Besøgstjensten

Den Europæiske Unions Domstol modtager i Luxembourg hvert år ca. 4 000 jurister: nationale dommere, advokater, universitetsprofessorer, jurister ansat i virksomheder osv. Programmet giver disse personer mulighed for at uddybe deres kendskab til den dømmende institution og dens retspraksis.

Desuden modtager Domstolen hvert år ca. 10 000 andre besøgende (hovedsageligt jurastuderende).

Besøgene, der organiseres af Kontoret for seminarer og besøg, er gratis og finder sted på alle af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Besøgene hos Domstolen er begrænset til retsåret og finder sted på hverdage mellem kl. 8 og 17.30

 

 Individuelle besøgende / turister

Guidede rundvisninger i bygningerne og fremvisning af kunstværker (Art' tour)

Besøgsgrupper / programtyper

Seminarer

Anmodning om besøg Den Europæiske Unions Domstol / forbindelse til My Visit

Almindelige betingelser for besøg ved Domstolen

Kontakt - Besøg

Adresse og adgangsplan

 

 

Individuelle besøgende / turister

En individuel besøgende, der ønsker at overvære et offentligt retsmøde ved Domstolen eller Retten, bedes henvende sig ved indgangen for besøgende (kort), med deres identitetskort, pas eller kørekort med henblik på udstedelse af identitetsbadge. De offentlige retsmøder starter som hovedregel kl. 9.30. Det anbefales at ankomme senest 15 minutter før retsmødet. De ledige pladser er begrænsede, og det er ikke muligt at reservere plads. Under retsmødet skal besøgende overholde Domstolens sikkerheds- og adfærdsreglerne. Det er ikke nødvendigt at registrere sig forinden. Konsulter retslisten for at vælge.

Det bemærkes, at turistkontoret i Luxembourg organiserer rundvisninger i Domstolen i weekender og under retsferierne. Reservationer til disse besøg kan foretages ved turistkontoret, Luxembourg City Tourist Office 4 uger i forvejen - 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 - L-2011 Luxembourg, Tlf.: 00352 22 28 09 - Fax: 00352 46 70 70 - e-mail: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

Guidede rundvisninger i bygningerne og fremvisning af kunstværker (Art’ tour)

Ved medlemsstaternes mellemkomst huser Den Europæiske Unions Domstol en samling af kunstværker, der er repræsentative for den europæiske kunst- og kulturarv. Domstolens nye palæ blev indviet i 2008, og de nye omgivelser har gjort det muligt at bringe denne samling til sin ret og at udvide samlingen med nye værker i form af donationer eller udlån. Domstolens besøgstjeneste arrangerer med jævne mellemrum gratis guidede rundvisninger i Domstolens bygninger og fremvisning af kunstværker. Disse rundvisninger arrangeres efter en forud fastsat kalender, enten på engelsk, fransk eller tysk, med op til 35 besøgende ad gangen.

I denne forbindelse opfordres interesserede personer venligst til at tilmelde sig mindst to hverdage i forvejen ved at anvende tilmeldingsformularen. Alle besøgende, der har modtaget en bekræftelse, opfordres til at møde op ved indgangen for besøgende (kort) med et identifikationsbevis. Efter anmodning til besøgstjenesten (kontaktformular) kan der arrangeres yderligere guidede rundvisninger udelukkende for grupper (med mindst 7 deltagere).

warningSom følge af den sundhedsmæssige krise er disse besøg i øjeblikket suspenderede !

 

pixel 

Besøgsgrupper / programtyper  

På grundlag af den nedenstående liste kan De udvælge de programpunkter, som De ønsker, som bedst svarer til Deres interesser og kendskab til jura, og som ligger inden for Deres tidsramme.

 • Overværelse af et retsmøde ved Domstolen/Retten med en forudgående præsentation af den pågældende sag (normalt tirsdage, onsdage og torsdage mellem kl. 8.20 og kl. 11.30, af ca. 3 timers varighed).
 • Generel præsentation af Domstolen/Retten (varighed 45 min.)
 • Præsentation af arbejdet som juristlingvist (varighed 45 min.)
 • Præsentation af flersprogetheden ved Domstolen (oversættelse, tolkning) (varighed 45 min.)
 • Besøg på biblioteket (varighed: 30 min.)
 • Rundvisning i Domstolens bygninger (varighed: 45 min.)

Disse programpunkter kan vælges i det spørgeskema, som udfyldes i programmet »My Visit« (jf. afsnittet »Seminarer« nedenfor). Med forbehold for at have de nødvendige ressourcer og det nødvendige personale, forsøger besøgstjenesten at imødekomme Deres valg bedst muligt.

Seminarer

Seminarer, der varer flere dage, med et program, som er mere målrettet deltagernes interesser, kan tilrettelægges på anmodning af en gruppe, der praktiserer jura.

Anmodning om besøg ved Den Europæiske Unions Domstol / forbindelse til My Visit

Kontoret for seminarer og besøg arrangerer alene besøg for grupper (7-35 personer). For individuelle besøgende/turister, henvises til det pågældende afsnit.

Før der indgives anmodning om besøg ved Domstolen, bedes De læse oplysningerne vedrørende tilmeldingsbetingelser og organisatoriske forholdsregler grundigt igennem.

For at indgive en anmodning om besøg bedes De anvende programmet My Visit. Dette program giver Dem mulighed for at indgive en besøgsanmodning on-line. For at kunne anvende programmet er det nødvendigt at have en gyldig e-mailadresse.

Efter oprettelse af en personlig profil i programmet My Visit kan De oprette eller ændre en besøgsanmodning, men ligeledes:

 • oprette besøgsgrupper for at kunne genbruge dem ved Deres næste besøg
 • få en oversigt over ledige besøgsdage før der oprettes en anmodning
 • vælge en besøgstype.

Når der er oprettet en anmodning, kan De ved at logge ind på Deres personlige profil:

 • følge behandlingen af Deres besøgsanmodning
 • ændre visse oplysninger i Deres besøgsanmodning før dennes godkendelse
 • se eller udskrive skrivelser vedrørende Deres besøg
 • gemme oplysninger om samtlige besøg, som De har foretaget ved Domstolen.

Hvis der opstår problemer i forbindelse med Deres anvendelse af programmet »My Visit«, findes en brugervejledning, som er tilgængelig on-line ved at klikke på "?", eller De kan anvende kontaktformularen.

fleche D  Forbindelse til My Visit

Hvis De ikke har en e-mailadresse, bedes De gå til siden Kontakt.

  

Tilmeldingsbetingelser

 • På grund af Domstolens specielle arbejdsområde, gives der fortrinsret til grupper bestående af jurister eller jurastuderende. Deltagere skal være over 18 år. For ansøgninger vedrørende grupper af studerende under universitetsniveau anbefales det at kontakte besøgstjenesten ( kontaktformular).
 • Henset til den store interesse jurister og jurastuderende viser for Domstolen, bør anmodning om besøg indsendes fem til seks måneder i forvejen.
 • Der organiseres besøg for grupper på mindst 7 og højst 35 personer. Grupper af en størrelse uden for dette interval bedes kontakte Kontoret for seminarer og besøg ( kontaktformular).

Organisatoriske forholdsregler

 • Den ansvarlige for en gruppe af besøgende bedes senest to uger før besøget fremsende en liste over deltagere og deres fødselsdato via programmet My Visit.
 • Ca. to uger før besøget fremsender besøgstjenesten forslaget til program og ca. en uge inden det endelige program via kontaktpersonens den personlige side på My Visit.
 • På datoen for besøget bedes besøgsgruppen henvende sig ved den indgang og på det tidspunkt, der er angivet i programmet. Der skal udvises den yderste punktlighed. De besøgendes opmærksomheden henledes på den tætte trafik i Luxembourg, som ofte medfører kødannelser i morgentrafikken på motorveje og i landets hovedstad.
 • Besøgsgruppen modtages ved indgangen til Domstolen af en guide, som er en medarbejder i Kontoret for seminarer og besøg. Guiden følger og bistår gruppen under hele besøget ved Domstolen. Lederne af grupperne skal også bistå de besøgende og guiden.
 • Hver deltager skal medbringe identitetskort, pas eller kørekørt.
 • I princippet er adgangen til Domstolens kantine eller cafeteria forbeholdt Domstolens personale.
 • Lederen for gruppen bedes ved afslutningen af besøget ved Domstolen udfylde en evalueringsformular for besøget.
 • Bemærk venligst, at Domstolen i særlige tilfælde forbeholder sig ret til at annullere et planlagt besøg.

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer