1952 - 1972

 

pixel corner-cour pixelÎn 1952, când se discuta ca orașul Liège sau Bruxelles să găzduiască sediul instituțiilor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și, prin urmare, pe acela al Curții de Justiție, a fost ales în cele din urmă orașul Luxemburg cu titlu provizoriu.
Sediul Curții, la fel ca cel al celorlalte instituții, a devenit definitiv cu ocazia Consiliului European de la Edimburg din 12 decembrie 1992.
Cu toate acestea, în 1952, nu caracterul provizoriu al sediului Curții a îngreunat instalarea acesteia, ci dificultatea de a găsi clădiri adaptate pentru găzduirea instanței și a serviciilor sale. Astfel, orașul Luxemburg nu dispunea la acea vreme de clădiri suficient de mari pentru ca fiecare instituție a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului să poată să își găzduiască serviciile în același loc.

În cele din urmă s‑a decis să se pună la dispoziția Curții trei clădiri: vila Vauban pentru instalarea cabinetelor celor șapte judecători și ale celor doi avocați generali, imobilul Hamilius pentru a găzdui serviciul lingvistic - primul în istoria Comunităților Europene - și casa Hellinkx pentru administrație și bibliotecă.

Acest mod de repartizare a serviciilor Curții, în clădiri depărtate unele de altele, nu facilita îndeplinirea sarcinilor sale. În plus, începând cu 1958, Curtea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a devenit Curtea unică a Comunităților Europene, cu un domeniu sporit de competențe și cu un personal mai numeros.
În august 1959, guvernul luxemburghez a acceptat să pună la dispoziția Curții o clădire care aparținea Episcopiei Luxemburgului, situată în Côte d'Eich, suficient de mare pentru a găzdui toate serviciile acesteia.

 
 

brique

   
   

Atunci când, la sfârșitul anilor '60, s‑a decis ca toate instituțiile să fie instalate pe Platoul Kirchberg, a apărut ideea de a se construi pentru Curtea de Justiție o clădire care, din punct de vedere funcțional și simbolic, să evoce sediul unei instanțe judecătorești.
Astfel s‑a născut proiectul primului Palat al Curții de Justiție, a cărui realizare a fost încredințată arhitecților belgieni Jamagne și Vander Elst, precum și arhitectului luxemburghez Conzemius. 

 
       
       
       
pixel

 Villa Vauban
  Villa Vauban 1952-1959 fleche H

 

pixelInstalarea Curții de Justiție
în imobilul situat în Côte d'Eich
1959-1972

fleche Dpixel

 

Côte d'Eichpixel

                                                  

Enregistrer