Представяне на членовете
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Роден през 1954 г.; бакалавър и доктор по право (Katholieke Universiteit Leuven); магистър по право, магистър по публична администрация (Харвардски университет); асистент (1979-1983), впоследствие професор по европейско право в Katholieke Universiteit Leuven (от 1983 г.); съдебен помощник в Съда (1984-1985); професор в Колежа на Европа, Брюж (1984-1989); адвокат в брюкселската адвокатска колегия (1986-1989); гостуващ професор в Harvard Law School (1989); съдия в Първоинстанционния съд от 25 септември 1989 г. до 6 октомври 2003 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г., заместник-председател на Съда от 9 октомври 2012 г. до 7 октомври 2015 г. председател на Съда от 8 октомври 2015 г.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Родена през 1954 г.; бакалавър по право (Университет Complutense, Мадрид); abogado del Estado в Малага; abogado del Estado в правната служба на Министерството на транспорта, туризма и съобщенията и впоследствие в правната служба на Министерството на външните работи; abogado del Estado-Jefe в Държавната правна служба, където отговаря за делата пред Съда и заместник генерален директор на отдел „Общностна и международна правна помощ" на Abogacía General del Estado (Министерство на правосъдието); член на групата на Комисията за размисъл относно бъдещето на съдебната система на Общността; ръководител на испанската делегация в групата „Приятели на Председателството" за реформата на съдебната система на Общността съгласно Договора от Ница, както и в ad hoc работната група „Съд на Европейските общности" на Съвета; професор по право на Общността в Дипломатическото училище в Мадрид; съдиректор на списание „Noticias de la Unión Europea"; съдия в Съда от 7 октомври 2003 г.; заместник-председател на Съда от 9 октомври 2018 г.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Роден през 1955 г.; завършва право в Университета в Мец, диплома от Института по политически изследвания, Париж, бивш студент на Националното училище по администрация; докладчик (1982-1985 г.), правителствен комисар (1985-1987 г. и 1992-1999 г.); съдия (1999-2000 г.); председател на шесто подотделение на отделението по споровете (2000-2006 г.) към Върховния административен съд; съдебен помощник в Съда (1987-1991 г.); началник на кабинета на министъра на труда, заетостта и професионалното обучение, след това началник на кабинета на министъра на държавната администрация и на модернизацията на администрацията (1991-1992 г.); ръководител на правната мисия на Върховния административен съд към Националната здравноосигурителна каса на наетите работници (2001-2006 г.); асоцииран професор към университета на Мец (1988-2000 г.), впоследствие към университета Париж I Panthéon-Sorbonne (от 2000 г.); автор на многобройни публикации по административно право, право на Общността и европейско право по права на човека; основател и председател на редакционния комитет на Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme, съосновател и член на редакционния комитет на Bulletin juridique des collectivités locales, председател на научния съвет за изследвания на институциите и правото, регулиращи регионалното и градско планиране, и населените места; съдия в Съда от 7 октомври 2006 г.

Alexander Arabadjiev
Александър Арабаджиев

Роден през 1949 г.; диплома по право (Софийски университет „Св. Климент Охридски"); съдия в Районен съд Благоевград (1975-1983); съдия в Окръжен съд Благоевград (1983-1986); съдия във Върховния съд (1986-1991); съдия в Конституционния съд (1991-2000); член на Европейската комисия по правата на човека (1997-1999); член на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002-2003); народен представител (2001-2006); наблюдател в Европейския парламент; съдия в Съда от 12 януари 2007 г.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Родена през 1959 г.; завършва право (Университет в Грьонинген, 1977-1983); доктор по право (Университет в Амстердам, 1995); преподавател в Юридическия факултет, Маастрихт (1983-1987); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1987-1991); преподавател в Европейския институт и в Юридическия факултет, Амстердам (1991-1995); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Тилбург (1995-2003); професор по европейско право в Юридическия факултет на Университета в Утрехт и член на управителния съвет на Institut Europa на Университета в Утрехт (от 2003 г.); член на редакционния комитет на множество национални и международни правни издания; автор на много публикации; член на Нидерландската кралска академия на науките; съдия в Съда на Европейския съюз от 10 юни 2010 г.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Роден през 1950г.; завършва право в Атинския университет  (1973); следдипломна квалификация (DEA) по социално право в Университет  Париж II Пантеон-Сорбона (1977); адвокат (1974—1980); национален експерт в правната служба на Комисията на Европейските общности (1988—1990), впоследствие главен администратор в Генерална дирекция V „Трудова заетост, индустриални отношения, социални въпроси“ (1990—1994); експерт, главен експерт, а от 1999 съветник в гръцкия Държавен съвет; асоцииран член на Специалния върховен съд на Гърция; член на Централната комисия по изготвяне на законопроекти в Гърция (1996—1998); директор на правната служба към генералния секретариат на гръцкото правителство (1996—1998); съдия в Общия съд на Европейския съюз (1998—2010, председател на състав от 2004 г. до 2010 г.); член на Висшия съвет по административно правосъдие (2011—2012); член на Специализирания съд по споровете относно възнагражденията на магистратите и на Специализирания съд по делата срещу магистрати (2013—2014); член на консултативната група от експерти по кандидатурите във връзка с избора на съдии в Европейския съд по правата на човека (2014—2015); член на комисията, оправомощена да изготви становище по годността на кандидатите за съдийски длъжности в Съда на публичната служба на Европейския съюз (2012—2015); преподавател по европейско право в Националното училище за магистрати (1995—1996 и 2012—2015); съдия в Съда от 7 октомври 2015 г.

Eugene Regan
Eugene Regan

Роден през 1952 г.; магистър по политически и икономически науки (1974) и магистър по политическа икономия (1975), Дъблински университетски колеж; магистър по международно и сравнително право, Свободен университет Брюксел (1979), barrister към Kings Inns в Дъблин (1985), икономически анализатор в Irish Farmers' Association в Дъблин (1975-1976); директор на службата на Irish Farmers' Association към Европейската икономическа общност (1976-1979); chief executive в Irish Meat Exporters Association (1980-1984); политически съветник на комисар Питър Съдърланд (1985-1988); генерален директор на Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) и Senior Counsel barrister (от 2005 г.); член на Seanad (Горната камара на ирландския парламент) (2007-2011); председател на Групата на адвокатите и ръководител на проект на Група „Правосъдие" в Института по международни и европейски въпроси (от 1998 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2015 г.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Роден през 1971 г.; завършва право в Силезийския университет и Колежа на Европа, Брюж; доктор по право (2000); хабилитиран доктор по правни науки (2009); професор по право (2013); гостуващ преподавател в Jesus College, Кеймбридж (1998), в Лиежкия университет (1999) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2003); адвокат (2001-2008), член на комитета по международно частно право на комисията за кодификация на гражданското право към министъра на правосъдието (2001-2008); член на научния съвет на Академията по европейско право, Трир (от 2008 г.); член на изследователската група по въпросите на действащото общностно частно право „Acquis Group" (от 2006 г.); държавен подсекретар в Бюрото на Комитета по европейска интеграция (2008-2009), след това в Министерството на външните работи (2010-2013); заместник-председател на научния съвет на Института по правосъдие; представител на полското правителство по голям брой дела пред съдилищата на Европейския съюз; член на издателския съвет на редица юридически списания; автор на множество публикации в областта на европейското право и международното частно право; генерален адвокат в Съда от 23 октомври 2013 г.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Роден през 1947 г.; доктор по право (Университет в Любляна); специализация по сравнително право (университети в Страсбург и Коимбра); изпит за правоспособност; професор по гражданско, търговско и международно частно право; заместник-декан (1995-2001) и декан (2001-2004) на Юридическия факултет на Университета в Любляна; автор на многобройни правни публикации; съдия и председател на състав в Трудовия съд, Любляна (1975-1986); председател на Спортния съд на Словения (1978-1986); председател на Борсовата арбитражна камара в Любляна; арбитър в Търговската камара на Югославия (до 1991 г.) и Словения (от 1991 г.); арбитър в Международната търговска камара в Париж; съдия в отделението по жалбите на УЕФА и ФИФА; председател на Съюза на асоциациите на словенските юристи (1993-2005); член на Асоциацията по международно право, на Международния морски комитет и на много други международни юридически асоциации; съдия в Съда от 11 май 2004 г.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Роден през 1953 г.; диплома по политически науки (1976) и право (1983), Университет в Копенхаген; служител в Министерството на правосъдието (1983-1985); лектор (1984-1991), впоследствие асоцииран професор (1991-1996) по семейно право в Университета в Копенхаген; ръководител на отдел в Advokatsamfund (1985-1986); началник на отдел (1986-1991) в Министерството на правосъдието; приет в адвокатската колегия (1991); началник на отдел (1991-1995), началник на дирекция „Полиция" (1995-1999), началник на правната дирекция (2000-2003) в Министерството на правосъдието; представител на Дания в Комитет K-4 (1995-2000), в Централната шенгенска група (1996-1998) и в Управителния съвет на Европол (1998-2000); съдия в Højesteret (2003-2006); съдия в Съда от 11 януари 2006 г.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Роден през 1957 г.; диплома по право от Лисабонския университет (1980); магистър по право на Лисабонския университет (1986); доктор по право на университета Nova de Lisbonne (2003); асистент по право в Лисабонския университет (1981—1986); юрист-лингвист (1986—1987) и юрист-редактор (1987—1990) в Съда; съдебен помощник в Първоинстанционния съд (1990—1996); гостуващ преподавател в Института по европейски изследвания към Заарландския университет, Германия (1987—1996); национален координатор по делата за свободно движение на лица в европейското пространство, Министерство на външните работи, Португалия (1996—1999); член на комитета K4 на Съвета и на Централната група на структурата за постоянно съгласуване на Шенгенските споразумения (1996—1999); асистент и докторант по право в Нов Лисабонски университет (1999—2003); извънщатен преподавател по право в Нов Лисабонски университет (2003—2008); гост-професор по право в Нов Лисабонски университет (2008—2018); представляващ Португалия член в мрежата FreSsco от независими експерти в областите на свободното движение на работници и на координирането на социалната сигурност в рамките на Европейския съюз (2004—2017) и в академичната мрежа Odysseus за правни изследвания на имиграцията и убежището в Европа (2004—2018); член на управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

Роден през 1965 г.; бакалавър и доктор по право на Университета в Грац, Австрия (1990); завършва преводачески науки в Университета в Грац (1988); завършва публична администрация в Националното училище по администрация, Франция (1992); служител в правния отдел и в Генералната дирекция за икономическа и европейска интеграционна политика в Министерството на външните работи на Австрия (1990—1994); съветник в Постоянната мисия на Австрия към Службата на Организацията на обединените нации и специализираните агенции в Женева, Швейцария (1994—2000); началник на отдел „Правни въпроси по първи стълб на Европейския съюз“ в Министерството на външните работи (2000—2005); професор в Института по европейско право към Университета в Грац (от октомври 2014 г.); началник на дирекцията по европейско право на Федералното министерство по европейските въпроси, интеграцията и външните работи, Австрия (2005—2019); лектор в Института по европейско и международно право към Университета в Инсбрук, Австрия (от 2007 г.); доцент във Виенската дипломатическа академия, Австрия (от 2012 г.); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 20 март 2019 г.

Nils Wahl
Nils Wahl

Роден през 1961 г.; доктор по право, Стокхолмски университет, Швеция (1995); доцент и титуляр на катедра по европейско право „Жан Моне" (1995), професор по европейско право, Стокхолмски университет (2001); генерален директор на образователна фондация (1993—2004); председател на Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа за изследвания по общностно право (2001—2006); член на Rådet för konkurrensfrågor (Съвет по въпросите на конкурентното право, Швеция) (2001—2006); съдия в Общия съд (2006—2012); генерален адвокат в Съда от 28 ноември 2012 г. до 6 февруари 2019 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2019 г.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Родена през 1957 г.; завършва право (университети в Бон и Женева); LL.M. (American University/Washington D.C.); доктор по право (Хайделбергски университет, 1985; Харвардски университет, 1990); гостуващ професор в Университета в Бъркли, Калифорния (1991); професор по немско и чуждестранно публично право, по международно право и по европейско право в университетите в Аугсбург (1992), Хайделберг (1993) и Дюселдорф (1994); заместник-съдия за германското правителство в Международния съд за помирение и арбитраж на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); заместник-председател на Федералния консултативен съвет за глобалните промени (WBGU, 1996 г.); професор по международно право, международно стопанско право и по европейско право в Университета в Санкт Гален (1999); директор на Института по европейско и международно стопанско право в Университета в Санкт Гален (2000); заместник-директор на програмата за специализация по стопанско право в Университета в Санкт Гален (2001); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2003 г.

Endre Juhász
Endre Juhász

Роден през 1944 г.; завършва право в Университета в Сегед, Унгария (1967); приемен изпит в унгарската адвокатска колегия (1970); следдипломно обучение по сравнително право, Университета в Страсбург, Франция (1969, 1970, 1971, 1972); служител в правния отдел на Министерството на външната търговия (1966-1974), директор по законодателните въпроси (1973-1974); първи търговски аташе в унгарското посолство в Брюксел, отговарящ за въпросите, свързани с Европейската общност (1974-1979); директор в Министерството на външната търговия (1979-1983); първи търговски аташе, а по-късно и търговски съветник в унгарското посолство във Вашингтон, САЩ (1983-1989); генерален директор в Министерството на търговията и в Министерството на международните икономически отношения (1989-1991); главен преговарящ по Споразумението за асоцииране между Унгария и Европейските общности и техните държави членки (1990-1991); генерален секретар на Министерството на международните икономически отношения, ръководител на Службата по европейски въпроси (1992); държавен секретар в Министерството на международните икономически отношения (1993-1994); държавен секретар, председател на Службата по европейски въпроси, Министерство на промишлеността и търговията (1994); извънреден и пълномощен посланик, ръководител на дипломатическата мисия на Република Унгария в Европейския съюз (януари 1995 г.-май 2003 г.); главен преговарящ за присъединяването на Република Унгария към Европейския съюз (юли 1998 г.-април 2003 г.); министър без портфейл за координиране по въпросите на европейската интеграция (от май 2003 г.); съдия в Съда от 11 май 2004 г.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Роден през 1962 г.; следва в Бон, Женева и Париж; държавен изпит по право (1986 г. и 1992 г.); доктор по право (Университета в Бон, 1988 г.); международна диплома по публична администрация (Национално училище по администрация, 1990 г.); хабилитация (Университет в Бон, 1996 г.); професор по германско публично право и европейско право (1996-2003 г.), декан на Юридическия факултет на Университета в Рур, Бохум (2000-2001 г.); професор по германско публично право и европейско право (Кьолнски университет, 2003-2006 г.); директор на института по публично право и административни науки (2006 г.); гостуващ професор във Fletcher School of Law and Diplomacy (2000 г.), в университета „Франсоа Рабле" (Тур, 2001-2006 г.) и в университета Париж I Panthéon-Sorbonne (2005-2006 г.); доктор honoris causa на университета „Франсоа Рабле" (Тур, 2010 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2006 г.

Camelia Toader
Camelia Toader

Родена през 1963 г.; бакалавърска степен по право (1986), доктор по право (1997) (Университета в Букурещ); стажант-съдия в Първоинстанционен съд Буфтя (1986—1988); съдия в Първоинстанционен съд 5-ти район Букурещ (1988—1992); приета в адвокатската колегия на Букурещ (1992), хоноруван преподавател (1992—2005) и впоследствие от 2005 г. професор по европейско гражданско и договорно право в Университета в Букурещ; редица докторантски проучвания и изследвания в института „Макс Планк“ по международно частно право в Хамбург (между 1992 г. и 2004 г.); началник на отдел „Европейска интеграция“ на Министерство на правосъдието (1997—1999); съдия във Върховния касационен съд (1999—2007); гостуващ професор в Университета във Виена (2000 и 2011); преподавател по право на Общността в Националния институт на магистратурата (2003 и 2005—2006); член на редакционния съвет на редица юридически списания; от 2010 г. асоцииран член, а впоследствие от 2017 г. пълноправен член на Международната академия по сравнително право и почетен научен сътрудник в изследователския център по европейско право на Института за правни науки при Румънската академия; съдия в Съда от 12 януари 2007 г.

Marek Safjan
Marek Safjan

Роден през 1949 г.; доктор по право (Варшавски университет, 1980 г.); хабилитиран доктор по правни науки (Варшавски университет, 1990 г.); редовен професор по право (1998 г.); директор на института по гражданско право на Варшавския университет (1992-1996 г.); заместник-ректор на Варшавския университет (1994-1997 г.); генерален секретар на полската секция на асоциацията на приятелите на френската правна култура „Henri Capitant" (1994-1998 г.); представител на Полша в Комитета по биоетика на Съвета на Европа (1991-1997 г.); съдия в Конституционния съд (1997-1998 г.) и впоследствие председател на същия съд (1998-2006 г.); член на Международната академия по сравнително право (от 1994 г.) и заместник-председател на същата (от 2010 г.), член на Международната асоциация по право, етика и наука (от 1995 г.), член на полския Хелзинкски комитет; член на полската Академия за изкуства и литература; медал pro merito, връчен от генералния секретар на Съвета на Европа (2007 г.); автор на голям брой публикации в областта на гражданското, медицинското и европейското право, доктор хонорис кауза на Университетския европейски институт (2012 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2009 г.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Роден през 1951 г.; доктор по право (Братиславски университет); съдия в Първоинстанционния съд, Братислава; съдия по граждански дела в Апелативния съд и заместник-председател на Апелативния съд, Братислава; член на секцията по гражданско и семейно право в Правния институт на Министерството на правосъдието; заместващ съдия по търговски дела във Върховния съд; член на Европейската комисия по правата на човека (Страсбург); съдия в Конституционния съд (2000-2004); съдия в Първоинстанционния съд от 12 май 2004 г. до 6 октомври 2009 г.; съдия в Съда от 7 октомври 2009 г.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Роден през 1963 г.; доктор по право (университет в Загреб, 1995 г.); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992 г.); Fulbright Fellow и Visiting Scholar в Harvard Law School (2001-2002); преподавател, впоследствие професор в юридическия факултет на университета в Загреб от 1987 г.; титуляр на катедра „Жан Моне" от 2006 г. и титуляр на катедра „Жан Моне" в лично качество (ad personam) от 2011 г.; гост преподавател в Cornell Law School (2012); член на хърватската комисия за конституционни промени, председател на работната група за присъединяване към Съюза (2009-2010); член на хърватския екип за преговори във връзка с присъединяването на Хърватия към Съюза (2006-2011); автор на множество публикации; съдия в Съда от 4 юли 2013 г.

François Biltgen
François Biltgen

Роден през 1958 г.; магистърска степен по право (1981) и следдипломна специализация (DEA) по общностно право в университета за право, икономика и социални науки, Париж II (1982); дипломант на Института за политически изследвания, Париж (1982); адвокат в Люксембургската адвокатска колегия (1987-1999); член на Камарата на представителите (1994-1999); общински съветник, град Еш-сюр-Алзет (1987-1999); член на кметския съвет, град Еш-сюр-Алзет (1997-1999); заместващ член на люксембургската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз (1994-1999); Министър на труда и заетостта, Министър по въпросите на вероизповеданията, Министър за отношенията с Парламента, Заместник-министър на съобщенията (1999-2004); Министър на труда и заетостта, Министър по въпросите на вероизповеданията, Министър на културата, висшето образование и изследователската работа (2004-2009); Министър на правосъдието, Министър по въпросите на държавната служба и административната реформа, Министър по въпросите на висшето образование и изследователската работа, Министър на съобщенията и по въпросите на медиите, Министър по въпросите на вероизповеданията (2009-2013); съпредседател на министерската конференция в рамките на Болонския процес през 2005 г. и 2009 г.; съпредседател на министерската конференция на Европейската космическа агенция (2012-2013); съдия в Съда от 7 октомври 2013 г.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Родена през 1962 г.; диплома по право, Университета в Тарту (1981-1986); помощник на прокурора на Републиката, Талин (1986-1991); диплома от естонската дипломатическа школа (1991-1992); правен съветник (1991-1993) и главен съветник в Търговско-промишлената камара (1992-1993); съдия в Апелативния съд на Талин (1993-2004); European Master по права на човека и демократизация от университeтите в Падуа и Нотингам (2002-2003); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г. до 23 октомври 2013 г.; съдия в Съда от 23 октомври 2013 г.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Роден през 1964 г.; следдипломна квалификация по общностно право (1987) и докторат по право в университет Panthéon-Assas (1991); лектор в центъра за продължаващо обучение в университет Panthéon-Assas; вписан в адвокатската колегия в Кипър (1993); специален съветник по европейските въпроси към министъра на външните работи (1996—1999); член на екипа за преговори във връзка с присъединяването на Кипър към Европейския съюз (1998—2003); съветник по въпросите на правото на Съюза към правната служба на Републиката (1999—2002); член на гръцки кипърски делегации по време на преговорите за цялостно уреждане на кипърския въпрос (2002—2014); главен юрист (2002—2007), а впоследствие и главен адвокат на Републиката (2007—2014), както и директор на отдела по европейско право на правната служба на Републиката (2003—2014); представител на кипърското правителство пред юрисдикциите на Европейския съюз (2004—2014); съдия в Съда от 8 октомври 2014 г.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

Роден през 1950 г.; завършва право в Севилския и Гранадския университет (1967-1972); прокурор към съдилищата в Палма де Майорка и Севиля (1977-1982); съдия в административното отделение на Върховния съд на Андалусия, Националния съд и Върховния съд на Канарските острови (1982-1989); председател на административното отделение на Върховния съд на Кантабрия (1989-1994); референдер в Съда на Европейските общности (1995-1999); член на управителния съвет на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA Europe) (2006-2014); член на централната избирателна комисия (2012-2015); съдия в административното отделение на Върховния съд на Испания (1999-2015); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Роден през 1964 г.; магистър по право, Орхуски университет (1991); магистър по европейско право, Колеж на Европа в Брюж (1993); лектор в Орхуския университет (1991-1993) и в Копенхагенския университет (1999-2001); гост преподавател в Копехнагенския и в Олборгския университет (от 2008 г.); адвокат, вписан в датската адвокатска колегия (1995); референдер в Първоинстанционния съд на Европейските общности (1994-1999); прокурор в копенхагенската прокуратура (1999-2000) и инспектор в полицейски райони (2004-2006); правен съветник на представителя на датския министър-председател по време на преговорите по изработване на Хартата на основните права на Европейския съюз (1999-2000); началник на секция в служба „Европейско право" (1999-2000); началник на отдел в служба „Европейско право и права на човека" (2000-2001) и началник на отдел в служба „Вещно и облигационно право" в Министерство на правосъдието (2001-2006); омбудсман по въпросите на потребителите, определен от датското правителство (2006-2014); съдия в Østre Landsret, Копенхаген (2015); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г.

Michal Bobek
Michal Bobek

Роден през 1977 г.; магистър по право и магистър по международни отношения (Карлов университет, Прага); завършва английско право и право на Европейския съюз (Кеймбриджки университет); Magister Juris (Оксфордски университет, Сейнт Едмънд Хол); доктор по право (Европейски университетски институт, Флоренция); обучение в Брюкселския свободен университет и в Куинсландския университет (Австралия); референдер на председателя на Върховния административен съд на Чешката република (2005-2009), впоследствие началник на службата за изследвания и документация на същия съд (2008-2009); правоспособен съдия в Чешката република (2009); лектор (2011-2012) и изследовател (2013-2016) в Института по европейско и сравнително право към Оксфордския университет; преподавател в Колежа на Европа в Брюж (2013-2015); член на апелативния комитет на Чешката национална банка (2013-2015); съдия ad hoc в Европейски съд по правата на човека (2013-2015); съосновател и председател на чешкото сдружение за европейско и сравнително право; лектор и гост преподавател в редица университети в Европа и извън нея; автор на множество публикации в областта на правото на Европейския съюз, правата на човека в Европа, сравнителното (публично) право и теорията на правото; генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г.

Evgeni Tanchev
Евгени Танчев

Роден през 1952 г.; завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1975); доктор по право (1979); асистент (1977-1984), доцент (1984-1990), а впоследствие професор в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1990-2013); декан на юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1988-1991); член на Съвета по законодателство към Народното събрание на Република България (1995-1997); ръководител на катедра „Жан Моне“ в Нов български университет (2002-2005); председател на правния съвет към президента на Република България (2002-2003); съдия в Конституционния съд на Република България (2003-2009), а впоследствие председател на същия (2009-2012); ръководител на катедрата по конституционно право на юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2013-2016); член (2006-2016) и заместник-председател на венецианската комисия на Съвета на Европа (2013-2015); член на конституционния съвет към омбудсмана на Република България (2015-2016); редактор на няколко правни списания; автор на многобройни правни публикации; генерален адвокат в Съда от 19 септември 2016 г.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Роден през 1954 г.; диплома по право от Малтийския университет (1977); магистър по право на Лондонския университет (1979); доктор по право на Кеймбриджкия университет (1982); хоноруван преподавател в Ealing College of Higher Education (1982—1984); хоноруван преподавател в Екситърския университет (1984—1990); главен хоноруван преподавател в Лондонския университет, Queen Mary and Westfield College (1990—1993); правен съветник в частния сектор, впоследствие към Малтийския парламент (1993—2016); преподавател и ръководител на катедрата по европейско и по сравнително право в Малтийския университет (1993—2016); директор на Центъра по документация и изследвания на Малтийския университет (1993—2016); председател на малтийската асоциация по европейско право; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд (2016—2018); съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

