Vierailupalvelu

Euroopan unionin tuomioistuimessa vierailee vuosittain noin 4 000 lakimiesammattien edustajaa, kuten kansallisia tuomareita, asianajajia, yliopisto-opettajia ja yritysjuristeja. Tutustumiskäyntien avulla he voivat syventää tietojaan unionin lainkäyttöelimen toiminnasta ja oikeuskäytännöstä.

Muita vierailijoita käy lisäksi vuosittain noin 10 000. Heistä suurin osa on oikeustieteen opiskelijoita.

Vierailupalvelun järjestämät vierailut ovat ilmaisia, ja niitä järjestetään kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Vierailuja järjestetään ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimen istuntokauden aikana arkipäivisin kello 8:00–17:30.

 

Yksittäiset vierailijat / Turistivierailut 

Opastetut käynnit rakennuksiin ja taideteoksiin tutustuminen

Vierailuryhmät ja ohjelmavaihtoehdot

Seminaarit

Vierailupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle / My Visit -sovellus

Vierailujen yleisehdot

Vierailupalvelun yhteystiedot

Osoite ja kartta

 

Yksittäiset vierailijat / Turistivierailut

Yksittäiset vierailijat, jotka haluavat osallistua julkiseen istuntoon Euroopan unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa, ilmoittautuvat oikeuspalatsin vierailijasisäänkäynnin vastaanottopisteessä. Kulkuluvan saadakseen on esitettävä henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Julkiset istunnot alkavat yleensä kello 9.30. Paikalle kannattaa saapua vähintään 15 minuuttia ennen istunnon alkua, sillä istuntosaleissa on rajallinen määrä paikkoja eikä niitä voi varata. Istunnon aikana vierailijoiden on noudatettava toimielimen turvallisuus- ja käyttäytymissääntöjä. Näitä vierailuja varten ei tarvitse rekisteröityä. Istunnot voi valita istuntokalenterista.

Luxemburgin matkailutoimisto järjestää opastettuja käyntejä Euroopan unionin tuomioistuimeen viikonloppuisin ja istuntokausien ulkopuolella. Käynneille voi ilmoittautua neljä viikkoa ennakkoon Luxembourg City Tourist Officessa (30 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181, L-2011 Luxembourg; puhelin +352 22 28 09, faksi +352 46 70 70, sähköposti guides@lcto.lu, kotisivut www.luxembourg-city.com.).

 

Opastetut käynnit rakennuksiin ja taideteoksiin tutustuminen

Euroopan unionin tuomioistuin on jäsenvaltioiden avustuksella saanut haltuunsa eurooppalaista taideperintöä edustavan taideteosten kokoelman. Vuonna 2008 käyttöön vihityn uuden oikeuspalatsin avarissa tiloissa kokoelma on saatu siirrettyä paremmin esille, ja sitä voidaan jatkossa rikastuttaa uusilla teoslahjoituksilla tai -lainoilla. Unionin tuomioistuimen vierailupalvelu järjestää säännöllisesti maksuttomia opastettuja kierroksia, joiden aikana on mahdollista tutustua unionin tuomioistuimen taideteoksiin ja rakennuksiin. Kierroksia järjestetään ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, ja niille voi osallistua korkeintaan 35 vierailijaa kerrallaan.

Vierailusta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan ilmoittautumislomakkeella vähintään kaksi arkipäivää ennen vierailua. Vierailijoita, joiden ilmoittautuminen on vahvistettu, pyydetään saapumaan vierailijoiden sisäänkäynnille (kartta) mukanaan henkilöllisyystodistus. Vähintään seitsemän hengen ryhmille ryhmillevierailupalvelulle osoitetusta pyynnöstä (yhteydenottolomake) järjestää ylimääräisiä opastettuja kierroksia.

warningTerveyskriisin vuoksi näitä vierailuja ei tällä hetkellä järjestetä !

 

Vierailijaryhmät ja ohjelmavaihtoehdot 

 • Vierailijaryhmät voivat koota vierailuohjelmansa alla mainituista osista kiinnostuksen kohteistaan, oikeudellisista tiedoistaan ja vierailua varten käytettävissä olevasta ajastaan riippuen.
 • Istunto unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa ja tätä edeltävä esitys istunnossa käsiteltävästä asiasta (istunnot pidetään yleensä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.20–11.30, ja ne kestävät enintään kolme tuntia)
 • Unionin tuomioistuimen / unionin yleisen tuomioistuimen yleisesittely (kesto: 45 min)
 • Juristi-lingvistin ammatin esittely (kesto: 45 min)
 • Monikielisyyttä (kääntäminen, tulkkaus) Euroopan unionin tuomioistuimessa koskeva esitys (kesto: 45 min)
 • Kirjastovierailu (kesto: 30 min)
 • Opastettu käynti tuomioistuimen rakennuksiin (kesto: 45 min)

Vierailuohjelman osat valitaan täyttämällä lomake My Visit -sovelluksessa (ks. Avaa My Visit -sovellus). Vierailupalvelu pyrkii tuomioistuimen käytettävissä olevien aineellisten ja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa noudattamaan ohjelmavalintoja.

 

Seminaarit

Lakimiesammattien edustajille tarjotaan sopimuksesta myös monipäiväisiä seminaareja, joiden tarkempi ohjelma laaditaan osallistujien kiinnostuksen mukaan.

pixel

Vierailupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle / My Visit -sovellus

Seminaari- ja vierailupalvelu järjestää käyntejä ainoastaan ryhmille (7–35 henkeä). Ohjeet yksittäisille vierailijoille ja turistivierailuille on kerrottu edellä.

Ennen vierailupyynnön esittämistä kannattaa tutustua huolellisesti ilmoittautumisehtoihin ja käytännön järjestelyjä koskeviin ohjeisiin.

Vierailupyynnöt esitetään My Visit -sovelluksen kautta sähköisesti. Sovelluksen käyttäminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.

My Visit -sovelluksessa luodaan käyttäjätili, jonka kautta voi esittää vierailupyynnön, muuttaa sitä sekä

 • luoda vierailuryhmiä käytettäviksi uudestaan seuraavien pyyntöjen yhteydessä
 • etsiä vapaita päiviä
 • valita vierailun tyypin.

Luodun käyttäjätilin kautta voi

 • seurata pyynnön käsittelyn etenemistä
 • muuttaa tiettyjä tietoja ennen pyynnön hyväksymistä
 • tarkastella vierailuun liittyviä merkintöjä ja tulostaa niitä
 • säilyttää tiedot kaikista omista vierailuista Euroopan unionin tuomioistuimeen.

My visit -sovelluksen käyttöohjeeseen pääsee painikkeesta ”?”. Mahdollisiin ongelmiin voi tiedustella apua myös yhteydenottolomakkeella.

 

fleche D Avaa My Visit -sovellus

Jos käytössä ei ole internetyhteyttä, vierailupalveluun voi ottaa yhteyttä suoraan (ks.Yhteystiedot).

Ilmoittautumisehdot

 • Euroopan unionin tuomioistuimen toiminnan luonteen vuoksi vierailuissa annetaan etusija lakimiesammattien edustajien tai oikeustieteen opiskelijoiden ryhmille. Osallistujien on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Muista kuin yliopisto-opiskelijoista koostuvia opiskelijaryhmiä pyydetään ottamaan yhteyttä vierailupalveluun (yhteydenottolomake).
 • Ryhmiä on paljon, joten pyyntö kannattaa esittää noin 5–6 kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa.
 • Vierailuja järjestetään yleensä 7–35 osallistujalle. Tätä pienempiä tai suurempia ryhmiä pyydetään ottamaan yhteyttä vierailupalveluun (yhteydenottolomake).
 • Ryhmän vastuuhenkilö laatii hakemuksen ennakkovarauksen tekemiseksi.

Käytännön järjestelyt

 • Ryhmän vastuuhenkilö toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vierailua My visit -sovelluksella osallistujaluettelon, jossa mainitaan jokaisen osallistujan nimi ja syntymäaika.
 • Vierailupalvelu välittää ryhmän vastuuhenkilölle sähköisesti ohjelmaehdotuksen noin kaksi viikkoa etukäteen ja lopullisen ohjelman noin viikkoa ennen vierailua vastuuhenkilön My visit -käyttäjätilin kautta.
 • Ryhmä ilmoittautuu vierailupäivänä sovittuun aikaan ohjelmassa mainitulla sisäänkäynnillä. Ohjelman toteutuminen edellyttää täsmällisyyttä. Siksi on syytä muistaa, että Luxemburgin liikenne on vilkasta: ruuhkat ovat joka-aamuinen ilmiö sekä kaupungissa että ympäröivillä moottoriteillä.
 • Vierailupalvelun opas ottaa ryhmän vastaan sisäänkäynnillä ja opastaa sitä koko unionin tuomioistuimessa vierailun ajan. Myös ryhmän vastuuhenkilön on valvottava osallistujia ja avustettava opasta.
 • Kaikilla vierailijoilla on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti.
 • Lounastaminen tuomioistuimen ruokalassa tai kahvilassa on lähtökohtaisesti varattu tuomioistuimen henkilöstölle.
 • Vierailun päätteeksi ryhmän vastuuhenkilöä pyydetään täyttämään arviointilomake.
 • Huomatkaa, että erityisissä olosuhteissa unionin tuomioistuin saattaa peruuttaa jo sovitun vierailun.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer