismo teisėjas (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); Teisingumo Teismo teisėjas (nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1974 m. gruodžio 12 d.); Airijos prezidentas (1974-1976). Mirė 1978 m. kovo 21 dieną.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

gimė 1950 m.; advokatas (1974–1980 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės skyriaus nacionalinis ekspertas, vėliau – V generalinio direktorato (užimtumas, pramonė, socialiniai reikalai) vyriausiasis administratorius; Valstybės tarybos klausytojas, pranešėjas, o nuo 1999 m. – narys; Graikijos Aukščiausiojo specialiojo teismo asocijuotas narys; Graikijos centrinio įstatymų projektų rengimo komiteto narys (1996–1998 m.); Graikijos Vyriausybės generalinio sekretoriato teisės skyriaus vedėjas; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1998 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. spalio 25 d.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

gimė 1944 m.; Nyderlandų aukščiausiojo teismo teisėjas (1996 m.); College van Beroep voor het bedrijfsleven (Prekybos ir pramonės administracinis teismas) teisėjas ir pirmininko pavaduotojas (1986 m.); socialinės apsaugos bylų apeliacinio teismo pakaitinis teisėjas ir bylų dėl muitų mokesčių komisijos pakaitinis narys; padėjėjas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1980 m.); Groningeno universiteto teisės fakulteto Europos teisės dėstytojas bei University of Michigan Law School mokslinis bendradarbis; Amsterdamo prekybos rūmų tarptautinio sekretoriato narys (1970 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. rugsėjo 13 d.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Gimė 1913 m. vasario 19 d. Kopenhagoje; Danijos pilietis; teisės studijos Kopenhagos universitete ir Universitetiniame aukštųjų tarptautinių studijų institute (Institut universitaire des Hautes études internationales) Ženevoje; doctor juris (1946); Danijos užsienio reikalų ministerijos tarnautojas postuose Berne ir Londone (1938-1945); tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės profesorius Orhuso universitete (nuo 1947 m.); ad hoc teisėjas, paskirtas Danijos ir Nyderlandų vyriausybių tarptautiniame teisingumo teisme Šiaurės jūros kontinentinio šelfo reikalams (1968-1969); Nuolatinio arbitražo teismo narys; Tarptautinės teisės instituto narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1979 m. spalio 8 d. Mirė 1981 m. spalio 11 dieną.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Gimė 1918 m. liepos 17 d. Miunchene; Vokietijos pilietis; Miuncheno universiteto teisės mokslų daktaras (1950); teisės mokslų antrasis valstybinis egzaminas (1951); Bavarijos žemės teisingumo ministerijos atsarginis teisėjas, vėliau - patarėjas, turintis teisėjo teises (1951-1954); Miuncheno teismo teisėjas (1954-1955); dirbo įgaliotojo ministro, atstovaujančio Bavarijai federacijoje, biure (1955-1956); Oberregierungsrat, vėliau Regierungsdirektor Bavarijos žemės kanceliarijoje Miunchene (1956-1958); Žemės aukščiausiojo teismo Miunchene teisėjas (1958-1961); Bundestago deputatas (1961-1972); Federalinės Finansų ministerijos valstybės sekretorius, atsakingas už ryšius su Parlamentu (1969-1971); Europos Asamblėjos narys (1971-1973); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1973 m. spalio 9 d. iki 1984 m. sausio 11 d. Mirė 1998 m. balandžio 16 dieną.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

gimė 1948 m.; Kembridžo universiteto bakalauro diplomas (1969 m.) ir magistro diplomas (1973 m.) (mechanikos mokslai ir teisė); 1970 m. priimtas į Anglijos advokatūrą; advokato praktika Londone (1971-1999 m.) ir Briuselyje (1979-1999 m.); 1981 m. priimtas į Airijos advokatūrą; 1987 m. paskirtas Queen's Counsel; 1998 m. paskirtas Middle Temple bencher; Anglijos ir Velso advokatūrų atstovas Europos Sąjungos advokatūrų taryboje (CCBE) bei CCBE nuolatinės delegacijos prie Teisingumo Teismo pirmininkas (1995-1999 m.); World Trade Law Association ir European Maritime Law Organization biuro narys (1993-2002 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1999 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. spalio 7 d.

Hubert Legal
Hubert Legal

Gimė 1954 m.; Valstybės patarėjas (Prancūzija); baigė École Normale Supérieure de Saint-Cloud ir École Nationale d'Administration; anglų kalbos dėstytojas (1979– 1985 m.); rapporteur, vėliau – Commissaire du Gouvernement Conseil d'État teisminių kolegijų nagrinėjamose bylose (1988–1993 m.); Prancūzijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų Niujorke patarėjas teisės klausimais (1993–1997 m.); teisėjo J. P. Puissochet padėjėjas (1997–2001 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2001 m. rugsėjo 19 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Gimė 1924 m. rugsėjo 24 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; įstojo į Britanijos armiją 1943 m. vasario mėn.; pašauktas į karabinierių brigadą; dalyvavo karinėse operacijose Europoje ir Azijoje; paskirtas Acting Major (1947); teisės mokslų diplomas (B.A., 1948); priimtas į Lincoln's Inn advokatūrą (1950 m. sausio mėn.); barrister, Chancery Bar (1950-1972); bencher, Lincoln's Inn (nuo 1966 m.); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); Warner & Sons Ltd. ir jos filialų direktorius (1952-1970); Queen's Counsel (1972 m. lapkričio mėn.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1981 m. vasario 26 d. Mirė 2005 m. vasario 1 dieną.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Gimė 1924 m. lapkričio 18 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; Škotijos advokatūros narys (1951); Queen's Counsel (1963); Court of Session teisėjas (Škotijos aukščiausiasis teismas, 1972); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1988 m. spalio 6 d., pirmininkas nuo 1984 m. balandžio 10 d. iki 1988 m. spalio 6 d.; už nuopelnus paskirtas į Jungtinės Karalystės Baronus, suteikiant jam lordo Mackenzie-Stuart of Dean titulą. Mirė 2000 m. balandžio 1 dieną.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

gimė 1956 m.; studijos Lisabonoje, Briuselyje ir Strasbūre; advokatė Portugalijoje ir Briuselyje; nepriklausoma tyrinėtoja Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų institute; teisės referentė Teisingumo Teismo teisėjo iš Portugalijos J. C. Moitinho de Almeida kabinete (1986-2000 m.), vėliau - teisės referentė Pirmosios instancijos teismo pirmininko B. Vesterdorf kabinete (2000-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo Kovo 31, 2003 rugsėjo 19, 2016.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Gimė 1912 m. spalio 4 d.; Airijos pilietis; LL.B., University College, Dublinas (1936); barrister, King's Inns (Dublinas, 1935); Senior Counsel (1951); bencher, King's Inns (1954); Attorney General (1954 m. ir 1957-1965 m.); Aukščiausiojo teismo teisėjas (1965); High Court pirmininkas (1966); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1975 m. gruodžio 12 d. iki 1985 m. sausio 16 d. Mirė 1994 m. gruodžio 30 dieną.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

gimė 1959 m.; teisės diplomas (Lježo universitetas,1981 m.); aspirantas (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989 m.); Atstovų Rūmų patarėjas teisės klausimais (1981-1990 m.); teisės mokslų daktaras (Strasbūro universitetas, 1990 m.); profesorius (Lježo ir Strasbūro universitetai, Europos koledžas, Aukštesnysis karališkasis gynybos institutas, Bordo Monteskjė universitetas; Paryžiaus universitetų Michel Servet koledžas; Notre-Dame de la Paix fakultetai Namure); užsienio reikalų ministro specialusis atstovas (1995-1999 m.); Karališkojo tarptautinių santykių instituto Europos studijų direktorius (1998-2003 m.); Valstybės tarybos assesseur (2001-2003 m.); Europos Komisijos konsultantas (1990-2003 m.); Observatoire Internet narys (2001-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Spalio 7, 2003 rugsėjo 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

gimė 1936 m.; Maltos karališkojo universiteto kalbų studijų diplomas (1955 m.); Maltos karališkojo universiteto teisės mokslų daktarė (1958 m.); Maltos advokatūros narė nuo 1959 m.; Nacionalinės moterų tarybos patarėja teisės klausimais (1964-1979 m.); Viešosios tarnybos komisijos narė (1987-1989 m.); Lombard Bank Ltd (Malta) valdybos narė, valstybės, kaip akcininkės, atstovė (1987-1993 m.); Rinkimų komisijos narė nuo 1993 m.; Maltos karališkojo universiteto Teisės fakulteto daktaro disertacijų gynimo tarybos narė; Europos Komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) narė (2003-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. kovo 22 d.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Gimė 1905 m. sausio 25 d. Kazertoje; Italijos pilietis; teisės mokslų magistras, Neapolio universitetas (1925); Užsienio reikalų ministerijos vicesekretorius (1927-1932); tarptautinės teisės profesorius Romos universitete (1932); Urbino universiteto Teisės fakulteto dekanas (1932); tarptautinės teisės ordinarinis profesorius Florencijos universitete (1933-1940), Romos universitete (1940-1975); Romos universiteto Ekonomikos ir prekybos fakulteto tarptautinės teisės instituto direktorius (nuo 1966); senatorius (1948-1972); Gynybos ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (1953-1958); Senato pirmininko pavaduotojas (1958-1960); švietimo ir mokslo ministras (1960-1962); teisingumo ministras (1962-1963); darbo ir socialinės apsaugos ministras (1963-1964 ir 1966 1968); ministras be portfelio Jungtinių Tautų reikalams (1968 1969 ir 1970); finansų ministras (1969-1970); pašto ir telekomunikacijų ministras (1970 1972); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 d. Mirė 1997 m. spalio 11 dieną.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Gimė 1907 m. kovo 29 d. Renuose; Prancūzijos pilietis; privatinės teisės aukštojo mokslo diplomas; Douai, vėliau Paryžiaus Apeliacinio teismo atsarginis teisėjas (1933-1936); Evreux teismo prokuroro pavaduotojas (1936-1940); Evreux teismo Respublikos prokuroras (1940); Karo nusikaltimų tyrimų tarnybos direktorius (1946); ginkluotųjų pajėgų ministro kabineto vadovas (1947-1949); informatikos valstybės ministro kabineto vadovas (1949-1953); valstybės ministro, Tarybos pirmininko pavaduotojo kabineto vadovas (1953); Senos teismo prokuroro pirmasis pavaduotojas (1954-1956); teisingumo ministro kabineto vadovas (1957-1958); Senos teismo Respublikos prokuroras (1958-1961); patarėjas Kasaciniame teisme (1961); teisminių reikalų generalinis inspektorius (1962); Pirmasis Paryžiaus apeliacinio teismo pirmininkas (1962-1968); Kasacinio teismo generalinis prokuroras (1968-1976); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. spalio 26 d. iki 1982 m. spalio 6 d. Mirė 1990 m. kovo 12 dieną.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Gimė 1951 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos universitetas); Bratislavos apylinkės teismo teisėjas; Bratislavos apeliacinio teismo civilinių bylų teisėjas ir pirmininko pavaduotojas; Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos civilinės ir šeimos teisės skyriaus narys; Aukščiausiojo teismo komercinių bylų pakaitinis teisėjas; Europos žmogaus teisių komisijos (Strasbūras) narys; Konstitucinio teismo teisėjas (2000-2004 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Gimė 1925 m. vasario 9 d. Neapolyje; Italijos pilietis; teisės mokslų diplomas (Neapolis, 1945); asistentas Neapolio universitete (1946-1952); tarptautinės teisės mokslų daktaras (1951); tarptautinės teisės lektorius Neapolio universitete (1951-1954); viešosios teisės institucijų ekstraordinarinis profesorius Kaljario universitete (1954); tarptautinės teisės profesorius Bario universitete (1955-1968); tarptautinių organizacijų ordinarinis profesorius Neapolio universitete (1968); šio universiteto Ekonomikos ir prekybos fakulteto Viešosios teisės instituto direktorius (1970); Romos universiteto Politikos mokslų fakulteto tarptautinės privatinės teisės profesorius (1970-1976); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. vasario 3 d. iki spalio 6 d., vėliau generalinis advokatas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1982 m. spalio 6 d. Mirė 2002 m. vasario 4 dieną.

 

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

gimė 1954 m.; teisės mokslų daktaras (Maskvos M. Lomonosovo universitetas); habilituotas teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas); Vilniaus universiteto tarptautinės teisės (nuo 1981 m.), žmogaus teisių (nuo 1991 m.) ir Europos Sąjungos teisės (nuo 2000 m.) dėstytojas; Vyriausybės patarėjas tarptautinių santykių klausimais (1991-1993 m.); Derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą delegacijos koordinacinės grupės narys; Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius (1997-2004 m.); Vilniaus universiteto profesorius, Jean Monnet Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas; Lietuvos Europos Sąjungos studijų asociacijos pirmininkas; Seimo darbo grupės dėl Konstitucijos pataisų, reikalingų stojant į ES, pranešėjas; Tarptautinės teisininkų komisijos narys (nuo 2003 m. balandžio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

gimė 1962 m.; Tartu universiteto teisės studijų diplomas (1981-1986 m.); Respublikos prokuroro padėjėja Taline (1986-1991 m.); baigė Estijos diplomatijos mokyklą (1991-1992 m.); Prekybos ir pramonės rūmų patarėja teisės klausimais (1991-1993 m.) ir generalinė patarėja (1992-1993 m.); Talino apeliacinio teismo teisėja (1993-2004 m.); žmogaus teisių ir demokratizacijos studijų Europos magistro diplomas, Padujos ir Notingemo universitetai (2002-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 23 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2013 m. spalio 23 d.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Gimė 1929 m. rugpjūčio 11 d.; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras (Amsterdamo universitetas, 1953); advokatas ir prokuroras Harleme (1953-1956); Teisingumo ministerijos atašė Hagoje (1956-1962); EB Tarybos teisės tarnybos patarėjas teisės klausimais (1962-1965); Leyde universiteto profesorius (1965-1978), Teisės fakulteto dekanas (1973-1975); Nyderlandų Karališkosios mokslų akademijos narys (1978); Hoge Raad patarėjas (1978-1979); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1979 m. kovo 29 d. iki 1990 m. kovo 29 dienos. Mirė 2015 m. gruodžio 24 dieną.

Ole DUE
Ole DUE

Gimė 1931 m. vasario 10 d.; Danijos pilietis; direktorius Teisingumo ministerijoje; patarėjas ad interim Apeliaciniame teisme; Danijos delegacijos Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1979 m. spalio 9 d. iki 1988 m. spalio 6 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 d. Mirė 2005 m. sausio 21 dieną.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

gimė 1946 m.; Segedo universiteto teisės mokslų daktaras (1971 m.); Darbo ministerijos administratorius (1971-1974 m.); Segedo universiteto dėstytojas ir profesorius (1974-1989 m.), Teisės fakulteto dekanas (1989-1990 m.), prorektorius (1992-1997 m.); advokatas; Nacionalinio pensijų draudimo prezidiumo narys; Europos socialinės apsaugos instituto pirmininko pavaduotojas (1998-2002 m.); Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos Mokslo tarybos narys; Konstitucinio Teismo teisėjas (1998-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Gegužės 12, 2004 iki rugsėjo 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka
gimė 1947 m.; Varšuvos universiteto teisės studijų diplomas (1965-1969 m.); Lenkijos mokslų akademijos Teisės mokslų instituto tyrinėtoja (asistentė, docentė, profesorė) (1969-2004 m.); Makso Planko užsienio ir tarptautinės patentų teisės, autorių teisių ir konkurencijos teisės instituto Miunchene tyrinėtoja (Alexander von Humboldt fondo stipendija, 1985-1986 m.); advokatė (1992-2000 m.); Vyriausiojo administracinio teismo teisėja (2001-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo Gegužės 12, 2004 iki rugsėjo 19, 2016.; mirė 2018 m. gegužės 23 d.


Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Gimė 1925 m. birželio 2 d. Berlyne; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras, Getingeno universitetas (1952); Federalinės ekonomikos reikalų ministerijos teisės departamento tarnautojas (1953); Federalinės ekonomikos reikalų ministerijos Europos reikalų skyriaus padalinio vadovas (1958); Europos politikos skyriaus vadovas (1970); Miunsterio universiteto lektorius (1971), garbės profesorius (1975); Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht vykdomojo komiteto narys; Heidelbergo Max Planck užsienio viešosios teisės ir tarptautinės teisės instituto Administracijos tarybos narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1980 m. spalio 6 d. iki 1988 m. spalio 6 dienos.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Gimė 1916 m. kovo 16 d. Roterdame; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras, Leyde universitetas (1946); Ekonomikos ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas, be kita ko, kaip ministro vyriausiasis patarėjas ir rinkos organizavimo direktorius (1945-1958); generalinis direktorius Europos Bendrijų Komisijoje (1958-1967); socialinės teisės ir ekonomikos profesorius Utrechto universitete (1967-1981); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1981 m. birželio 4 d. iki 1986 m. sausio 13 d. Mirė 2004 m. liepos 4 dieną.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Gimė 1962 m.; teisėjo egzaminas (1987 m.); Liublianos universiteto teisės mokslų daktarė (1995 m.); teisės ir valstybės teorijos (doktrinos) bei privatinės teisės dėstytoja (nuo 1996 m.); tyrinėtoja; doktorantūros studijos Ciuricho universitete, Vienos universiteto lyginamosios teisės institute, Max Planck tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge, Amsterdamo laisvajame universitete; kviestinė dėstytoja Vienos bei Fribūro (Vokietija) universitetuose ir Bucerius teisės mokykloje Hamburge; Mokslo ir technologijos ministerijos teisės skyriaus vedėja (1994–1996 m.) bei Valstybės sekretorė (1996– 2000 m.); Vyriausybės generalinė sekretorė (2000 m.); Europos civilinio kodekso darbo grupės (Study Group on European Civil Code) narė nuo 2003 m.; Humbolt tyrimo projekto (Humboldt Stiftung) vadovė; daugiau nei šimto teisės straipsnių ir daugelio knygų apie Europos teisę ir privatinę teisę publikavimas; Slovėnijos teisininkų asociacijos premija „2003 metų teisininkas“; daugelio teisės leidinių redakcinės tarybos narė; Slovėnijos teisininkų asociacijos generalinė sekretorė, daugelio teisininkų asociacijų, tarp jų – Gesellschaft für Rechtsvergleichung, narė; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 2004 m. liepos 7 d. iki 2006 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2006 m. spalio 7 dienos iki 2012 m. lapkričio 28 dienos.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

gimė 1954 m.; teisės daktaras (Romos La Sapienza universitetas); Bendrijos teisės studijos (Europos koledžas, Briugė); priimtas į advokatūrą, advokato praktika (1978-1983 m.); Romos La Sapienza universiteto (1993-1996 m.), Romos tarptautinio laisvojo socialinių mokslų universiteto (LUISS) (1993-1996 m. ir 2002-2006 m.) ir Milano Luigi Bocconi ekonomikos universiteto (1996-2000 m.) Bendrijos teisės dėstytojas; Italijos Ministro Pirmininko patarėjas Bendrijos klausimais (1993-1995 m.); Europos Komisijos pareigūnas: patarėjas teisės klausimais, vėliau - pirmininko pavaduotojo kabineto vadovas (1989-1992 m.), Komisijos nario, atsakingo už vidaus rinką (1995-1999 m.) ir konkurenciją (1999 m.), kabineto vedėjas; Konkurencijos generalinio direktorato direktorius (2000-2002 m.), Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas (2002-2005 m.), Europos politikos patarėjų biuro (BEPA) prie Europos Komisijos generalinis direktorius (2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. gegužės 3 dienos iki 2011 m. lapkričio 15 dienos.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Gimė 1920 m. kovo 29 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietė; teisės mokslų magistrė, viešosios teisės aukštojo mokslo, politinės ekonomikos ir politikos mokslų diplomai; Teisingumo ministerijos atašė (1950); teisingumo ministro kabineto vadovė (1958); Paryžiaus Tribunal de grande instance pirmininko pavaduotoja (1969); direktorė Teisingumo ministerijoje (1973); École nationale de la magistrature administratorė (1974); Paryžiaus Tribunal de grande instance pirmininkė (1976); Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 1981 m. kovo 18 d. iki 1984 m. vasario 13 dienos.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Gimė 1924 m. liepos 28 d.; Prancūzijos pilietis; Prancūzijos Valstybės Tarybos auditeur, vėliau maître des requêtes; direktorius Teisingumo ministerijoje; Vandenų ir miškų generalinis direktorius; Vyriausybės generalinio sekretoriato generalinis direktorius; valstybės patarėjas; Ginčų skyriaus pirmojo padalinio pirmininkas; Politikos mokslų instituto profesorius; Valstybės Tarybos Viešųjų darbų skyriaus pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1981 m. birželio 4 d. iki 1982 m. spalio 6 d. ir nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 d. Mirė 2002 m. sausio 11 dieną.

Nils Wahl
Nils Wahl

gimė 1961 m.; Stokholmo universiteto teisės mokslų daktaras (1995 m.); Jean Monnet Europos teisės katedros asocijuotasis dėstytojas (docentas) ir vedėjas (1995 m.); Stokholmo universiteto Europos teisės dėstytojas (2001 m.); Mokymo fondo generalinis direktorius (1993-2004 m.); Švedijos Nätverket för europarättslig forskning (Bendrijos teisės studijų asociacija) pirmininkas (2001-2006 m.); Konkurencijos teisės tarybos narys (2001-2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. lapkričio 28 d.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d.; Graikijos pilietis; teisės filosofijos diplomas, Oksfordo universitetas; University College of Wales Aberystwyth (1954), Londono King's College (1959) lektorius; Londono universiteto lyginamosios teisės profesorius (1966); Londono universiteto teisės mokslų daktaras LL.D. (1972); King's College Europos teisės centro direktorius (1974); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1981 m. sausio 12 d. iki mirties - 1982 m. lapkričio 15 dienos.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Gimė 1940 m.; teisės studijos St. Kliment Ohridski universitete Sofijoje (1961 m.); teisės daktaras (1977 m.); advokatas (1963-1964 m.); teisininkas valstybinėje tarptautinio kelių transporto įmonėje (1964-1973 ); mokslinis bendradarbis Bulgarijos mokslų akademijos teisės institute (1973-1988 m); civilinio proceso teisės dėstytojas St. Kliment Ohridski universiteto Sofijoje teisės fakultete (1988-1991 m.); arbitras Pramonės ir prekybos rūmų arbitražo teisme (1988-2006 m.); Konstitucinio teismo teisėjas (1991-1994 m.); asocijuotas profesorius Paissiy Hilendarski universitete, Plovdiv (2001 m. vasario mėn. - 2006 m.); Teisingumo ministras (1994-1995 m.); civilinio proceso teisės dėstytojas Naujajame Bulgarijos universitete Sofijoje (1995-2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d. iki 2010 m. birželio 29 d.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Gimė 1930 m. vasario 17 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; barrister, Master of the Bench, vėliau Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel Darbo ministerijoje, Treasury Junior Counsel ir Leading Counsel; Recorder; High Court (Queen's Bench Division) teisėjas; Employment Appeal Tribunal pirmininkas; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Jungtinės Amerikos Valstijos), Mercer (Jungtinės Amerikos Valstijos), King's College (Londonas); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1981 m. vasario 26 d. iki 1988 d. spalio 6 d. Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1992 m. kovo 10 dienos. Mirė 2009 m. balandžio 7 dieną.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

gimė 1960 m.; teisės diplomas (1984 m.), teisės daktaras (1997 m.) (Alexandre Jean Cuza universitetas, Iaşi); Suceava pirmosios instancijos teismo teisėjas (1984-1989 m.); Iaşi karinio tribunolo teisėjas (1989-1990 m.); dėstytojas Alexandre Jean Cuza universitete, Iaşi (1990-2006 m.); stipendija specializuotis privatinės teisės srityje Rennes universitete (1991-1992 m.); dėstytojas Petre Andrei universitete, Iaşi (1999-2002 m.); lektorius Littoral Côte d'Opale universitete (LAB. RII) (2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d. iki 2010 m. lapkričio 26 d.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Gimė 1927 m. sausio 29 d. Diuseldorfe; Vokietijos pilietis; teisės studijos Ķelno, Bonos ir Fryburgo universitetuose (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956), vėliau Gerichtassessor (1956) Ķelno Apeliaciniame teisme; Federalinio konstitucinio teismo mokslinis bendradarbis (1958-1960); Landsgerichtsrat Ķelno Landsgericht (1959); Federalinės teisingumo ministerijos Viešosios teisės skyriaus tarnautojas (1961), direktorius (1969); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1982 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 dienos; mirė 2009 m. gegužės 11 dieną.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

gimė 1960 m.; Barselonos autonominio universiteto teisės diplomas (1983 m.); teisėjas (1985 m.); nuo 1992 m. teisėjas (specializacija - administraciniai ginčai) Kanarų salų Aukščiausiajame Teisme, Tenerifės Santa Kruse (1992 m. ir 1993 m.) ir Audiencia Nacional (Madridas, 1998 m. gegužės mėn.-2007 m. rugpjūčio mėn.), kur nagrinėjo bylas, susijusias su mokesčiais (PVM), Ūkio ministerijos bendraisiais norminiais teisės aktais ir sprendimais dėl valstybės pagalbos ar valdžios institucijų finansinės atsakomybės, taip pat bylas, susijusias su bet kokiu centrinių ekonomikos reguliavimo institucijų susitarimu bankininkystės, biržų, energetikos, draudimo ir konkurencijos srityse; teisės referentas Konstituciniame Teisme (1993-1998 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Gimė 1927 m. gruodžio 23 d.; Italijos pilietis; darbo teisės (Urbinas, Bolonija, Roma) ir lyginamosios privatinės teisės (Bolonija) profesorius; Consiglio superiore della magistratura narys (1976-1981); Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1982-1988); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki mirties - 1999 m. liepos 21 dienos.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

gimė 1962 m.; Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1984 m.); Nacionalinės teisėjų mokyklos absolventas (1986-1988 m.); Marselio apygardos teismo teisėjas (nuo 1988 m. sausio mėn. iki 1990 m. sausio mėn.); teisėjas, deleguotas į Teisingumo ministerijos Civilinių bylų ir kanceliarijos direktoratą (nuo 1990 m. sausio mėn. iki 1992 m. birželio mėn.); Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos Generalinio konkurencijos, vartotojų ir sukčiavimo prevencijos direktorato skyriaus vadovo pavaduotojas, vėliau - skyriaus vadovas (nuo 1992 m. birželio mėn. iki 1994 m. rugsėjo mėn.); teisingumo ministro patarėjas techniniais klausimais (nuo 1994 m. rugsėjo mėn. iki 1995 m. gegužės mėn.); Nimo apygardos teismo teisėjas (nuo 1995 m. gegužės mėn. iki 1996 m. gegužės mėn.); teisės referentas Teisingumo Teismo generalinio advokato P. Léger kabinete (nuo 1996 m. gegužės mėn. iki 2001 m. gruodžio mėn.); Kasacinio teismo conseiller référendaire (nuo 2001 m. gruodžio mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Kevin O
Kevin O'Higgins

gimė 1946 m.; Limeriko Crescent koledžo ir Clongowes Wood koledžo auklėtinis; studijos Dublino universitetiniame koledže (bakalauro laipsnis ir Europos Bendrijų teisės diplomas) ir Kings Inns; 1968 m. priimtas į Airijos advokatūrą; baristeris (1968-1982 m.); Senior Counsel (Airijos Inner Bar, 1982-1986 m.); Apygardos teismo teisėjas (1986-1997 m.); Airijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1997-2008 m.); Kings Inns bencher; Airijos atstovas Europos teisėjų konsultacinėje taryboje (2000-2008 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Gimė 1931 m. sausio 5 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų magistras, viešosios teisės aukštojo mokslo diplomas; Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1956); Valstybės Tarybos auditeur (1956); Vyriausiojo komisaro jaunimo ir sporto reikalams specialusis įgaliotinis, vėliau techninis patarėjas (1961); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1962); Vyriausybės komisaras prie Valstybės Tarybos Ginčų asamblėjos (1964-1968); Entreprise minière et chimique generalinio sekretoriaus pavaduotojas, vėliau generalinis sekretorius (1970-1974); Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) (Akustinio ir (ar) muzikos koordinavimo bei tyrimų instituto) administracijos ir finansų direktorius Beaubourg centre (nuo 1974 m.); Valstybės patarėjas (1981 m. birželio mėn.); Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP) patarėjas teisės klausimais (nuo 1981 m. spalio mėn. iki 1982 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1982 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 d. Mirė 2017 m. spalio 3 dieną.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

gimė 1948 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1971); pouniversitetinės tarptautinės darbo teisės ir Europos socialinės teisės studijos, Ženevos universitetas (1973-1974); Bukarešto universiteto teisės mokslų daktaras (1980); darbo teisės asistentas praktikantas (1971-1973), asistentas (1974-1985), vėliau - dėstytojas (1985-1990) Bukarešto universitete; Mokslo tyrimų instituto pagrindinis tyrinėtojas darbo ir socialinės politikos srityje (1990-1991); generalinio direktoriaus pavaduotojas (1991-1992), vėliau - direktorius (1992-1996) Darbo ir socialinės apsaugos ministerijoje; Nacionalinio politikos ir administravimo mokslų instituto (Bukareštas) docentas (1997), vėliau - profesorius (2000); Europos integracijos reikalų ministerijos valstybės sekretorius (2001-2005); Rumunijos įstatymų leidybos tarybos departamento vadovas (1996-2001 ir 2005-2009); Revistei Române de Drept European (Rumunijos Europos teisės žurnalas) įkūrėjas ir direktorius; Rumunijos Europos teisės draugijos pirmininkas (2009-2010); Rumunijos vyriausybės atstovas Europos Sąjungos teismuose (2009-2010); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Lapkričio 26, 2010 rugsėjo 19, 2016.