Родена през 1958 г.; диплома по право от университета в Болоня (1982); преподавател по право на Европейския съюз в университета в Болоня; директор на Международния център за изследвания по европейско право към университета в Болоня; адвокат в адвокатската колегия на Болоня; гост-професор по международно право в университета в Урбино (1997—2000);заместник-председател на италианското дружество по международно право и по право на Европейския съюз (2009—2010); член на смесения управителен комитет на китайско-европейското училище по право на китайския университет по политически науки и право (2011—2013); представител на италианското правителство в управителния комитет на Академията по европейско право (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Роден през 1958 г.; диплома по право от University College, Дъблин (LL.M. през 1981 г.); доктор по право на University College, Дъблин (LL.D. през 1997 г.); диплома по право от University of Pennsylvania (LL.M. през 1982 г.); barrister-at-law към Honorable Society of King’s Inns в Дъблин (1984); доктор по право на Trinity College, Дъблин (Ph.D. 2001); доцент по право в Trinity College, Дъблин (1982—2007); junior counsel в ирландската адвокатска колегия (1987—1997); senior counsel в ирландската адвокатска колегия (1997—2010); съдия в High Court, Ирландия (2010—2014); съдия в Court of Appeal, Ирландия (2014—2018); автор на многобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Роден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател по конституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право и право на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник на италианското правителство (1993—1996); преподавател по публично право в университета в Каляри (1986—1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут на област Сицилия (1998—2002); правен съветник на италианското министерство на здравеопазването (2008—2011); член, впоследствие председател на комисията за гарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006—2011); председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011—2018); назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетимата мъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юни същата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, на която е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройни публикации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

Роден през 1973 г.; диплома по право от Вилнюския университет (1992—1997); доктор по право на Вилнюския университет (2008); асистент, гост-професор в юридическия факултет на Вилнюския университет (1999—2018); началник на отдел (2002—2003), заместник-главен директор на дирекцията по европейско право на литовското министерство на правосъдието (2004—2010); съдия във Върховния административен съд на Литва (2010—2018); заместник-председател на Върховния административен съд на Литва (2012—2017); изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд на Литва (2015—2017); автор на многобройни публикации в областта на европейското и конституционното право; съучредител и член на литовската асоциация по европейско право; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Роден през 1973 г.; завършил право (университети в Тарту и Поатие); доктор по право (университета в Тарту, 2006); директор на 7. отделение на Консулския отдел на Министерството на външните работи, Естония (1995—1996); директор на отдела по наказателно право на Министерство на правосъдието (1996—2001); съдия в Талинския градски съд (2001—2002); съдия в Апелативния съд на Талин (2002—2006); съдия във Върховния съд (2006—2009); председател на наказателния състав на Върховния съд (2010—2013); съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека (2010—2016); председател на Върховния съд (2013—2019); председател на Съвета за административно управление на първоинстанционните и апелативните съдилища (2013—2019); председател на Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз (2017—2019); гостуващ професор и член на академичния съвет на Юридическия факултет на университета в Тарту; член учредител на Естонската асоциация за защита на финансовите интереси на Европейския съюз; член на Съвета на Фонда за Конституционно право към Естонската академия на науките; член на Естонската академична правна асоциация; автор на многобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 6 февруари 2019 г.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Роден през 1958 г.; диплома по право (1980), магистърска степен по право (1982), докторантура (2008) в Хелзинкския университет, Финландия; преподавател в Хелзинкския университет (1980—1986); съдебен помощник и временен съдия в първоинстанционния съд в Рованиеми (Финландия) (1983—1984); правен съветник (1987—1989), след това началник на секцията по европейско право (1990—1995) в Министерството на правосъдието, Финландия; правен съветник в Министерството на външните работи, Финландия (1989—1990); съветник и секретар по европейските въпроси в Голямата комисия на финландския парламент (1995—2000); временен съдия (юли 2000 г.—декември 2002 г.), след това съдия (януари 2003 г.—септември 2009 г.) във Върховния административен съд (Финландия); отговарящ за правните и институционалните въпроси по време на преговорите за присъединяване на Република Финландия към Европейския съюз; генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2009 г. до 7 октомври 2015 г.; съдия във Върховния административен съд (2015—2019); заместник-председател на Върховния административен съд (2018—2019); съдия в Съда от 7 октомври 2019 г.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Роден през 1959 г.; магистър по право от университет Париж II (1982); професионално магистратско обучение, École nationale de la magistrature, Франция (1984—1986); съдия в районен съд, Лимож (1986—1988); магистрат в централната администрация на Министерство на правосъдието (1988—1996); съветник, съдебен помощник в Касационния съд, Франция (1996—2004); лице за контролен прочит на решения на Съда на Европейските общности (2004—2006); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз, кабинет на г-жа P. Lindh, а впоследствие на г-н C. G. Fernlund (2006—2012); генерален адвокат в отделението по социални спорове на Касационния съд и командирован служител при генералния прокурор към Касационния съд (2012—2017); първи генерален адвокат в търговското, финансово и икономическо отделение на Касационния съд (2017—2020); член на комисията по доклади и изследвания на Касационния съд (1998—2002); член на комисията по преразглеждане на влезли в сила присъди на Касационния съд (1999—2004); председател на управителния съвет на Националния институт за обучения на нотариуси, Франция (2016—2020); генерален адвокат в Съда от 23 март 2020 г.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

Роден през 1953 г.; диплома по право от Атинския университет, Гърция (1976); магистърска степен по европейско право в Брюкселския свободен университет, Белгия (1990); завършил Международния институт за човешки права, Женева (Швейцария)/Страсбург (Франция) (1992); адвокат в атинската адвокатска колегия (1978—1979); младши член, докладчик, съветник, заместник-председател, а от февруари 2020 г. — председател на Държавния съвет на Гърция (1979—2020); председател на няколко законодателни комисии, както и член на Централната законодателна комисия на Гърция; преподавател в Националното училище по администрация, Гърция (1995—2016); председател на Дисциплинарния съвет на преподавателите във висшите учебни заведения (няколко мандата между 2011 г. и 2020 г.); председател на Специализирания съд за разглеждане на производства срещу магистрати (няколко мандата между 2011 г. и 2020 г.); член, а след това председател на Висшия съвет на магистратите в административните съдилища (няколко мандата между 1996 г. и 2020 г.); съдия в Специализирания върховен съд на Гърция (няколко мандата между 2000 г. и 2020 г.); автор на множество публикации; генерален адвокат в Съда от 10 септември 2020 г.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

Родена през 1970 г.; завършва право в Латвийския университет (1993); следдипломна квалификация по американска правна система, право и политика на Европейските общности и политически науки, Орхуски университет, Дания (1993); магистър по международно право, Лундски университет, Швеция (1994); доктор по право, Кеймбриджки университет, Обединено кралство (1999); парламентарен помощник, Парламент на Република Латвия (1990—1992); консултант към комисията за външни работи в Парламента на Република Латвия (1992—1995); асистент в катедрата по правна теория и политика и в катедрата по международно право и морско право, а впоследствие преподавател по международно право и европейско право, учредител и ръководител на Института по правата на човека към Латвийския университет (1993—1999); съветник на министър-председателя на Латвия (1995); съветник към Генералната дирекция по правата на човека и правните въпроси към Съвета на Европа, Страсбург, Франция (1999—2001); професор „Söderberg", гостуващ професор, а впоследствие професор по международно право и права на човека във Висшето училище по право, Рига, Латвия (от 2001 г.); гостуващ професор в Института Raoul Wallenberg, Лундски университет (2001—2005); съдия и председател на състав в Европейския съд по правата на човека, Страсбург (2005—2014); член-кореспондент на Латвийската академия на науките (от 2017 г.); автор на многобройни публикации в областта на международното и националното публично право; основател и член на редакционния комитет на Baltic Yearbook of International Law; съдия в Конституционния съд на Република Латвия (2015—2020); председател на Конституционния съд на Република Латвия (2017—2020); съдия в Съда от 6 октомври 2020 г.

Jan Passer
Jan Passer

Роден през 1974 г.; завършва право (1997) и доктор по право (2007) в Карловия университет в Прага (1997); магистратура по право в Стокхолмския университет (2000); младши съдия в Пражкия общински съд (1997—2001); съдия във Втори районен съд Прага (2001—2005); съдия във Върховния административен съд на Чешката република (2005—2016); преподавател по право на Европейския съюз в Карловия университет в Прага (2001—2003), в Масариковия университет в Бърно (2006—2016), в Палацкия университет в Оломоуц (2014—2016) и в Академията по правосъдие на Чешката република (2001—2016); съдия в Общия съд (2016—2020); съдия в Съда от 6 октомври 2020 г.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Роден през 1961 г.; завършва право в Университета във Валенсия (1979-1984); търговски анализатор в Съвета на Търговските палати на автономна област Валенсия (1986); юрист лингвист в Съда (1986-1990); юрист редактор в Съда (1990-1993); администратор в служба „Преса и информация" на Съда (1993-1995); администратор в секретариата на институционалната комисия на Европейския парламент (1995-1996); служител в секретариата на Съда (1996-1999); съдебен помощник в Съда (1999-2000); началник на отдела за преводи на испански език в Съда (2000-2001); директор, а впоследствие генерален директор на генерална дирекция „Писмени преводи" на Съда (2001-2010); секретар на Съда от 7 октомври 2010 г.