Sprawozdania roczne
         
Działalność sądowa   Panorama roczna   Sprawozdanie dotyczące zarządzania
         
2018  pixel-gold3   pixel-gold3  
 RA 2018 for INTERNET Pełny tekst  PANORANA 2018 for INTERNET Pełny tekst

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017 pixel-gold3   pixel-gold3  
ra activite judiciaire2017 Pełny tekst ra panorama 2017 Pełny tekst ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016 pixel-gold3   pixel-gold3  
RA-judiciaire 2016 Pełny tekst RA-panorama 2016 Pełny tekst RA-gestion 2016 Version française

English version

     
2015        
RA-judiciaire Pełny tekst pixel-gold3 RA-panorama Pełny tekst pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

  Pełny tekst

 

brique

icon cover 2013

  Pełny tekst

 

brique

icon cover 2012

  Pełny tekst

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu

- Statystyki sądowe Sądu

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

 Pełny tekst 8,6M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu

- Statystyki sądowe Sądu

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

Pełny tekst 5,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu

- Statystyki sądowe Sądu

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

 

brique

2008_couv

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu Pierwszej Instancji

- Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

 

brique

2007_couv

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu Pierwszej Instancji

- Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

 

brique

2006_couv

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu Pierwszej Instancji

- Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

- Statystyki sądowe Sądu do spraw Służby Publicznej

 

brique

2005_couv

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu Pierwszej Instancji

- Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

- Rozwój i działalność Sądu do spraw Służby Publicznej

 

brique

2004_couv

- Słowo wstępne, Prezes Vassilios Skouris

- Rozwój i działalność Trybunału Sprawiedliwości

- Statystyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości

- Działalność Sądu Pierwszej Instancji

- Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

 

brique

 

Raporty roczne obejmujące okres przed przystąpieniem (1 maja 2004 r.) nie zostały przetłumaczone na j. polski.
W celu skorzystania z nich, proszę sięgnąć do jednej z wersji w dawnych językach urzędowych.  

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer