Návštěvy

Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku každoročně uvítá přibližně 4000 právníků: vnitrostátních soudců, advokátů, vysokoškolských učitelů, podnikových právníků atd. Programy jim umožňují prohloubit si vědomosti o tomto soudním orgánu i znalosti jeho judikatury.

Soudní dvůr rovněž každoročně navštíví zhruba 10 000 dalších návštěvníků (především studentů práv).

Návštěvy organizované oddělením seminářů a návštěv jsou bezplatné a pořádají se ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Návštěvy na Soudním dvoře se konají pouze během zasedacích období, a to v pracovních dnech od 8 do 17h30.

 

Individuální návštěvníci / Turistické skupiny

Prohlídky budov a uměleckých děl s průvodcem (Art’ tour)

Skupiny návštěvníků / Druhy návštěvních programů

Semináře

Žádost o návštěvu Soudního dvora Evropské unie / Připojení na My Visit

Obecné podmínky návštěv Soudního dvora

Kontakt - Návštěvy

Adresa a plány budov

 

Individuální návštěvníci / Turistické skupiny

Prosíme individuální návštěvníky, kteří se chtějí zúčastnit veřejného jednání Soudního dvora nebo Tribunálu, aby se dostavili ke vchodu určenému pro návštěvníky (plány budov), kde po předložení občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu obdrží identifikační visačku. Veřejná jednání začínají zpravidla v 9:30 hod. Návštěvníkům doporučujeme, aby se dostavili nejpozději 15 minut před začátkem jednání. Počet míst v jednacích síních je omezený a nelze je předem rezervovat. Návštěvníky dále žádáme, aby během jednání dodržovali bezpečnostní pravidla a pravidla chování u Soudního dvora. Není povinná žádná předběžná registrace u Služby návštěv. Konkrétní jednání si lze vybrat v Soudním kalendáři.

Případné zájemce bychom rádi upozornili, že lucemburská turistická kancelář (Office du tourisme de Luxembourg) pořádá o víkendech a během soudních prázdnin návštěvy Soudního dvora s průvodcem. K účasti na těchto prohlídkách se lze přihlásit s čtyřtýdenním předstihem u Luxembourg City Tourist Office na adrese 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B. P. 181 – L-2011 Luxembourg, telefon: +352 22 28 09, fax: +352 46 70 70, e-mail: guides@lcto.lu, internetová stránka: www.luxembourg-city.com.

Prohlídky budov a uměleckých děl s průvodcem (Art’ tour)

Soudní dvůr disponuje díky příspěvkům členských států sbírkou uměleckých děl, která reprezentují evropské umělecké dědictví. V prostorách nového Paláce Soudního dvora, slavnostně otevřeného v roce 2008, je nyní možné tuto sbírku zhodnotit a taktéž ji rozšířit o nová díla, ať již darovaná či zapůjčená. Služba návštěv Soudního dvora organizuje v pravidelných intervalech bezplatné prohlídky uměleckých děl a budov Soudního dvora s průvodcem. Tyto prohlídky jsou organizovány podle předem stanoveného rozvrhu v angličtině, francouzštině nebo němčině pro nejvýše 35 návštěvníků na jednu prohlídku.

Zájemci se mohou přihlásit nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím přihlášky. Návštěvníci, jejichž účast byla potvrzena, nechť se dostaví s dokladem totožnosti ke vchodu pro návštěvy (plány budov). Dodatečné prohlídky s průvodcem, výhradně pro skupiny (tvořené nejméně 7 účastníky), lze zorganizovat na žádost podanou službě návštěv (kontaktní formulář).

warning Z důvodu sanitární krize jsou tyto návštěvy v současné době pozastaveny !

 

pixel

Skupiny návštěvníků / Druhy návštěvních programůt

 • Z níže nabízeného seznamu si můžete zvolit programové moduly, které nejlépe odpovídají vašim zájmům a znalostem v oblasti práva i časovým možnostem.
 • Jednání ve věci projednávané Soudním dvorem / Tribunálem, kterému předchází stručné představení příslušné věci (zpravidla každé úterý, středu a čtvrtek od 8:20 do 11:30 hod.; trvání cca 3 hodiny)
 • Celková prezentace Soudního dvora / Tribunálu (trvání: 45 minut)
 • Prezentace profese právníka-lingvisty (trvání: 45 minut)
 • Prezentace o mnohojazyčnosti na Soudním dvoře (překlady, tlumočení) (trvání: 45 minut)
 • Návštěva knihovny (trvání: 30 minut)
 • Návštěva budov s průvodcem (trvání: 45 minut)

Tyto programové moduly lze vybrat ve formuláři, který se vyplňuje prostřednictvím aplikace „My Visit“ (viz rubriku „Připojení k My Visit“). V rámci materiálních a personálních možností Soudního dvora učiní služba návštěv vše proto, aby co nejvíce vyhověla vaší volbě.

Semináře

Na přání skupin právníků působících v právnických profesích mohou být zorganizovány semináře rozložené do několika dnů; tyto semináře sestávají z programů, jejichž tematické zaměření je určováno zájmem účastníků.

pixel

Žádost o návštěvu Soudního dvora Evropské unie / Připojení na My Visit

Oddělení seminářů a návštěv pořádá pouze návštěvy pro skupiny (7-35 osob). Informace o návštěvách individuálních návštěvníků nebo turistických skupin naleznete v příslušné rubrice.

Před podáním žádosti o návštěvu Soudního dvora se prosím pozorně seznamte s informacemi obsaženými v podmínkách přihlášení a v organizačních pokynech.

K podání žádosti o návštěvu použijte aplikaci My Visit. Jejím prostřednictvím lze podat žádost o návštěvu online. Pro použití této aplikace je potřebná platná e-mailová adresa.

Po vytvoření osobní schránky v aplikaci My Visit lze podat žádost o návštěvu, změnit ji anebo také:

 • vytvářet skupiny návštěvníků k jejich pozdějšímu využití při dalších návštěvách,
 • zobrazovat dostupná data pro uskutečnění návštěvy před podáním žádosti,
 • zvolit druh návštěvy.

Po podání žádosti můžete prostřednictvím připojení k osobní schránce:

 • sledovat průběh vyřizování vaší žádosti o návštěvu,
 • měnit některé údaje k vaší návštěvě před jejím potvrzením,
 • nahlížet do vaší návštěvní dokumentace a tisknout ji,
 • uchovávat veškeré údaje o vašich návštěvách na Soudním dvoře Evropské unie.

Setkáte-li se s potížemi s aplikací My Visit, můžete kliknutím na „?“ použít elektronický uživatelský manuál dostupný online, anebo využít kontaktního formuláře

 

fleche D Připojení na My Visit

Nemáte-li e-mailovou adresu, použijte prosím odkaz Kontakt.

Podmínky přihlášení

 • Vzhledem ke specifické povaze činností Soudního dvora mají přednost skupiny složené z právníků působících v právnických profesích nebo studentů práv. Minimální věk účastníků je 18 let. V případě žádostí týkajících se skupin studentů, kteří nejsou vysokoškoláky, kontaktujte prosím Službu návštěv (kontaktní formulář).
 • Vzhledem k zájmu právníků a studentů práv o Soudní dvůr vás prosíme o podání žádosti o návštěvu pět až šest měsíců předem.
 • Návštěvy jsou pořádány pro skupiny o počtu nejméně 7 a nejvýše 35 osob. Při počtu nižším než 7 nebo vyšším než 35 osob kontaktujte prosím oddělení seminářů a návštěv (kontaktní formulář).
 • Vedoucího skupiny návštěvníků prosíme o zaslání předběžné rezervace.

Organizační pokyny

 • Žádáme vedoucího skupiny, aby nám nejpozději dva týdny před uskutečněním návštěvy zaslal prostřednictvím aplikace My Visit seznam účastníků s daty jejich narození.
 • Služba návštěv zašle návrh programu přibližně dva týdny předem a konečný program přibližně jeden týden předem prostřednictvím osobní schránky My Visit kontaktní osoby.
 • Prosíme skupiny návštěvníků, aby se v den návštěvy dostavily ke vchodu pro návštěvy v čase určeném v programu. Dobu příchodu je nutno přesně dodržet. Upozorňujeme na hustotu silničního provozu v Lucembursku, v jejímž důsledku často dochází k ranním dopravním zácpám na dálnicích a v hlavním městě.
 • Průvodce z oddělení seminářů a návštěv uvítá skupinu návštěvníků u vstupu do Soudního dvora. Tato osoba skupinu doprovází a stará se o ni po celou dobu její návštěvy Soudního dvora. I vedoucí skupin musí věnovat svou pozornost návštěvníkům a být nápomocen průvodci.
 • Každý účastník musí mít s sebou občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.
 • Přístup do samoobslužné restaurace a do bufetu Soudního dvora je v zásadě vyhrazen jen zaměstnancům.
 • Vedoucí skupin prosíme, aby po skončení návštěvy Soudního dvora vyplnili formulář hodnocení návštěvy.
 • Vezměte prosím na vědomí, že za výjimečných okolností si Soudní dvůr vyhrazuje právo zrušit naplánovanou návštěvu.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer