Grupikülastused

Euroopa Liidu Kohus on seadnud eesmärgiks tuua Euroopa Kohus kodanikele lähemale, nimelt eelkõige kohtu külastuste korraldamise kaudu. Külastuste eesmärk on anda parem ülevaade Euroopa Liidu kohtute tegevuse alustest ja põhjapanevast rollist ning näidata, kuidas Euroopa Kohtu otsused mõjutavad otseselt Euroopa kodanike elu.

Ühest küljest võtab Euroopa Liidu Kohus oma asukohas Luxemburgis oma tegevuse eripära tõttu vastu spetsialistide gruppe, nagu liikmesriikide kohtunikud, prokurörid, advokaadid, ülikoolide õppejõud, äriühingute juristid jne. Teisest küljest võtab Euroopa Kohus suurel hulgal vastu ka teisi külastajaid, eelkõige õigusteaduse üliõpilasi.

Kuigi parim viis Euroopa Kohtuga tutvuda on ikkagi kohale tulla, on nüüd võimalik külastada institutsiooni ka virtuaalselt.

Euroopa Kohtu külastused toimuvad ainult kohtu istungiperioodide ajal tööpäeviti 8.00-17.30.

Kui soovite tulla Euroopa Kohtuse üksikkülastaja või turistina, tutvuge palun vastava leheküljega.

Seminaride ja külastuste teenistuse korraldatavad külastused on tasuta ja toimuvad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Seoses EMAS‑süsteemiga on Euroopa Liidu Kohtu külastuste teenistus võtnud endale kohustuse järgida kogu oma tegevuse raames keskkonnakaitse eesmärke ning tõhustada pidevalt oma tööd selles vallas, pakkudes muu hulgas võimalust Euroopa Kohtu külastamiseks virtuaalselt ja saates dokumente elektrooniliselt.

Enne Euroopa Kohtu külastamise taotluse esitamist tutvuge palun tähelepanelikult osalemistingimuste ja korralduslike küsimustega.

Külastuste teenistuse korraldatavad programmid

Külastuste teenistus pakub kaht liiki programme: külastused ja seminarid.

Mõlemat liiki programme on võimalik korraldada koha peal või virtuaalselt.

Osalemistingimused

Rakendus My Visit võimaldab hallata füüsilisi ja virtuaalseid külastusi. Külastajate grupi juhil palutakse esitada selle rakenduse kaudu reserveerimise taotlus. Seejuures palutakse täpsustada rubriigis „Märkused“, kas soovite virtuaalset külastust.

 • Kohtu tegevuse eripära arvestades eelistatakse gruppe, mis koosnevad õigusvaldkonna praktikutest ja õigusteaduse üliõpilastest.
 • Osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad. Taotluste puhul, mis puudutavad õpilaste gruppe, kes ei õpi ülikoolis, palutakse võtta ühendust külastuste teenistusega (kontaktileht – organiseeritud külastuste rubriik).
 • Arvestades suurt huvi Euroopa Kohtu vastu, tuleb külastuse taotlus esitada viis kuni kuus kuud ette.
 • Külastusi korraldatakse gruppidele, milles on vähemalt 7 ja kõige rohkem 35 osalejat. Väiksemate või suuremate gruppide puhul võtke palun ühendust seminaride ja külastuste teenistusega (kontaktileht – organiseeritud külastuste rubriik).
 • Virtuaalseid külastusi korraldatakse gruppidele, milles on vähemalt 7 osalejat.

Füüsiliste ja virtuaalsete külastuste programmi osad

Füüsiliste ja virtuaalsete külastuste jaoks võite valida, millised programmiosad vastavad kõige paremini Teie huvidele ja õigusalastele teadmistele, pidades kinni ajapiirist.

 • Euroopa Kohtu või Üldkohtu kohtuistungi külastamine, millele eelneb kohtuasja tutvustamine (üldjuhul teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 8.20–11.30, ligikaudne kogukestus 3 tundi). See programmiosa toimub ainult koha peal!
 • Euroopa Kohtu / Üldkohtu üldine tutvustus (kestus: 45 minutit)
 • Jurist-lingvisti elukutse tutvustus (kestus: 45 minutit)
 • Euroopa Kohtu mitmekeelse töökeskkonna tutvustus (kirjalik ja suuline tõlge) (kestus: 45 minutit)
 • Raamatukogu külastus (kestus: 30 minutit; virtuaalne külastus 10 minutit)
 • Kohtuhooneid tutvustav ringkäik (kestus: 45 minutit; virtuaalne ringkäik 30 min)

Neid programmiosi saab valida küsimustikus, mis tuleb täita rakenduses My Visit (vt peatükk „Sisenemine rakendusse My Visit“). Külastuste teenistus püüab Teie valikut aineliste ja inimressursside kättesaadavuse piires arvestada.

Virtuaalsed külastused

Virtuaalseid külastusi korraldatakse samadel tingimustel kui füüsilisi külastusi. Grupi suurus ei ole siiski piiratud 35 osalejaga. Te saate oma programmi koostamiseks vabalt valida eelmises peatükis nimetatud programmiosade hulgast. Virtuaalseid külastusi saab kohandada vastavalt Teie grupi teadmiste tasemele ja huvidele. Euroopa Kohtul on selliste programmide jaoks olemas platvorm, kuid teatud tingimustel võib külastuste teenistus ka nõustuda sellega, et virtuaalne külastus toimub Teie valitud platvormi kaudu. Osalejad saavad end igaüks ise sisse logida ja külastuste teenistus edastab Teile sisselogimise lingi ning vajaduse korral võimaliku sisselogimistesti kuupäeva ja lingi.

Virtuaalse külastuse taotluse saate esitada rakenduses „My Visit“ (vt peatükk „Sisenemine rakendusse My Visit“). Seejuures palutakse täpsustada rubriigis „Märkused“, et soovite virtuaalset külastust.

Mõistliku tähtaja jooksul (hiljemalt kaks nädalat enne toimumiskuupäeva) võite esitada ka taotluse muuta Teie füüsiline külastus virtuaalseks ja vastupidi.

Kui Teil tekib külastuse organiseerimisel probleeme või küsimusi, võtke palun ühendust külastuste teenistusega (kontaktileht – organiseeritud külastuste rubriik).

Seminarid

Kohtunike ja/või prokuröride gruppidele pakutakse soovi korral seminare, mis kestavad üks kuni kaks päeva ja hõlmavad konkreetsemaid programme vastavalt osalejate huvidele.

Nende seminaridega soovitakse aidata kaasa liidu õiguse levimisele ja paremale mõistmisele, et seda oleks võimalik paremini kohaldada. Seminaride eesmärk on lisaks hõlbustada ühelt poolt liikmesriigi kohtute ja Euroopa Kohtu omavahelist suhtlust ning teiselt poolt õigusalast koostööd erinevate liikmesriikide vahel.

Seminare on võimalik läbi viia ka virtuaalselt.

Huvi korral pöörduge palun külastuste teenistuse poole (kontaktileht – organiseeritud külastuste rubriik), kas annab Teile vajalikud juhised.

Koha peal toimuvate programmide korralduslikud küsimused

 • Külastajate rühma juhil palutakse edastada osalejate nimekiri koos nende sünnikuupäevadega hiljemalt kaks nädalat enne külastust rakenduse My Visit kaudu. Palume mitte suurendada teada antud osalejate arvu, ilma et oleksite eelnevalt külastuste teenistusega kirjalikult ühendust võtnud.
 • Külastuste teenistus edastab külastuse programmikavandi ligikaudu kaks nädalat enne külastust ja lõpliku programmi ligikaudu nädal enne külastust kontaktisiku isikliku konto kaudu rakenduses My Visit.
 • Külastuse päeval palutakse külastajate grupil tulla programmis märgitud kellaajal Euroopa Kohtu sissekäigu juurde. Kellaaega tuleb rangelt järgida. Juhime tähelepanu sellele, et Luksemburgis on tihe liiklus, mistõttu on kiirteedel ja riigi pealinnas hommikuti tihti ummikud.
 • Turvameetmete tõttu peavad külastajad ja nende käsipagas ning muud isiklikud esemed läbima metallidetektorvärava.
 • Sõltuvalt tervishoiuolukorrast võib olla vajalik kontrollida tervisetõendeid.
 • Külastajad peavad järgima turva- ja käitumisnõudeid.
 • Euroopa Kohtu sissekäigu juures võtab külastajad vastu giid, kes on seminaride ja külastuste teenistuse töötaja. See isik saadab ja juhib gruppi kogu külastuse vältel Euroopa Kohtus. Grupijuhid peavad samuti külastajaid külastuse ajal saatma ja giidi abistama.
 • Igal osalejal peab olema kaasas isikutunnistus, pass või juhiluba.
 • Kohtu söökla või kohviku külastamine on üldreeglina reserveeritud kohtu töötajatele.
 • Kohtu külastuse lõpus palutakse grupijuhil täita külastuse hindamisleht, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav aadressil:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Erandlikel asjaoludel võib Euroopa Kohus kavandatud külastuse tühistada.
 • Külastuste teenistus edastab grupijuhile sisselogimise lingi ning vajaduse korral võimaliku sisselogimistesti kuupäeva ja lingi.
 • Grupijuht on kohustatud edastama osalejatele talle saadetud teabe (programm, sisselogimise link, sisselogimistesti kuupäev).
 • Grupijuhil palutakse teatada sisselogijate oodatav arv; sellises vormis toimuva külastuse puhul ei ole vaja edastada osalejate nimesid ega sünnikuupäevi.
 • Grupijuht vastutab grupi moodustamise eest ja kohustub jagama sisselogimise linki ainult ette teatatud külastajatele.
 • Külastuste teenistus edastab külastuse programmikavandi ligikaudu kaks nädalat enne külastust ja lõpliku programmi ligikaudu nädal enne külastust kontaktisiku isikliku konto kaudu rakenduses My Visit.
 • Külastajatel palutakse külastuse päeval rangelt järgida kellaaegu.
 • Virtuaalse programmi läbiviija on seminaride ja külastuste teenistuse töötaja, kes tagab programmi tõrgeteta toimumise.
 • Kohtu külastuse lõpus palutakse grupijuhil täita külastuse hindamisleht, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav aadressil:

Virtuaalsete programmide korralduslikud küsimused

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Erandlikel asjaoludel võib Euroopa Kohus kavandatud külastuse tühistada.

Euroopa Liidu Kohtu külastamise taotluse esitamine / Sisenemine rakendusse My visit

Rakendus My Visit võimaldab hallata füüsilisi ja virtuaalseid külastusi. Külastajate grupi juhil palutakse esitada selle rakenduse kaudu reserveerimistaotlus. Seejuures palutakse täpsustada rubriigis „Märkused“, kas soovite virtuaalset külastust.

Rakenduse kasutamiseks peab Teil olema kehtiv e‑posti aadress ning Te peate endale looma isikliku konto. Isikliku konto kaudu saate:

 • luua külastajate gruppe, et neid kasutada järgmistel külastuskordadel;
 • vaadata enne taotluse esitamist, millised kuupäevad on külastusteks veel vabad;
 • valida külastuse programm.

Kui taotlus on esitatud, saate Te oma kontole sisenedes:

 • jälgida oma külastustaotluse menetlemist;
 • muuta teatavaid andmeid oma taotluses, enne kui see kinnitatakse;
 • tutvuda Teie külastustoimikut puudutava kirjavahetusega ja kirju välja trükkida;
 • arhiveerida kõik Teie varasemaid kohtu külastusi puudutavad dokumendid.

Kui Teil tekib probleeme rakenduse My Visit kasutamisel, võite uurida kasutusjuhendit, klikkides märgil „?“, või kasutada kontaktilehte – organiseeritud külastuste rubriik.

Sisenemine rakendusse My Visit

Kui Teil puudub e-posti aadressi, kasutage kontaktandmeid.

Hooneid ja kunstiteoseid tutvustav ekskursioon (kunstituur)

Tänu liikmesriikide kingitud ja laenatud kunstiteostele on Euroopa Kohtus hoiul Euroopa kultuuripärandit kajastav kunstikogu. Arhitekt Dominique Perrault’ töö tulemusena Euroopa Kohtu hoonetes pääsevad kunstiteosed nüüd eriti hästi mõjule. Euroopa Kohtu külastuste teenistus korraldab regulaarselt tasuta ekskursioone, et külastajatel oleks võimalik kunstiteoseid ja neid ümbritsevat ikoonilist arhitektuuri imetleda.

Neid ekskursioone korraldatakse kindlatel kuupäevadel kas inglise, prantsuse või saksa keeles ja korraga kuni 20-liikmelisele grupile. Huvitatutel palutakse registreeruda vähemalt 2 tööpäeva varem, täites selleks ette nähtud registreerimislehe. Registreeritud külastajatel palutakse tulla 15 minutit enne ekskursiooni algust külastajate sissekäigu juurde (vt asukoht) ja võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral organiseerib külastuste teenistus lisaekskursioone ainult gruppidele (alates 7 osalejast) (kontaktileht –organiseeritud külastuste rubriik).