Годишни доклади
         
Правораздавателна дейност   Годишен обзор   Доклад за управление
         
2020 г. pixel-gold3   pixel-gold3  

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Пълен текст

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

Пълен текст

Rapport de gestion 2020

Version française

English version
         
2019 г. pixel-gold3   pixel-gold3  

RA 2019 judiciaire

Пълен текст

RA 2019 panorama

Пълен текст

RA 2019 gestion

Version française

English version

         
2018 г. pixel-gold3   pixel-gold3  
RA 2018 for INTERNET Пълен текст PANORANA 2018 for INTERNET Пълен текст

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017 г. pixel-gold3   pixel-gold3  
ra activite judiciaire2017 Пълен текст ra panorama 2017 Пълен текст ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016 г. pixel-gold3   pixel-gold3  
RA-judiciaire 2016 Пълен текст RA-panorama 2016 Пълен текст

RA-gestion 2016 Version française
English version

     
2015 г.        
RA-judiciaire Пълен текст pixel-gold3 RA-panorama Пълен текст pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

  Пълен текст

 

brique

icon cover 2013

  Пълен текст

 

brique

icon cover 2012

  Пълен текст

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Предговор oт председателя на Съда г-н Vassilios Skouris

- Развитие и дейност на Съда

- Съдебна статистика на Съда

- Дейност на Общия съд

- Съдебна статистика на Общия съд

- Дейност на Съда на публичната служба

- Съдебна статистика на Съда на публичната служба

 Пълен текст 8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Предговор oт председателя на Съда г-н Vassilios Skouris

- Развитие и дейност на Съда

- Съдебна статистика на Съда

- Дейност на Общия съд

- Съдебна статистика на Общия съд

- Дейност на Съда на публичната служба

- Съдебна статистика на Съда на публичната служба

Пълен текст 6,4M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Предговор oт председателя на Съда г-н Vassilios Skouris

- Развитие и дейност на Съда

- Съдебна статистика на Съда

- Дейност на Общия съд

- Съдебна статистика на Общия съд

- Дейност на Съда на публичната служба

- Съдебна статистика на Съда на публичната служба

 

brique

2008_couv

Предговор oт председателя на Съда г-н Vassilios Skouris

- Развитие и дейност на Съда

- Съдебна статистика на Съда

- Дейност на Първоинстанционния съд

- Съдебна статистика на Първоинстанционния съд

- Дейност на Съда на публичната служба

- Съдебна статистика на Съда на публичната служба

 

brique

2007_couv

Предговор oт председателя на Съда г-н Vassilios Skouris

- Развитие и дейност на Съда

- Съдебна статистика на Съда

- Дейност на Първоинстанционния съд

- Съдебна статистика на Първоинстанционния съд

- Дейност на Съда на публичната служба

- Съдебна статистика на Съда на публичната служба

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer