Tidigare ledamöter
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Född 1946; studier i juridik (Master of Arts, University of Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); lektor vid University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); byrådirektör, avdelningsdirektör vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1974-1990); gästprofessor i juridik vid University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (1988); Europarådets personalchef (1990-1993); avdelningschef (1993-1995), biträdande justitiesekreterare (1995-2001) och justitiesekreterare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (2001-september 2005); ordförande för personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Född 1956; juris kandidat (Université libre de Bruxelles, 1979); särskild kandidatexamen i internationell rätt (Bryssel, 1980); juris doktor (1989); ansvarig för rättstjänsten vid Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (generaldirektoratet för sociala frågor, 1984-1988); ledamot av Europeiska kommissionens rättstjänst (1988-1994); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994-2005); lektor vid Centre universitaire de Charleroi (internationell och europeisk socialrätt, 1989-1991), Université de Mons-Hainaut (Europarätt, 1991-1997), Université de Liège (europeisk personalrätt, 1989-1991; institutionell EU-rätt, 1995-2005; europeisk socialrätt, 2004-2005) och, sedan 2006, Université libre de Bruxelles (institutionell EU-rätt); författare till ett flertal publikationer i ämnena europeisk socialrätt och institutionell EU-rätt; domare vid personaldomstolen sedan den 6 oktober 2005; ordförande för personaldomstolen 7 oktober 2011 till 31 augusti 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Född 1952; examina från handelshögskolan i Helsingfors och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet; föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen; huvudsekreterare för kommittén för översyn av rättsskyddet inom offentlig förvaltning; förvaltningssekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen; ordförande för kommittén för översyn av det förvaltningsrättsliga förfarandet, lagstiftningsråd i justitieministeriet; biträdande justitiesekreterare vid Eftadomstolen; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol; förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen (1998-2005); ledamot av asylnämnden; vice ordförande i kommittén för utveckling av det finländska rättsväsendet; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2009; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009; vice ordförande för tribunalen sedan den 17 september 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Född 1955; juris kandidat (Thessalonikis universitet, 1977); särskild kandidatexamen i Europarätt (Institut d'études européennes de l'université libre, Bryssel, 1980); juris doktor (Thessalonikis universitet, 1984); juristlingvist vid Europeiska gemenskapernas råd (1980-1982); forskare vid Centrum för internationell och europeisk ekonomisk rätt, Thessaloniki (1982-1984); byrådirektör vid Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska gemenskapernas kommission (1986-1990); professor i gemenskapsrätt, internationell privaträtt och mänskliga rättigheter vid Panteionuniversitetet i Aten (sedan 1990); extern medarbetare i Europafrågor vid justitieministeriet och ledamot av den ständiga kommittén för Luganokonventionen (1991-2004); ledamot av den nationella konkurrenskommissionen (1999-2005); ledamot av den nationella post- och telestyrelsen (2000-2002); ledamot av Thessaloniki advokatsamfund, advokat vid kassationsdomstolen; stiftande ledamot av Europefiska advokaters union (UAE); associerad medlem av International Academy of Comparative Law; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Född 1950; juristexamen, Wrocławs universitet (1972), juris doktor (Łodz 1982); invald i Republiken Polens advokatsamfund (sedan 1977); gästforskare (Université de Paris X, 1987-1988, Université de Nantes, 1993-1994); "Solidarnosc"-expert (1995-2000); professor i arbetsrätt och europeisk socialrätt, Łodz universitet (1997-1998 och 2001-2005), adjungerad professor vid handelshögskolan i Warszawa (2002), professor i arbets- och socialförsäkringsrätt vid Kardinal Stefan Wyszynskiuniversitetet i Warszawa (2002-2005); vice arbetsmarknads- och socialminister (1998-2001); ledamot av förhandlingskommittén inför Republiken Polens anslutning till Europeiska unionen (1998-2001); den polska regeringens företrädare i Internationella arbetsorganisationen (1998-2001); författare till ett flertal publikationer i ämnena arbetsrätt och europeisk socialrätt; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 7 oktober 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Född 1967; examen från Institut d'études politiques i Grenoble (1988) och från École nationale d'administration (1993); auditeur vid Conseil d'État (referent vid den dömande avdelningen (1993-1997) och ledamot vid avdelningen för sociala frågor (1996-1997)); maître des requêtes au Conseil d'État (1996-2008); docent vid Institut d'études politiques i Paris (1993-1995); regeringsombud vid Commission spéciale de cassation des pensions (1994-1996); juridisk rådgivare vid ministeriet för offentligt anställda och vid Paris stad (1995-1997); generalsekreterare för prefekturen i departementet Yonne, underprefekt i länet Auxerre (1997-1999); generalsekreterare för prefekturen i departementet Savoie, underprefekt i länet Chambéry (1999-2001); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (2001-2005); ordinarie ledamot av överklagandeinstansen vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) (2001-2005); domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2005-2011, avdelningsordförande från 2008 till 2011); ledamot av Conseil d'État (vice ordförande på den dömande avdelningens åttonde rotel (2011-2013); ledamot av Europeiska rymdorganisationens överklagandeinstans (2011-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Född 1945; universitetsstudier i Berlin, München och Frankfurt am Main (1966-1972); första juristexamen (1972); domarpraktikant i Frankfurt am Main (1972-1973 och 1974-1975); Collège d'Europe, Brygge (1973-1974); andra juristexamen (Frankfurt am Main, 1976); tjänsteman vid den federala arbetsmarknadsstyrelsen och advokat (1976); domare vid arbetsdomstolen (delstaten Hessen, 1977-1993); lektor vid Fachhochschule für Sozialarbeit i Frankfurt am Main och vid Verwaltungsfachhochschule i Wiesbaden (1979-1990); nationell expert vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1993-1996 och 2001-2005); tredje ambassadsekreterare med ansvar för sociala frågor vid Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Madrid (1996-2001); domare vid arbetsdomstolen i Frankfurt am Main (februari-september 2005); domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 13 april 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Född 1956; juridikstudier (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specialisering i internationell handel (Mexiko 1983), studier i europeisk integration (handelskammaren i Barcelona 198 5) och gemenskapsrätt (Escola d'Administació Pública de Catalunya 1986), tjänsteman vid Generalitat de Catalunya (anställd vid industrioch energiministeriets rättstjänst, april 1984-augusti 1986), advokat i Barcelona (1985-1987), handläggare och därefter förste handläggare vid EG-domstolens avdelning för forskning och dokumentation (1986-1994), rättssekreterare vid EG-domstolen (generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers kabinett, januari 1995-april 2004, domare Lõhmus kabinett maj, 2004-augusti 2009), kursansvarig för kurser i EG-processrätt, juridiska fakulteten vid Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000), författare till åtskilliga artiklar om europeisk socialrätt, ledamot av överklagandenämnden vid Gemenskapens växtsortsmyndighet (2006-2009), domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 13 april 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Född 1950; juris doktor och advokat i Padua; amanuens och därefter innehavare av en forskningstjänst i civilrätt och komparativ rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet oi Padua (1977–1982); lärare i gemenskapsrätt vid Collegio Europeo i Parma (1990–1998), och vid de juridiska fakulteterna vid universiteten i Padua (1985–1987), Macerata (1991–1994) och Neapel (1995) och det statliga universitetet i Milano (2000–2001); ledamot av den vetenskapliga kommittén för ”Master in European integration” vid universitetet i Padua; tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för biblioteket, forskning och dokumentation (1982–1984); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol åt generaladvokat G. F. Federico Mancini (1984–1988); rättssakkunnig åt Europaparlamentets generalsekreterare E. Vinci (1988–1993); avdelningschef på Europaparlamentets rättstjänst (1995–1999); direktör för Europaparlamentets direktorat för lagstiftningssamordning, förlikning, interinstitutionella förbindelser och förbindelser med de nationella parlamenten (1999–2004); direktör för direktoratet för yttre förbindelser (2004–2006); direktör för direktoratet för lagstiftningsfrågor vid Europaparlamentets rättstjänst (2006–2011); författare till ett flertal publikationer om italiensk civilrätt och EU-rätt; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen mellan den 19 september 2016 och den 26 september 2019.

René Barents
René Barents

Född år 1951; examen i juridik och ekonomi (Erasmusuniversitetet Rotterdam, 1973); juris doktor (universitetet i Utrecht, 1981); forskartjänst i europarätt och internationell ekonomisk rätt (1973–1974) och docent i europarätt och internationell ekonomisk rätt vid Institut Europa vid universitetet i Utrecht (1974–1979) och universitetet i Leyde (1979–1981); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1981–1986), chef för enheten för personalens rättigheter på Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning (1986–1987); tjänsteman vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1987–1991); rättssekreterare vid domstolen (1991–2000); avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör för Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för forskning och dokumentation (2009–2011); professor (1988–2003) och professor h.c. (sedan år 2003) i europarätt vid universitetet i Maastricht; sakkunnig vid appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch (1993–2011); ledamot i Nederländernas kungliga vetenskapsakademi (sedan år 1993); författare till ett flertal europarättsliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Född år 1957; examen i juridik (Trinity College, Dublin, 1975-1979); assistent åt senator Mary Robinson, (1978-79 och 1980); ”Pádraig Pearse”-stipendiat vid College of Europe (1979); masterexamen i europarätt vid College of Europe (1979-1980); examen i juridik vid universitetet i Cambridge (1980-1981); praktikant vid Europaparlamentet (Luxemburg, 1981); handläggare vid sekretariatet för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (Luxemburg, 1981-1988); tjänsteman vid Europaparlamentets rättstjänst (Bryssel, 1988-1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2000); universitetslektor i europarätt vid Harvard Law School (2000); tjänsteman vid Europaparlamentets rättstjänst (2000-2003), därefter enhetschef (2003-2011) och direktör (2011); författare till åtskilliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

född 1966; juridikstudier (juris kandidat) vid Århus universitet (1989); biträdande jurist hos Kammeradvokaten (1989–1991); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos generaladvokat C. C. Gulmann (1991–1993); medlem av advokatsamfundet i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); undervisning i unionsrätt vid Köpenhamns universitet; lektor vid lokalkontoret för Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Luxemburg (1995–1997), advokat i Bryssel (1997); lektor därefter tillförordnad direktör vid EIPA i Luxemburg (1997–1999); handläggare vid rättstjänsten för Eftas (European Free Trade Association) övervakningsmyndighet (1999–2000); rättsekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos domare Gulmann (2003–2006), därefter hos domare L. Bay Larsen (2006–2013); domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2013 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Född 1957; juristexamen vid universitetet i Lissabon (1980); lärare i förvaltningsrätt vid universitetet i Lissabon (1979-1980); studier i immaterialrätt vid Max Planck-institutet i München (1982-1984); handläggare och därefter avdelningschef vid inrikesministeriet (1980-1986); advokat i Lissabon (1981-1986); inom Europaparlamentet, handläggare vid generaldirektoratet för information och presstjänst (1986-1987), generaldirektoratet för forskning och utbildning (1987-1992), generaldirektoratet för personal, budget och finans (1992-1996) och rättstjänsten (1996-2000); chef för administrations- och ekonomiavdelningen (2000-2007) därefter direktör för den juridiska avdelningen (2007-2011) och för direktorat A (2012-2015) vid Europeiska ombudsmannen; domare vid personaldomstolen från 13 April till 31 augusti 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

född 1978; juristexamen vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2002) och Master of Laws i europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 2004); juris doktor (2008); advokat i Bryssel (2004-2006); lektor i Europeiska unionens processrätt vid det nationella och internationella universitetet för ekonomi i Sofia (2008-2012) och vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2010-2013); biträdande professor i EU-rätt och internationell privaträtt vid den bulgariska vetenskapsakademien (sedan 2014); såsom kursansvarig inbjuden till universitetet i Cambridge och Katholieke Universiteit i Leuven; rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (2007-2016); grundare av och styrelseledamot i den bulgariska föreningen för europarätt; chefredaktör för den europarättsliga tidskriften Evropeiski praven pregled; författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid personaldomstolen mellan den 13 april 2016 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Född 1955; juridikstudier i Regensburg och i Genève (1974-1979); första juristexamen (1979); studier i gemenskapsrätt vid Collège d'Europe, Brygge (1979-1980); domarpraktikant i Regensburg (1980-1983); juris doktor (1982); andra juristexamen (1983); advokat i München och i Paris (1983-1989): tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (på P. Janns kabinett, 1995-2005); läraruppdrag vid flera universitet i Tyskland, Österrike, Schweiz och Ryssland; professors titel vid universitetet i Saarland (sedan 1999); medlem av flera kommittéer, föreningar och rättsliga råd; flera publikationer i allmän juridik och gemenskapsrätt; justitiesekreterare vid personaldomstolen sedan den 30 November 2005 och den 31 augusti 2016.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Född 1948; juris doktor vid Åbo universitet; juris professor vid Åbo universitet (1978-1981) och vid Åbo Akademi (Åbo, Finland) (1981-1996); ordförande för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi (1985-1995); diverse internationella och nationella akademiska ansvarsfulla befattningar; medlem i lärda sällskap; samordnare av flera internationella och nationella forskningsprojekt och forskningsprogram inom bland annat följande områden: gemenskapsrätt, internationell rätt, mänskliga och grundläggande rättigheter, konstitutionell rätt samt komparativ offentlig förvaltning; företrädare för den finska regeringen som medlem i eller rådgivare åt de finska delegationerna vid olika internationella konferenser och sammanträden; sakkunnig i frågor rörande finsk rätt, bland annat i juridiska regerings- eller riksdagsutskott i Finland samt vid Förenta nationerna, Unesco, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet; sedan 1995 juridisk chefsrådgivare vid Europeiska kommissionens rättstjänst, med ansvar för yttre förbindelser; sedan mars 2001 biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens rättstjänst. Domare vid domstolen sedan mellan den 17 januari 2002 och den 7 oktober 2019.

Camelia Toader
Camelia Toader

Född år 1963; juris kandidat (år 1986), juris doktor (år 1997) (Bukarests universitet); praktikant vid domstolen i första instans i Buftea (åren 1986–1988); domare i domstolen i första instans i sektor 5 i Bukarest (åren 1988–1992); antagen som ledamot i Bukarests advokatsamfund (1992); kursansvarig (åren 1992–2005), därefter, från år 2005 professor i civilrätt och europeisk avtalsrätt vid Bukarests universitet; studier i flera ämnen på doktorsnivå och forskning vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg (åren 1992–2004); chef för avdelningen för europeisk integration på Justitieministeriet (åren 1997–1999); domare i Kassationsdomstolen (åren 1999–2007); gästprofessor vid Wiens universitet (åren 2000 och 2011); lärare i gemenskapsrätt vid Nationella institutet för domarutbildning (åren 2003 och 2005–2006); redaktionsledamot vid flera juridiska tidskrifter; från år 2010 associerad ledamot och från och med år 2017 ordinarie ledamot av International Academy of Comparative law och hedersforskare inom enheten för europarätt vid Rumänska akademiens institut för rättsforskning; domare vid domstolen från den 12 januari 2007 till den 7 oktober 2021.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Född år 1950; jur.kand., Lunds universitet (1975); tingsnotarie vid Landskrona tingsrätt (1976-1978); kammarrättsfiskal (1978-1982); kammarrättsassessor (1982); föredragande i Konstitutionsutskottet (1983-1985); rättssakkunnig i Finansdepartementet (1985-1990); departementsråd och chef för Finansdepartementets enhet för personbeskattning (1990-1996); chef för Finansdepartements punktskatteenhet (1996-1998); ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (1998-2000); finansråd och chef för Finansdepartementets skatte- och tullavdelning (2000-2005); regeringsråd (2005-2009); president i Kammarrätten i Göteborg (2009-2011); domare i domstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 7 oktober 2019.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Född 1951; juris doktor, Bratislava universitet; domare vid Bratislavas domstol i första instans; domare med ansvar för civilmål samt vice ordförande för Bratislavas appellationsdomstol; ledamot av rättsinstitutets civil- och familjerättssektion vid Justitieministeriet; vikarierande domare vid Högsta domstolen med ansvar för handelsrättsliga mål; medlem av Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg; domare vid författningsdomstolen (2000-2004); domare vid förstainstansrätten mellan den 12 maj 2004 och den 6 oktober 2009; domare vid domstolen från den 7 oktober 2009 till den 7 oktober 2021.

Endre Juhász
Endre Juhász

Född 1944; juristexamen, Szegeds universitet, Ungern (1967); ungersk advokatexamen (1970); studier i komparativ rätt, Strasbourgs universitet, Frankrike (1969, 1970, 1971, 1972); statstjänsteman på rättsavdelningen i Ministeriet för utrikeshandel (1966-1974), chef för lagstiftningsfrågor (1973-1974); förste handelsattaché med ansvar för gemenskapsfrågor vid ungerska ambassaden i Bryssel (1974-1979); direktör vid Ministeriet för utrikeshandel (1979-1983); förste handelsattaché och sedermera rådgivare i handelsfrågor vid ungerska ambassaden i Washington D.C., Förenta staterna (1983-1989); generaldirektör vid Handelsministeriet och Ministeriet för utrikeshandel (1989-1991); chefsförhandlare inför upprättandet av associeringsavtalet mellan Ungern och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (1990-1991); generalsekreterare i Ministeriet för utrikeshandel, chef för byrån för europeiska frågor (1992); statssekreterare i Ministeriet för utrikeshandel (1993-1994); statssekreterare i Industri- och handelsministeriet, chef för byrån för europeiska frågor (1994); extraordinär och befullmäktigad ambassadör, chef för Republiken Ungerns diplomatiska representation vid Europeiska unionen (januari 1995-maj 2003); chefsförhandlare inför Republiken Ungerns anslutning till Europeiska unionen (juli 1998-april 2003); minister utan portfölj med ansvar för koordineringen av frågor om europeisk integration (sedan maj 2003); domare vid domstolen från den 11 maj 2004 till den 7 oktober 2021.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Född år 1955, ekonomi-, språk- och juridikstudier vid King’s College, Cambridge (1973–1977), assistent och forskare vid Corpus Christi College, Oxford (1977–1980), upptagen som medlem av Middle Temple (1980), barrister (1980–1987 och 1990–2005), rättssekreterare hos generaladvokaten och senare domaren Sir Gordon Slynn (1987–1990, lektor i europarätt och komparativ rätt (Director of European Legal Studies) vid University College London (1990–1992), Lecturer vid juridiska fakulteten (1992–1998) och därefter Affiliated Lecturer (1998–2005) vid universitetet i Cambridge, Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010), Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (sedan år 2011), Senior Research Fellow vid Centre for European Legal Studies vid universitetet i Cambridge (1998–2005), King's Counsel, Bencher of Middle Temple (2005), Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010), LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) och Stockholm (2014), generaladvokat vid domstolen från den 11 januari 2006 till den 10 september 2020.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Född 1952; juristexamen från S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1975); juris doktor (1979); kursansvarig (1977–1984), docent (1984–1990), sedan professor vid S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1990–2013); dekanus vid den juridiska fakulteten, S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1988–1991); ledamot av det bulgariska parlamentets lagråd (1995–1997); chef för professuren Jean Monnet vid Bulgariens nya universitet (2002–2005); ordförande för den bulgariska presidentens rådgivande organ i rättsliga frågor (2002–2003); domare vid Bulgariens författningsdomstol (2003–2009), och därefter ordförande för nämnda domstol (2009–2012); chef för professuren i författningsrätt vid S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (2013–2016); ledamot (2006–2016) och vice-ordförande (2013–2015) för Europarådets Venedigkommission; medlem av den bulgariska ombudsmannens författningsråd (2015–2016); redaktör för flera juridiska tidskrifter; författare av ett stort antal juridiska publikationer; generaladvokat vid domstolen från den 19 september 2016 till den 7 oktober 2021.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Född 1958; juristexamen vid University College, Dublin (LL.M., 1981); juris doktor vid University College, Dublin (LL.D., 1997); examen i juridik vid University of Pennsylvania (LL.M., 1982); barrister-at-law vid Honorable Society of King’s Inns i Dublin (1984); juris doktor vid Trinity College, Dublin (Ph.D., 2001); lektor vid Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel vid Irlands advokatsamfund (1987-1997); senior counsel vid Irlands advokatsamfund (1997-2010); domare vid High Court (Irland) (2010-2014); domare vid Court of Appeal (Irland) (2014-2018); författare till en rad publikationer; generaladvokat vid domstolen från den 8 oktober 2018 till den 7 oktober 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Född 1964; examen i juridik från universitetet i Århus (1991); master i europarätt från Collège d'Europe i Brygge (1993); kursansvarig vid universiteten i Århus (1991-1993) och Köpenhamn (1999-2001); gästprofessor vid universiteten i Köpenhamn och Ålborg (sedan 2008); advokat vid danska advokatsamfundet (1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1994-1999); åklagare vid åklagarkammaren i Köpenhamn (1999-2000) och polisinspektör (2004-2006); juridisk rådgivare för representanten för den danske statsministern under förhandlingarna om utarbetningen av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna (1999-2000); enhetschef för justitieministeriets EU-kontor (1999-2000); avdelningschef för justitieministeriets EU- och människorättskontor (2000-2001) och avdelningschef för justitieministeriets sakrättskontor (2001-2006); konsumentombudsman utsedd av den danska regeringen (2006-2014); domare vid Østre Landsret, Köpenhamn (2015); generaladvokat vid domstolen från den 7 oktober 2015 till den 7 oktober 2021.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Född 1950; juris doktor, Karlsuniversitetet i Prag (1975); biträdande lektor (1974-1990), biträdande dekanus (1989-1991) och chef för sektionen för internationell rätt och gemenskapsrätt (1990-1992) vid Masaryk-universitetet, Brno; domare vid den tjeckoslovakiska författningsdomstolen (1992); ambassadör vid Europarådet (1993-1998); ordförande för Europarådets ministerkommitté (1995); generaldirektör vid Utrikesministeriet (1998-2000); ordförande för International Law Associations tjeckiska och slovakiska sektion (1999-2001); domare vid författningsdomstolen (2000-2004); ledamot av lagstiftningskommittén (1998-2000); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (sedan 2000); professor i internationell privaträtt, Masaryk-universitetet, Brno (2001); domare vid domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2020.

José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Född 1944; juristexamen och masterexamen i nationalekonomi vid universitetet i Coimbra; doktor i internationell ekonomi (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); obligatorisk militärtjänstgöring vid marinministeriet (rättstjänsten 1969-1972); professor vid Portugals katolska universitet och vid Universidade Nova i Lissabon; professor vid universitetet i Coimbra och vid Universidade Lusíada i Lissabon (föreståndare för Institutet för europastudier); ledamot av Portugals regering (1980-1983): statssekreterare för inrikesfrågor, statssekreterare vid premiärministerns kansli, statssekreterare för europeiska integrationsfrågor; ledamot av Portugals parlament, vice ordförande för den kristdemokratiska gruppen; generaladvokat vid domstolen (1986-1988); ordförande för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1989-1995); advokat i Lissabon, specialist på europarätt och konkurrensrätt (1996-2012); ledamot av reflektionsgruppen om gemenskapsdomstolarnas framtid "Due-gruppen" (2000); ordförande för Europeiska kommissionens disciplinnämnd (2003-2007); ordförande för portugisiska föreningen för europarätt (Associação Portuguesa de Direito Europeu) (sedan 1999); domare i domstolen mellan den 8 oktober 2012 och den 8 oktober 2018.

Michal Bobek
Michal Bobek

Född 1977; master i juridik och internationella relationer (Karlsuniversitetet i Prag); examen i engelsk rätt och EU-rätt (universitetet i Cambridge); Magister Juris (universitetet i Oxford, St. Edmund Hall); juris doktor (Europeiska universitetsinstitutet, Florens); studier vid Université Libre de Bruxelles och vid universitetet i Queensland (Australien); rättssekreterare hos ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen i Republiken Tjeckien (2005-2009), därefter chef för avdelningen för forskning och dokumentation på samma domstol (2008-2009); behörighet att utöva domarämbetet i Republiken Tjeckien (2009); kursansvarig (2011-2012) och forskare (2013-2016) vid institutet för Europarätt och komparativ rätt vid universitetet i Oxford; professor vid Collège d'Europe i Brygge (2013-2015); ledamot av överklagandenämnden vid Tjeckiens centralbank (2013-2015); tillfälligt utsedd domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2013-2015); medgrundare och ordförande för den tjeckiska föreningen för Europarätt och komparativ rätt; kursansvarig och gästprofessor vid flera universitet i bland annat Europa; författare till flera publikationer inom EU-rätt, europeiska mänskliga rättigheter, offentlig komparativ rätt och inom rättsteori; generaladvokat vid domstolen från den 7 oktober 2015 till den 7 oktober 2021.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Född 1950; examen i juridik vid universitetet i Aten (1973); examen efter fördjupade studier (DEA) i socialrätt vid universitetet Paris II Panthéon-Sorbonne (1997); advokat (1974–1980); nationell expert på rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1988–1990), därefter förste handläggare vid generaldirektorat V ”Sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik” (1990–1994); rättssekreterare, revisionssekreterare och, sedan 1999, ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen i Grekland; ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol; ledamot av centralkommittén för utarbetning av lagförslag i Grekland (1996–1998); direktör för rättstjänsten vid den grekiska regeringens generalsekretariat (1996–1998); domare vid Europeiska unionens tribunal (1998–2010, avdelningsordförande från 2004 till 2010); ledamot av det högsta rådet för förvaltningsdomstolarna (2011–2012); ledamot av specialdomstolen för tvister om domares löner och av specialdomstolen för domares ansvar (2013–2014); ledamot av rådgivande expertpanelen avseende kandidater till domarämbeten vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2014–2015); ledamot av kommittén behörig att avge yttrande över kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2012–2015); föreläsare i EU-rätt vid den nationella institutionen för domar- och åklagarutbildning (1995–1996 och 2012–2015); domare vid domstolen från den 7 oktober 2015 till den 7 oktober 2021.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Född den 1 augusti 1879 i Rom; italiensk medborgare; juris doktor, domare (1901); domare i domstolen i Rom (1913); rådgivare vid appellationsdomstolen i Rom (1923); rådgivare vid Italiens högsta domstol (1926); förste ordförande för appellationsdomstolen i Trieste (1930); allmän åklagare vid Italiens högsta domstol (1944); ordförande för högsta vattendomstolen (1948); hedersordförande för högsta domstolen (1949); vice generalsekreterare för Nationernas förbund (1932–1937); ordförande för Institutet för privaträttens förenhetligande (1944); ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag (1949); ordförande för EKSG-domstolen 1952–1958; avlefd den 29 april 1962.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Född 1954; juris kandidatexamen (Complutenseuniversitetet i Madrid); Abogado del Estado i Málaga. Abogado del Estado vid rättsavdelningen vid transport-, turist- och kommunikationsministeriet och senare vid rättsavdelningen vid utrikesministeriet; Abogado del Estado-Jefe vid avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister och biträdande generaldirektör vid tjänsten för gemenskapsrätt och internationell rätt vid Abogacía General del Estado (justitieministeriet); medlem av kommissionens grupp för betänkande om gemenskapens framtida rättssystem; chef för den spanska delegationen i sammanslutningen "Ordförandeskapets vänner" för reformen i Nicefördraget av gemenskapens rättssystem och för rådets ad hoc-grupp "EG‑domstolen"; professor i gemenskapsrätt vid Escuela Diplomática (Madrid). Biträdande redaktör för tidskriften Noticias de la Unión Europea. Domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2003; Vice ordförande för domstol från den 9 oktober 2018 till den 7 oktober 2021.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Född 1928; irländsk medborgare; Senior Counsel; expert i konstitutionell rätt och i handelsrätt; domare i High Court; ordförande för generalstyrelsen för Irlands advokatsamfund; ledamot av styrelsen för King's Inns; styrelseordförande i King's Inns utbildningskommitté; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 10 januari 1996; avled den 3 januari 2018.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Född den 12 november 1888 i Dordrecht; nederländsk medborgare; generalsekreterare för den kristna fackföreningsinternationalen (1920–1952); representant vid ett flertal Internationella arbetskonferenser, vice styrelseledamot i Internationella arbetsbyrån, ordförande för Europarådets kommitté för sociala frågor, ledamot av första kammaren (1929) och av andra kammaren (1939–1952) i det nederländska parlamentet; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; avled den 26 augusti 1963.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Född den 19 februari 1934; italiensk medborgare; domare vid domstolen i Neapel; domare vid appellationsdomstolen i Rom och därefter vid Italiens högsta domstol; handläggare vid Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia; ordförande för den allmänna kommittén vid den diplomatiska konferensen för utarbetandet av Luganokonventionen; rättssekreterare hos den italienske generaladvokaten vid domstolen; professor vid Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di Roma; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1995; ordförande för förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 4 mars 1998; generaladvokat vid domstolen mellan den 5 mars 1998 och den 6 oktober 2000; avled den 26 januari 2010.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Född 1949; juris doktor, lektor i handelsrätt (före 1989), högre doktorsgrad, professor i handelsrätt (sedan 1993) vid den juridiska fakulteten, Karls universitet, Prag; medlem av styrelsen för värdepappersnämnden (1999-2002); advokat; medlem av den tjeckiska regeringens rådgivande organ i lagstiftningsfrågor (1998-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 26 september 2019.

Otto RIESE
Otto RIESE

Född den 27 oktober 1894 i Frankfurt am Main; tysk medborgare; juris doktor (1921); assessor vid Landgericht Frankfurt-am-Main (1923); anställd vid justitieministeriet (1925–1928); studier i engelsk rätt (London, 1928); lärare (1932), extra ordinarie professor (1935), ordinarie professor (1949), dekanus vid juridiska fakulteten (1950), hedersprofessor (1951) vid universitetet i Lausanne; avdelningsordförande vid Bundesgerichtshof; ledamot av internationella expertkommittén för lufttransporträtt (från och med 1926); domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 6 februari 1963; avled den 4 juni 1977.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Född den 14 november 1934; brittisk medborgare; advokat (Skottland); King’s Counsel (Skottland); generalsekreterare och därefter skattmästare vid Faculty of Advocates; ordförande för den rådgivande kommittén för advokatsamfunden i de Europeiska gemenskaperna; Salvesen Professor of European Institutions och direktör för Europa Institute, University of Edinburgh; rådgivande expert knuten till House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 9 mars 1992; domare i domstolen mellan den 10 mars 1992 och den 7 januari 2004.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Född den 21 oktober 1895 i Orp-le-Grand (Belgien); belgisk medborgare; juris doktor (1922); advokat i Louvain och i Nivelles; ledamot för Nivelles i deputeradekammaren (1936–1946); jordbruksminister (1945); lämnar politiken (1946) och återvänder till advokatyrket (1946–1949), styrelseordförande för Office des séquestres (1949–1953), censor vid Banque nationale, byrådirektör vid Société nationale de la petite propriété terrienne fram till mars 1953, arbete som journalist under åren 1931–1940 och 1944–1945 för tidningarna ”Le vingtième siècle”, ”Le Soir” och ”La cité”; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 8 oktober 1967; avled den 24 augusti 1976.

Miro Prek
Miro Prek

Född 1965; juristexamen (1989); masterexamen i juridik; doktorsexamen; invald i advokatsamfundet (1994); diverse uppdrag och tjänster inom statsförvaltningen, huvudsakligen i regeringens enhet för lagberedning (vice statssekreterare och biträdande chef, därefter chef för avdelningen för Europarätt och komparativ rätt) och vid byrån för europafrågor (biträdande statssekreterare); medlem i förhandlingsgruppen inför upprättandet av associeringsavtalet (1994–1996) och inför anslutningen till Europeiska unionen (1998–2003) med ansvar för juridiska frågor; praktiserande advokat; gruppledare och sakkunnig i EU-finansierade projekt för anpassning till gemenskapslagstiftningen och för den europeiska integrationen, huvudsakligen i västra Balkan; avdelningschef vid Europeiska gemenskapernas domstol (2004–2006); domare vid tribunalen mellan den 7 oktober 2006 och den 26 september 2019.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Född 1938; tysk medborgare; domare i delstaten Nordrhein-Westfalen, tjänsteman vid justitieministeriet (avdelningen för gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter); medarbetare vid den danska kommissionsledamotens kabinett och därefter vid GD III (inre marknaden); chef för en avdelning med ansvar för straffrättsliga frågor vid förbundsjustitieministeriet; chef för ministerns kansli och sedermera direktör (Ministerialdirigent) för en underavdelning med ansvar för straffrättsliga frågor; kursföreståndare vid universitetet i Saarbrücken; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 6 februari 1997, då han avled.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Född den 23 augusti 1896 i Paris; fransk medborgare; överfinansinspektör; ledamot av Franska institutet; gästledamot av Académie royale des sciences, des lettres och des beaux-arts de Belgique och av Accademia nazionale dei Lincei; finansinspektör (1923); professor vid Institut de statistique vid universitetet i Paris (1923–1930); chargé de mission vid Raymond Poincarés kabinett, konseljpresident, finansminister (1926); ledamot av ekonomi- och finansavdelningen vid Nationernas Förbunds sekretariat (1927); finansattaché vid franska ambassaden i London (1930); professor vid École libre des sciences politiques (från och med år 1933); biträdande direktör för Mouvement général des fonds vid finansministeriet (1934); direktör för Mouvement général des fonds (1936–1939); extraordinarie medlem av Conseil d'État (1936); biträdande chef för Banque de France (1939); tillförordnat ombud vid Förenta nationernas första och andra församling (1946); fransk ledamot av Förenta nationernas Economic and Employment Commission (1946); hedersordförande för Société d'économie politique de Paris och för Société de statistique de Paris; hedersordförande för Conseil international de la philosophie och des sciences humaines; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 18 maj 1962. När femte republiken grundades, ledde han den expertkommitté som general de Gaulle utsåg för att förbereda och genomföra programmet för ekonomisk återuppbyggnad, där en av de mest spektakulära åtgärderna var införandet av ”den tunga francen”. Mellan åren 1962 och 1974 var han ledamot av Conseil économique och social. Jacques Rueff tilldelades medaljen Grand-Croix de la Légion d’honneur, var ledamot av Académie des sciences morales och politiques, innehade ämbetet som chancelier vid Institut de France, invald i Franska akademin den 30 april 1964 på Jean Cocteaus stol med 18 röster mot 6 för poeten André Berry. Han blev mottagen den 1 april 1965 av André Maurois. Avled den 23 april 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Född den 21 maj 1898 i Falk; luxemburgsk medborgare; juris doktor; advokat i Luxemburg (1922–1927); attaché vid justitieministeriet (1927–1929); fredsdomare (1929–1930); ersättare för statsåklagaren (1930–1937), domare i Tribunal d'arrondissement (1937–1945); rådgivare vid Cour supérieure de justice (1945–1952); rådgivare vid Conseil d'États tvisteavdelning (1951–1952); extraordinarie professor vid Bryssels universitet; medlem av Conseil d'État; medlem av Benelux-kommissionen för ett förenhetligande av rätten; ordförande för den nationella kommissionen vid Haagkonferensen för internationell privaträtt, ordförande för Commission d'études législatives; domare i EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; ordförande för domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 9 oktober 1967; ordförande för skiljedomstolen för associeringen mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och de med gemenskapen associerade afrikanska staterna och Madagaskar (1965–1967); avled den 9 december 1967.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Född 1938; grekisk medborgare; antagen till Greklands högsta förvaltningsdomstol och sedermera domare där; ledamot av den högre specialdomstolen; ledamot av varumärkesdomstolen; rådgivare till administrationen i fråga om tillämpning av gemenskapsrätten;f professor i gemenskapsrätt vid Statens högskola för offentlig förvaltning och vid institutet för fortbildning; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 18 september 1992.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Född den 14 oktober 1899; nederländsk medborgare; juridikstudier (Leiden); arbete vid Nationernas Förbunds generalsekretariat i Genève; domare i domstolen i Amsterdam; ledamot av Internationella havskommissionen; chef för avdelningen för utrikeshandel vid ekonomiministeriet (1934); krigsfånge under kriget; fortsatte år 1945 sitt arbete vid samma ministerium; deltog i utvecklingen av den ekonomiska integrationen i Europa; huvudsaklig upphovsman, för Nederländernas räkning, till projektet om Beneluxunionen; domare i EKSG-domstolen mellan den 10 december 1952 och den 6 oktober 1958; avled den 2 augusti 1973.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Född år 1957; juristexamen vid Atens universitet (1980); examen efter fördjupade studier i förvaltningsrätt vid universitetet Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); utbildningsbevis från centret för gemenskaps- och Europastudier (universitetet Paris I) (1982); rättssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1985–1992); revisionssekreterare vid den högsta förvaltningsdomstolen (1992–2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994–1996); ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol (1998 och 1999); ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen (2005); ledamot av specialdomstolen för domares ansvar (2006); ledamot av förvaltningsdomstolarnas högsta råd (2008); inspektör för förvaltningsdomstolarna (2009–2010); domare vid tribunalen sedan den 25 oktober 2010 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Född 1939; universitetsstudier vid fakulteten för juridik och ekonomi i Montpellier och Paris; juris doktor 1964; advokat 1964; advokat med behörighet att företräda klienter i överrätt 1967; expeditionschef vid Ministeriet för arbete och social trygghet; ledamot i Ekonomiska och sociala rådet (1978-1989), därefter ordförande för Ekonomiska och sociala rådet (1988-1989); styrelseledamot i Société nationale de crédit et d'Investissement och i Société Européenne des Satellites (till och med 1989); ledamot i conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1993-1995), därefter ordförande för conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1995-2004); lärare vid Luxemburgs universitet; regeringsuppdrag som ledamot av Europeiska socialfondskommittén, Rådgivande kommittén för arbetstagares fria rörlighet och styrelsen för Europeiska stiftelsen i Dublin för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (till och med 1989); domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 11 juli 1996; domare vid domstolen mellan den 12 juli 1996 och den 14 januar 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Född 1944; nederländsk medborgare; styrelsesekreterare hos försäkringsmäklarna D. Hudig & Co och därefter i företaget Granaria BV; domare i distriktsdomstolen i Rotterdam; ledamot av domstolen för Nederländska Antillerna; domare i kantonen Rotterdam; vice ordförande för distriktsdomstolen i Rotterdam; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1998.

