Vizitai

Kiekvienais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teisme Liuksemburge apsilanko maždaug 4 000 teisės praktikų: nacionalinių teisėjų, advokatų, universitetų dėstytojų, įmonių teisininkų ir kt. Specialios programos padeda jiems pagilinti žinias apie teisminę instituciją ir jos praktiką.

Teisingumo Teismą kasmet taip pat aplanko maždaug 10 000 kitų lankytojų (daugiausia teisės studentų).

Seminarų ir vizitų skyriaus rengiami apsilankymai yra nemokami ir vyksta visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Apsilankymai Teisingumo Teisme galimi tik teismo sesijų laikotarpiu darbo dienomis nuo 8 val. iki 17.30 val.

 

Pavieniai lankytojai / Turistų grupės

Ekskursijos po pastatus ir meno kūrinių apžiūra su gidu (Art’ turas)

Lankytojų grupės / Programos rūšys

Seminarai

Prašymas apsilankyti Teisingumo Teisme / Prisijungimas prie My Visit

Bendrosios lankymosi Teisingumo Teisme sąlygos

Kontaktai - Vizitai

Adresas ir vietovės planas

 

Pavieniai lankytojai / Turistų grupės  

Pavieniai lankytojai, pageidaujantys stebėti viešą teismo posėdį Teisingumo Teisme arba Bendrajame Teisme, kviečiami atvykti prie lankytojams skirto įėjimo (žr. planą) ir su savimi turėti lankytojo pažymėjimui gauti reikalingą asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą. Vieši teismo posėdžiai paprastai prasideda 9.30 val. Patartina atvykti bent 15 minučių iki teismo posėdžio pradžios. Salėje esančių vietų skaičius yra ribotas ir nėra jokios galimybės jų rezervuoti. Vykstant teismo posėdžiui lankytojai privalo laikytis Teisingumo Teismo saugos instrukcijų ir elgesio taisyklių. Išankstinė registracija nereikalinga. Norėdami pasirinkti posėdį, peržiūrėkite kalendorių.

Atkreipiame dėmesį, kad Liuksemburgo miesto turizmo centras organizuoja apsilankymus Teisingumo Teisme su gidu savaitgaliais ir per teismo atostogas. Užsiregistruoti šiems apsilankymams prieš 4 savaites galima Liuksemburgo miesto turizmo centre, įsikūrusiame 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 - L-2011 Luxembourg, Tel.: +352 22 28 09 - Faks.: +352 46 70 70 - El. pašto adresas: guides@lcto.luwww.luxembourg-city.com.

Ekskursijos po pastatus ir meno kūrinių apžiūra su gidu (Art’ turas)

Valstybių narių dėka Europos Sąjungos Teisingumo Teismas surinko meno kūrinių kolekciją, atspindinčią Europos meno paveldą. 2008 m. atidarytose naujų Teisingumo Teismo Rūmų patalpose atsirado galimybė eksponuoti šią kolekciją ir praturtinti ją naujais dovanotais ar skolintais kūriniais. Teisingumo Teismo vizitų tarnyba reguliariai rengia nemokamas ekskursijas su gidu, skirtas meno kūriniams ir Teismo pastatams apžiūrėti. Šios ekskursijos rengiamos pagal iš anksto sudarytą grafiką (žr. lentelę) anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis ne didesnėms kaip 35 asmenų grupėms.

Susidomėjusių asmenų prašoma registruotis bent prieš 2 darbo dienas, užpildant registracijos formą. Visi registracijos patvirtinimą gavę asmenys kviečiami atvykti prie lankytojams skirto įėjimo (planas) su asmens tapatybės dokumentu. Pateikus prašymą vizitų tarnybai (prašymo forma), gali būti rengiamos papildomos ekskursijos su gidu, skirtos išimtinai grupėms (mažiausiai 7 dalyvių).

 pixel

Lankytojų grupės / Programos rūšys       

 • Iš toliau pateikto sąrašo galite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius ir teisės žinias atitinkančios programos sudėtines dalis pagal tai, kiek laiko turite.
 • Nagrinėjamos bylos pristatymas, po to – posėdis Teisingumo Teisme / Bendrajame Teisme (paprastai vyksta antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.20 iki 11.30 val., trunka maždaug 3 valandas)
 • Bendras Teisingumo Teismo / Bendrojo Teismo pristatymas (trukmė: 45 minutės)
 • Teisininko lingvisto profesijos pristatymas (trukmė: 45 minutės)
 • Daugiakalbystės Teisingumo Teisme pristatymas (vertimas raštu, žodžiu; trukmė: 45 minutės)
 • Apsilankymas bibliotekoje (trukmė: 30 minučių)
 • Pastatų lankymas su gidu (trukmė: 45 minutės)

Šias programos sudėtines dalis galima pasirinkti pildant klausimyną taikomojoje programoje „My Visit“ (žr. skyrių „Prisijungimas prie My Visit“). Pagal turimus materialinius ir žmogiškuosius Teisingumo Teismo išteklius Vizitų tarnyba pasistengs kuo labiau atsižvelgti į Jūsų pageidavimus.

Seminarai

Seminarai vyksta keletą dienų ir jų programos sudaromos atsižvelgiant į seminaro dalyvius dominančias sritis. Jie gali būti surengti teisės praktikų prašymu

pixel

Prašymas apsilankyti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme / Prisijungimas prie My Visit    

Seminarų ir vizitų skyrius organizuoja tik grupių (iš 7–35 asmenų) vizitus. Jei jus domina individualūs vizitai arba turistiniai vizitai, informacijos apie juos ieškokite atitinkamame skyriuje.

Prieš pateikdami prašymą dėl vizito Teisingumo Teisme atidžiai perskaitykite informaciją, susijusią su užsirašymo sąlygomis ir organizavimo tvarka.

Norėdami pateikti prašymą dėl vizito, naudokite taikomąją programą My Visit. Ji jums leis pateikti prašymą dėl vizito internetu. Tam reikia būti turėti galiojantį elektroninio pašto adresą.

Sukūrę savo asmeninį puslapį taikomojoje programoje My Visit, galėsite surašyti vizito prašymą ar jį redaguoti, taip pat:

 • sukurti savo lankytojų grupes, kurias galėsite naudoti ateityje per kitus vizitus,
 • prieš paduodami prašymą matyti galimas vizito dienas,
 • pasirinkti vizito rūšį.

Pateikę prašymą ir prisijungę prie savo asmeninio puslapio jūs galėsite:

 • sekti savo prašymo dėl vizito nagrinėjimo eigą,
 • redaguoti tam tikrus prašymo dėl vizito duomenis prieš jį patvirtinant,
 • peržiūrėti arba atsispausdinti su savo vizitu susijusią informaciją,
 • išsaugoti informaciją apie visus savo vizitus į Teisingumo Teismą.

Jei naudojantis taikomąja programa My Visit kyla problemų, paspaudę „?“ galite atsidaryti internete esančią naudojimosi instrukciją arba pasinaudoti užklausos forma.

 

fleche D Prisijungimas prie My Visit

Jei neturite elektroninio pašto adreso, atsidarykite skyrelį Kontaktai.

  

Užsirašymo sąlygos

 • Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo veiklos specifiką, pirmenybė teikiama teisės praktikų ir teisės studentų grupėms. Minimalus lankytojų amžius – 18 metų. Prieš teikiant pašymus dėl moksleivių grupių siūlytina pasitarti su Vizitų skyriumi (užklausos forma).
 • Atsižvelgiant į prašymų, gaunamų iš Teisingumo Teisme apsilankyti pageidaujančių teisės praktikų ir teisės studentų, kiekį, prašymą dėl vizito reikėtų pateikti prieš penkis arba šešis mėnesius.
 • Vizitai organizuojami mažiausiai 7 ir daugiausiai 35 asmenų grupėms. Dėl didesnių arba mažesnių grupių vizitų prašome kreiptis į Seminarų ir vizitų skyrių ( užklausos forma).
 • Išankstinės rezervacijos prašymą pateikia lankytojų grupės atsakingas asmuo.

Organizavimo tvarka

 • Lankytojų grupės atsakingo asmens prašome likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki vizito per taikomąją programą My Visit atsiųsti dalyvių sąrašą ir jų gimimo datas.
 • Vizitų skyrius pateikia pasiūlymą dėl programos likus maždaug dviem savaitėms, o galutinę programą – likus maždaug savaitei iki vizito asmeniniame kontaktinio asmens puslapyje My Visit.
 • Apsilankymo dieną lankytojų grupė turi atvykti prie programoje nurodyto įėjimo joje nurodytu laiku. Labai svarbu būti tiksliai nurodytu laiku. Lankytojai turėtų įvertinti Liuksemburgo kelių eismo intensyvumą, dažnus rytinius transporto kamščius automagistralėse ir šalies sostinėje.
 • Seminarų ir vizitų skyriaus gidas pasitinka lankytojų grupes prie įėjimo į Teisingumo Teismą. Šis asmuo lydi ir prižiūri grupę viso jos lankymosi Teisingumo Teisme metu. Grupės atsakingi asmenys taip pat privalo prižiūrėti grupę ir padėti gidui.
 • Kiekvienas lankytojas privalo su savimi turėti tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą.
 • Paprastai naudotis Teisingumo Teismo valgykla arba kavine gali tik darbuotojai.
 • Vizito Teisingumo Teisme pabaigoje grupės atsakingas asmuo užpildo vizito įvertinimo formą.
 • Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad išimtiniais atvejais Teisingumo Teismas pasilieka teisę atšaukti suplanuotą vizitą.

 

Prašymas apsilankyti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer