Contenu

Prístup a povolenie na vstup do knižnice

Vstup do knižnice sa nachádza na prízemí oproti vstupu do Veží.

Osobám, ktoré nie sú zamestnané v inštitúciách Únie a preukážu oprávnený záujem (napr. vedci, univerzitní pedagógovia, advokáti atď.), môže byť na základe predchádzajúceho súhlasu povolený vstup do knižnice. V tomto ohľade sa záujemcovia môžu obrátiť na informačný pult knižnice, v prvom rade prostredníctvom kontaktného formulára. Nie je možné povoliť vstup do knižnice študentom, ktorí neukončili vysokoškolské štúdium.

Viac informácií: ‑ Informácie o ochrane osobných údajov pdf   

Konzultácia - prezeranie publikácií

Oprávnené osoby si môžu prezrieť publikácie v čitárni, kde sa nachádzajú najmä zväzky týkajúce sa práva Únie, medzinárodného práva a práva členských štátov Európskej únie. Všetky ostatné diela, ktoré tvoria súčasť knižného fondu, si možno vyžiadať pri informačnom pulte. Externí používatelia si za poplatok môžu vyhotoviť kópie.

Požičiavanie

Požičiavanie je možné len v rámci inštitúcie.

Užitočné informácie

Otváracie hodiny

Pondelok až štvrtok: 9.00 h - 18.30 h
Piatok: 9.00 h - 17.00 h
(skrátený pracovný čas počas prázdnin inštitúcie)

Kontakt

Spojovateľka: (+352) 4303 1
Informačný pult: (+352) 4303 2681
Fax: (+352) 4303 2424
Kontaktný formulár

Poštová adresa

Bibliothèque (Knižnica)
Cour de justice de l'Union européenne (Súdny dvor Európskej únie)
L-2925 Luxembourg (Luxemburg)

Objet de la demande Nouvelle traduction
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Délai 10. 11. 2008 17:00
Numéro de suivi
  1. 200808179
Commentaires