Výročné správy
         
Súdna činnosť   Panoramatický prehľad roka   Správa o hospodárení
         
2019 pixel-gold3   pixel-gold3  

RA 2019 judiciaire

Úplné znenie

RA 2019 panorama

Úplné znenie

RA 2019 gestion

Version française

English version

         
2018  pixel-gold3   pixel-gold3  
 RA 2018 for INTERNET Úplné znenie  PANORANA 2018 for INTERNET Úplné znenie

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017 pixel-gold3   pixel-gold3  
ra activite judiciaire2017 Úplné znenie ra panorama 2017 Úplné znenie ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016 pixel-gold3   pixel-gold3   
RA-judiciaire 2016 Úplné znenie RA-panorama 2016 Úplné znenie RA-gestion 2016 Version française

English version

     
2015        
RA-judiciaire Úplné znenie pixel-gold3 RA-panorama Úplné znenie pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

  Úplné znenie

 

brique

icon cover 2013

  Úplné znenie

 

brique

icon cover 2012

  Úplné znenie

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 Úplné znenie 10,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

Úplné znenie 9M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 

brique

2008_couv

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 

brique

2007_couv

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 

brique

2006_couv

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 

brique

2005_couv

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Statistiky Soudního dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

 

brique

2004_couv

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

 

brique

 

 Výročné správy, ktoré boli vydané pred pristúpením z 1. mája 2004, nie sú do slovenčiny preložené.
Pokiaľ máte záujem o tieto výročné správy, prezrite si, prosím, verziu v niektorom zo skorších úradných jazykov.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer