Külastused

Õigusvaldkonna praktikute gruppidele pakutakse huvi korral seminare, mis kestavad mitu päeva ja hõlmavad konkreetsemaid programme vastavalt osalejate huvidele.

Euroopa Liidu Kohus võtab igal aastal Luxembourgis vastu ligikaudu 4000 õigusvaldkonna asjatundjat: kohtunikke, advokaate, ülikoolide professoreid, äriühingute juriste jne. Programmid võimaldavad neil süvendada oma teadmisi liidu kohtuorgani ja kohtupraktika kohta.

Lisaks võetakse kohtus igal aastal vastu ligikaudu 10 000 muud külastajat (enamjaolt õigusteaduse üliõpilasi).

Seminaride ja külastuste üksuse korraldatavad külastused on tasuta ja toimuvad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Euroopa Kohtu külastused toimuvad ainult kohtu istungiperioodide ajal tööpäevadel kell 8–17.30.

 

 Üksikkülastajad / Turistid

Hooneid ja kunstiteoseid tutvustav ekskursioon (kunstituur)

Külastajate grupid / Programmid

Seminarid

Euroopa Liidu Kohtu külastamise taotluse esitamine / Sisenemine rakendusse MyVisit

Euroopa Kohtu külastuste üldtingimused

Kontakt. Külastused

Aadress ja asukoht

 

Üksikkülastajad / Turistid

Üksikkülastajal, kes soovib osaleda Euroopa Kohtu või Üldkohtu kohtuistungil, palutakse tulla külastajate sissekäigu juurde (vt asukoht) isikutunnistuse, passi või juhiloaga, et saada isikutõend. Kohtuistungid algavad reeglina kell 9.30. Soovitatav on jõuda kohale hiljemalt 15 minutit enne kohtuistungi algust. Kohtade arv on piiratud ja neid ei saa reserveerida. Kohtuistungi ajal peavad külastajad järgima turva- ja käitumisnõudeid. Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Külastatava kohtistungi valimiseks tutvuge kohtuistungite kalendriga.

Luxembourgi linna turismiamet korraldab nädalavahetustel ja kohtu puhkuse ajal Euroopa Kohtusse külastusi giidi saatel. Nende külastuste aegade broneerimiseks võtta ühendust neli nädalat ette: Syndicat d'initiative et de Tourisme - 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 - L-2011 Luxembourg, tel: +352 22 28 09, faks: +352 46 70 70, e-post: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

 

Hooneid ja kunstiteoseid tutvustav ekskursioon (kunstituur)

Tänu liikmesriikide toetusele on Euroopa Liidu Kohtu hoole all Euroopa kunstipärandit esindav kunstiteoste kogu. Euroopa Kohtu 2008. aastal avatud uue palee (Palais) ruumid on andnud võimaluse seda kunstikogu parimal viisil eksponeerida ning tulevikus seda kas annetatud või laenatud teostega rikastada. Euroopa Kohtu külastuste teenistus korraldab regulaarselt kunstiteoseid ja Euroopa Kohtu hooneid tutvustavaid tasuta ekskursioone. Neid ekskursioone korraldatakse kindlatel kuupäevadel kas inglise, prantsuse või saksa keeles ja korraga kuni 35-liikmelisele grupile.

Huvitatutel palutakse registreeruda vähemalt 2 tööpäeva varem, täites selleks ette nähtud registreerimislehe. Registreeritud külastajatel palutakse tulla külastajate sissekäigu juurde (vt asukoht) ja võtta kaasa isikut tõendav dokument. Soovi korral organiseerib külastuste teenistus lisaekskursioone ainult gruppidele (alates 7 osalejast) (kontaktileht).

warningTervishoiukriisi tõttu on need külastused ajutiselt peatatud !

 

pixel 

Külastajate grupid / Programmid   

 • Allpool toodud nimekirjast võite valida, millised programmiosad vastavad kõige paremini Teie huvidele ja õigusalastele teadmistele, pidades kinni ajapiirist.
 • Euroopa Kohtu / Üldkohtu kohtuistungi külastamine, millele eelneb kohtuasja tutvustamine (üldjuhul teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 8.20–11.30; ligikaudne kogukestus 3 tundi)
 • Euroopa Kohtu / Üldkohtu üldine tutvustus (kestus: 45 minutit)
 • Jurist-lingvisti elukutse tutvustus (kestus: 45 minutit)
 • Euroopa Kohtu mitmekeelse töökeskkonna tutvustus (kirjalik ja suuline tõlge) (kestus: 45 minutit)
 • Raamatukogu külastus (kestus: 30 minutit)
 • Kohtuhooneid tutvutav ringkäik (kestus: 45 minutit)

Neid programmiosi saab valida küsimustikus, mis tuleb täita rakenduses My Visit (vt peatükk „Sisenemine rakendusse MyVisit“). Seminaride ja külastuste üksus püüab Teie valikut aineliste ja inimressursside kättesaadavuse piires arvestada.