Guido Berardis
Guido Berardis

Född år 1950; juristexamen (universitetet La Sapienza i Rom, 1973), högskoleexamen i Europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 1974-1975); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (direktoratet "Internationella frågor" inom generaldirektoratet för Jordbruk, 1975-1976); medarbetare inom rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1976-1991 och 1994-1995); företrädare för rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission i Luxemburg (1990-1991); rättssekreterare hos domaren G.F. Mancini vid Europeiska gemenskapernas domstol (1991-1994); juridisk rådgivare hos M. Monti (1995-1997) och F. Bolkestein (2000-2002), ledamöter vid Europeiska gemenskapernas kommission; direktör för direktoratet "Upphandlingspolitik" (2002-2003), för direktoratet "Tjänster, immateriella rättigheter och industriell äganderätt, mediesektorerna och uppgiftsskydd" (2003-2005) och för direktoratet "Tjänster" (2005-2011) inom generaldirektoratet "Inre marknaden" vid Europeiska gemenskapernas kommission; juridisk chefsrådgivare och direktör för avdelningen "Rättvisa, frihet och säkerhet, civilrätt och straffrätt" inom rättstjänsten vid Europeiska kommissionen (2011-2012); domare vid tribunalen mellan den 17 september 2012 och den 26 september 2019.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Född den 14 maj 1900 i Meudon; fransk medborgare; antagen till Conseil d'État genom uttagningsprov, auditeur de deuxième classe (1924), auditeur de première classe (1929), maître des requêtes (1934) och slutligen domare i Conseil d'État vid finansavdelningen (1945); regeringens ombud; deltog som juridisk expert i förhandlingarna som ledde fram till undertecknandet av fördraget om upprättandet av EKSG (1950); generaladvokat vid EKSG-domstolen mellan den 4 december 1952 och den 6 oktober 1958; generaladvokat vid Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 8 oktober 1964; avled den 5 september 1986.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Född 1945; juristlingvist vid domstolen; handläggare vid justitieministeriet; biträdande domare; rättsattaché vid Danmarks ständiga representation vid Europeiska ekonomiska gemenskapen; tf. domare vid Østre Landsret (appellationsdomstol); chef för justitieministeriets avdelning för förvaltningsrätt och konstitutionella frågor; expeditionschef vid justitieministeriet; universitetslektor; ledamot av Europarådets styrelse för de mänskliga rättigheterna (CDDH), därefter ledamot av CDDH:s byrå; medlem av "Ad-hoc-kommittén för rättslig utbildning" vid Akademien för Europarätt i Trier år 2004; domare vid förstainstansrätten sedan den 25 september 1989; ordförande för förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 17 september 2007.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Född den 30 december 1899; tysk medborgare; studier i nationalekonomi och juridik (Köln, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor och domare (Köln, 1932); advokat i Berlin fram till år 1946; advokat vid Landgericht Saarbrücken och Oberlandesgericht Saarbrücken; mellan åren 1947 och 1952 verksam främst inom utländsk rätt, försvarade tyska intressen vid de myndigheter och domstolar som upprättats av ockupationsregimen samt vid utländska myndigheter och domstolar; specialuppdrag för den federala regeringen innan diplomatiska beskickningar i utlandet hade upprättats; arbetade mellan åren 1947 och 1948 i ”Sonderstelle für Geld und Kredit” i Bad Homburg med att förbereda den tyska valutareformen; generaladvokat vid domstolen (1953–1973); avled den 21 december 1984.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Född 1960; examen från Trinity College, Dublin (rättsvetenskap) (1984) och från Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King's Inns (sedan 2013); adjungerad professor, University College Cork (sedan 2015); medlem av styrelsen för Irish Centre for European Law (sedan 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 respektive 1997-2003) och Senior Counsel (2003-2013) vid Irlands domstolar; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-1997); vice ordförande för Council of European National Youth Committees (1979-1981); generalsekreterare för Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); generalsekreterare för Irish Union of School Students (1977-1979); ledamot av Permanent Delegation of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), EU- och EFTA-domstolarna (2006-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013 och de 7 oktober 2021; generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

 

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Född 1946; Abogado del Estado (i Jaén och Granada); justitiesekreterare vid den ekonomisk-administrativa domstolen i Jaén och därefter i Cordoba; ledamot av advokatsamfundet (Jaén, Granada); chef för avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister vid utrikesministeriet; chef för Spaniens delegation i rådets arbetsgrupp för skapandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 2007.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Född i Chivenna den 14 augusti 1889; italiensk medborgare; fredsdomare (pretore) i Caraglio (1920) och i Turin (1924); ordförande för domstolen i Rhodos (1928), knuten till domstolen i Rom (1934); domare i domstolen i Kairo (1936); tjänsteman vid utrikesministeriet (1940); ordförande för appellationsdomstolen i Rhodos (1941); rådgivare vid appellationsdomstolen i Aquila och därefter vid appellationsdomstolen i Rom (1945); tillförordnad åklagare vid Italiens högsta domstol (1948); ersättare för allmänna åklagaren vid Italiens högsta domstol (1951), avdelningsordförande vid Italiens högsta domstol (1958); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; avled den 6 februari 1974.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Född 1948; fransk medborgare; inspektör i finansministeriet; tjänstgöring vid Conseil d'État; juridisk rådgivare till ett flertal ministrar; föreläsare vid ett flertal ”grandes écoles” och kursföreståndare vid olika universitet och institut; rättssekreterare vid domstolen; chef för Crédit Lyonnais rättsavdelning; hedersordförande för Association européenne pour le droit bancaire et financier; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 18 september 1995; avled den 9 september 2020.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Född 1910, juris doktor (1932), verksam som advokat fram till år 1939; inträde i Avvocatura dello Stato genom uttagningsprov, utnämnd till Sostituto avvocato generale dello Stato (1955); undervisningsassistent vid universitetet i Rom (1939–1950); statlig ledamot i förlagsbolaget ”Il Giornale d'Italia” (1944–1946); juridisk rådgivare åt ”Poligrafico dello Stato” (1946–1948); italienska regeringens ombud i fredsfördragets förlikningskommittéer (1948–1950); juridisk rådgivare åt den internationella Tanger-zonen (1951–1953) juridisk rådgivare vid EKSG:s höga myndighet (1953–1956); juridisk expert i den italienska delegationen vid utarbetandet av Romfördragen; författare till en rad juridiska böcker; domare i domstolen (1958–1961); avled den 5 augusti 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Född den 15 januari 1918 i Rotterdam; nederländsk medborgare; juris doktor (1941); juridisk medarbetare i ”Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel”, fortsatte sin verksamhet efter att detta organ hade förbjudits av ockupationsmakten, (1941–1945); professor i offentlig rätt och förvaltningsrätt vid Amsterdams fria universitet (från och med år 1945); ordförande för ”Nederlandse Verening voor Administratief Recht” (1948–1958); från och med år 1955 medlem av Kungliga nederländska vetenskapsakademin; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1958 och den 29 mars 1979, ordförande mellan den 7 oktober 1958 och den 7 oktober 1964; professor i konstitutionell rätt vid universitetet i Groningen (1979–1984); avled den 24 augusti 1992.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Född år 1954. Juris kandidatexamen och Juris doktor (Katholieke Universiteit i Leuven). Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University). Assistent (1979-1983), sedermera professor i europarätt vid Katholieke Universiteit i Leuven (sedan år 1983). Rättssekreterare vid EG-domstolen (1984-1985). Professor vid Collège d'Europe i Brygge (1984-1989). Advokat i Bryssel (1986-1989). Gästprofessor vid Harvard Law School (1989). Domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 6 oktober 2003. Domare vid domstolen från och med den 7 oktober 2003; vice ordförande för domstolen mellan den 9 oktober 2012 och den 8 oktober 2015 och domstolens ordförande sedan den 8 oktober 2015.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Född den 26 juli 1907 i Verona; italiensk medborgare; juris doktor vid universitetet i Padova (1928); undervisningsassistent vid institutet för rättsfilosofi i Padova (1929); docent i civilrätt (1935); kursföreståndare i civilrätt i Ferrara (1935–1942); extraordinarie professor i civilrätt i Venedig (1941–1942); extraordinarie professor i civilrätt i Padova från och med år 1942 och kursföreståndare i komparativ privaträtt vid samma universitet från och med år 1953; direktör för institutet för privaträtt i Padova från och med år 1945; medlem av Istituto Veneto i Venedig samt av akademierna i Padova, Verona och Ferrara; domare i domstolen mellan den 8 mars 1962 och den 12 december 1972 och därefter generaladvokat mellan den 9 januari 1973 och den 6 oktober 1976; avled den 18 april 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Född 1946; brittisk medborgare; Barrister, Middle Temple; King's Counsel, specialiserad i handelsrätt, europarätt och offentlig rätt; medförfattare till de tre första utgåvorna ”Bellamy & Child, Common Market Law of Competition”; domare i förstainstansrätten mellan den 10 mars 1992 och den 15 december 1999.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Född 1950; juridikstudier vid universitetet i Erlangen-Nürnberg (1970-1975); notarie (Rechtsreferendar) vid Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet (1978-1982); tjänsteman vid Förbundsrepubliken Tysklands ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna (1982), tjänsteman vid förbundsekonomiministeriet med ansvar för gemenskapsrätt och konkurrens (1983-1992); chef för EU-rättsavdelningen vid justitieministeriet (1992-2007); chef för den tyska delegationen i rådsarbetsgruppen "Domstolen"; ombud för förbundsregeringen i ett stort antal mål vid Europeiska gemenskapernas domstol; domare vid tribunalen mellan den 17 september 2007 och den 26 september 2019.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Född 1944; grekisk medborgare; advokat (Aten); rättsekreterare hos domarna Chloros och Kakouris vid domstolen; professor i offentlig rätt och gemenskapsrätt (Aten); juridisk rådgivare; försteattaché vid revisionsrätten; domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1992 och den 17 september 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Född den 19 september 1908; fransk medborgare; juris doktor; advokat vid appellationsdomstolen i Paris; kapten i reserven; medlem av den hemliga ledningsgruppen för motståndrörelsen under kriget och medlem av Nationella frihetsrörelsen; medlem av den provisoriska rådgivande församlingen; deputerad för Paris (1945–1958); deputerad för departementet Hautes- Alpes (november 1958); justitieminister (flera gånger mellan åren1948 och 1958); minister med ansvar för bistånd och för samarbetet mellan Frankrike och gemenskapens medlemsstater och därefter för de utomeuropeiska departementen samt för de utomeuropeiska territorierna och för Sahara (januari 1959 – augusti 1961); medlem av verkställande kommittén för Mouvement européen; domare i domstolen mellan den 18 maj 1962 och den 9 oktober 1967; ordförande mellan den 10 oktober 1967 och den 25 oktober 1976; avled den 9 augusti 2004.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Född 1942; juris doktor vid universitetet i Helsingfors; assistent i civilrätt och handelsrätt vid universitetet i Helsingfors; direktör med ansvar för rättsliga frågor och handelspolitik vid Finlands centrala handelskammare; generaldirektör för det finska konsumentverket; ledamot av flera regeringskommittéer och delegationer, bland annat ordförande för rådet för kontroll av marknadsföring av läkemedel (1988-1990), ledamot av konsumentrådet (1990-1994), ledamot av konkurrensrådet (1991-1994) och ledamot av redaktionsrådet för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (1982-1990); domare i förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2009.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Född den 15 juni 1900 i Berlin; tysk medborgare; juris doktor (Heidelberg, 1924); biträdande domare i domstolar i Berlin; anställd vid ekonomiministeriet (mellan åren 1928 och 1935); ekonomiskt sakkunnig; förvaltningsdirektör för sjukhusen i Berlin; statssekreterare för federala frågor i Hessens delstatsregering, medlem av direktionen för delstatsrådet i den amerikanska ockupationszonen i Stuttgart (1946); ställföreträdande direktör (1947–1948) och därefter chef för rättsavdelningen (1948–1949) vid förvaltningen för den förenade ekonomiska zonen; ledamot av parlamentariska rådet (1948–1949); statssekreterare i förbundsjustitieministeriet (1949–1963); domare i domstolen mellan den 6 februari 1963 och den 28 oktober 1970; avled den 1 januari 1976.

Josef Azizi
Josef Azizi

Född 1948; juris doktor samt fil. kand. i samhällsvetenskap och ekonomi vid universitetet i Wien; kursföreståndare och lärare vid universitetet för nationalekonomi i Wien, vid juridiska fakulteten vid universitetet i Wien och vid flera andra universitet; professor emeritus vid juridiska fakulteten vid universitetet i Wien; Ministerialrat och avdelningschef vid Bundeskanzleramt; ledamot i Europarådets styrkommitté för juridiskt samarbete (CDCJ); rättegångsombud vid Verfassungsgerichtshof (författningsdomstolen) i mål avseende prövning av huruvida förbundslagar överensstämmer med konstitutionen; ansvarig samordnare för anpassningen av österrikisk rätt till gemenskapsrätten; domare vid tribunalen sedan den 18 januari 1995 och de 16 september 2013.

Joseph GAND
Joseph GAND

Född den 28 februari 1913; fransk medborgare; juristexamen; examen i offentlig rätt och nationalekonomi; examen från École libre des sciences politiques; antagen till Conseil d'État efter uttagningsprov år 1963; regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning mellan åren 1947 och 1950, 1957 och 1960 samt 1962 och 1964; generaldirektör för den offentliga förvaltningen mellan februari 1959 och april 1961; lektor vid École nationale d'administration mellan år 1947 och 1958 och professor vid Institut d'études politiques i Paris mellan åren 1958 och 1962; generaladvokat vid domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 6 oktober 1970; avled den 4 oktober 1974.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Född 1945; juris kandidat vid Lunds universitet; tingsnotarie och domare vid Trollhättans tingsrätt (1971-1974); fiskal i Svea hovrätt (1974-1975); fiskal vid Stockholms tingsrätt (1975); administrativ fiskal i Svea hovrätt (1975-1978); fiskal i Domstolsverket (1977); föredragande hos Justitiekanslern (1979-1980); assessor i Svea hovrätt (1980-1981); rättssakkunnig i Handelsdepartementet (1981-1982); rättssakkunnig, sedan departementsråd och därefter rättschef i Utrikesdepartementet (1982-1995), med ambassadörs titel 1992; vice ordförande i Marknadsdomstolen; ansvarig för rättsliga och institutionella frågor vid EES-förhandlingarna (vice ordförande, därefter ordförande i Eftagruppen) och vid förhandlingarna inför Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen; domare vid förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2006; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 6 oktober 2011.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Född den 2 januari 1909; italiensk medborgare; juris doktor vid universitetet i Turin (1930); privatdocent i folkrätt (1933); kursföreståndare vid universitetet i Turin; innehavare av en professur i folkrätt vid universitetet i Cagliari (1939–1940) och därefter vid universitetet i Modena (1940–1942); professor vid juridiska fakulteten i Turin (1942–1956); professor i internationell organisation vid statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Rom. (1956–1964); domare i domstolen i Turin; medlem av Consiglio di Stato (från och med år 1948); ordförande för Consiglio di Statos honorära avdelning (1956); generalsekreterare för avdelningen för diplomatiska tvister och chef för rättstjänsten; medlem av Institutet för folkrätt, ledamot av permanenta skiljedomstolen; domare i domstolen mellan den 8 oktober 1964 och den 3 februari 1976; avled den 18 januari 2000.

André Potocki
André Potocki

Född 1950; fransk medborgare; generalsekreterare hos Cour de cassations förste ordförande (1988); vice ordförande för Tribunal de grande instance de Paris (1990); chef för avdelningen för Europa- och internationella frågor vid justitieministeriet (1991); domare i Cour d'appel de Paris och professor vid Université de Paris X-Nanterre (1994); domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och 19 september 2001.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Född år 1950, juristexamen från Vilnius universitet (1973); juris doktor (1978); assistent, lektor, därefter docent på juridiska fakulteten vid Vilnius universitet (1977-1992); rådgivare på juridiska avdelningen vid Republiken Litauens parlament (1990 - 1992); rådgivare vid Litauens ambassad i Belgien (1992 - 1994); rådgivare vid Litauens ambassad i Frankrike (1994 - 1996); medlem av Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter (1996 - 1999); domare vid Litauens högsta domstol (1999 - 2011); docent i straffrätt vid Vilnius universitet (2003-2013); Republiken Litauens representant vid Eurojusts gemensamma tillsynsorgan (2004 - 2011); domare vid Republiken Litauens författningsdomstol (2011 - 2013); domare vid tribunalen mellan den 16 september 2013 och den 26 september 2019.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Född den 22 juni 1912 i St-Niklaas Waas; belgisk medborgare; juris doktor (1934); advokat, ledamot av Conseil de l'Ordre (1935); doktor i statsvetenskap (1945); styrelseledamot i och därefter ordförande för ”Vlaamse Conferentie van de Balie"; parlamentsledamot (1951–1961); ledamot av följande parlamentsutskott: utrikesutskottet, utskottet för rättsliga frågor och författningsreform; extraordinarie professor vid juridiska fakulteten vid Katholieke Universiteit Leuven; domare i domstolen mellan den 9 oktober 1967 och den 29 oktober 1980, ordförande mellan den 30 oktober 1980 och den 10 april 1984; avled den 1 augusti 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Född i Luxemburg den 20 november 1919; luxemburgsk medborgare; juris doktor; juridisk rådgivare, politisk direktör och generalsekreterare vid utrikesministeriet (1946–1967); kursföreståndare vid juridiska fakulteten vid universitetet i Liège (1951); medgrundare till Institut d'études juridiques européennes vid universitetet i Liège (1963); extraordinarie professor och innehavare av professuren i gemenskapsrätt (1965); associerad ledamot i Institutet för internationell rätt vid mötet i Warszawa (1965); ledamot i avdelningen för samhällsvetenskap vid Institut grand-ducal (1967); domare i domstolen mellan den 9 oktober 1967 och den 7 oktober 1985; avled den 2 februari 2010.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Född 1950; portugisisk medborgare; professor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Coimbra och vid juridiska fakulteten vid katolska universitet i Porto; innehavare av Jean Monnet-professuren; kursföreståndare (på franska) vid akademin för internationell rätt i Haag (1984) och gästprofessor vid juridiska fakulteten vid Université de Paris-I (1995); delegat för Portugals regering i Förenta nationernas kommission för internationell privaträtt (Cnudci), vid Haag-konferensen om internationell privaträtt samt i Internationella civilståndskommissionen och medborgarskapskommissionen vid Europarådet; medlem av Institutet för internationell rätt; domare i förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 31 mars 2003.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Född den 14 december 1911 i Hamburg; tysk medborgare; juridikstudier (Graz, Freiburg/Breisgau och Berlin); juris doktor (1937, Königsberg/Pr.); tjänsteman i närings- och trafikförvaltningen; sekreterare i Bundesrats justitieutskott och i Bundestags och Bundesrats förlikningskommitté; domare i författningsdomstolen i Karlsruhe (1955–1970); honorärprofessor vid universitetet i Heidelberg; domare i Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 28 oktober 1970 och den 6 oktober 1976; ordförande mellan den 7 oktober 1976 och den 31 oktober 1980; avled den 24 augusti 1993.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Född 1967; juristexamen med högsta betyg (1985-1990) och forskarutbildning (1990-1993) vid Universidad Complutense, Madrid; allmän åklagare i Girona (2000-2003); rådgivare rörande rättskipningsfrågor och mänskliga rättigheter vid Koalitionens provisoriska myndighet (Coalition Provisional Authority), Bagdad, Irak (2003-2004); tvistemålsdomare i första instans samt undersökningsdomare i Girona (2003-2007); därefter förstedomare i Girona (2008); biträdande chef för det samordnade rättsstatsuppdraget i Irak, Eujust Lex, vid Europeiska unionens råd (2005-2006); juridisk rådgivare till Spaniens författningsdomstol (2006-2011 och 2013); statssekreterare för säkerhetspolitik (2012-2013); civil sakkunnig i rättsstatsfrågor och reform av säkerhetssektorn vid Europeiska unionens råd (2005-2011); extern sakkunnig rörande grundläggande rättigheter och straffrätt för Europeiska kommissionen (2011-2013); föreläsare och författare till ett flertal publikationer; domare vid tribunalen mellan den 16 september 2013 och den 26 september 2019.

John D. Cooke
John D. Cooke

Född 1944; ledamot av Bar of Ireland år 1996; ledamot av Bar of England and Wales, Bar of Northern Ireland och Bar of New South Wales; verksam som barrister under åren 1966-1996; ledamot av Inner Bar Ireland (Senior Counsel) år 1980 och av Inner Bar New South Wales år 1991; ordförande för rådet för advokatsamfunden i Europeiska gemenskapen (CBCE) år 1985-1986; gästprofessur vid juridiska fakulteten vid University College i Dublin; medlem av Chartered Institute of Arbitrators; ordförande för Royal Zoological Society of Ireland år 1987-1990; bencher vid Honorable Society of King's Inns; honorary bencher vid Lincoln's Inn, London; domare vid förstainstansrätten mellan den 10 januari 1996 och den 15 september 2008; avlefd den 29 april 2022.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Född i Limoges den 25 augusti 1919; fransk medborgare; juris doktor; universitetsexamen i humaniora (engelska); studier vid École nationale d'administration (1945–1947); antagen till Conseil d'État, utnämnd till maître des requêtes (1954) och sedermera till domare i Conseil d'État (1969); regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning (1957–1969) och vid Tribunal des conflits (1965–1970); under vissa perioder knuten till Comité interministériel de coopération économique européenne (1948–1951), till regeringschefens kansli (1952), till försvarsministerns kansli (1952–1954), till justitieministerns kansli (1969–1970); utlandstjänstgöring avseende tekniskt bistånd; lektor vid École nationale d'administration och Institut d'études politiques i Paris; regelbunden medarbetare i ett flertal juridiska tidskrifter; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1970 och den 2 januari 1972, då han avled.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Född 1940; forskarassistent vid universitetet i Marburg; juris doktor (universitetet i Marburg); sakkunnig, senare förste sakkunnig i internationell civilprocessrätt, och till slut chef för underavdelningen för civilrätt vid förbundsjustitieministeriet; medlem i styrelsen för Unidroit (1993–1998); ordförande för kommissionen vid Haagkonferensen avseende IPR för utarbetande av en överenskommelse om skydd för barn (1996); innehavare av honorärprofessur vid universitetet i Trier (internationell privat- och processrätt, europarätt); sedan år 2002 medlem i sakkunnigkommittén vid Max-Planck-Institutet för utländsk och internationell privaträtt i Hamburg; domare vid förstainstansrätten mellan den 11 juni 1997 och den 17 september 2007; avled den 24 oktober 2019.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Född den 29 mars 1920 i Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); fransk medborgare; universitetsexamen i offentlig rätt och nationalekonomi; franska regeringens ombud i förlikningskommittén mellan Frankrike och Italien (1949–1951); teknisk rådgivare vid justitieministerns kansli (1952–1953); antagen till Conseil d'État, utnämnd till maître des requêtes (1954) och sedermera till domare i Conseil d'État (1972); juridisk rådgivare vid franska ambassaden i Marocko (1956–1958); regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning (1958–1961); ordförande för förvaltningsrättsavdelningen vid Marockos högsta domstol (1961–1964); direktör för domstolsavdelningen vid justitieministeriet (1964); lektor vid École nationale d'administration; kursföreståndare vid juridiska fakulteten i Rabat; professor vid École marocaine d'administration; generaladvokat vid domstolen mellan den 22 mars 1972 och den 18 mars 1981; avled den 9 juli 1995.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Född 1938; professor i folkrätt och innehavare av professuren Jean Monnet för gemenskapsrätt vid universitetet i Bologna; hedersdoktor vid universitetet Carlos den III i Madrid; inbjuden föreläsare till universiteten Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens) samt till Institut universitaire international (Luxemburg); samordnare för European Business Law Pallas Program, som har utarbetats vid universitetet i Nijmegen; ledamot av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling vid Europeiska gemenskapernas kommission; understatssekreterare för industri- och handelsfrågor under den halvårsperiod då Italien innehade ordförandeskapet för rådet; ledamot av Europeiska gemenskapens arbetsgrupp för Världshandelsorganisationen (WTO) och ordförande för 1997 års konferens om WTO vid forskningscentret inom institutet för folkrätt i Haag; domare vid förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 3 maj 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 4 maj 2006 och den 8 oktober 2018.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Född den 12 februari 1911; irländsk medborgare; universitetsexamen i keltiska studier (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); Bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946–1948 och 1951–1953); domare i Irlands högsta domstol (1953–1961); Chief Justice (1961–1973); domare i domstolen (du 9 januari 1973 och den 12 december 1974); Irlands president (1974–1976); avled den 21 mars 1978.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Född 1944; domare vid Nederländernas högsta domstol (1996); domare och vice-ordförande vid College van Beroep voor het bedrijfsleven (administrativ domstol för handel och industri) (1986), tillförordnad domare vid appellationsdomstolen för social trygghet och vid förvaltningsdomstolen för tullavgifter; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1980); föreläsare i Europarätt vid juridiska faktulteten vid universitetet i Groningen och forskarassistent vid University of Michigan Law School; medlem av internationella sekretarietet vid handelskammaren i Amsterdam (1970); domare vid förstainstansrätten mellan den 17 september 1998 och den 13 september 2010.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Född 1957; juristexamen vid universitetet Complutense i Madrid (1979) och master vid Fletcher School of Law and Diplomacy vid Tufts University (Förenta staterna) (1985); professor i juridik vid universitetet CEU San Pablo (1985-1993); juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (1983-1996); generalsekreterare vid centret för the Advanced Study in the Social Sciences inom stiftelsen Fondation Juan March (1991-1996); understatssekreterare vid inrikesministeriet (1996-2001); bolagsjurist (2001-2003); advokat (2004-2005); direktör för mastern i internationella relationer och professor i juridik vid Instituto de Empresa (2007-2013); senior juridisk rådgivare vid högsta förvaltningsdomstolen (2005-2016); domare vid tribunalen mellan den 13 april 2016 och den 26 september 2019.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Född den 19 februari 1913 i Köpenhamn; dansk medborgare; juridikstudier vid Köpenhamns universitet och vid Institut universitaire des Hautes études internationales i Genève; juris doktor (1946); utstationerad av utrikesministeriet i Bern och London (1938–1945); professor i folkrätt och konstitutionell rätt vid Århus universitet (från och med 1947); ad hoc domare i Internationella domstolen utsedd av den danska och den nederländska regeringen i målen rörande kontinentalsockeln i Nordsjön (1968–1969), ledamot av Den Stående Voldgiftsdomstol; medlem av Institut de droit international; domare i domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 8 oktober 1979; avled den 11 oktober 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Född i München den 17 juli 1918; tysk medborgare; juris doktor vid universitetet i München (1950); andra Staatsexamen i juridik (1951); vikarierande domare, därefter rådgivare i egenskap av domare i Amtsgericht vid delstaten Bayerns justitieministerium (1951-1954); domare i Amtsgericht München (1954-1955); tjänstgöring hos den minister som representerade delstaten Bayern på federal nivå (1955-1956); utnämnd till Oberregierungsrat och därefter till Regierungsdirektor i delstaten Bayerns regeringskansli i München (1956-1958); domare i Landgericht München (1958-1961); ledamot av förbundsdagen (1961-1972); statssekreterare med ansvar för relationerna till parlamentet vid förbundsfinansministeriet (1969-1971); ledamot av Europeiska församlingen (1971-1973); generaladvokat vid domstolen mellan den 9 oktober 1973 och den 11 januari 1984; avled den 16 april 1998.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Född 1948; examina från Cambridge University, BA 1969 och MA 1973 (mekanik och juridik); invald i Englands advokatsamfund 1970; praktiserade därefter i London (1971-1999) och i Bryssel (1979-1999); invald i Irlands advokatsamfund 1981; utnämnd till Queen's Counsel 1987; bencher of the Middle Temple 1998; representant för Englands och Wales advokatsamfund vid "Council of the Bars and Law Societies" (CCBE) och ordförande för CCBE:s ständiga delegation vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-1999); styrelseledamot i "World Trade Law Association" och i "European Maritime Law Organization" (1993-2002); domare vid tribunalen sedan den 15 december 1999 och den 7 oktfober 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Född 1954; ledamot av Conseil d'Etat (Frankrike); tidigare elev vid École normale supérieure de Saint-Cloud och vid École nationale d'administration; lektor i engelska (1979-1985); föredragande, sedermera ombud för regeringen vid tvistemålsavdelningarna vid Conseil d'État; juridisk rådgivare vid Frankrikes ständiga representation vid Förenta nationerna i New York (1993-1997); rättssekreterare vid domare Puissochets kabinett vid EG-domstolen (1997-2001); domare vid förstainstansrätten mellan den 19 september 2001 och den 17 september 2007.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Född den 24 september 1924; brittisk medborgare; tog värvning i den brittiska armén i februari 1943; ingick i skyttebrigaden; deltog i militära operationer i Europa och i Asien; utnämnd till Acting Major (1947); universitetsexamen i juridik (B.A., 1948); invald i Lincoln's Inn (januari 1950); Barrister, Chancery Bar (1950–1972); Bencher, Lincoln's Inn (från och med 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959–1968); direktör för Warner & Sons Ltd. med dotterbolag (1952–1970); Queen's Counsel (november 1972); generaladvokat vid domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 26 februari 1981; avled den 1 februari 2005.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Virgilijus Valančius, född år 1963 i Plungė (Litauen). Juristexamen vid Vilniaus universitetas (Vilnius universitet, Litauen) år 1986. Juris doktor vid Mykolo Romerio universitetas (Mykolas Romeris universitet, Litauen) år 2000. Docent vid Mykolo Romerio universitetas år 2008.

År 1986 inledde han sin yrkeskarriär som åklagare. Han var verksam som åklagare fram till år 1990. Han inledde därefter sin domarkarriär i Litauen och tjänstgjorde som domare (1991–1994) och därefter som vice ordförande (1993–1994) vid Vilniaus miesto apylinkės teismas (Distriktsdomstolen i Vilnius, Litauen). Han utnämndes till domare vid Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appellationsdomstol) och var verksam vid den domstolen under perioden 1995–2002. Han var ordförande på tvistemålsavdelningen vid den domstolen. Han var domare vid (2002–2013) och ordförande (2002–2008) för Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauens högsta förvaltningsdomstol).

Virgilijus Valančius har sedan år 1997 även bedrivit undervisningsverksamhet. Han var adjunkt vid Vilniaus universitetas. Han har även undervisat vid Mykolo Romerio universitetas som adjunkt (1998–2000) och därefter som extern lektor (2000–2008). Han var chef för civilprocessavdelningen under perioden 2002–2006 och han utnämndes till professor vid det universitetet år 2008.

Han var ordförande för Europeiska domarförbundet under perioden 2006–2008 och vice ordförande för Internationella domarförbundet under perioden 2006–2014. Han var dessutom ledamot av Consultative Council of European Judges (CCJE) under perioden 2000–2014 och styrelseledamot i Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) under perioden 2010–2013. Han var dessutom ledamot i den rådgivande kommittén vid Academy of European Law (ERA) under perioden 2008–2011.

Domare vid tribunalen från den 13 april 2016 till den 27 september 2023.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Född den 18 november 1924; brittisk medborgare; advokat i Skottland (1951); Queen's Counsel (1963); domare i Court of Session (Skottlands högsta domstol, 1972); domare i domstolen mellan den 9 januari 1973 och den 6 oktober 1988; ordförande mellan den 10 april 1984 och den 6 oktober 1988; blev som ett erkännande för sina. gärningar upphöjd till Baron of the United Kingdom, med titeln Lord Mackenzie-Stuart of Dean; avled den 1 april 2000.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Född 1956; studier i Lissabon, Bryssel och Strasbourg; advogada i Portugal och i Bryssel; fristående forskare vid Institutet för europeiska studier vid Université libre de Bruxelles; rättssekreterare hos domstolens portugisiske domare J.C. Moitinho de Almeida (1986-2000), därefter hos förstainstansrättens ordförande B. Vesterdorf (2000-2003); domare vid tribunalen sedan den 31 Mars 2003 till September 19, 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Född 1965; juristexamen vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990), examen i konsthistoria (1992) och Master of Laws vid universitetet i Heidelberg (1991); juris doktor (2004); advokat i Budapest (1995-2016); biträdande professor i juridik (1991-2005) och professor i juridik (2005-2016) vid universitetet Loránd Eötvös; chef för sektionen för handelsrätt (2007-2013), därefter chef för sektionen för privaträtt och handelsrätt samt professor (2013-2016) vid det katolska universitetet Péter Pázmány i Budapest; gästprofessor vid det katolska universitetet i Lyon (2013-2016); domare vid den permanenta skiljedomstol som är knuten till den ungerska börsen och ad hoc-domare (2004-2016); domare vid tribunalen sedan den 13 april 2016 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Född den 4 oktober 1912; irländsk medborgare; LL. B., University College Dublin (1936); Barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 och 1957–1965); domare i Irlands högsta domstol (1965); ordförande för High Court (1966); domare i domstolen mellan den 12 december 1974 och den 16 januari 1985; avled den 30 december 1994.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Född 1959; juris kandidatexamen (universitetet i Liège, år 1981); aspirant (Statliga fonden för vetenskaplig forskning, 1985-1989); rättssakkunnig vid Chambre des représentants (1981-1990); juris doktor (universitetet i Strasbourg, år 1990); professor (universiteten i Liège och Strasbourg, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Montesquieuuniversitetet i Bordeaux, collège Michel Servet vid universiteten i Paris, Notre-dame de la Paix-fakulteten i Namur); utrikesministerns särskilda sändebud (1995-1999); direktör för europastudierna vid Institut royal des relations internationales (1998-2003); bisittare i Conseil d'État (2001-2003); rådgivare i Europeiska kommissionen (1990-2003); ledamot av Observatoire Internet (2001-2003); domare vid tribunalen från och med den 7 okt, 2003 till September 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Född 1936; examen i språk, Royal University of Malta (1955); juris doktor, Royal University of Malta (1958); advokat på Malta sedan 1959; juridisk rådgivare åt Nationella kvinnorådet (1964-1979); medlem av nämnden för offentlig tjänst (1987-1989); medlem i styrelsen för Lombard Bank (Malta) Ltd, statens aktieägarrepresentant (1987-1993); medlem av valberedningen sedan 1993; ledamot av juryer för promovering av doktorer vid den juridiska fakulteten, Royal University of Malta; medlem av Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) (2003-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 22 mars 2012.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Född den 25 januari 1905 i Caserta; italiensk medborgare; universitetsexamen i juridik (Neapel, 1925); vicesekreterare vid utrikesministeriet (1927–1932); professor i folkrätt vid universitetet i Rom (1932); dekanus vid juridiska fakulteten vid universitetet i Urbino (1932); ordinarie professor i folkrätt vid universitetet i Florens (1933–1940), universitetet i Rom (1940–1975); direktör för institutet för folkrätt vid fakulteten för ekonomi och handel vid universitetet i vid universitetet i Rom (från och med år 1966); senator (1948–1972); understatssekreterare vid försvarsministeriet (1953–1958); vice ordförande för senaten (1958–1960); utbildningsminister (1960–1962); justitieminister (1962–1963); minister med ansvar för arbetsmarknad och social trygghet (1963–1964 och 1966–1968); minister utan portfölj med ansvar för frågor rörande Förenta nationerna (1968–1969 och 1970); finansminister (1969–1970); post- och telekommunikationsminister (1970–1972); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1976 och den 6 oktober 1988; avled den 11 oktober 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Född den 29 mars 1907 i Rennes; fransk medborgare; universitetsexamen i privaträtt; ställföreträdande domare i Cour d'appel de Douai och därefter i Cour d'appel de Paris (1933–1936); vikarierande domare i Tribunal d'Évreux (1936–1940); åklagare vid Tribunal d'Évreux (1940); chef för avdelningen för undersökning av krigsförbrytelser (1946); kanslichef hos ministern för de väpnade styrkorna (1947–1949); kanslichef hos informationsministern (1949–1953); kanslichef hos ministre d'État, vice konseljpresident (1953); förste ersättare i Tribunal de la Seine (1954–1956); kanslichef hos justitieministern (1957–1958); åklagare vid Tribunal de la Seine (1958–1961); domare i Cour de cassation (1961); generalinspektör för domstolsväsendet (1962); förste ordförande i Cour d'appel de Paris (1962–1968); allmän åklagare vid Cour de cassation (1968–1976); domare i domstolen mellan den 26 oktober 1976 och den 6 oktober 1982; avled den 12 mars 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Född i Neapel den 9 februari 1925; italiensk medborgare; universitetsexamen i juridik (Neapel, 1945); undervisningsassistent vid universitetet i Neapel (1946–1952); juris doktor i folkrätt (1951); kursföreståndare i folkrätt vid universitetet i Neapel (1951–1954); extraordinarie professor i offentligrättsliga institutioner vid universitetet i Cagliari (1954); innehavare av professuren i folkrätt vid universitetet i Bari (1955–1968); ordinarie professor i internationella organisationer vid universitetet i Neapel (1968); direktör för institutet för offentlig rätt vid fakulteten för ekonomi och handel vid universitetet i Neapel (1970); professor i internationell privaträtt vid statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Rom (1970–1976); domare i domstolen mellan den 3 februari och den 6 oktober 1976 och därefter generaladvokat mellan den 7 oktober 1976 och den 6 oktober 1982; avled den 4 april 2002.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Född 1954; juris doktor (Moskva universitet); högre doktorsgrad i juridik (Warszava universitet); professor, Vilnius universitet: internationell rätt (sedan 1981), mänskliga rättigheter (sedan 1991) och gemenskapsrätt (sedan 2000); rådgivare hos regeringen på det utrikespolitiska området (1991-1993); medlem i koordineringsgruppen vid delegationen för förhandlingarna inför anslutningen till Europeiska unionen; generaldirektör för regeringens gemenskapsrättsavdelning (1997-2004); professor i gemenskapsrätt, Vilnius universitet, innehavare av en Jean Monnet-professur; ordförande för den litauiska föreningen för europastudier; ordförande för utskottet för beredning av författningsreformer inför Litauens anslutning till Europeiska unionen; ledamot av Internationella juristkommissionen (ICJ) (april 2003); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 och de 16 september 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Född 1962; examen i juridik, Tartu universitet (1981-1986); statsåklagarassistent i Tallinn (1986-1991); examen från Estlands diplomatskola (1991-1992); juridisk rådgivare (1991-1993) och allmän rådgivare vid handels- och industrikammaren (1992-1993); domare vid appellationsdomstolen i Tallinn (1993-2004); europeisk magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, Padova universitet och University of Nottingham (2002-2003); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 och de 23 oktober 2013; domare vid domstolen sedan den 23 oktober 2013.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Född den 11 augusti 1929 i Amsterdam; medborgare; juris doktor (universitetet i Amsterdam, 1953); advokat och åklagare i Haarlem (1953–1956); tjänstgöring vid justitieministeriet i Haag (1956–1962); juridisk rådgivare vid Europeiska gemenskapens råds rättstjänst (1962–1965); professor (1965–1978), dekanus vid juridiska fakulteten (1973–1975) vid universitetet i Leiden; medlem av Kungliga vetenskapsakademin (1978); domare i Nederländernas högsta domstol (1978–1979); domare i domstolen mellan den 29 mars 1979 och den 29 mars 1990; avled den 24 december 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Född den 10 februari 1931; dansk medborgare; avdelningschef vid justitieministeriet; tillförordnad landsdommer; medlem av den danska delegationen till Haagkonferensen om internationell privaträtt; domare i domstolen mellan den 9 oktober 1979 och den 6 oktober 1988; ordförande för domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 21 januari 2005.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Född 1946; juris doktor, Szegeds universitet (1971); handläggare vid Arbetsmarknadsministeriet (1971-1974); programansvarig och professor (1974-1989), dekanus vid den juridiska fakulteten (1989-1990), prorektor (1992-1997), Szegeds universitet; advokat; medlem av styrelsen för den nationella pensionsförsäkringen; vice president i European Institute of Social Security (EISS) (1998-2002); medlem av vetenskapliga rådet i International Social Security Association (ISSA); domare vid författningsdomstolen (1998-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 till September 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Född 1947; examen i juridik från Warszawa universitet (1965-1969); forskare (assistent, docent, professor) vid institutet för rättsvetenskap vid polska vetenskapsakademin (1969-2004); forskarassistent vid Max Planck-institutet för utländsk och internationell patent-, upphovs- och konkurrensrätt i München (AvH-stiftelsens stipendium, 1985-1986); advokat (1992-2000); domare vid högsta förvaltningsdomstolen (2001-2004); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 till September 19, 2016; avled den 23 maj 2018

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Född i Berlin le 2 juni 1925; tysk medborgare; juris doktor, universitetet i Göttingen (1952); tjänstgöring vid förbundsekonoministeriets rättsavdelning (1953); chef för förbundsekonoministeriets europaavdelning (1958); chef för avdelningen för europapolitik (1970); docent (1971), honorärprofessor (1975) vid universitetet i Münster; medlem i styrelsen för ”Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht”; medlem i styrelsen för Max Planck-institutet för utländsk offentlig rätt och folkrätt i Heidelberg; domare i domstolen mellan den 6 oktober 1980 och den 6 oktober 1988; avled den 20 september 2018.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Född 1963; examen i juridik, Lettlands universitet (1986); Inrikesministeriets tillsynsman för regionen Kirov och staden Riga (1986-1989); domare vid Rigas förstainstansrätt (1990-1994); advokat (1994-1998 och juli 1999-maj 2000); justitieminister (november 1998-juli 1999 och maj 2000-oktober 2002); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (2001-2004); parlamentsledamot (2002-2004); domare vid tribunalen mellan den 12 maj 2004 och den 25 februari 2020.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Född den 16 mars 1916 i Rotterdam; nederländsk medborgare; juris doktor, universitetet i Leiden (1946); tjänstgöring vid ekonomiministeriet och vid utrikesministeriet, bland annat som förste rådgivare åt ministern och direktör för marknadsorganisationen (1945–1958); generaldirektör vid Europeiska gemenskapernas kommission (1958–1967); professor i socialrätt och ekonomisk rätt vid universitetet i Utrecht (1967–1981); generaladvokat vid domstolen mellan den 4 juni 1981 och den 13 januari 1986; avled den 4 juli 2004.

Barna Berke
Barna Berke

född 1966; juristexamen från universitetet Loránd Eötvös i Budapest (1990); Master of Laws från Stockholms universitet (1995); advokat i Budapest; rättssakkunnig vid ungerska parlamentet i samband med Ungerns anslutning till Europeiska unionen (1994–1996 och 2002–2004); rättssekreterare hos ordföranden för ungerska författningsdomstolen (1997–2000); vice ordförande för konkurrensmyndigheten, därefter ordförande för konkurrensrådet (2000–2002); domare vid Permanenta skiljedomstolen för finans- och kapitalmarknaderna (2008–2014); kursansvarig (1990-1994); docent (1995-1999), associerad docent (2003–2016) vid universitetet Loránd Eötvös i Budapest; statssekreterare för europeiskt och internationellt rättsligt samarbete vid justitieministeriet (2014-2016); domare i tribunalen mellan den 19 september 2016 och den 1 augusti 2021, då han avled.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Född den 29 mars 1920 i Paris; fransk medborgare; juristexamen, högre studier i offentlig rätt, nationalekonomi och statsvetenskap; tjänstgöring vid justitieministeriet (1950); byråchef vid justitieministerns kansli (1958); vice ordförande i Tribunal de grande instance de Paris (1969); avdelningschef vid justitieministeriet (1973); chef för École nationale de magistrature (1974); ordförande i Tribunal de grande instance de Paris (1976); generaladvokat vid domstolen mellan den 18 mars 1981 och den 13 februari 1984.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Född 1962; juristexamen (1987); juris doktor vid universitetet i Ljubljana (1995); professor (sedan 1996) i rättsteori, statsrätt (doktrin) och privaträtt; forskare; doktorandstudier vid universitetet i Zürich, vid institutet för komparativ rätt vid universitetet i Wien, vid Max Planck-institutet för internationell privaträtt i Hamburg, vid fria universitetet i Amsterdam; gästprofessor vid universiteten i Wien och Freiburg (Tyskland) samt vid Buceriusskolan för rättsliga studier i Hamburg; chef för rättstjänsten (1994-1996) och statssekreterare vid ministeriet för vetenskap och teknologi (1996-2000); regeringens generalsekreterare (2000); medlem av arbetsgruppen för en europeisk civillagstiftning (Study Group on European Civil Code) sedan 2003; ansvarig för forskarprojektet Humbolt (Humbolt Stiftung); författare till fler än 100 juridiska artiklar och ett flertal böcker i ämnena europarätt och privaträtt; mottagare av slovenska juristföreningens pris ”årets jurist 2003”; medlem av redaktionskommittéer för flera juridiska tidsskrifter; generalsekreterare i den slovenska juristföreningen; medlem i flera juristföreningar, bland annat Gesellschaft für Rechtsvergleichung; domare vid EG:s förstainstansrätt från den 7 juli 2004 till den 6 oktober 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 28 november 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Född 1954; juris doktor (universitetet La Sapienza i Rom); fördjupade studier i gemenskapsrätt (Collège d'Europe i Brygge); medlem i advokatsamfundet, verksam som advokat (1978-1983); universitetslektor i gemenskapsrätt vid universiteten La Sapienza i Rom (1993-1996), Luiss i Rom (1993-1996 och 2002-2006) och Bocconi i Milano (1996-2000); rådgivare i gemenskapsfrågor åt Italiens premiärminister (1993-1995); tjänsteman vid Europeiska kommissionen: juridisk rådgivare och sedan chef för vice ordförandens kansli (1989-1992), kanslichef hos kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden (1995-1999) och konkurrens (1999), direktör vid generaldirektoratet för konkurrens (2000-2002), biträdande generalsekreterare för Europeiska kommissionen (2002-2005), generaldirektör för Rådgivarbyrån för europapolitik (BEPA) vid Europeiska kommissionen (2006); domare vid tribunalen mellan denf 3 maj 2006 och den 15 november 2011.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Född den 28 juli 1924; fransk medborgare; auditeur och därefter maître des requêtes vid Conseil d'État; avdelningschef vid justitieministeriet; generaldirektör för Eaux och Forêts; generaldirektör vid regeringens generalsekretariat; domare i Conseil d’État; ordförande för första underavdelningen vid tvisteavdelningen; professor vid Institut d'études politiques; ordförande för avdelningen för offentliga arbeten vid Conseil d'État; domare i domstolen mellan den 4 juni 1981 och den 6 oktober 1982 samt mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 11 januari 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Född i Aten le 15 augusti 1926;grekisk medborgare; universitetsexamen i rättsfilosofi, Oxford; kursföreståndare vid University College of Wales Aberystwyth (1954) och därefter vid King's College i London (1959); professor i komparativ rätt vid universitetet i London (1966); juris doktor (LL.D.) vid universitetet i London (1972); chef för centret för europarätt vid King's College (1974); domare i domstolen mellan den 12 januari 1981 och den 15 november 1982, då han avled.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Född den 17 februari 1930; brittisk medborgare; Barrister, Master of the Bench och därefter Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel vid arbetsmarknadsministeriet, Junior Counsel och Leading Counsel vid finansministeriet; domare i Crown Court; domare i High Court (Queen's Bench Division); ordförande för Employment Appeal Tribunal; gästprofessor vid University of Durham, Cornell (Förenta staterna), Mercer (Förenta staterna), King's College, London; generaladvokat vid domstolen mellan den 26 februari 1981 och den 6 oktober 1988; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 10 mars 1992; avled den 7 april 2009.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

född 1967; juristexamen från universitetet Alexandru Ioan Cuza i Iasi (1990); juris doktor (1999); domare i domstolen i sektor 4 i Bukarest (1991–1996); domare (1996-1999) och avdelningsordförande (1997–1999) i Bukarest domstol; domare (1999-2005) och avdelningsordförande (1999–2003) i Bukarests appellationsdomstol; ledamot av Europeiska patentverkets stora besvärskammare (2006–2016); lärare vid, och därefter direktör för, Nationella institutet för domarutbildning (2011-2016); domare i rumänska Högsta kassationsdomstolen (2006–2016); medlem av forskningsrådet kopplat till Nationella institutet för domarutbildnings forskningsråd och styrelsen för Nationella skolan för justitiesekreterare (2011–2016); vald till ledamot av styrelsen för doktorandutbildningen vid Bukarest universitet (2012–2016); domare i tribunalen sedan den 19 september 2016 och de 7 oktober 2021; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2021.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Född år 1940; studier i juridik vid S:t Kliment Ohridski-universitetet i Sofia (år 1961); juris doktor (år 1977); advokat (åren 1963-1964); juridisk rådgivare vid det statliga företaget för internationella vägtransporter (åren 1964-1973); kursansvarig vid Juridiska institutet vid Bulgariska vetenskapsakademin (åren 1973-1988); kursansvarig i civilprocessrätt på Juridiska fakulteten vid S:t Kliment Ohridski-universitetet i Sofia (åren 1988-1991); ledamot av skiljedomstolen vid Handels- och Industrikammaren (åren 1988-2006); domare i konstitutionsdomstolen (åren 1991-1994); biträdande professor vid Paissiy Hilendarski-universitetet i Plovdiv (februari 2001-2006); justitieminister (åren 1994-1995); kursansvarig för civilprocessrätt vid Bulgariens nya universitet i Sofia (åren 1995-2006); Domare vid tribunalen från och med den 12 januari 2007 till och med den 29 juni 2010.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Född den 29 januari 1927 i Düsseldorf; tysk medborgare; juridikstudier vid universiteten i Köln, Bonn och Freiburg (1947–1951); notarie (1952–1956) och därefter assessor (1956) vid Oberlandesgericht Köln; vetenskaplig medarbetare vid Bundesverfassungsgericht (1958–1960); domare i Landgericht Köln (1959); tjänsteman (1961), direktör och sedermera chef (1969) för avdelningen för offentlig rätt vid förbundsjustitieministeriet; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1982 och den 6 oktober 1988; avled den 28 maj 2009.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Född år 1960; juris kandidat (år 1984), juris doktor (år 1997) (Alexandre Jean Cuza-universitetet i Iaşi); domare i domstolen i första instans i Suceava (åren 1984-1989); militärdomare i militärdomstolen i Iaşi (åren 1989-1990); professor vid Alexandre Jean Cuza-universitetet i Iaşi (åren 1990-2006); stipendium för specialisering i privaträtt vid universitetet i Rennes (åren 1991-1992); lektor vid Petre Andrei-universitetet i Iaşi (åren 1999-2002); biträdande professor vid Littoral Côte d'Opale-universitetet (LAB. RII) (år 2006); domare vid tribunalen från och med den 12 januari 2007 till och med den 26 november 2010.f

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Född den 23 december 1927; italiensk medborgare; professor i arbetsrätt (Urbino, Bologna, Rom), i komparativ privaträtt (Bologna); ledamot av domarkårens högsta råd (1976–1981); generaladvokat vid domstolen (1982–1988); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 21 juli 1999, då han avled.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Född 1960, juristexamen från Universitat Autonoma de Barcelona (1983); domare (1985); expertdomare i förvaltningsrättsliga tvister vid Tribunal Superior de Justicia de Canarias i Santa Cruz, Teneriffa (1992 och 1993) och vid Audiencia Nacional i Madrid (maj 1998-augusti 2007), med ansvar för skatterättsliga mål (mervärdesskatt), tvister avseende de allmänna normativa bestämmelser som näringsministern antar och dennes beslut om statligt stöd och statens skadeståndsansvar, samt tvister avseende avtal som ingåtts av statens tillsynsmyndigheter inom bank-, börs-, energi-, försäkrings- och konkurrensskyddssektorerna; rättssekreterare vid Tribunal Constitucional (1993-1998); domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007 och de 16 september 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Född 1962; examen från Institut d'études politiques de Paris (1984); tidigare elev vid École nationale de la magistrature (1986-1988); domare vid Tribunal de grande instance de Marseille (januari 1988- januari 1990); tjänsteman vid avdelningen för civilrättsliga frågor vid justitieministeriet (januari 1990-juni 1992); biträdande avdelningschef, därefter avdelningschef för generaldirektoratet för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning vid ekonomi-, finans- och industriministeriet (juni 1992-september 1994); teknisk rådgivare till justitieministern (september 1994-maj 1995); domare vid Tribunal de grande instance de Nîmes (maj 1995-maj 1996); rättssekreterare hos generaladvokat P. Léger vid Europeiska gemenskapernas domstol (maj 1996-december 2001); rättssekreterare (conseiller référendaire) vid Cour de Cassation (december 2001-augusti 2007); domare vid tribunalen sedan den 17 september 2007 och de 16 september 2013.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Född den 5 januari 1931 i Paris; fransk medborgare; juristexamen och högre studier i offentlig rätt; examen från École nationale d'administration (1956); antagen till Conseil d'État (1956); chargé de mission och därefter teknisk rådgivare vid kansliet för Haut Commissaire à la jeunesse och aux sports (1961); maître des requêtes vid Conseil d'État (1962); regeringens ombud i mål avgjorda av sammansättningen ”Assemblée du Contentieux” vid Conseil d'État (1964–1968); biträdande generalsekreterare och därefter generalsekreterare för Entreprise minière och chimique (1970–1974); administrativ chef och finanschef för Institut de recherche och de coordination acoustique/musique (IRCAM) vid Centre Beaubourg (från och med år 1974); domare i Conseil d’État (juni 1981); juridisk rådgivare vid Entreprise de recherche och d'activités pétrolières (oktober 1981–1982); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1982 och den 6 oktober 1988; avled den 3 oktober 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Född den 16 mars 1919; grekisk medborgare; advokat (Aten); ledamot och sedermera domare i högsta förvaltningsdomstolen i Grekland; ordförande för en specialdomstol som prövar skadeståndsmål mot domare; ledamot av den högsta specialdomstolen; generalinspektör för förvaltningsdomstolarna; ledamot av domarkårens högsta råd; ordförande för utrikesministerns högsta råd; domare i domstolen mellan den 14 mars 1983 och den 6 oktober 1997; avled den 23 mars 2000.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Född 1946; studier vid Crescent College, Limerick, vid Clongowes Wood College, vid University College Dublin (filosofie kandidatexamen samt diplom i Europarätt) och vid Kings Inn; ledamot av Irlands advokatsamfund år 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel, Inner Bar of Ireland (1982-1986); domare vid Circuit court (1986-1997); domare vid High Court (Irland) (1997-2008); bencher vid Kings Inn; Irlands representant i det konsultativa rådet för domare i Europa (Consultative Council of European Judges) (2000-2008); domare vid tribunalen sedan den 15 september 2008 och de 16 september 2013.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Född år 1948; juris kandidatexamen vid universitetet i Bukarest (1971); högre universitetsstudier i internationell arbetsrätt och europeisk socialrätt vid universitetet i Genève (1973-1974); juris doktor vid universitetet i Bukarest (1980); biträdande assistent (1971-1973), assistent (1974-1985) och sedan kursansvarig i arbetsrätt vid universitetet i Bukarest (1985-1990); förste forskare vid institutet för vetenskaplig forskning i arbets- och socialrättsliga frågor (1990-1991); biträdande generaldirektör (1991-1992) och sedan direktör (1992-1996) vid departementet för arbete och social trygghet; docent (1997) och sedan professor vid den nationella högskolan för studier inom politik och administration i Bukarest (2000); statssekreterare vid departementet för europeisk integration (2001-2005); avdelningschef vid lagrådet i Rumänien (1996-2001 och 2005-2009); grundare och förste redaktör för Revista română de drept european; ordförande för den rumänska föreningen för europarätt (2009-2010); ombud för den rumänska regeringen vid Europeiska unionens domstolar (2009-2010); domare vid tribunalen sedan den November 26, 2010 till September 19, 2016.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Född den 5 juni 1930; tysk medborgare; advokat; Notar; generalsekreterare för den kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet; ledamot av förbundsdagen; ordförande för justitieutskottet och europautskottet i förbundsdagen; honorärprofessor i europarätt vid universitetet i Saarland (1990); generaladvokat vid domstolen mellan den 11 januari 1984 och den 6 oktober 1997.

Carl Wetter
Carl Wetter

Född 1949; examen i ekonomi (fil kand, 1974) och juridik (jur kand, 1977) vid Uppsala universitet; kanslisekreterare i utrikesdepartementet (1977); ledamot av Advokatsamfundet (sedan 1983); medlem i Svenska ICC:s (International Chamber of Commerce) referensgrupp Konkurrens; föreläsare i konkurrensrätt vid Lunds och Stockholms universitet; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 18 mar 2013 till September 19, 2016.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Född den 31 juli 1916 i Cork; irländsk medborgare; juridikstudier (University College och King's Inn, Dublin); Barrister (1938); Senior Counsel (1954); medlem av ”Dail Eireann” (1948–1973); hälsominister (1954–1957); kandidat i irländska presidentvalet (1966 och 1973); domare i High Court (1973); Chief Justice (1974); domare i domstolen mellan den 16 januari 1985 och den 6 oktober 1991; avled den 25 februari 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Född den 26 januari 1930; fransk medborgare; ämbetsman i justitieministeriet; lärare vid juridiska fakulteten Paris 1; vice kanslichef i justitieministeriet; avdelningsordförande i Cour d'appel de Paris; Directeur des affaires civiles och du sceau vid justitieministeriet; generaladvokat vid domstolen mellan den 13 februari 1984 och den 6 oktober 1994; avled den 8 augusti 2017.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Född 1954; juristexamen vid University of Malta (1977); Master of Laws vid University of London (1979); juris doktor (University of Cambridge, 1982); lektor vid Ealing College of Higher Education (1982-1984); lektor vid University of Exeter (1984-1990); förste lektor vid University of London, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); rättsexpert i privat sektor, därefter vid Maltas parlament (1993-2016); professor och ansvarig för avdelningen för europeisk rätt och komparativ rätt vid University of Malta (1993-2016); direktör för Forsknings- och dokumentationscentrumet vid University of Malta (1993-2016); ordförande i den maltesiska föreningen för europeisk rätt; författare till en rad publikationer; domare vid tribunalen (2016-2018), domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Född 1945; examen från universitetet i Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (historia och engelsk litteratur, juridik); examen i civilrätt från Tulane University, Louisiana (MCL 1969); invald i advokatsamfundet i Skottland (1972) och i advokatsamfundet i New York (1977) ; utnämnd till Queen’s Counsel (1988) ; invald i advokatsamfundet i England och Wales (1996) och i advokatsamfundet i Bryssel (1999) ; verksam advokat vid advokatsamfunden i Edinburgh, Bryssel, London och New York; gästprofessor (1991) och doktor honoris causa(2009) vid universitetet i Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012) ; skiljedomare vid Internationella Handelskammaren, vid Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (Icsid) och vid skiljedomstolen för idrott (CAS); författare av flertalet publikationer; domare vid tribunalen mellan den 7 oktober 2015 och den 31 januari 2020.

René JOLIET
René JOLIET

Född den 17 januari 1938; belgisk medborgare; ordinarie professor (1974–1984) och extraordinarie professor (sedan 1984) vid juridiska fakulteten vid universitetet i Liège (professur i gemenskapsrätt); innehavare av den belgiska professuren vid King's College, London (1977); gästprofessor vid följande lärosäten: universitetet i Nancy (1971–1978), Europa Instituut vid universitetet i Amsterdam (1976–1985), Université catholique de Louvain (1980–1982) och Northwestern University i Chicago (1974 och 1983); kursföreståndare i europarätt och konkurrensrätt vid Collège d'Europe i Brygge (1979–1984); domare i domstolen mellan den 10 april 1984 och den 15 juli 1995, då han avled.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Född den 15 juni 1935; luxemburgsk medborgare; justitieministeriet; högre regeringstjänsteman; regeringens ombud vid Conseil d'États tvisteavdelning; förste regeringsrådgivare vid justitieministeriet; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1985 och den 1 juni 1996, då han avled.

Hans Jung
Hans Jung

Född 1944; tysk medborgare; assistent och senare biträdande professor vid juridiska fakulteten (Berlin); advokat (Frankfurt); juristlingvist vid domstolen; rättssekreterare först hos ordföranden H. Kutscher vid domstolen och därefter hos den tyske domaren vid domstolen; biträdande justitiesekreterare vid domstolen; justitiesekreterare vid förstainstansrätten mellan den 10 oktober 1989 och den 5 oktfober 2005; avled den 26 september 2009.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Född den 7 september 1938; luxemburgsk medborgare; studier i juridik och statsvetenskap vid universiteten i Montpellier, Paris och Cambridge; medlem av kommissionens rättstjänst, förste handläggare vid två av kommissionsledamöternas kanslier; flera ansvarsfulla ämbeten vid Luxemburgs utrikesministerium; Luxemburgs biträdande ständige representant vid Europeiska gemenskaperna; generaladvokat vid domstolen mellan den 13 januari 1986 och den 6 oktober 1991 samt mellan den 19 december 1997 och den 6 oktober 2003; avled den 10 maj 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Född den 17 mars 1936; portugisisk medborgare; åklagare vid appellationsdomstolen i Lissabon; kanslichef hos justitieministern; biträdande riksåklagare; chef för kansliet för europarätt; professor i gemenskapsrätt (Lissabon); domare i domstolen mellan den 31 januari 1986 och den 6 oktober 2000.

 

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Född den 26 maj 1946; spansk medborgare; undervisningsassistent och sedermera professor vid olika universitet (universiteten i Oviedo, Freiburg am Breisgau, Madrid och Grenada); innehavare av professuren i folkrätt vid universitetet i Grenada; domare i domstolen mellan den 31 januari 1986 och den 6 oktober 2003, ordförande mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2003; avled den 17 januari 2019.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Född den 22 maj 1926; spansk medborgare; professor i folkrätt och internationell privaträtt vid universiteten i Grenada, Barcelona och Madrid; professor i folkrätt vid Universidad Complutense i Madrid; domare i Spaniens författningsdomstol (1980–1986); Consejero electivo del Consejo de Estado; ledamot av Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 20 oktober 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Född den 21 mars 1935; tysk medborgare; vetenskaplig assistent vid institutet för gemenskapsrätt i Köln; professor i offentlig rätt, folkrätt och europarätt vid universiteten i Bonn och Frankfurt am Main; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 1 juni 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Född den 11 maj 1935; belgisk medborgare; professor vid Katholieke Universiteit Leuven (KUL), vid University of Chicago och vid Universiteit van Amsterdam (UvA); vice rektor och medlem av akademiska rådet och styrelsen vid KUL; advokat (Dendermonde, Leuven, Bryssel); ordförande för bankkommissionen; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 6 oktober 1994; avled den 8 juli 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Född 1939, barrister, King's Counsel, tjänsteman vid sekretariatet vid Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna, rättssekreterare hos generaladvokat J.P. Warner, professor i europarätt vid Londons universitet, chef för Centre of European Law vid King's College, London, författare till ett flertal arbeten om europarätt, generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 10 januari 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Född den 15 november 1942; italiensk medborgare; professor i folkrätt och gemenskapsrätt vid universitetet i Neapel; advokat vid Italiens högsta domstol; ledamot av utrikesministeriets råd för diplomatiska tvister; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1988 och den 4 mars 1998; avled den 6 juli 2021.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Född den 31 januari 1928; nederländsk medborgare; tjänsteman vid utrikesministeriet; professor i internationell organisationsrätt (Utrecht, Leiden); ledamot av Raad van State; ordförande för Raad van States rättskipningsavdelning; ledamot av Kungliga vetenskapsakademin; ledamot av styrelsen för institutet för folkrätt i Haag; domare i domstolen mellan den 29 mars 1990 och den 6 oktober 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

Född 1942, tjänsteman vid justitieministeriet, rättssekreterare hos domare Max Sørensen, professor i folkrätt samt dekanus för rättsvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, advokat, ordförande för och ledamot av skiljedomstolar, ledamot av förvaltningsdomstol i andra instans, generaladvokat vid domstolen från den 7 oktober 1991 till den 6 oktober 1994, domare vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 10 januari 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Född den 17 juni 1943; irländsk medborgare; Barrister (1967) och sedermera Senior Counsel (1981); verksam som advokat i Irland; Attorney General (1987); ledamot av Council of State; ledamot av Bar Council of Ireland; Bencher, Honourable Society of King's Inn's; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1991 och den 5 oktober 1999; avled den 18 januari 2023.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Född den 14 november 1934; brittisk medborgare; advokat (Skottland); King's Counsel (Skottland); generalsekreterare och därefter skattmästare vid Faculty of Advocates; ordförande för den rådgivande kommittén för advokatsamfunden i de Europeiska gemenskaperna; Salvesen Professor of European Institutions och direktör för Europa Institute, University of Edinburgh; rådgivande expert knuten till House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; domare i förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 9 mars 1992; domare i domstolen mellan den 10 mars 1992 och den 7 januari 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Född 1931; professor i författningsrätt, offentlig rätt samt komparativ rätt vid universiteten i Padova, Bologna och Rom; ledamot av domarkårens högsta råd (1976-1978); ledamot av och ordförande i författningsrådet (1986-1987); EG-minister (1987-1989); ledamot av Europaparlamentet (1989-1994); domare vid domstolen från den 7 oktober till den 31 december 1994; generaladvokat; generaladvokat vid domstolen från den 1 januari 1995 till den 14 december 1999; domare vid domstolen sedan den 15 december 1999; avled den 18 juli 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Född den 14 juli 1932; grekisk medborgare; advokat i Aten; antagen till Greklands högsta förvaltningsdomstol år 1963; ledamot (1973) och sedermera domare i samma domstol (1982–1994); ledamot av en specialdomstol som prövar skadeståndsmål mot domare vid högre domstolsinstanser; ledamot av den högsta specialdomstolen som enligt den grekiska konstitutionen är behörig att harmonisera landets tre högsta rättsinstansers rättspraxis och att pröva giltigheten av nationella val och val till Europaparlamentet; ledamot av domarkårens högsta råd; ordförande för utrikesministerns högsta råd; ordförande för varumärkesdomstolen i andra instans; ordförande för den särskilda lagstiftningskommittén vid justitieministeriet; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Född 1936; ledamot av Conseil d'Etat (Frankrike); direktör och därefter generaldirektör för rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas råd (1968-1973); generaldirektör för Agence Nationale pour l'Emploi (1973-1975); administrativ direktör för Industriministeriet (1977-1979); rättschef vid OECD (1979-1985); direktör för Institut International d'Administration Publique (1985-1987); jurisconsulte, rättschef vid utrikesministeriet (1987-1994); domare vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2006; avled den 12 juli 2021.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Född 1938; ämbetsman i justitieministeriet (1966-1970); chef och senare sakkunnig i kabinettet för ministern för livskvalitet 1976; sakkunnig i justitieministerns kabinett (1976-1978); byråchef vid justitieministeriets avdelning för brottmål och nådeansökningar (1978-1983); ledamot av Cour d'appel de Paris (1983-1986); vice kabinettschef i justitieministeriet (1986); ordförande i Tribunal de Grande Instance de Bobigny (1986-1993); direktör för justitieministerns kabinett och generaladvokat i Cour d'Appel de Paris (1993-1994); assisterande professor vid Université de René Descartes (Paris V) från 1988 till 1993; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 6 oktober 2006; avled den 25 januari 2023.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Född den 30 januari 1943; tysk medborgare; direktör vid delstaten Bayerns justitieministerium; ordförande för delstaten Sachsens författningsdomstol och för Oberlandesgericht Dresden (1992–1994); honorärprofessor i europarätt och medicinrätt vid universitetet i Saarbrücken; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 14 juli 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Född den 26 februari 1949; dansk medborgar; tjänsteman vid justitieministeriet (1973); avdelningschef vid justitieministeriet (1982–1987 och 1988–1991); domare i Østre Landsret (1987–1988); vice ordförande för Sø– och Handelsretten (1988); justitieministeriets ombud i gemenskapsrättsliga frågor och frågor rörande mänskliga rättigheter (1991–1994); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 18 december 1997.

Peter JANN
Peter JANN

Född 1935; juris doktor vid universitet i Wien (1957); utnämning till domare och tjänstgöring vid det federala justitieministeriet (1961); domare i tryckfrihetsfrågor vid Straf-Bezirksgericht i Wien (1963-1966); presstalesman vid det federala justitieministeriet (1966-1970), därefter tjänstgöring vid ministeriets avdelning för internationella ärenden; rådgivare vid justitieutskottet och presstalesman vid parlamentet (1973-1978); utnämning till domare i Författningsdomstolen (1978); ständig referent i nämnda domstol till slutet av år 1994; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Född den 30 mars 1940; svensk medborgare; juris doktor och professor i offentlig rätt vid universitetet i Lund; professor i offentlig rätt och dekanus vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet; justitieombudsman; regeringsråd vid regeringsrätten i Sverige; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2000; avled den 7 augusti 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Född den 31 oktober 1941; finländsk medborgare; juris licentiat vid Helsingfors universitet; överdirektör vid justitieministeriet; konsultativ tjänsteman vid utrikesministeriets handelspolitiska avdelning; justitieråd; domare i EFTA-domstolen; ordförande för EFTA-domstolen; domare i domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 16 januari 2002.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Född 1944; juristexamen och masterexamen i nationalekonomi vid universitetet i Coimbra; doktor i internationell ekonomi (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); obligatorisk militärtjänstgöring vid marinministeriet (rättstjänsten 1969-1972); professor vid Portugals katolska universitet och vid Universidade Nova i Lissabon; professor vid universitetet i Coimbra och vid Universidade Lusíada i Lissabon (föreståndare för Institutet för europastudier); ledamot av Portugals regering (1980-1983): statssekreterare för inrikesfrågor, statssekreterare vid premiärministerns kansli, statssekreterare för europeiska integrationsfrågor; ledamot av Portugals parlament, vice ordförande för den kristdemokratiska gruppen; generaladvokat vid domstolen (1986-1988); ordförande för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1989-1995); advokat i Lissabon, specialist på europarätt och konkurrensrätt (1996-2012); ledamot av reflektionsgruppen om gemenskapsdomstolarnas framtid "Due-gruppen" (2000); ordförande för Europeiska kommissionens disciplinnämnd (2003-2007); ordförande för portugisiska föreningen för europarätt (Associação Portuguesa de Direito Europeu) (sedan 1999); Domare vid domstolen från och med den 8 oktober 2012 till den 8 oktober 2018.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Född den 3 maj 1942; irländsk medborgare; Master of Arts i ekonomi, University College, Dublin; Barrister-at-Law; Senior Counsel; ordförande för Legal Aid Board och för Bar Council; generaladvokat vid domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 6 oktober 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Född 1949; domare; ledamot av Consejo General del Poder Judicial (domarkårens högsta råd); professor; kabinettschef hos ordföranden för domarkårens högsta råd; ad hoc-domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna; domare vid Tribunal Supremo sedan 1996; generaladvokat vid domstolen mellan den 19 januari 1995 och den 12 november 2009, då han avled.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Född 1949; examina i juridik och ekonomi (universitetet i Liège); Master of Laws (Harvard University, Förenta staterna); hedersdoktor (Université de Paris-Dauphine); professor i europarätt vid Université catholique de Louvain och vid universitetet i Liège; parlamentsledamot (1977-1995); statssekreterare, minister och regeringschef i regionen Vallonien (1980-1988); vice premiärminister, justitieminister och minister för små och medelstora företag (1988-1992); vice premiärminister, justitieminister och minister för ekonomiska frågor (1992-1995); vice premiärminister, försvarsminister (1995); borgmästare i Verviers (1995); domare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2003); juridisk rådgivare, därefter advokat (2004-2012); Ministre d'État (2009-2012); Generaladvokat vid domstolen den 8 oktober 2012 till och med den 8 oktober 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Född 1939; universitetsstudier vid fakulteten för juridik och ekonomi i Montpellier och Paris; juris doktor 1964; advokat 1964; advokat med behörighet att företräda klienter i överrätt 1967; expeditionschef vid Ministeriet för arbete och social trygghet; ledamot i Ekonomiska och sociala rådet (1978-1989), därefter ordförande för Ekonomiska och sociala rådet (1988-1989); styrelseledamot i Société nationale de crédit et d'Investissement och i Société Européenne des Satellites (till och med 1989); ledamot i conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1993-1995), därefter ordförande för conseil de l’Institut universitaire international Luxembourg (1995-2004); lärare vid Luxemburgs universitet; regeringsuppdrag som ledamot av Europeiska socialfondskommittén, Rådgivande kommittén för arbetstagares fria rörlighet och styrelsen för Europeiska stiftelsen i Dublin för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (till och med 1989); domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 11 juli 1996; domare vid domstolen mellan den 12 juli 1996 och den 14 januari 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Född den 3 juni 1935; grekisk medborgare; advokat i Thessaloniki år 1963; doktor i internationell rätt vid universitetet i Thessaloniki år 1971; professor i folkrätt och gemenskapsrätt vid juridiska fakulteten vid universitetet i Trakien; juridisk rådgivare vid utrikesministeriet; ledamot av den grekiska delegationen vid FN:s generalförsamling från och med år 1983; ordförande för Europarådets expertkommitté för ett förbättrat förfarande inom ramen för konventionen om de mänskliga rättigheterna mellan åren 1989 och 1992; domare i domstolen mellan den 7 oktober 1997 och den 10 mars 1999, då han avled.

 

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Född den 27 juli 1936; tysk medborgare; juridiska studier vid universiteten i Tübingen, Berlin, Paris, Hamburg, Wien, Turin och Cambridge; ledamot av förbundsdagen (1969–1980); vald till ledamot av Europaparlamentet (1977); ledamot av ett flertal utskott, bland annat utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt, för vilket han var ordförande under åren 1993 och 1994; ordförande för delegationen för förbindelser med de baltiska staterna samt för de underutskott som handlägger frågor om dataskydd och om giftiga och farliga ämnen; vice ordförande för Europaparlamentet (1984–1992); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1997 och den 6 oktober 2003; avled den 4 juni 2021.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Född den 19 februari 1934; italiensk medborgare; domare vid domstolen i Neapel; domare vid appellationsdomstolen i Rom och därefter vid Italiens högsta domstol; handläggare vid Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia; ordförande för den allmänna kommittén vid den diplomatiska konferensen för utarbetandet av Luganokonventionen; rättssekreterare hos den italienske generaladvokaten vid domstolen; professor vid Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di Roma; domare vid förstainstansrätten mellan den 25 september 1989 och den 17 september 1995; ordförande för förstainstansrätten mellan den 18 september 1995 och den 4 mars 1998; generaladvokat vid domstolen mellan den 5 mars 1998 och den 6 oktober 2000; avled den 26 januari 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Född 1948; juristexamen, Berlins fria universitet (1970); juris doktor i konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, Hamburgs universitet (1973); universitetslektor, Hamburgs universitet (1972-1977); professor i offentlig rätt, Bielefelds universitet (1978); professor i offentlig rätt, Thessalonikis universitet (1982); inrikesminister (1989 och 1996); ledamot av styrelsen för Kretas universitet (1983-1987); direktör för Centrum för internationell och europeisk ekonomisk rätt, Thessaloniki (1997-2005); ordförande i Grekiska föreningen för Europarätt (1992-1994); ledamot av Grekiska nationalkommittén för forskning (1993-1995); ledamot av Uttagningskommittén för tillsättning av tjänstemän inom den offentliga förvaltningen i Grekland (1994-1996); medlem av Vetenskapliga rådet vid Akademien för Europarätt i Trier (sedan 1995); ledamot av styrelsen för Nationella domarhögskolan i Grekland (1995-1996); ledamot av Vetenskapliga rådet vid utrikesdepartementet (1997-1999); ordförande i Ekonomiska och sociala rådet i Grekland (1998); domare vid domstolen sedan den 8 juni 1999 och domstolens ordförande sedan den 7 oktober 2003 och den 8 oktfober 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Född den 28 februari 1942; irländsk medborgare; invald i Irlands advokatsamfund (1972); juridisk rådgivare i patent- och varumärkesrätt (1973-1979); Barrister (1979-1995) och Senior Counsel (1995-1998) vid Irlands advokatsamfund; medlem av Englands och Wales advokatsamfund; domare vid Irlands High Court (1998); föreläsare i ”Rättsliga system och metoder” samt ”Averil Deverell”-föreläsare i handelsrätt vid Trinity College, Dublin; Bencher vid Honorable Society of King's Inns; domare vid domstolen sedan den 6 oktober 1999; domare i domstolen mellan den 6 oktober 1999 och den 13 oktober 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Född 1948; studier i Tübingen, München och Genève; därefter vetenskaplig forskning i London, juris doktor vid universitet i München; domare vid Arbeitsgericht Oldenburg; behörighet från universitet i Bremen att undervisa i arbetsrätt, rättssociologi och socialrätt; tillförordnad professor vid juridiska fakulteten vid universiteten i Frankfurt och Bremen; ordförande för Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); deltog som sakkunnig i projektet European Expertise Service (EU) för att reformera arbetsrätten i Kirgizistan (1994-1995); professor emeritus i arbetsrätt, särskilt europeisk arbetsrätt, vid universitet i Bremen; domare vid domstolen mellan den 15 juli 2000 och den 6 oktober 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Född 1939; har tjänstgjort hos Riksdagens ombudsmän och inom regeringskansliet, samt vid departement, bland annat som departementsråd i Finansdepartementet; utnämndes till kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg 1981 och till regeringsråd 1985; har medverkat i ett stort antal offentliga utredningar främst på det skatterättsliga området och på redovisningsområdet; har varit ordförande i bland annat Kommittén om inflationskorrigerad inkomstbeskattning, Redovisningskommittén och Utredningen om reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag; har därtill varit bland annat ordförande i Bokföringsnämnden och styrelseledamot i Domstolsverket respektive Finansinspektionen; har publicerat ett stort antal artiklar, främst på det skatterättsliga området; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Född 1940; diverse domarämbeten (1964-1977); ansvarig för diverse uppdrag för regeringen i syfte att genomföra och samordna studier om reformeringen av domstolsväsendet; regeringens representant vid Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter och vid Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (1980-1984); expert vid Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter (1980-1985); ledamot av utredningen avseende revidering av strafflagen och straffprocesslagen; Procurador-Geral da República (ungefär motsvarande justitiekansler) (1984-2000); ledamot av övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (1999-2000); domare i domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 8 oktober 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Född 1940; professor i Europarätt vid universitetet La Sapienza i Rom; professor vid universiteten Istituto Orientale (1969-1979) och Federico II i Neapel (1979-1992), vid universitetet i Catania (1969-1977) och vid universitet i Mogadishu (1967-1972); advokat vid Italiens högsta domstol; rättssakkunnig vid Republiken Italiens ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna (1984-1992); ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna; ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om Europeiska enhetsakten; ledamot av den italienska delegationen vid förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen; författare till ett flertal verk, däribland kommentarer till Europafördragen och till Europeiska unionens lagar; grundare och sedan år 1996 direktör för tidskriften Il Diritto dell'Unione Europea; styrelseledamot eller ledamot av redaktionskommittén för flera rättsliga tidskrifter; rapportör vid flera internationella kongresser och konferenser samt vid kurser vid flera internationella institutioner, däribland The Hague Academy of International Law (1987); ledamot av den grupp av oberoende sakkunniga som utsågs att granska Europeiska gemenskapernas kommissions finanser (1999); generaladvokat vid EG-domstolen från den 7 oktober 2000 till den 3 maj 2006; domare vid domstolen från 4 maj 2006 till 8 oktober 2018; vice ordförande för Europeiska unionens från och med den 8 oktober 2015 till den 8 oktober 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Född 1941; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1966-1969); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (1969-1977); doktor i juridik (universitetet i Leiden); professor i europeisk rätt vid universitetet i Groningen (1977-1989); tillförordnad domare vid Gerechtshof te Arnhem (allmän domstol som dömer i andra instans); ansvarig för diverse publikationer; tillförordnad generaldirektör vid Europeiska gemenskapernas kommissions rättstjänst (1989-2000); professor i europeisk rätt vid universitetet i Amsterdam; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 10 juni 2010.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz, född år 1952 i Budapest (Ungern). Juristexamen 1980 vid Universität Wien (Universitetet i Wien, Österrike). Juris doktor 1981.

Viktor Kreuschitz inledde sin karriär som forskningsassistent vid Institut für Staats- und Verwaltungsrecht vid ovannämnda universitet år 1980. Därefter arbetade han som statstjänsteman vid det österrikiska förbundskanslersämbetet på avdelningen för konstitutionella frågor mellan 1981 och 1997. Han var tillika ledamot av Datenschutzkommission (dataskyddskommittén, Österrike) mellan 1987 och 1997.

Under perioden 1997–2013 arbetade han som rättssakkunnig vid Europeiska kommissionens rättstjänst och företrädde, under perioden 1997–2013, kommissionen i ett stort antal mål vid EU‑domstolen och EFTA-domstolen.

Domare vid tribunalen från den 16 september 2013 till den 15 september 2022.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Född 1942; forskningsassistent vid universitetet i Utrecht (1970-1971); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1971-1974); chefsrådgivare vid justitieministeriet (1975-1982); ledamot av rådet för rådgivning om regeringspolitiken (1983-1990); diverse undervisningsuppgifter; generalsekreterare vid ekonomiministeriet (1990-1997); generalsekreterare vid ministeriet för allmänna angelägenheter (1997-2000); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006; avled den 20 april 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Född 1957, juris doktor vid universitetet i Wien, postuniversitära studier i EG-rätt (Collège d'Europe i Brygge), medlem av Österikes diplomatiska kår sedan 1982, expert på EU-frågor hos utrikesministeriets juridiske rådgivare (1984-1988), rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommissionen (1989), chef för "Rättstjänsten för EU-frågor" vid utrikesministeriet (1992-2000, befullmäktigad diplomatisk tjänsteman), förhandlare vid förhandlingarna om EES och vid Österrikes anslutning till EU, ombud för Österrike vid EG-domstolen från och med år 1995, Österrikes generalkonsul i Zürich (2000), undervisning och publicering, generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2000 och den 6 oktober 2006; avled i oktober 2018.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Född år 1967. Juris kandidatexamen (universitetet i Lissabon, år 1990). Assistent (Europeiska universitetsinstitutet, år 1991). Juris doktor (Europeiska universitetsinstitutet i Florens, år 1996). Gästprofessor (London School of Economics; Collège de l'Europe i Natolin; Ortega och Gassetinstitutet i Madrid; portugisiska katolska universitetet; Institutet för europastudier i Macao). Professor (Universidade Nova i Lissabon, år 1997). Fulbright Visiting Research Fellow (universitetet i Harvard, år 1998). Ställföreträdande direktör för akademien för internationell handelsrätt. Biträdande redaktör (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) och ledamot av redaktionskommittéer för flera juridiska tidskrifter. Generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2003 och den 6 oktober 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Född 1937; juristutbildning vid Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); domare vid High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); medlem sedan 1985 och kassör under 2003 i Honourable Society of the Inner Temple; domare i domstolen mellan den 8 januari 2004 och den 8 oktober 2012.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Född år 1938; juris doktor (1966); professor i folkrätt (1974); Senior Visiting Fellow, University of Oxford (1985), professor, International Christian University, Tokyo (1988); författare till ett flertal verk i ämnena folkrätt, gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter; medlem i flera lärda sällskap inom ämnena folkrätt, gemenskapsrätt och mänskliga rättigheter; den polska regeringens förhandlare inför tillbakadragandet av ryska trupper från Republiken Polen; statssekreterare, därefter kabinettsekreterare (1989-1992); ordförande för den polska delegationen i Förenta nationernas generalförsamling; domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1992-2002); president i Institut de Droit International (2003); rådgivare åt Republiken Polens president i utrikespolitiska och människorättsliga angelägenheter (2002-2004); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Född år 1938; juristexamen, Vilnius universitet (1961); juris kandidat, Moskva universitet (1965); högre doktorsgrad (dr. hab), Moskva universitet (1973); praktikant, Institut des Hautes Études Internationales (direktör: professor Ch. Rousseau), Paris universitet (1967-1968); ordinarie ledamot av Litauens vetenskapsakademi (1996); hedersdoktor, juridiska universitetet, Litauen (2001); diverse undervisningsuppgifter och administrativa uppgifter, Vilnius universitet (1961−1990); lektor, adjungerad professor, professor i folkrätt, dekanus vid den juridiska fakulteten; diverse tjänster inom regeringskansliet, inom den diplomatiska kåren och inom rättsväsendet i Litauen; justitieminister (1990−1991), ledamot av förvaltningsdomstolen (1991), Litauens ambassadör i Belgien, Luxemburg och Nederländerna (1992−1994); domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (före reformen) (juni 1994−november 1998); domare vid Litauens högsta domstol, tillika ordförande för nämnda domstol (december 1994−oktober 1998); domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (sedan november 1998); deltagare i ett flertal internationella konferenser; medlem av Republiken Litauens delegation inför förhandlingarna med Sovjetunionen (1990-1992); författare till ett flertal publikationer (cirka 200); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2010.

George ARESTIS
George ARESTIS

Född 1945; juristexamen, Atens universitet (1968); MA i Comparative Politics and Government, University of Kent, Canterbury (1970); advokat på Cypern (1972-1982); utnämnd till District Court Judge (1982); befordrad till President District Court (1995); Administrative President District Court, Nicosia (1997-2003); domare vid Cyperns högsta domstol (2003); domare vid domstolen från den 11 maj 2004 till den 6 oktober 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Född 1947; juris doktor, Royal University of Malta (1973); statstjänsteman i egenskap av Notary to Government (1975); rådgivare åt Republiken (1978), förste rådgivare åt Republiken (1979), biträdande Attorney General (1988) och av presidenten utnämnd till Attorney General (1989); lektor i civilrätt på deltid, Maltas universitet (1985-1989); medlem av styrelsen för Maltas universitet (1998-2004); medlem av justitieutskottet (1994-2004); medlem i chefskommittén för Maltas skiljedomstol (1998-2004); Domare vid domstolen från och med den 11 maj 2004 till den 8 oktober 2018.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Född år 1951; juris doktor, Bratislava universitet (1974); professor i internationell rätt vid Kosice universitet (sedan 1975); domare vid författningsdomstolen (1993); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (1994); ledamot av Venedigkommissionen (1994); ordförande i den slovakiska föreningen för internationell rätt (2002); domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 6 oktober 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Född 1952; juris doktor (1986); advokat (1977-1998); gästprofessor i straffrätt vid Tartu universitet; domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1994-1998); ordförande för Estlands högsta domstol (1998-2004); medlem av författningskommittén; rådgivare åt strafflagskommittén; delaktig i arbetsgruppen för beredning av straffprocesslag; författare till ett flertal publikationer i ämnena mänskliga rättigheter och författningsrätt, domare i domstolen mellan den 11 maj 2004 och den 23 oktober 2013.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Född 1950; juristexamen (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972), högskoleexamen i Europarätt (University College Dublin, 1977); medlem i Irlands advokatsamfund (1971-1999); lektor i Europarätt (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); företrädare för den irländska regeringen i ett flertal mål vid Europeiska gemenskapernas domstol; domare vid Irlands High Court (sedan 1999); bencher (dekanus) vid Honorable Society of King's Inns (sedan 1999); vice ordförande för den irländska föreningen för Europarätt, medlem av International Law Association (irländska sektionen); son till Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), domare vid domstolen (1974-1985); domare vid domstolen sedan den 13 oktober 2004 och den 7 oktfober 2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Född 1938; professor i folkrätt och innehavare av professuren Jean Monnet för gemenskapsrätt vid universitetet i Bologna; hedersdoktor vid universitetet Carlos III i Madrid; gästprofessor vid universiteten Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Aten) samt vid Institut universitaire international (Luxemburg); samordnare för European Business Law Pallas Program, som har utarbetats vid universitetet i Nijmegen; ledamot av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling vid Europeiska gemenskapernas kommission; understatssekreterare för industri- och handelsfrågor under den halvårsperiod då Italien innehade ordförandeskapet för rådet; ledamot av Europeiska gemenskapens arbetsgrupp för Världshandelsorganisationen (WTO) och ordförande för 1997 års konferens om WTO vid forskningscentret inom institutet för folkrätt i Haag; domare vid förstainstansrätten mellan den 4 mars 1998 och den 3 maj 2006; Generaladvokat vid domstolen från och med den 4 maj 2006 till och med den 8 oktober 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Född 1945; juris kandidat vid Lunds universitet; tingsnotarie och domare vid Trollhättans tingsrätt (1971-1974); fiskal i Svea hovrätt (1974-1975); fiskal vid Stockholms tingsrätt (1975); administrativ fiskal i Svea hovrätt (1975-1978); fiskal i Domstolsverket (1977); föredragande hos Justitiekanslern (1979-1980); assessor i Svea hovrätt (1980-1981); rättssakkunnig i Handelsdepartementet (1981-1982); rättssakkunnig, sedan departementsråd och därefter rättschef i Utrikesdepartementet (1982-1995), med ambassadörs titel 1992; vice ordförande i Marknadsdomstolen; ansvarig för rättsliga och institutionella frågor vid EES-förhandlingarna (vice ordförande, därefter ordförande i Eftagruppen) och vid förhandlingarna inför Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen; domare vid förstainstansrätten mellan den 18 januari 1995 och den 6 oktober 2006; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 6 oktober 2011.

Yves BOT
Yves BOT

Född 1947; juristexamen från juridiska fakulteten i Rouen; juris doktor (universitetet Paris II Panthéon-Assas); extern lektor vid juridiska fakulteten i Mans; biträdande och därefter förste biträdande åklagare vid åklagarmyndigheten i Mans (1974-1982); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Dieppe (1982-1984); biträdande allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Strasbourg (1984-1986); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Bastia (1986-1988); allmän åklagare vid Cour d'appel de Caen (1988-1991); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance du Mans (1991-1993); juridisk sakkunnig hos justitieministern (1993-1995); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Nanterre (1995-2002); allmän åklagare vid Tribunal de grande instance de Paris (2002-2004); allmän åklagare vid Cour d'appel de Paris (2004-2006); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 9 juni 2019, då han avled.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Född 1954; juris doktor (universitetet Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professor i civilrätt (1994) och i gemenskapsrätt (2004); chef för institutet för gemenskapsrätt vid juridiska fakulteten i Košice (2004); domare vid Krajský súd (regional domstol) i Košice (1980); vice ordförande (1982) och ordförande (1990) för Mestský súd (stadsdomstol) i Košice; medlem av det slovakiska advokatsamfundet (1991); ledamot av författningsdomstolen (1993-1998); vice justitieminister (1998-2000); ordförande för författningsdomstolen (2000-2006); ledamot av Venedigkommissionen (2004); generaladvokat i domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 8 oktober 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Född 1962; juristexamen (1987); juris doktor vid universitetet i Ljubljana (1995); professor (sedan 1996) i rättsteori, statsrätt (doktrin) och privaträtt; forskare; doktorandstudier vid universitetet i Zürich, vid institutet för komparativ rätt vid universitetet i Wien, vid Max Planck-institutet för internationell privaträtt i Hamburg, vid fria universitetet i Amsterdam; gästprofessor vid universiteten i Wien och Freiburg (Tyskland) samt vid Buceriusskolan för rättsliga studier i Hamburg; chef för rättstjänsten (1994-1996) och statssekreterare vid ministeriet för vetenskap och teknologi (1996-2000); regeringens generalsekreterare (2000); medlem av arbetsgruppen för en europeisk civillagstiftning (Study Group on European Civil Code) sedan 2003; ansvarig för forskarprojektet Humbolt (Humbolt Stiftung); författare till fler än 100 juridiska artiklar och ett flertal böcker i ämnena europarätt och privaträtt; mottagare av slovenska juristföreningens pris ”årets jurist 2003”; medlem av redaktionskommittéer för flera juridiska tidsskrifter; generalsekreterare i den slovenska juristföreningen; medlem i flera juristföreningar, bland annat Gesellschaft für Rechtsvergleichung; domare vid EG:s förstainstansrätt från den 7 juli 2004 till den 6 oktober 2006; generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 2006 och den 28 november 2012.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Född 1946; juris doktor, licence spéciale (särskild magisterexamen) i förvaltningsrätt (ULB, 1970); examen från Institut d'études politiques (IEP) i Paris (Ecofin, 1972); biträdande jurist; juridisk rådgivare vid Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); attaché och därefter legationssekreterare vid utrikesministeriet (1973-1976); ordförande för arbetsgrupper vid ministerrådet (1976); förste ambassadsekreterare, biträdande ständig representant vid OECD (sambandsansvarig vid Unesco, 1976-1979); chef för vice regeringschefens kabinett (1979-1980); ordförande för arbetsgrupper vid EPS (Asien, Afrika, Latinamerika); rådgivare och därefter biträdande kabinettschef hos Europeiska gemenskapernas kommissions ordförande (1981); chef med ansvar för budget- och personalfrågor vid ministerrådets generalsekretariat (1981-1984); chargé de mission vid den ständiga representationen vid Europeiska gemenskaperna (1984-1985); ordförande för budgetkommittén, ambassadråd, chef för enheten för politiska och kulturella frågor (1986-1991); diplomatisk rådgivare åt premiärministern (1986-1991), ambassadör i Grekland (1989-1991, icke bosatt i Grekland), ordförande för politiska kommittén (1991); ambassadör, ständig representant vid Europeiska gemenskaperna (1991-1998); ordförande för Coreper (1997); ambassadör (Bryssel, 1998-2002); ständig representant vid NATO (1998-2002); maréchal de la Cour (hovmarskalk) och chef för hans kungliga höghet storhertigens kabinett (2002-2007); domare vid domstolen sedan den 15 januari 2008 och den 7 oktober 2013.

Maria BERGER
Maria BERGER

Född 1956; juridik- och ekonomistudier (1975-1979), juris doktor; assistent och lärare vid institutet för offentlig rätt och statsvetenskap vid Innsbrucks universitet (1979-1984); handläggare vid förbundsministeriet för vetenskap och forskning, avslutningsvis som biträdande avdelningschef (1984-1988); sakkunnig i EU-frågor vid förbundskanslersämbetet (1988-1989); chef för avdelningen för integrationspolitisk samordning vid förbundskanslersämbetet (förberedelse inför Österrikes anslutning till Europeiska unionen) (1989-1992); direktör vid Eftas övervakningsmyndighet i Genève och i Bryssel (1993-1994); vice ordförande för Donau-universitetet i Krems (1995-1996); ledamot av Europaparlamentet (november 1996-januari 2007 och december 2008-juli 2009) och ledamot av utskottet för rättsliga frågor; suppleant i konventet om Europas framtid (februari 2002-juli 2003); ledamot av kommunstyrelsen i Perg (september 1997-september 2009); förbundsjustitieminister (januari 2007-december 2008); författare till ett antal europarättsliga publikationer; hedersprofessor i Europarätt vid Wiens universitet; Ehrensenatorin vid Innsbrucks universitet; domare vid domstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 20 maj 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Född 1946; examen i juridik (1963-1968) och juris doktor (1975) vid universitetet i Sevilla; högskolestudier vid universitetet i Freiburg im Breisgau (1969-1971); professor i rättspolitik vid universitetet i Sevilla (1978-1986); innehavare av professuren i konstitutionell rätt vid universitetet i Sevilla (1986-1992); rättssekreterare vid Spaniens författningsdomstol (1986-1987); domare vid Spaniens författningsdomstol (1992-1998); ordförande vid Spaniens författningsdomstol (1998-2001); fellow vid Wissenschaftskolleg i Berlin (2001-2002); innehavare av professuren i konstitutionell rätt vid Universidad Autónoma de Madrid (2002-2009); consejero de Estado electivo (2004-2009); författare till flera publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan den 14 december 2009 och den 7 oktfober 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Född 1952; juristexamen vid Vilnius universitet (1974-1979); doktor i rättsvetenskap vid juridiska akademin i Litauen (1999), advokat i Litauen (1979-1990); ledamot av högsta rådet vid Republiken Litauens parlament (1990-1992), därefter ledamot av Republiken Litauens parlament (Seimas) och ledamot av utskottet för statliga och rättsliga frågor (1992-1996); domare vid Republiken Litauens författningsdomstol (1996-2005), därpå rådgivare åt ordföranden för Republiken Litauens författningsdomstol (från 2006); assistent knuten till professuren i konstitutionell rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet Mykolas Romeris (1997-2000), sedan extern lektor (2000-2004), därpå (från 2004) professor vid nämnda professur och slutligen chef för professuren i konstitutionell rätt (2005-2007); dekanus för juridiska fakulteten vid universitetet Mykolas Romeris (2007-2010); ledamot av Venedigkommissionen (2006-2010); undertecknare av Litauens självständighetsförklaring av den 11 mars 1990; författare till ett stort antal juridiska publikationer; Domare vid domstolen från 6 oktober 2010 till 8 oktober 2018.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Född 1955; juristexamen från universitetet i Cambridge; licence spéciale en droit européen vid Université libre de Bruxelles (grande distinction); ledamot av advokatsamfundet i England och Wales (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); ledamot av advokatsamfundet i Nordirland (1996); King's Counsel; bencher vid Gray's Inn (2003); domare vid Crown Court (2003-2012); skattmästare i United Kingdom Association for European Law (2001-2012); medförfattare till European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3-6 uppl.); domare vid domstolen mellan den 8 oktober 2012 och den 31 januari 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Född den 12 november 1914 i Nieuwkapelle; belgisk medborgare; juris doktor (1938), universitetsexamen i nationalekonomi och socialekonomi (1940) vid Université catholique de Louvain; undervisningsassistent vid Institut des sciences économiques vid Université catholique de Louvain (1939–1940); advokat (1938–1940); ekonomisk rådgivare och skatterådgivare vid Boerenbond, kanslichef hos jordbruksministern (1944–1945); sekreterare för europeiska kontoret vid FAO i Rom, ansvarig för avvecklingen av internationella jordbruksinstitutet (1946–1949); ordförande för den belgiska kommittén vid FAO, ledamot av FAO:s råd och av ett flertal utskott (1950–1953); justitiesekreterare vid EKSG-domstolen mellan den 26 mars 1953 och den 6 oktober 1958 och vid Europeiska gemenskapernas domstol mellan den 7 oktober 1958 och den 9 februari 1982; avled den 15 maj 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Född den 23 maj 1932 i Wien; brittisk medborgare; études de droit à Kings College, universitetet i Durham och Lincolns Inn (1950–1955); Barrister, London; biträdande justitiesekreterare vid högsta domstolen i Kenya (1955); arbete som advokat (1957–1958 och 1961–1962); förstainstansdomare (1958); förste justitiesekreterare vid högsta domstolen i Kenya (1963); biträdande handläggare vid kansliet vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (1965); handläggare vid kansliet vid Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (1966); handläggare (1967), förste handläggare (1969), och biträdande kanslichef (1969–1973) vid Europarådet; avdelningschef (1973), direktör (1980) vid Europaparlamentets kansli; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1982 och den 9 februari 1988; avled den 23 september 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Född 1944; fransk medborgare; examina i juridik från Université de Paris I, Institut d'études politiques de Paris och School of Advanced International Studies vid Johns Hopkins University; handläggare vid Europaparlamentets generalsekretariat; förste handläggare vid budgetutskottets sekretariat; avdelningschef vid institutionella utskottets och budgetutskottets sekretariat; rådgivare och sedermera direktör hos Europaparlamentets ordförande (institutionella och rättsliga frågor samt budgetfrågor); tillförordnad direktör vid Europaparlamentets generaldirektorat för utskott; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1988 och den 9 februari 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

Född 1948; examen från l'Institut d'études politiques de Paris och i högre offentligrättsliga studier; biträdande allmän åklagare vid Tribunal de Grande Instance de Versailles; avdelningsdirektör vid Europeiska gemenskapernas domstol; generalsekreterare för allmänna åklagarämbetet vid Cour d'appel de Paris; justitieministerns kabinett; rättssekreterare hos ordföranden för Europeiska gemenskapernas domstol; justitiesekreterare vid domstolen mellan den 10 februari 1994 och den 6 oktober 2010.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

Född 1955; examen i juridik och i statsvetenskap, Hamburgs universitet; vetenskaplig medarbetare vid juridiska fakulteten vid Kiels universitet; det lettiska parlamentets rådgivare i frågor om internationell rätt, författningsrätt och lagstiftningsreformer; Lettlands ambassadör i Tyskland och Schweiz (1992-1993), och i Österrike, Schweiz och Ungern (1994-1995); biträdande premiärminister, justitieminister och tjänstgörande utrikesminister (1993-1994); medlare vid Medlings- och skiljedomstolen inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (sedan 1997); ledamot av permanenta skiljedomstolen (sedan 2001); vald till domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1995, omvald 1998 och 2001); författare till ett flertal publikationer i ämnena författningsrätt och förvaltningsrätt, lagstiftningsreformer och gemenskapsrätt; domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004 och den 17 juni 2019.