Seminarid

Õigusvaldkonna praktikute gruppidele pakutakse huvi korral seminare, mis kestavad mitu päeva ja hõlmavad konkreetsemaid programme vastavalt osalejate huvidele.

pixel

Euroopa Liidu Kohtu külastamise taotluse esitamine / Ühendus rakendusega My Visit

Seminaride ja külastuste üksus korraldab külastusi ainult gruppidele (7–35 inimest). Üksikkülastajatel ja turistidel palutakse vaadata vastavat peatükki.

Enne Euroopa Kohtu külastamise taotluse esitamist palutakse tähelepanelikult tutvuda osalemistingimuste ja korralduslike küsimustega.

Külastustaotluse esitamiseks palutakse Teil kasutada rakendust My Visit. See võimaldab Teil esitada külastustaotluse elektrooniliselt. Selleks on Teil vaja kehtivat e-posti aadressi.

Pärast rakenduses My Visit isikliku konto loomist saate Te esitada taotluse või seda muuta, aga ka:

 • luua külastajate gruppe, et neid kasutada järgmistel külastuskordadel;
 • vaadata enne taotluse esitamist, millised kuupäevad on külastusteks veel vabad;
 • valida külastuse laad.

Kui taotlus on esitatud, saate Te oma kontole sisenedes:

 • jälgida oma külastustaotluse menetlemist;
 • muuta teatavaid andmeid oma taotluses, enne kui see kinnitatakse;
 • tutvuda Teie külastustoimikut puudutava kirjavahetusega ja kirju välja trükkida;
 • arhiveerida kõik Teie varasemaid kohtu külastusi puudutavad dokumendid.

Kui Teil tekib probleeme rakenduse My Visit kasutamisel, võite uurida kasutusjuhendit, klikkides märgil „?“, või kasutada kontaktilehte.

 

fleche D Sisenemine rakendusse My Visit

Kui Teil puudub e-posti aadress, kasutage kontaktandmeid.

Osalemistingimused

 • Kohtu tegevuse eripära arvestades eelistatakse gruppe, mis koosnevad õigusvaldkonna praktikutest ja õigusteaduse üliõpilastest. Osalejate vanuse alampiir on 18 aastat. Taotluste puhul, mis puudutavad õpilaste gruppe, kes ei õpi ülikoolis, palutakse võtta ühendust seminaride ja külastuste üksusega (kontaktileht).
 • Arvestades õigusvaldkonna praktikute ja õigusteaduse üliõpilaste seas valitsevat laialdast huvi kohtu vastu, tuleb külastuse taotlus esitada viis kuni kuus kuud ette.
 • Külastusi korraldatakse gruppidele, milles on vähemalt 7 ja kõige rohkem 35 osalejat. Väiksemate või suuremate gruppide puhul palutakse võtta ühendust seminaride ja külastuste üksusega kontaktileht).
 • Külastajate grupi juhil palutakse esitada eelneva reserveerimise taotlus.

  

Korralduslikud küsimused

 • Külastajate rühma juhil palutakse edastada osalejate nimekiri koos nende sünnikuupäevadega hiljemalt kaks nädalat enne külastust rakenduse My Visit kaudu.
 • Külastuste teenistus edastab külastuse programmikavandi ligikaudu kaks nädalat enne külastust ja lõpliku programmi ligikaudu nädal enne külastust kontaktisiku isikliku konto kaudu rakenduses My Visit.
 • Külastuse päeval palutakse külastajate grupil tulla programmis märgitud kellaajal Euroopa Kohtu sissekäigu juurde. Kellaaega tuleb rangelt järgida. Juhime tähelepanu sellele, et Luksemburgis on tihe liiklus, mistõttu on kiirteedel ja riigi pealinnas hommikuti tihti ummikud.
 • Euroopa Kohtu sissekäigu juures võtab külastajad vastu giid, kes on seminaride ja külastuste üksuse töötaja. See isik saadab ja juhib gruppi kogu külastuse vältel Euroopa Kohtus. Grupijuhid peavad samuti külastajaid külastuse ajal saatma.
 • Igal osalejal peab olema isikutunnistus, pass või juhiluba.
 • Kohtu söökla või kohviku külastamine on üldreeglina reserveeritud kohtu töötajatele.
 • Kohtu külastuse lõpus palutakse grupijuhil täita külastuse hindamisleht.
 • Erandlikel asjaoludel võib Euroopa Kohus kavandatud külastuse tühistada.

 

Seminarid

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

tööpäevadel kell 8–17.30.